Ciekawostki Historyczne

Propagandowe filmy, zmanipulowane seriale, książkowe peany. Przez pół wieku władza ludowa robiła wszystko, by zaszczepić w Polakach dozgonną wdzięczność za uwolnienie spod niemieckiej okupacji. Miliony wciąż widzą w krasnoarmiejcach wyzwolicieli. A jak wyglądała rzeczywistość?

1. Rano ratowali, nocą gwałcili

Gdy Bożena Kozłowska z podwarszawskiego Anina ujrzała pierwszego sołdata, z oczu popłynęły jej łzy. Nie mogła uwierzyć, że to koniec okupacji. Że wróci wolność i bezpieczeństwo. Radość szybko zamieniła się w konsternację. Żołnierz pytał usilnie o wódkę. Jak wspominała: Niemcy zawsze prosili o wodę.

45 lat sowieckiej propagandy przyniosło skutki.fot.Anna Pietrzyk

45 lat sowieckiej propagandy przyniosło skutki.

Tego dnia ten sam krasnoarmiejec odwiedził ją raz jeszcze. Tym razem był mocno pijany i przyszedł z towarzyszem. Próbowali zgwałcić ją i siostrę. Kobiety zostały uratowane tylko dzięki interwencji kilku żołnierzy ludowego Wojska Polskiego.

Zwabieni okrzykami sióstr, bezpardonowo wywlekli niedoszłych gwałcicieli z domu. To był jednak wyłącznie wyjątek od reguły. Najczęściej ofiary okazywały się bezbronne, a żołnierze tylko dopomagali sobie w zbrodni. Znamienny jest tu przypadek z Pińczowa:

Donoszę, że w nocy z dnia 26 na 27 bm. [19]45 r. wtargnęło dwóch żołnierzy rosyjskich. Po wtargnięciu żołnierze ci sterroryzowali mnie, przykładając mi broń do głowy i grożąc wywozem do Rosji (…). Żołnierze ci twierdzili, że walczą trzeci rok o Polskę, więc mają prawo do wszystkich Polek i że przyszli tu z polecenia komendanta. (…) poczęli terroryzować żonę, przykładając jej rewolwer do ust, kopiąc, ciągnąc za włosy i żądając przy tym kategorycznie oddania córek. Kiedy żona oświadczyła, że absolutnie nie odda córek, wtedy ciągnąc ja za włosy, wyciągnęli na podwórko z mieszkania, gdzie w bestialski sposób, rzucając ją o ziemię, zgwałcili.

Czerwonoarmiści zgwałcili dziesiątki tysięcy Polek.fot.Landesarchiv

Czerwonoarmiści zgwałcili dziesiątki tysięcy Polek.

Zobacz również:

2. Czerwonoarmiści okradali Polaków i plądrowali ich domostwa już w momencie „wyzwolenia”

Osobiście przekonała się o tym rodzina Majkowskich, mieszkańców kaszubskiej wsi Skrzeszewo. Przebywali właśnie w domu, gdy do ich obejścia zawitał oddział sowieckich kawalerzystów. Po dosyć serdecznym powitaniu Polacy z przerażeniem stwierdzili, że w międzyczasie radzieccy żołnierze zdążyli wyprowadzić im ze stajni klacz ze źrebakiem.

Senior rodu stracił również swój zegarek i obrączkę ślubną. Gdy krasnoarmiejcy w końcu odjechali, Majkowscy zostali na podwórzu swojej zagrody boso i w samej tylko bieliźnie – zostali „wyzwoleni” z butów i kożuchów. Marian Majkowski skwitował: Taki był początek pierwszego dnia wolności, nowej wschodniej wolności. Mógł się przynajmniej cieszyć, że przeżył. Wielu Polaków nie miało okazji nacieszyć się wolnością od hitleryzmu. W protokołach krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w 1945 roku notowano:

Szymon Piekarczyk – „zastrzelony w nocy przez żołnierzy sowieckich na ul. Prandoty”;

Zdzisław Walczyk – „zamordowany przez N.N. osobników w mundurach Armii Radzieckiej w zakładzie kamieniarskim”;

Paweł Kucharski  – „O godzinie 0.30 wpadło do mieszkania kilku Sowietów w celu rabunkowym, którzy oddali śmiertelny strzał do denata, wyciągnąwszy go na podwórze”;

Poznaj prawdę o rzekomym wyzwoleniu Rzeczpospolitej, w książce „Czerwona zaraza”:

 

Zbigniew Leja, milicjant „zastrzelony na szosie w Borku Fałęckim przez Sowietów, idąc na pomoc ludziom rabowanym przez nich”;

Józef Magda „obrabowany i zastrzelony przez żołnierzy sowieckich”;

Ludwik Kózka „wyjechał własnym autem, w drodze napadnięty przez Sowietów, obrabowany i zastrzelony”.

3. Krasnoarmiejcy masowo rekwirowali żywność, zupełnie nie licząc się z potrzebami Polaków

Świadkiem takiego postępowania jednostek sowieckich była Stefania Pepławska z Kolonii Chotum koło Ciechanowa. Wspominała ona, jak „wyzwoleńcza” Armia Czerwona w styczniu 1945 roku zabrała z gospodarstwa jej rodziców ostatnie świniaki. Żołnierze ogołocili w podobny sposób wszystkie okoliczne wsie, narażając ich mieszkańców na głód.

Wszystko to działo się w majestacie prawa, ustanowionego przez nowy, rzekomo polski rząd. Na początku lutego 1945 roku komunistyczne władze Polski zobowiązały się dostarczyć na potrzeby wojsk sowieckich 150 tys. ton zboża, 250 tys. ton ziemniaków, 100 tys. ton słomy i siana, a do 1 lipca także 25 tys. ton mięsa. Według ówczesnych szacunków „sojusznikom” ze wschodu zmuszeni byliśmy oddać ponad 30% szacowanych zasobów zboża, 25% ziemniaków, ponad połowę polskiego mięsa i przeszło 66% słomy i siana!

W swoim towarzystwie radośni i uśmiechnięci. Wobec Polaków nie mieli żadnych skrupułów.fot.domena publiczna

W swoim towarzystwie radośni i uśmiechnięci. Wobec Polaków nie mieli żadnych skrupułów.

Czerwonoarmiści nie płacili za zarekwirowane dobra i zazwyczaj nawet nie starali się o wystawienie jakiegokolwiek pokwitowania, aby Polacy mogli później dochodzić swoich roszczeń. W naszym kraju do dziś opowiada się, jak to żołnierze sowieccy kradli polskim rodzinom ostatnie kury. Tak było w istocie, w tysiącach domostw.

4. Nawet szeregowi żołnierze Armii Czerwonej zupełnie lekceważyli polskie władze

Podłego traktowania ze strony sowieckich żołnierzy doświadczył choćby starosta powiatu Kamieniogóra (obecnie Kamienna Góra). Został on aresztowany przez czerwonoarmistów podczas próby dotarcia na miejsce mordu na funkcjonariuszu Milicji Obywatelskiej. Nie pomagały żadne tłumaczenia z jego strony, że jest przedstawicielem polskich władz.

Jeden z bojców rzucił wówczas w jego stronę wulgarną uwagę: Ty, starosta, choj z toboj, chotiab ty był gienierał, my tebia zabierom. Sowiecki komendant w tej samej miejscowości stwierdził z kolei: „Jak wy polaczki nie przestaniecie się mieszać do nas, to my się zorganizujemy, rozbroimy was i wystrzelamy jak psów”.

5. Na „ziemiach odzyskanych” szykanowali i dyskryminowali Polaków, wyróżniając Niemców

Działo się tak np. we Wrocławiu, gdzie Sowieci oparli swoją administrację na urzędnikach niemieckich, z których wielu jeszcze do niedawna wiernie służyło Hitlerowi. Niemiecki burmistrz nakazał nawet rozwiesić plakaty wzywające wszystkich przebywających w mieście Polaków oraz Żydów do zgłaszania się w urzędach, celem przydziału pracy!

Na ziemiach odzyskanych Sowieci wyróżniali Niemców, często dyskryminując a nawet szykanując Polaków. Na zdjęciu zniszczona wrocławska katedra i okolice w 1945 roku.fot.domena publiczna

Na ziemiach odzyskanych Sowieci wyróżniali Niemców, często dyskryminując a nawet szykanując Polaków. Na zdjęciu zniszczona wrocławska katedra i okolice w 1945 roku.

Kres temu sowiecko-niemieckiemu samorządowi we Wrocławiu położyło dopiero przybycie polskiego burmistrza Bolesława Drobnera. Natychmiast kazał on aresztować aroganckiego Niemca. Również wszechwładni radzieccy dowódcy nie mieli łatwego życia z Drobnerem. Kłótnie między nimi były na porządku dziennym, a Polak ze wszystkich sił starał się ukrócić sowiecką samowolę w mieście. I stale napotykał opór naszych „przyjaciół” ze wschodu.

6. Grabili powracających z Niemiec więźniów i robotników przymusowych, w tym również własnych rodaków

Dla żołnierzy Stalina nie było żadnej świętości. Napadali nawet na ludzi, którzy przeszli gehennę w obozach koncentracyjnych. Małoletnia więźniarka Buchenwaldu, Wiesława Chełmińska-Rupiewicz, została ograbiona przez sowieckiego oficera z całego dobytku na warszawskim dworcu zachodnim. Był maj 1945 roku. Zwyrodnialec zostawił ją w samej bieliźnie i próbował jeszcze postrzelić.

Z kolei sowiecki korespondent wojenny Wasilij Grossman w zdobytym Poznaniu natknął się na 250 wynędzniałych, młodych Ukrainek. Kobiety te były w koszmarnym stanie: prawie nagie, zawszone i wygłodzone. Jak się później okazało, do momentu wkroczenia do miasta wojsk sowieckich wyglądały one całkiem normalnie. Dopiero ludzie, którzy przyszli je wyzwolić, zabrali im dosłownie wszystko.

Wyzwoleni więźniowie niemieckich obozów musieli się zderzyć z nową, sowiecką rzeczywistością.fot.domena publiczna

Wyzwoleni więźniowie niemieckich obozów musieli się zderzyć z nową, sowiecką rzeczywistością.

6. Dopuszczali się masowych gwałtów na więźniarkach i robotnicach przymusowych powracających do Polski.

Szczególnie tragiczny był los kobiet, które wojnę spędziły w Niemczech – jako więźniarki obozów czy robotnice przymusowe. Groziły im nie tylko rabunki, ale też najohydniejsze akty przemocy seksualnej. Przedstawiciele Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Stargardzie w maju 1945 r. stwierdzili, że tylko nieliczne kobiety uniknęły po drodze gwałtu ze strony krasnoarmiejców. Wracająca do kraju Janina Zając opisała przerażające sceny. Wraz z towarzyszkami podróży ukrywały się przed Sowietami w pewnym mieszkaniu. Jak wspomniała: „ze strachu załatwiałyśmy się tam pod siebie”.

Dziewczyny miały szczęście, nie zostały zauważone. Zabrakło go natomiast znajdującej się w sąsiednim pokoju polskiej rodzinie –  małżeństwu z trzytygodniowym dzieckiem i rodzicami jednego z nich. Młoda matka była tak bestialsko gwałcona przez całą noc, że rano zmarła.

8. Zdemontowali i wywieźli z Polski ponad tysiąc zakładów przemysłowych

Według źródeł sowieckich (sic!) na dzisiejszym obszarze Polski „wyzwoliciele” zdemontowali i wywieźli 1119 przedsiębiorstw. Ich łupem padły także tysiące kilometrów linii kolejowych, elektrycznych, telefonicznych, niezliczone ilości surowców, środków transportu, płodów rolnych, bydła, trzody chlewnej… Do 1 stycznia 1948 roku za naszą wschodnią granicę wyjechało nie mniej jak 283 tysiące wagonów ze zdobyczą.

Sowieci wywieźli z terenów powojennej Polski ponad tysiąc zakładów przemysłowych.fot.domena publiczna

Sowieci wywieźli z terenów powojennej Polski ponad tysiąc zakładów przemysłowych.

Na Odrze Sowieci skonfiskowali 98% floty rzecznej. W miastach portowych 70% majątku stoczniowego przeszło w posiadanie „sojuszników”. I to decyzją Państwowego Komitetu Obrony. Z samych tylko fabryk Górnego Śląska w marcu 1945 roku przeznaczono do wywiezienia 26 tys. ton wyrobów walcowanych, 4 tys. ton różnych wyrobów metalowych, 3 tys. ton blachy, 2 tys. ton rur stalowych, 560 ton lin stalowych i 2,4 tony srebra. I podobne liczby można wymieniać niemal bez końca! Nic dziwnego, bo w „trofiejnych otriadach”, a więc oddziałach rabunkowych stalinowskiej armii, służyło aż 80 tysięcy żołnierzy.

Sama tylko wartość konfiskaty i szkód na terenach przedwojennych, wyrządzonych przez wojska sowieckie, została wyliczona przez komunistyczne władze Polski na przynajmniej 2,67 miliarda złotych. Do tego należy doliczyć straty w infrastrukturze, zabudowie mieszkalnej oraz  nieuregulowane koszty związane z funkcjonowaniem sowieckich garnizonów w Polsce. Wartość tych strat na dzień dzisiejszy to nawet 54 miliardy dolarów. I jest to szacunek wyjątkowo ostrożny!

9. Podstępem rozbroili i aresztowali żołnierzy AK, którzy wcześniej wspólnie z nimi odbijali z rąk Niemców polskie miasta

Stało się tak m.in. z oddziałami Armii Krajowej w Wilnie i Lwowie. W Skrobowie 25 lipca 1945 r. sowieckie jednostki otoczyły żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Polaków zwabiono tam, aby rzekomo dokonać przeglądu wojsk, przed ich wspólnym marszem na Warszawę. Ten sam los spotkał żołnierzy 3., 8., 9. i 26. Dywizji Piechoty AK, liczącymi łącznie 6 tysięcy ludzi.

Sowieci podstępem rozbrajalii i aresztowali żołnierzy AK, którzy wcześniej wspólnie z nimi odbijali z rąk Niemców polskie miasta. Na zdjęciu żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.fot.domena publiczna

Sowieci podstępem rozbrajalii i aresztowali żołnierzy AK, którzy wcześniej wspólnie z nimi odbijali z rąk Niemców polskie miasta. Na zdjęciu żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Niektórzy z nich wspólnie z Armią Czerwoną zdobywali Mińsk Mazowiecki, Sokołów, Radzymin, Tłuszcz i Węgrów. W Dębem Wielkim 19 sierpnia rozbrojono żołnierzy 30. Dywizji Piechoty AK zmierzających w kierunku walczącej Warszawy. W myśl rozkazów sowieckiego dowództwa wszyscy zatrzymani Polacy mieli być traktowani jak jeńcy wojenni. Często byli jednak traktowani gorzej niż kryminaliści.

Szczególnie charakterystyczne są wydarzenia, jakie rozegrały się na Wileńszczyźnie. Już w połowie 1943 roku sowieci zaproponowali naszym wspólną akcję. Dla omówienia szczegółów dowódca oddziału AK udał się do obozowiska komunistów. Towarzyszyli mu oficerowie sztabu. Na miejscu Polaków natychmiast aresztowano. Do polskiej bazy przybyło następnie kilku sowieckich aparatczyków.

Wypadki potoczyły się szybko. Lidia Lwow, będąca wówczas w akowskim oddziale, tak zapamiętała tamte wydarzenia:

Około pierwszej nasza baza została otoczona przez partyzantkę sowiecką, a oddział rozbrojony. Przemawiał jakiś komisarz, mówił że nic nikomu się nie stanie, że będzie to nadal polski oddział, nawet pod polskim dowództwem, tyle że komunistycznym, i pod zwierzchnością sowiecką.

Na drugi dzień do Polaków przyjechał sam pułkownik Fiodor Markow. Akowskich partyzantów podzielono. Około 50 Polaków zostało rozstrzelanych, 80 po rozbrojeniu puszczono do domów, a z pozostałych 70 utworzono „ludowy” oddział. Ci ostatni szybko jednak zbiegli i ponownie zasilili szeregi akowskich jednostek. Podobnych przypadków zdrady było bez liku. W jednym z sowieckich rozkazów, z grudnia 1943 roku, zapisano zresztą: „Opornych legionistów-partyzantów, w czasie rozbrajania rozstrzeliwać na miejscu”.

10. Na terenie Polski stworzyli sieć obozów, przez które przeszło nawet 100 tys. Polaków

Sowiecki resort bezpieczeństwa w latach 1944–1945 kontrolował w naszym kraju ponad sto tego typu obiektów. Można je nazywać łagrami, ale nie pomyli się też ten, kto porówna je z obozami koncentracyjnymi. Szczególnie, że często powstawały w tych samych miejscach, a Czerwoni wykorzystywali baraki wystawione przez Niemców. Blisko połowa ludzi uwięzionych w sowieckich obozach należała do Armii Krajowej i innych niepodległościowych organizacji konspiracyjnych. Byli wśród nich również członkowie polskiej administracji państwowej (starostowie, burmistrzowie, wójtowie), pocztowcy, kolejarze, leśnicy… Jednym słowem, wszyscy ludzie choćby potencjalnie wrogo nastawieni do „nowej” Polski.

Niemiecki obóz śmierci na Majdanku, w którym hitlerowcy zamordowali około 80 tys. ludzi, został zajęty przez żołnierzy Armii Czerwonej 23 lipca 1944 roku i szybko przeszedł we władanie NKWD. Dwa tygodnie później osadzono tam nowych więźniów – prawdopodobnie już 8 sierpnia do obozu trafili oficerowie 3 Dywizji Piechoty AK. Potem dochodzili kolejni. Było to m.in. dowództwo rozbrojonej przez Sowietów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz idącej na odsiecz walczącej Warszawie 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK. Na Majdanku znaleźli się też oficerowie Komendy Okręgów AK Lublin i Lwów, a także współpracujący z AK polscy policjanci i przedstawiciele Tymczasowej Administracji Zastępczej.

Czerwonoarmiści w wyzwolonym obozie w Majdanku. Ledwie par tygodni później NKWD wsadziło do niego polskich patriotów.fot.Deutsche Fotothek‎/CC BY-SA 3.0 de

Czerwonoarmiści w wyzwolonym obozie w Majdanku. Ledwie par tygodni później NKWD wsadziło do niego polskich patriotów.

Osadzonych trzymano w dwóch, pozbawionych okien, zarobaczonych barakach. Do spania służyły im drewniane prycze, a jako pościeli używali niemieckich płaszczów wojskowych. Żołnierze mogli wychodzić z budynków, przez co budzili zrozumiałe zainteresowanie osób odwiedzających były niemiecki obóz. Sowieccy strażnicy na pytania kim są, odpowiadali niezmiennie, że to kolaboranci współpracujący z III Rzeszą.

Enkawudziści szybko zagospodarowali też Oświęcim, Działdowo. Było tam prawie jak za niemieckiej okupacji: wieżyczki strażnicze, płoty z drutem kolczastym, psy. Zmienili się tylko „lokatorzy” i wachmani. Ci drudzy byli teraz uzbrojeni w pepesze. Na więźniach nikt co prawda nie robił już eksperymentów medycznych i nikt ich nie gazował cyklonem, ale ludzie i tak umierali w zatrważającej liczbie.

Inne sowieckie obozy działały w Białymstoku, Bielsku, Blachowni, Brześciu nad Bugiem, Bytomiu, Chełmnie, Ciechanowie, Czynowie, Dęblinie, Działdowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Grabowie, Grudziądzu, Hrubieszowie, Inowrocławiu-Mątwach, Iławie, Katowicach, Kąkolewnicy, Kędzierzynie, Kętrzynie, Kijanach, Kraskowie, Krzesimowie, Krześlinie, Krzystkowicach, Lędzinach, Lipnie, Łęgnowie, Majdanku, Łabędach, Mysłowicach, Nakle nad Notecią, Opolu, Ostrowi Mazowieckiej, Otwocku, Oświęcimiu, Pile, Poznaniu, Poniatowej, Przemyślu, Pustkowie, Pyskowicach, Raciborzu, Rembertowie, Rykach, Sanoku, Sępolnie Krajeńskim, Skopanie, Skrobowie, Skrudowie, Sokołowie Podlaskim, Sokółce, Starogardzie, Świętoszowie, Wągrowcu, Wrocławiu, Toruniu, Toszku, Trzciance, Warszawie, Wołkowyskach, Zabrzu, Zdzieszowicach, Zimnych Wodach, Żaganiu… I to właśnie one najlepiej symbolizującą przyjaźń i wyzwolenie idące ze Wschodu.

***

Więcej o sowieckim „wyzwoleniu” Polski przeczytasz w książce Dariusza Kalińskiego pod tytułem „Czerwona zaraza

Bibliografia:

 1. Antony Beevor, Berlin 1945. Upadek, Znak Horyzont, Kraków 2015.
 2. Wiesława Chełmińska-Rupiewicz, relacja ze zbiorów Fundacji „Moje Wojenne Dzieciństwo”.
 3. Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
 4. Tomasz Łabuszewski, Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013.
 5. Stefania Pepławska, relacja ze zbiorów Fundacji „Moje Wojenne Dzieciństwo”.
 6. Eugeniusz Pryczkowski, Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, Wydawnictwo „Rost”, Banino 2010.
 7. Janina Szych, W niewoli u wyzwolicieli, „Biuletyn IPN”, nr 9–10 (2005).
 8. Bogdan Musiał, Wojna Stalina. 1939–1945. Terror, grabież, demontaże, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 9. Jerzy Wójcik, Meldunki AK-owców zakonspirowanych w MO, wyborcza.pl,https://wroclaw.wyborcza.pl.
 10. Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1939–1945, Zysk i S-ka, Poznań 2014.
 11. Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012.

Poznaj prawdę o rzekomym wyzwoleniu Rzeczpospolitej, w książce „Czerwona zaraza”:

KOMENTARZE (211)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antoni

Portal dla gimbazy. Co ten artykul ma wspolnego z historia ?. Zenada.

  tr_

  Zenada jest Twoj komentarz.

   Alahambro Menoquento Mendez

   To nie żenada, to propagandowa retoryka rosyjskich jednostek propagandowych. Sprawdź w google hasło: „Russian web brigades”.

    Rosół

    A ty sprawdź mordowanie Żydów przez Polaków i też wyjdzie ci prawda. I w Oświęcimiu to nasi ich mordowali bo tak twierdzi świat?? Niech zderza się twoje 2 komórki w mózgu może wtedy pomyślisz??

   grzegorz sosiński

   Dokładnie

   Rosomak

   Nie wiedziałem że Wrocław czy kamienna góra była w II RP. No jasne nasi w armii czerwonej też gwałcili i były ich miliony. Np na terenie II RP zginęło 600 000 czerwonoarmistów Polaków. Poza tym to są zasady wojny, mścili się i oni i nasi. Myślisz że pytali się legitymowali czy co?? Jakbyśmy byli tak kryształowym państwem jak twierdzi autorka bo gość kieruje się emocjami nie logiką, to dziś nie powinno być ani jednego gwałciciela. I piękny przykład że siostry przed armia Czerwona ratowała armia ludowa też Stalina. Szkoda że nie wspomniały że za to była kula w łeb. A wasi idole amerykańscy gwałcą się sami w wojsku w czasie pokoju a wy wymyślacie nowa historię. Też uważacie że naziści byli kosmitami jak rząd niemiecki?? Albo że mordowalismy Żydów?? Tyle samo jest warta ta gówno prawda co powyższe przykłady.

    Rambo

    Won śmierdząca gnido do Rosji całować Putina po śmierdzących kulafonach bo tylko do tego się śmieciu nadajesz

    od sancji

    Historie mało znane: Niemki gwałcone przez wyzwolicieli z Zachodu
    Miriam Gebhardt*, dziennikarka i historyk podejmuje w swojej książce temat gwałtów na niemieckich kobietach pod koniec II wojny światowej i wskazuje na mniej znaną grupę sprawców – żołnierzy wojsk alianckich. https://www.dw.com/pl/historie-ma%C5%82o-znane-niemki-gwa%C5%82cone-przez-wyzwolicieli-z-zachodu/a-18287225 . Jak podaje autorka, zgwałconych po wojnie przez żołnierzy wojsk alianckich i ich cywilnych pracowników zostało co najmniej 860 tys. kobiet i dziewcząt, ale też mężczyźni i chłopcy.

  ,

  idź się lecz się, człowieku a jak się wyleczysz to wróć tu i napisz komentarz człowieku

   Bogusław Łyczak

   ANI ŁADU, ANI SKŁADU W TWOICH WYPOCINACH,IDZ DO SZKOŁY JAK WRÓCISZ TO NAPISZ NOWY.

  jamci

  przeczytaj pajacu Bibliografie to sie dowiesz.

   Paweł

   A ty pisiarzu kup Słownik Poprawnej Polszczyzny. Też się kilku rzeczy dowiesz. :)

  ta strona to propagandowe pomyje

  masz rację, historia to dla nich narzędzie z którego wybierają sobie co im pasuje, żeby uzasadnić swoje instynkty. Co z tego, że Niemcy zabili ponad 6 milionów Polaków, a planowali znacznie więcej – ważny jest Katyń, co z tego że Niemcy potrafili zgwałcić przed wystrzeleniem kulki w łeb (podczas Intelligenzaktion o której nie ma komu dzisiaj pamiętać) – ważne, że na niemieckich plakatach pisało, że to Ruskie gwałciły, co z tego, że Niemcy planowali eksterminację Słowian, przecież to Ruskie nam zeżarły kiełbasę (A Niemcy raptem ukradli nam wszystko co cenne, wyciągali nawet złote zęby swoim ofiarom, zburzyli kilkadziesiąt miast – w tym stolicę). Przecież Niemcy według typowego polskiego narcyza o wiedzy urągającej osobie piśmiennej byli spoko, dobrze ubrani, mili, prawie nas wszystkich zabili, ale to nie szkodzi.

   zeppo szkorbut

   Rosjanie za to cisnęli nas pod butem przez pół wieku, a „wyzwalanie” nie byłoby zapewne potrzebne, gdyby nie dali pewności Hitlerowi, że atak na Polskę to dobry pomysł – poprzez zaatakowanie wspólnie z nim. Zarówno naziści jak i sowieci mają grubo za uszami. Nie zapominaj o tym. Opisywanie uczynków jednych i pomijanie drugich, to jak tłumaczenia polityka, który od dwóch lat sprawuje władzę, że wszystkie jego niepowodzenia wynikają z błędu poprzedników (bo przecież hitlerowcy to byli mordercy i zwierzęta – a sowieci nie byli tacy źli w porównaniu, więc wszelka ich krytyka nie ma sensu?). W tym artykule masz tylko jeden temat – sowietów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o zbrodniach hitlerowskich, to przeczytaj artykuł na ten temat.

    zeppo szkorbut

    ale faktycznie ten wpis jest śmiechu wart

    nie ośmieszaj się

    Niuńku mam już wiele lat. Cała moje dzieciństwo i młodość, przypadły na PRL. Nie zauważyłem żadnego Rosjanina, który by mnie cisnął.
    Jak ktoś dziecko ciebie cisnął, to najpewniej był to wikary w zakamarkach zakrystii. :) Wyglądasz na zgwałconego przez propagandę IPN oraz panów w czarnych sukienkach

    Jarek

    Dokladnie. Faszyzm I komunizm to to samo gowno. Oba systemy wywodza sie z lewicy . W naszej histori jest duzo przeklaman. Jedno z nich opisane jest w artykole. W 1945 nie zostalismy wyzwoleni tylko zmienil sie okupant. Innym mitem jest to co napisalem powyzej. Przez 10ciolecia faszyzm przypisywano prawicy . Nie dziwi to skoro polowa europy rzadzili komunosci a drugs lewicowe partie. Tak faszyzm to lewica . Tym co maja watpliwisci niech przetlumacza sobie NSDAP. Nie ma zadnej prawicowej parti ktora w nazwie miala by slowa socjalizm I robotnikow. Jesli to malo to proponuje zaznajomic sie z dzialaniami hitlera zwlaszcza w okresie miedzywojennym. Zasilki dla ubogich, darmowe wczasy dla robotnikow, dostepnosc sportu dla mlodziezy zwlaszcza z ubogich rodzin , samochod ludowy itd. Hitler byl 100 % socjalista.

    emeryt

    wszystko można wyolbrzymić trzeba pamiętać że NKWD ścigało za takie zachowania, które są tu wyolbrzymione. Napisz co robili amerykanie w Wietnamie.
    Każda wojna część żołnierzy zezwierzęca.

   Anonim

   Ale o zbrodniach niemieckich wiemy dość wiele a o tzw.. wyzwolicielach niewiele.

   Marcin

   Czyli jeśli kobieta zostanie uratowana przed mordercą a później wybawca ją zgwałci i skatuje, to ma być mu wdzięczna i nie mówić o nim, tylko o niedoszłym mordercy? Takie porównanie jest bez sensu-obie strony zrobiły nam jako narodowi ogromną krzywe. Jak moja śp. babcia opowiadała o wojnie, to po słowach „a potem przyszli ruskie” wcale nie było weselej.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Panie Marcinie, zgadza się. Bardzo dziękujemy za wpis i słuszną uwagę! Pozdrawiamy serdecznie!

   jurgen

   Zacznijmy od tego ze Niemcy zabili nie 6mln polakow a 3 mln.
   Jak wam pasi gdyz chcecie odszkodowania od niemiec lub by sie swiat nad wami litowal to uwazacie zydow za polakow a jak wam nie pasi to albo ich mordujecie albo wyganiacie z kraju- tylko takie biurwy katolskie stac na taka oblude ..
   Jesli rosjanie wywiezli jakies zaklady poniemieckie z zdobytych miast jak np wrocek to byly to niemieckie a nie polskie wiec morda w kubel miotly.
   Polskie to byly domy kryte strzechom na wschodzie i nic wiecej , ani przemyslu konkretnego a glod syf i mogila ……

    Monter

    Szanowny Panie Jurgenie!
    Z zainteresowaniem śledzę Pana wpisy na niniejszym forum i jak rozumiem, wyjechłeś Pan jakiś czas temu z Polski do Niemiec i obecnie starasz się Pan być bardziej niemiecki od samych Niemców, a Polski i Polaków Pan nienawidzisz, jak to mają w zwyczaju Volksdojcze. I to jest może i dobre jest, bo przecież my Polacy też tu w Polsce za Volksdojczami nie przepadamy, więc nienawidź nas Pan sobie do woli i gadaj Pan ile Pan chcesz i co tam sobie Pan chcesz. Nie ugryź się Pan jednak przy tym przypadkiem w język, gdyż własny jad może Pana ukatrupić, ze stratą dla Pańskiej nowej Ojczyzny typu Heimat… o ile oczywiście nie jesteś Pan zakamuflowanym ruskim trollem z Olgino, wtedy być może wykończą Pana rodacy z FSB specjalnym gazem albo nomen omen – polonem w herbacie?. Muszę jednakowoż stwierdzić że, pomimo dość … hmm…, nieskomplikowanej formy Pana postów, zgadzam się z argumentem o dość ambiwalentnym (ku…a, ale trudny wyraz) traktowaniu obywateli RP pochodzenia żydowskiego przez Polaków. Jako ofiary wojenne – Polacy. Jako właściciele majątków – pierd…ni Żydzi. Jako sławni ludzie, wynalazcy, pisarze, politycy, aktorzy, reżyserzy z Hollywood i.t.p. – Polacy. Jako funkcjonariusze UB – jeb…ni Żydzi. Czy zatem rzeczywiście mamy prawo zaliczać ofiary Holokaustu do polskich ofiar? Wydaje się że tak, bo przecież mieliśmy w II RP obywateli polskich żydowskiego, ukraińskiego, litewskiego, niemieckiego, czeskiego, słowackiego i białoruskiego pochodzenia i wszyscy oni ginęli zabici przez Niemców i Sowietów, ale także przez Ukraińców z SS Galizien i UPA, Rosjan z RONA, Żydów z NKWD, Polaków z AK, WiN, czy niezrzeszonych rzezimieszków wszelkiej maści. Jeżeli zaś chodzi o to, czy Armia Czerwona miała prawo wywozić dobra z zajętych terenów, to myślę że wtedy, w tamtej sytuacji – TAK. Taka jest wojna i nigdy się to chyba nie zmieni. Wiadomo że wraz z normowaniem się sytuacji działo się to coraz rzadziej, organizowała się polska władza i zaczęło obowiązywać nowe prawo, prawo PRL.

  Gostek

  Antoni to co ty z ruskimi .

   Anonim

   Z Ruskimi o nic, chodzi o ich akcje, i nie tylko wylacznie w Polsce. W innych krajach bylo to samo.

  Anonim

  Ma na celu pokazanie ludzią popierających komunizm prawdę o wyzwoleniu i tak to jest historia

   Anonim

   ludziom !!!

  Dede

  Cala Prawda
  Mowili tak
  To ja ciebia krew przelewal a ty mienia rzopy zalujesz

  ola22

  to są fakty. Trzeba pisać o niemieckich przestępcach wojennych, bo oni zrobili najwięcej złych rzeczy. Ale o radzieckich gwałtach i kradzieżach też, bo to było skierowane jawnie przeciwko Polakom.

  marek poplawski

  TYPOWA PROPAGANDA BRUDNA ROBOTA NA SREBRNIKI JUDASZOWSKIE ,JUZ NAWET NIE CZYTAM TAKICH BZDUR

  Anonim

  Ty ruska śmierdząca onuco!

  Valmo

  Komuszka zapiekła dupa.

  Polak

  Japa śmierdząca onuco. Jesteś zwykłym cepem!!! Nic nigdy tego nie zmieni. Bydlaki bez honoru. Tfu

  Gosc

  Antoni ty jesteś małym głupim ruskim trollem który nie ma pojęcia o historii Polski.Nie wspieraj zbrodniarzy ruskich, oni mają to w genach mordować, gwałcić kraść , tępe bydlo,
  brudne zawszone.

  ,

  Ytyt

  A ty co szmaciarzu ? Twojego ojca na ruskich czołgach przywieźli?

orkan77

nawet czapka się nie zgadza. To dno a nie historia.

Leon

Ruskie bydło !!!

  do obory biegnij

  To niech ty i twoja rodzina przerzuci się na hodowlę świń. Z tymi zwierzętami na pewno znajdziecie wspólny język.

   Columb

   dla twojego zrozumienia – ruska swołocz i spieprzaj od tego co kto ma robić .

Toni

Żadnego sympatyka komunizmu ten artykuł nie otrzeźwi, oni są zwolennikami takich działań im się to podoba i tak według nich powinno być. Bolszewicka zaraza.

  zeppo szkorbut

  nie no poza gwałtami nie ma tu żadnych argumentów (bo jak np. ma się zarekwirowanie 98% NIEMIECKIEJ floty na odrze do rozkradania polskiego majątku?) bardzo słaby i tendencyjny wpis (artykułem tego nie da się nazwać). szkoda, bo temat zbrodni Armii Czerwonej zasługuje na poważniejsze potraktowanie niż clickbait na gimbopatryjotów.

  anzelm

  Niestety masz racje .

   Agula

   Jak się kłóciłam z matką że zamiast okrągłego stołu trzeba było wszystkich ustawić pod ścianą i zrobić nowy restart to tak oberwałam że hej…

rw

A gdzie byli sojusznicy Polski??? Co ustalono w Teheranie i Jałcie??? Kto wydał rozkaz do akcji „Burza” i dlaczego nie został za to osądzony i rozstrzelany???Co uzyskaliśmy za wkład w zwycięstwo nad Niemcami na froncie zachodnim??? Dlaczego Anders wydał rozkaz o rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zanim zdecydowano o ich losie zmieniając żołnierzy zwycięskiej armi w niechcianych nigdzie przybłedów a następnie bronił przed deportacią Ukrainskich zbrodniarzy z Wafen SS a dziś ma i ulice i place w Polskich miastach???Tak Bolszewicka zaraza ,trzykrotna zdrada sojuszników tj; Angli i Francji bardzo nieudolni przywódcy Panstwa Polskiego na uchodźctwie .Ucierpiała najbardziejj ludność cywilna i patryjoci od których wyudzono przysiege aby następnie wydawac im bezsensowne rozkazy.

Krzysztof

Ciemny lud wszystko kupi. We wsi mojego Ojca za próbę zgwałcenia radziecki żołnierz został rozstrzelany przez swoich.

awol

W mojej miejscowości za kradzież motocykla NKWDzista rozstrzelał na miejscu trzech żołnierzy.

  felix

  I co? Sam odjechał na tym motocyklu?

   tak to wyglądało

   Oficer chciał oddać rower właścicielowi, ale wtedy twój dziadek zaszedł go od tyłu.

sky

Trolle z moskwy już komentują artykuł

  spadaj trollu

  Wracaj do jaskini, z której wypełzłeś. Sam jesteś trollem. PiSSowskim.

marek

Prawda jest taka że bez Ruskich by nas nie było.

  Janek Grabowski

  A jakby jeszcze trochę komunizm się przedłużył to też by nas przez nich nie było!

   Wiewiór

   Sraty taty dupa w kraty. Sprawdź sobie, jaki był wzrost demograficzny w czasach komuny

    Marcin N

    Był duży wzrost demograficzny za komuny ale spowodowany 20 stopniem zasilania. Nawet do matury z geografii się o tym uczyłem, wiec nie pisz o tym wzroście jak o komunistycznym błogosławieństwe!

    Radosław

    Do ,,Wiewiór napisał”masz racje i ja to wiem.Ale taki osobnik jak ,,Marcin N napisał”, że przed maturą się dowiedział – wzrost demograficzny był spowodowany 20 stopniem zasilania.Taki wpis przygłupa ośmiesza szkołę do której chodził .Zakładam iż o maturze to co najwyżej słyszał i chodził do szkoły specjalnej dla osób niedorozwiniętych.W takiej szkole uczono pisać, czytać ,dodawać i odejmować i tyle.W tej jego szkole nie uczono że istnieje GUS i podaje takie dane jak liczba ludności danego kraju i dzietność.Gwoli informacji dla matoła ,,Marcin N napisał ”, w 1945 roku w Polsce liczba ludności 24 000000 , 1990 rok 38 000000 czyli wzrost za okres 45 lat w okresie zniewolonej Polski o 14 000000 .A teraz w roku 2019 liczba ta jest taka sama czyli 38 000000 ludności . W okresie 29 LAT w wolnej nie zniewolonej Polsce przyrost naturalny ,,0”.

   zenek

   święta prawda

  Jerzy H

  Bylibyśmy, bylibyśmy, trochę później, ale może bez następnych 50 lat kolejnej okupacji :-(

  wr

  A może gdyby nie Ruscy to byśmy się sami obronili? Gdyby nas nie mordowali od początku wojny do spółki z Hitlerem. Spójrz na to z tej strony.

  Anonim

  Prawda jest taka, że wojna mogła bysie bez ruskich zakończyć w chwili ataku niemców na Polskę.

Slawek Kowalczyk

Pocalujcie wszyscy , nas Polakow w dupe . My wiemy kto od 1944 roku mordowal naszych ojcow I dziadkow . Z pod osadzenia , wymkneli sie , ale kto wie jak potocza sie sprawy dalej . Chrzescijanin ma w obowiazku wybaczyc , ale Bog nigdy nie wybacza krzywd . Wiec poczekajmy cierpliwie . Marek jesli tak myslisz to powiedz to tym pomordowanym czy oni sa . Ty tak , ale czy oni moga powiedziec , tak my jestesmy …. np 22 , 000 — 13 z procesuu moskiewskiego itysiace innych .Odpowiedz sobie .

  do menela

  Gościu, jesteś kr6tynem, czy zagranicznym trollem? Wróć tutaj, jak już nauczysz się pisać po polsku. Bo na razie wychodzi ci bełkot.

  miro

  Nie wymawiaj imię Pana, nadaremnie.

Halina

PO wkroczeniu armii czerwonej moja mama, jej siostra i inne kobiety całe dnie spędzały w piwnicy. Babcia przemycała im jedzenie bo w nocy mogły wyjść i spać w stodole > Żołdacy odchodząc zabrali co się dało a do beczki z kapustą zrobili k…Więc nie opowiadajcie o wyzwoleniu tylko o kolejnym zniewoleniu !

  abc

  ta dzicz otwarcie przecież była podjudzana do zemsty za 1920.

   weź korepetycje

   Dziczą to jest dla mnie prymityw, który nawet nie wie, że w języku polskim zdanie rozpoczynamy zawsze wielką literą. A słyszałeś trollu o czymś takim jak polska interpunkcja?

    Wytykacz

    Brak argumentów. Pora wytknąć komuś, że nie potrafi pisać. Brawo! Doskonale! Tak trzymać! Typowy Janusz specjalista od Języka Polskiego (Zeusie! Weź go spiorunuj)

    Bicz Boży

    Co twoja wypowiedź ma do meritum sprawy młotku?

   Artur

   Tak, oni do dzisiaj mają kompleks 1920….

  Rosjanie dla folksdojczów nie mieli litości

  To może twoja rodzina podpisała folkslistę? To by wiele tłumaczyło. Moja babcia, mama i jej siostry też najpierw siedziały w piwnicy. Podczas powstania warszawskiego. Potem, po trafieniu do niemieckiej niewoli, trafiły na Zieleniak. Poczytaj sobie o tym. To było piekło. A następnie do niemieckich obozów. Rosyjska ofensywa, dała im wolność.
  Mogły wrócić do Warszawy i znowu poczuć się jak człowiek, a nie niewolnik skazany na śmierć przez rasę panów. Pomimo, że Warszawa była już tylko kamienną pustynią. Taki kaprys mieli Niemcy.

Slawek Kowalczyk

Marek , czy Jak ci tam . Powiedz to pomordowanym 22000 Katyn 13tu w procesie moskiewskim , tysiace lezacych w mogilach bezimiennych ,sybir ,Kazachstan , Gdyby oni byli ruskimi I gineli za rRosje okrzyknieci byliby bochaterami , ale to byli obroncy Polski wiec to bandyci .Jaki dziwny jest I nieszczesliwy ten kraj Polska . Nie ma synow , wybici ,zostali SUKINSYNY .To cala prawda q

  żałosny jesteś

  To tylko tych zabitych przez Sowietów (a nie tylko Rosjan) żałujesz? A ponad 6 milionów polskich obywateli zamordowanych przez Niemców, to masz w doopie?

PW

To są stare informacje. IPN podaje, że sowieci i ich pachołkowie pacyfikując Polskę zabili 125 000 ludności, głównie walczących z bronią AKowców. Prześladowali 750 000

  Zed

  IPN to raczej nie jest poważne źródło.

   heh

   Tiaa… powazne zrodlo, to Konsomolskaja Prawda ;). Dyskwalifikujesz sie, jako myslacy czlowiek, takimi wypowiedziami.

Ola

Witamy ruskich komentatorów za 1 kopiejkę za znak.

Andrzej Kocon

Wojna niesie za soba rozne okropnoscci . Pamietajmy jednak kto ja wywolal, , kto chcial uczynic z nas podludzi, kto zakladal obozy masowej zaglady. To dzieki glownie Rosjanom wojna zakonczyla sie tak a nie inaczej , to oni poniesli najwieksze ofiary . A K wykazywalo sie duza wstrzemiezliwoscia + ich wklad ocenilbym jako skromny a teraz chce zawlaszczyc sobie wszystkie ordery . Jakby nie Armia Radziecka nie byloby dzisiaj Polski za….ani politycy .

  xxxx

  haha dobre,
  hitler i stalin przecież sie dogadali i napadli prawie równocześnie :)

  felix

  Panie Andrzeju Armia czerwona w 1939 r. była również agresorem. Wojnę wywołał Adolf do spółki z Józefem, o tym też pamiętajmy.

   Anonim

   Niestety w/g najnowszych badań Ministerstwa Prawdy to polacy wywołali II wojnę. Odnaleziono sensacyjne dokumenty o napaści na radiostację w Gliwicach oraz podstępne zajęcie budynku poczty w Danzing.W póżniejszym czasie zbudowali sieć obozów koncetracyjnych w , których mordowali żydów , niemców i ruskich .

  Polak

  Andrzej to przykład jednostki, którą można porównać do figury z gipsu. Raz uformowana, ukształtowana jest nie do ruszenia. Owoc długiej propagandy, który i tak wie swoje. Nawet o wojskach sowieckich pisze wielkimi literami „Armia Radziecka”. Można sądzić, że takich Jędrków jest więcej, co dobrze widać na tym forum. Druga rzecz to setki (tysiące) ruskich trolli, którzy pracowicie wykonują polecenia Putina i jego kolegów.

   zeppo szkorbut

   Ale wiedz ty (celowo małą) językowy purysto, że nazwy własne w języku polskim piszemy wielką literą, choćby była to Armia Radziecka, Armia Czerwona czy Święte Oficjum. Pomijam brednie, które pan Kocon wypisuje, bo inaczej niż przelewem od Putina albo debilizmem nazwać nie można.

  pro-Polski

  Od dzisiaj nie mówimy idiota tylko koc-on,laik,nieuk czerwoną propagandę głoś w kiblu!

  Anonim

  ..aleś tępy…a kto napadł na Polskę do spółki z Niemcami 17.09.1939r, może Kubuś Puchatek ?

  Bicz Boży

  Nie pisz komunistycznych kłamstw! Sowieci wyzwolili Polskę, bo była na drodze do Berlina! Potem utworzyli pro sowiecki rząd PKWN, całkowicie podległy Moskwie nieuku! I rządzili Polską aż do 1989 roku, kiedy dogadali się z solidaruchami! Nie mylić z prawdziwą Solidarnością! Teraz mamy kolejnych zdrajców Polski w postaci lewackiej PO i jej podobnych typów!

Wiewiór

Sowieci rabują i gwałcą? Straszne!, zgroooza!, ludobójstwo!!
Wyklęci rabują i gwałcą? Noo.. to takie czasy, była wojna, trzeba to zrozumieć..

  Polak

  Czyżbyś wiewióro należał do tej sowieckiej hołoty?

   prawicowym psycholom do sztambucha

   och ty matole, według ciebie zgwałcenie przez rosyjskiego sołdata to tragedia. ale już zgwałcenie i zastrzelenie przez jakiegoś bandytę Łupaszkę to oczywiście czyn patriotyczny, bohaterski, godny postawienia bohatera na cokole

    Arecki

    Napisz kiedy i gdzie Łupaszka zgwałcił i zamordował, bohaterze znad klawiatury Łupaszce butów nie jesteś godzień czyścić.

    ol22

    Niemcy palili uchodźców – zbrodnia; Anglicy palili uchodźców – walka z faszyzmem…

    Bicz Boży

    Spadaj stąd lewacki młotku! Idź się wypowiadaj w Wyborczej lub Newsweeku!

  Gostek

  Zrozumieć ?? Kiedy to Ty masz z tym najwyraźniej problem.

  qwe

  Uwierzyles w sowieckie klamstwa o Zolnierzach Wykletych – klamstwa, ktore byly pretekstem i byly potrzebne stalinowskim prokuratorom oraz NKWDzistom, aby moc mordowac ludzi takich jak Pilecki. Poczytaj jakie klamstwa wymodzila zydo-komuna na temat Pileckiego, to moze przejrzysz kiedys na oczy.

Anonim

Pocałujcie się w dupę z taką kłamliwą historią…

Krystian Hawryluk

Dno…
Propaganda Macierewicza mająca na celu spotęgowanie nienawiści do Rosjan.
Rosjanie wyzwalając Polskę tracili setki tysięcy żołnierzy… Mogli dogadać się z Niemcami i zakończyć wojnę. Dyplomaci niemieccy po przegranej bitwie na łuku kurskim nieustannie chcieli oddac ziemie radzieckie i zakończyć wojnę. Rosjanie nie zgodzili się. Niemieccy generałowie przygotowali plan obronny, który miał wykrwawić Armię Czerwoną. Np. Gdańsk, Wrocław i Poznan był fanatycznie broniony. Polak chcialby zostać wyzwolony i zadowolony. Ale tak jak Amerykanie wprowadzili demokracje na zachodzie, tak Sovieci komunizm na wschodzie. Rosyjski przemysł i tak został zniszczony z czasie wojny. Z perspektywy czerwonoarmistów Polacy i inne narody wschodniego bloku powinny zapłacić za wyzwolenie i to jest uzasadnione.
Trzeba pamiętać, że rosyjski żołnierz jadący na wyzwolenie Polski mógł już nigdy nie zobaczyć matki, żony i swojej wsi. Okropne jest niszczenie pomników upamiętniacych ich śmierć. Rosjanie jakoś dbają o pomnik w Katyniu. Propaganda antysoviecka staje się coraz bardziej kłamliwa.
Związek Radziecki mógł zatrzymać się na Brześciu…

  wr

  My mamy płacić Rosji za wyzwolenie? A kto im kazał nas wyzwalać? To po pierwsze. Po drugie gdyby nas wcześniej nie niszczyli od 1940 roku, nie mordowali naszych wojskowych w Katyniu i innych miejscach to może nie potrzebowalibyśmy ich „bohaterskiego” wyzwolenia. To ZSRR przyczyniło się do naszej porażki w wojnie z Niemcami. Stalin tylko dlatego nas wyzwolił, że Hitler złamał umowę i zaatakował ZSRR. O tym trzeba pamiętać. Śmierć niewinnych i skądinąd bohaterskich rosyjskich żołnierzy to inna sprawa.

   Anonim

   I tu racja najpierw z Niemcem się dogadali a później gdy Niemiec wziął kierunek na Rosję to swojej dipy zaczęli bronić.

   Radosław

   Nikła wiedza ,z tym mordowaniem to pisz o konkretach ,bo tylko Katyń i Katyń, nikt tych zbrodni nie kwestionuje.Wermacht już we wrześniu i pażdzierniku 1939 roku w masowych egzekucjach rozstrzelał więcej Polaków, jak w Katyniu a to był dopiero początek okupacji .W ZSRR utworzono Armię Andersa zakładam, że to byli Polacy, utworzono I Armię Wojska Polskiego informuję,, wr napisał ’,’ to też byli Polacy. Pisanie , to ZSRR przyczynił się do naszej klęski w 1939 roku to kompromituje osobę piszącą, określenie ignorant jest bardzo delikatne.Polski rząd, razem z marszałkiem Edwardem Rydzem Śmigłym 17 września był już w Rumuni czyli zwiali z Polski.Komiku Niemcy w swoim ataku na Polskę, byli już dalej jak przewidywało ustalenie podziału Polski z sierpnia 1939 roku i musieli się wycofywać bo zaszli za daleko.17 września 1939 roku , użyje określenia było już pozamiatane.Polecam przeczytać książkę Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, autor Marian Porwit .W doktrynie wojennej Polski, była zakładana tylko obrona krótkotrwała i pomoc sojuszników Francji i Anglii.

  dd

  nikt ich tu o to nie prosił prócz garstki czerwonych oszołomów. Wszystko co zrobili i wszystkie ofiary jakie poniesli to w imię SWOICH wyłącznie interesów. Szkoda że nie zatrzymali się na Brzesciu !

ta strona to propagandowe pomyje

Jak autor w ogóle śmie podważać to, że Rosjanie nas wyzwolili? Historyk? Hańba, a nie historyk. Hańba, a nie człowiek!
Kolejny artykuł proszę napisać o niemieckich gwałtach bezpośrednio przed egzekucją podczas akcji likwidacji polskiej inteligencji i porywaniu kobiet z ulicy do burdeli gdzie były codziennie gwałcone na pełen etat przez wojsko oraz o gwałtach na kobietach i mężczyznach zmuszanych do niewolniczej pracy. Historyk chyba powinien znać te fakty bez zaglądania w książki.

  JJ

  Stalin po podbiciu Polski powiedział: „Nie Niemcy, ale Polska to nasza największa zdobycz wojenna.”. A Mołotow (ten od paktu Libentrtop-Mołotow), ktory przed IIWŚ mówił o Polsce „bękart Traktatu Wersalskiego”, w 1948 otrzymał Order Odrodzenia Polski I klasy – to najlepiej świadczy o tym czym był PRL, komu on służył i jak ZSRR nas „wyzwoliło”.

   Bartek

   Podaj dane żródłowe tej wypowiedzi , takie są zasady. Jeżeli nie podasz to jesteś przygłupem bo wprowadzasz w błąd .Z tego co ja wiem to obecne granice Polski , dotyczy granic zachodnich zawdzięczamy Stalinowi, jest to około 30%obecnego terytorium ,Ustalenia ostateczne,bo sojusznicy mieli inne plany dotyczące naszej granicy zachodniej , zapadły w Poczdamie w 1945 roku.Tereny wschodnie nigdy nie były etnicznie Polskie tam była Ukraina i w II rzeczypospolitej tereny te zamieszkiwała w 75% ludność ukraińska i białoruska.Na tych terenach były częste konflikty na tle narodowościowym . W 1930 roku Polacy przeprowadzili tam pacyfikacje w celu stłumienia rozruchów.Nie gloryfikuje Stalina ja podaję fakty historyczne .Konferencja Poczdam 1945 ostateczne ustalenie granic zachodnich Polski.

Andrzej Baranowski

Zadam PYTANIE : Gdzie byli nasi „sojusznicy” , i „przyjaciele” typu anglia francja ( piszę małą litera ze względu na całkowity brak szacunku do tych dwóch narodów) ??????? Ile razy ZDRADZILI POLSKĘ ????????

dfgh

Ciekawe jakby Ruskie zatrzymały się na dawnej granicy Polski , niech sobie AKowcy radzą , jak takie kozaki, z Niemcami i z UPA .

  Jan

  No i poradziliby sobie, tym bardzie, ze od zachodu nadciagala prawdziwa Polska Armia i prawdziwi alianci. A tak Polska byla pod sowieckim butem jeszcze przez kilkadziesiat lat, przez co wiele pokolen zmarnowalo sobie zycia (nie mowiac o ponad 100 tys. Polakow zamordowanych przez zydo-komune po IIWS), a Polska popadla w ruine.

   Bartek

   Do ,,Jan napisał ” nie mogę napisać twoja nikła wiedza, bo bym ci schlebiał . Znaczenia słowa wiedza coś określa a w twoim przypadku powiem wpis o znaczeniu ,,0” .Do szkoły a jeżeli nie, to zacznij czytać .Idiotyczne wpisy definiują osobnika piszącego.

Marwit

„Dziadku, kiedy pierwszy raz kochałeś się z kobietą? Oj wnusiu, to było dawno, na wojnie. A co to była za kobieta? Wojna to wojna, na wojnie się nie wybiera.” Gwałcili Rosjanie, gwałcili Niemcy, gwałcili Amerykanie, gwałcili i Polacy jak mieli okazje. Nie było wojny bez gwałtów. Hitler walczył rasą, Roosevelt kasą a Stalin masom. Rosyjskich wojaków były miliony więc i gwałtów było odpowiednio więcej niż w innych armiach.

  Jarek

  Gwalcili ci I inni. Tak tyle ze u jednych bylo to przestepstwo I przypadki zbyt czeste nie byly a u innych byla to norma. Nie bez powodu niemiecka ludnosc a nawet wojsko uciekali na zachod by poddac sie aliantom a nie ruskim

   Anonim

   Niemcy na zachodzie nie mordowali tak jak na wschodzie. Bali się konsekwencji swych czynów

Paweł

KUPA HISTORYCZNYCH MATOŁÓW DYSKUTUJE O POWAŻNYCH SPRAWACH. Idźcie na piwo.

Wadim Czernienko

Gdyby nie ci krasnoarmiejcy, to dzisiaj bylibyście, wy polscy pajace , co najwyżej zwierzętami pociągowymi w wielkoobszarowych gospodarstwach niemieckich nadludzi. Nie podobała się „czerwona zaraza”, to przecież mogliście się sami wyzwolić. Wasza AK spróbowała w 1944 – ze skutkiem 200 tys. zabitych i zrujnowaną Warszawa, przy stratach niemieckich niecałe 2 tys. (hahaha)

  S.

  Gdybyście nie napadli na Polskę razem z Niemcami w 1939 to by może nie było wojny.

  Maurycy

  Może tak, a może byliśmy tak dzisiejsze kraje Europy zachodniej. Gdyby nie wasza bratnia pomoc.

colargo

Wojna to nie poligon w Orzyszu. Okrucieństwo po obu stronach frontu. Sowieci za bardzo nie odstawali od reszty, od aliantów także, wbrew pozorom (warto pamiętać o alianckich bombradowaniach Drezna, Hamburga, Kolonii, skupionych na obiektach cywilnych). Sowieci w cywilizowany sposób nie pokonaliby Niemców. Front zachodni, już na terenie Niemiec, był w 1945 roku już tylko wojennym spacerkiem, więc tam Amerykanie i Brytyjczycy mogli pozwolić sobie na wojnę wg zasad. Front wschodni był natomiast prawdziwą jatką, tu Niemcy skupili swój główny wysiłek. I tylko sowiecka dzicz mogła to roznieść w puch!. W XXI w., przy klawiaturze i kawce, ignorując realia II wojny, bardzo łatwo jest ferować opinie. Tyle tylko, że są one bardziej współczesną propagandą niż interpretacją historii. Idąc bowiem tym tokiem myślenia, trzeba by uznać, że rozbicie III Rzeszy (głównie przez ZSRR) było historyczną klęską, co logicznie prowadzi do wniosku, że panowanie Hitlera było lepszym rozwiązaniem.

  Jarek

  Nie zgodze sie . 2 ga wojna to glownie starcie dwoch totalitaryzmow . Jeden rozpoczal wojne I po pewnym czssie napadl na drugi. Z tego powodu ten drugi zostal uznany przez aliantow za sojusznika na zasadzie wrogowie moich wrogow sa moimi przujaciolmi . Nie zmienia to faktu ze I niemcy I ruscy byli zli . Jedni I drudzy masowo mordowali jedni I drudzy mieli obozy koncentracyjne. ( rozniace sie detalami ale slozace temu samemu. ). Po 45 temat ruskich zbrodni byl tematem tabu. Tylko niemcy byli tym I zlymi. Na ten propagandzie wychoeano pokokenia. Dobrze ze sie tetaz o tym pisze.

mariner

Ten portal zchodzi na dno, stopniowo od jakiegos juz czasu zamienia sie w sciek nacjonalistycznych fobii.! Artykul ten to raczej ulotka polityczna , jasno okreslajaca sie jako ultra prawocowo- nacjonalistyczna czyli bliska faszyzmowi.
Artykul niewiele majacy z tym co nazywa sie nauka historii. Czarny PR i eliminacja niewygodnych faktow to cechy okreslajace autora jako majacego problemy z samym soba.Przeciez nienawisc to cecha czlowieka sfrustrowanego.Ja w tym artykule odbieram na pierwszym miejscu negatywne emocje a nie fakty!
Chce zaznaczyc ze nie podwazam, ze w Polsce dochodzilo do naruszen godnosci czlowieka i wypaczen w czasie przemarszu Sowietow przez Polske.Nawet w tej sprawie nasi komunisci mieli rozmowe ze Stalinem, zwracajac uwage na negatywny wydzwiek takich spraw na proces przejmowania wladzy.Po ich interwencji wydano stosowne rozkazy i skala zjawiska zmalala ale nie zanikla. cdn

mariner

cd
Zreszta Niemcy i Czesi tez maja wiele dowodow i pretensji na to ze Polacy zachowywali sie podobnie na ich ziemiach w 1945 .Tak ze jestesmy ostnimi ktorzy maja powod do moralnej wyzszosci.Wiele mamy na sumieniu rowniez.
To co pokazuje artykul to jest obraz z perspektywy 2017 r i na dodatek podbudowany ideologia nacjonalistyczna.Dla autora czas ma wartosc constans, nie rozumie ze w 1944-1945 perspektywa i odczucie byly inne.Sytuacja tez byla inna , szalenie skomplikowana.
Jesli ktos sie zabiera za opisywanie tamtych dni wskazany jest daleko idacy omiar i neutralnosc oparta na faktach.
Nieautor mowi o tym ze gdyby wladze uchwycili zolnierze tzw podziemia to polalaby sie taka sama rzeka krwi, a moze nawet wieksza, ale tym razem ludzi z Lewicy.Dowodcy podziemia nie ukrywali tego, gdy tlumaczyli swym podwladnym dlaczego walcza po lasach i skrzelaja w plecy bezbronnym cywilom ktorych jedyna wina bylo to ze wlaczali sie proces odbudowy kraju i chcieli spokojnie zyc bez strachu o to ze wkazdej chwili strac zycie.Tragiczne jest to ze placili za to zyciem z rak
WLASNYCH RODAKOW(!)

mariner

Zreszta Niemcy i Czesi tez maja wiele dowodow i pretensji na to ze Polacy zachowywali sie podobnie na ich ziemiach w 1945 .Tak ze jestesmy ostnimi ktorzy maja powod do moralnej wyzszosci.Wiele mamy na sumieniu rowniez.
To co pokazuje artykul to jest obraz z perspektywy 2017 r i na dodatek podbudowany ideologia nacjonalistyczna.Dla autora czas ma wartosc constans, nie rozumie ze w 1944-1945 perspektywa i odczucie byly inne.Sytuacja tez byla inna , szalenie skomplikowana.
Jesli ktos sie zabiera za opisywanie tamtych dni wskazany jest daleko idacy omiar i neutralnosc oparta na faktach.
Nieautor mowi o tym ze gdyby wladze uchwycili zolnierze tzw podziemia to polalaby sie taka sama rzeka krwi, a moze nawet wieksza, ale tym razem ludzi z Lewicy.Dowodcy podziemia nie ukrywali tego, gdy tlumaczyli swym podwladnym dlaczego walcza po lasach i skrzelaja w plecy bezbronnym cywilom ktorych jedyna wina bylo to ze wlaczali sie proces odbudowy kraju i chcieli spokojnie zyc bez strachu o to ze wkazdej chwili strac zycie.Tragiczne jest to ze placili za to zyciem z rak
WLASNYCH RODAKOW(!)

Paweł

Dziewczynko, wypowiedzi na poziomie piaskownicy, wygłaszaj tam, a nie tutaj,

Paweł

@Arecki
Łupaszko jest winien (co najmniej) jednej zbrodni wojennej. Jak informuje wydana w Instytucie Pamięci Narodowej książka „Glinciszki i Dubinki”, autorstwa dr Pawła Rokitnickiego, pracownika Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN, Łupaszko jest jest odpowiedzialny za zamordowanie kilkudziesięciu mieszkańców wsi Dubinki. Większość z ofiar, stanowiły kobiety i dzieci.
Nie wszyscy żołnierze wyklęci, byli rycerzami na białych koniach. Niektórzy z nich, to zwyczajni bandyci.
Zamiast bezmyślnie atakować innych rozmówców, polecam lekturę książek na temat, na który się wypowiadasz. Bo inaczej sam skończysz czyszcząc innym buty.

Paweł

Do książek goowniaku. Do nauki.
Hitler napadł na nas 1 września 1939 roku. Kiedy napadł na nas Stalin, 17 września 1939, to było już pozamiatane.Nie istniał front, 3/4 naszego wojska było rozbite, lub wzięte do niewoli. Nasze magazyny wojskowe były już w rękach Niemców. A ty bredzisz niedouku o Stalinie?
Jakbyśmy Niemcom dali po doopie, to by do nas nie wkroczył.
Weź korepetycje z lekcji historii. Bo zdaje się, że tylko na lekcje religii chodziłeś.

Adam

A pseudopatriotyczna swołocz (bo to rosyjskie słowo najlepiej opisuje ich mentalność) nadal będzie twierdzić, że jak bandyci wyklęci mordowali Polaków i palili wsie, to na pewno ich ofiary nie wspomagały „ich patriotycznej walki” ponieważ należały do esbeckich (sic!) zdrajców:) Jakby pseudopatrioci nie wywodzili się z komunistycznych organizacji narodowych typu Grunwald i moczarowców.

szymciu

gównoburza o wojnie nie ma dobrych ludzi ą tylko dobre sytuacje…

Anonim

Myślę, że czas zająć się przyszłością bo szykuje się większa tragedia niż te co były jeśli się Polacy nie zjednoczą w moralnym postępowaniu i etycznym. Wiara nawet tu nie ma nic do rzeczy bo to wyższy poziom a zacząć trzeba od budowy fundamentów domu, może trochę na wzór Starego a nie Nowego Testamentu. Historia uczy ale to nic nie zmieni jak wewnątrz kraju agentura obcych, wrogich Polsce szubrawców i złodziei dalej robi co chce …

Jooozek z Grooo

Cześć argumentów słaba lub bardzo słaba /że oprócz Polaków łupili również swoich wracających z niewoli/.
Nie wybielam Rosjan, ale lekarstwo lecząc z choroby, ma też szkodliwe skutki uboczne dla organizmu. Stawiam więc pytanie czy więcej dobrego zrobili wyzwalając Polskę czy złego? Uważam że więcej dobrego. Czy kominy w obozach, w tym w Oświęcimiu dalej by dymiły gdyby nie Rosjanie? Czy Amerykanie i Brytyjczycy tak bardzo by się spieszyli by nas wyzwolić ?

wojtek

Zamiast wypisywać tutaj różne głupoty (przypominające stary dowcip o dyskusji łysego z rudym w tramwaju!) po prostu nie kupujcie tego propagandowego paszkwilu!

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @wojtek. A Pan czytał książkę autora, że skwitował ją tak 'konstruktywną’ uwagą czy po prostu stwierdził, że to, co nie zgadza się z Pana poglądami to propagandowy paszkwil?

farmerek

Ten cały Kaliński wypisuje brednie. Oczywiście było ciche przyzwolenie w stosunku do ludności niemieckiej , ale nie Polaków. Opowiadał mi ojciec jak w jednej z wiosek (obecnie na pograniczu woj. łódzkiego i mazowieckiego, jakis dwóch sołdatów cos przeskrobało i mieszkańcy wioski się poskarzyki dowódcy, ten kazał ich wyprowadzic za stodołę i seria z pepeszy az mózgi sie rozprysły po ścianach. Równiez moja mama opowiadała , że w domu nocowało trzech rosyjskich oficerów w styczniu 1945 roku , chcieli płacic za nocleg i posiłek i tylko się zapytali czy jest w tej wiosce są jeszcze Niemcy i kolaboranci.Oczywiście zdarzały sie przypadki niegodnego postępowania , ale na takiej podstawie nie wolno generalizować.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @farmerek: Dziękujemy za komentarz i odwołanie się do autentycznych wspomnień. Napisał Pan jednak, że autor generalizuje i tu widzi Pan główny zarzut wobec tekstu. Sam Pan jednak przytaczając jedną opowieść wysnuwa wnioski ogólne. Zaręczam, że autor – podobnie jak Pan – również opierał się na źródłach. Może zatem warto uzupełniać wzajemnie informacje, nie oskarżając nikogo o wypisywanie bredni? Historia nie jest czarno-biała i ma Pan rację, że generalizować się nie powinno. Zachęcam do zapoznania się z całą książką.

  Nasz publicysta | Agnieszka Wolnicka

  Szanowny Panie Farmerku,
  bardzo wiele zależało w tamtym okresie od dowódców oddziałów. Wśród wspomnień tamtych dni pojawiają się historie takie, jak z Pańskiej rodziny – o karnych sołdatach, którzy zachowywali się honorowo wobec Polaków. Pańska rodzina miała niesamowite szczęście. Sytuacji opisanych przez Pana Kalińskiego było bowiem zdecydowanie więcej… Serdecznie polecam lekturę jego książki „Czerwona zaraza”, gdzie znajdzie Pan mnóstwo cytatów ze wspomnień świadków tamtych dni.

Tomasz Kocio Kotowski

Cały czas jeszcze, w głupim zadufaniu wierzę, że:
Nie będziemy tak traktowani przez PiSlamskie swołocze, nim odbierzemy im władzę…..

skory

A ja mam nadzieję, że będziecie!

  Columb

  Twoja spełniona nadzieja wygeneruje wojnę domową i być może będę musiał Cię zastrzelić .

Nasz publicysta | Anna Dziadzio

@Tomasz Kocio Kotowski, @skory, @Columb: dyskusja Panów jest nie tylko nie na miejscu, ale przeczy jakimkolwiek zasadom poważnej i merytorycznej debaty. Proszę o przeniesienie się z nią w inne miejsce albo nie kontynuowanie jej w taki sposób.

  Andrzej T

  Zrabowano z terenów dzisiejszej Polski? Szkoda, że Autor ne poda procentowego udziału tego rabunku z ziem Północnych i Zachodnich, które w czasie rosyjskiej inwazji były jeszcze terenami III Rzeszy. To tam można było zrabować najwięcej.

antykomuch

Sowieci to było najwieksze bydło jakie mozna sobie wyobrazić.Parszywa zaraza zwana komunizmem zniszczyła i wymordowała dziesiatki milionow ludzi,kradnac ,gwałcac,mordujac !!!

marem

Nasze kłótnie są na rękę rusakom więc kto Polak niech się nie kł9ci

Jarema

Książkę ,,czerwona zaraza” czytałem. Czytałem też jeszcze kilka książek i artykułów z tej tematyki. To co mnie najbardziej w tym wszystkim przeraża to fakt że w zasadzie w pierwszych 1-2 latach po wojnie nie można było mówić nawet o tym że polską rządzili polscy komuniści sterowani przez ZSRR. Polska była na wielu obszarach rządzona przez sowieckie bezprawie i tylko tam gdzie polski komunista był stanowczy i się postawił faktycznie rządzili jako tako Polacy. Przecież przed bezprawiem armii czerwonej nie byli bezpieczni funkcjonariusze UB i ich rodziny. W książce jest fragment o tym że na Mazurach krasnoarmiejcy okradli dom oficera UB a gdzieś indziej czytałem jak maruderzy zastrzelili komendanta powiatowego bezpieki. Jeśli nawet oni i przedstawiciele polskiej administracji nie byli bezpieczni przed zwykłymi sołdatami to co dopiero zwykły cywil. Nie powinno więc dziwić że nasi bezpieczniacy, było nie było Polacy po cichu odstrzeliwali bolszewików. Od siebie dodam tylko że zachodnia część miejscowości gdzie mieszkam była w zasadzie granicą z Niemcami i tam bolszewicy nie bardzo czekali aż przejdą rzekę Liswarte, Gwałty ,masowe zaczęły się 1-2 km przed rzeką, oczywiście za rzeką było jeszcze gorzej. Dalsza kuzynka prababki została zgwałcona kolejno przez 7 sołdatów, po tygodniu zmarła. A swoją drogą to za rzeką czyli już na Opolszczyżnie podobno wobec Niemców i Ślązaków gorsi od bolszewików byli polscy szabrownicy którzy tworzyli bandy m. in. z miejscowości gdzie mieszkam i na zmianę z sowietami terroryzowali tamtejszą ludność. Cóż, czasy w sam raz dla watażków i awanturników.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Drogi Panie Jaremo, dziękujemy, że podzielił się Pan z nami opinią o książce Autora. Cieszymy się, ze zyskała Pana uznanie. Bardzo nam przykro jednak, że opisane okrutne fakty pokrywają się z doświadczeniami Pana rodziny. Chociaż rozumiem wydźwięk Pana ostatniego zdania, w tym kontekście jednak muszę dodać, że „watażkowie i awanturnicy” to chyba nie najbardziej trafne określenie na tamte przerażające czasy… Nawet w kontekście ironicznym. Niemniej jednak domyślam się, że nie miał Pan nic złego na myśli, tym bardziej umniejszającego zbrodnie, o których sam Pan pisze. Pozdrawiam serdecznie.

Jarema

Książka ma poważny mankament- jest zdecydowanie za krótka. Co do rodziny to niestety ale w Polsce niełatwo znależć rodzinę która nie doświadczyła czegoś tego typu albo jeszcze gorszego. Co do awanturników to wojna raczej jest czasem kiedy właśnie tacy ludzie znajdują uznanie i poklask ze względu na to że umieją się bić, są zdecydowani na wszystko itp… Wojna w Polsce to nie był czas kiedy spokojny człowiek który żył wg. schematu:praca, dom, dzieci mógł się łatwo odnależć. A swoją drogą to akurat przypomina mi się film ,,pułkownik Kwiatkowski” gdzie armia czerwona faktycznie robi co chce, kradnie co chce i jest w zasadzie bezkarna, no chyba że ktoś jest faktycznie zdeterminowany i umie w porę wyciągnąć broń albo odpowiednio bolszewika zbesztać. Takim ludziom ogromny szacun.
Pozdrawiam

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Drogi Panie Jaremo, myślę, że Autor bardzo się ucieszy czytając wpis, że jego książka jest dla Czytelników za krótka. Mamy nadzieję, że uzupełni tę lukę w przyszłości dając również i inne pozycje do rąk czytelników. Co do rodzinnych doświadczeń – ma Pan całkowitą rację. Szkoda jednak, że najczęściej wypowiadają się właśnie Ci, którzy takich doświadczeń nie posiadają, ale pierwsi są do stawianie ocen. P.S. przypomnienie filmu ogromnie trafne. Również pozdrawiam serdecznie.

Jozef melech

Przeciez kazde dziecko wie ze wyzwolili nas niemcy i zydzi

Jozef melech

Wyzwolili nas Niemcy i Israelici

Jozef melech

Teraz z wdziecznosci ZA to wyzwolenie nas przez niemcow i israelitow, naszej K obiety cuezko pracuja ,opiekujac sie starcami z NSDAP

zoltanfordos

Stary, jesteś tak zjebanym umysłem, że polemika z tobą czy próby dotarcia do twojego rozumu graniczą z niemożliwością. Pomijam absolutny brak umiejętności pisania, bo talent, rzecz jasna można nabyć, ale jesteś na to zbyt leniwy. I zbyt leniwy, aby zawrzeć źródła tych bredni. Nie rozumiesz historii jeśli oceniasz jednoznacznie. Twoja praca jest pracą debila dla debili. Powtarzasz jakieś brednie, które potem będą powtarzać kolejni niedouczeni debile. Człowiek, który ma jakiekolwiek pojęcie o polityce II WŚ i czasach po niej następujących nawet nie zerknie na tą trzęsawisko bredni, a jeśli już to wyśmieje. Jednym słowem, idź pan w chuj.

  Darek Kaliński

  Witam fana Feliksa Dzierżyńskiego i Armii Czerwonej.
  Rozumiem że z powyższym tekstem nie sposób jest polemizować i stąd ten atak ad personam, ale czy ideowemu komuniście wypada używać tak obraźliwych i prostackich inwektyw? Towarzysze chyba nie byliby z Was dumni.

  P.S. Źródła zamieszczono na końcu tekstu ale, jak mniemam, to wzburzenie nie pozwoliło Wam tego zauważyć.

  Z internacjonalistycznym pozdrowieniem ;-)
  D. K.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Panie o ciekawym przydomku, Pana wpis zasługuje na usunięcie, a co najmniej na edycję. Portal historyczny to nie miejsce, aby obrażać innych, a ponadto od kiedy jest Pan z naszym Autorem na „Ty”? Ale, że Pan Dariusz Kaliński zdążył odpowiedzieć, usuwać nie będziemy. I przy okazji pozdrawiamy i zachęcamy do wygładzenia języka na przyszłość – sprzyja to międzyludzkim kontaktom :)

SMOG

A o tym ze 2 wojne światową wyołało,zaplanowało,prowadziło i opłaciło CITY OF LONDON CORP. czyli inaczej konsorcjum rotszilda i amerykanskie koproracjae i banki to ANI SŁOWA wszystko i tak sie wydało wiec nie wciskajcie bajek o stlainie i hitlerze którzy byli zaledwie aktorami i figurtantami!

ewa

ROCZNICA NA KAŻDY DZIEŃ.
„26 kwietnia 1954 roku Armia Czerwona zdobyła Szczecin” i to jest dopiero ciekawostka.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowna Panie Ewo, oczywiście 1945 roku, przepraszamy za literówkę, a właściwie cyfrówkę :) Pozdrawiamy.

Prawdziwa historia

kolejne wypociny milosnika nazistow i trola na usługach USraelskich kapitalistów. Po pierwsze zakłady były demontowane NIEMIECKIE a nie Polskie bo taki był układ aliantow np.Francuzi ze swej strefy wywozili jeszcze w 53r linie kolejowe w Polsce po wojnie to akurat Związek Radziecki budował są na to dokumenty, w powojennych obozach przebywali naziści ,zdrajcy ,kolaboranci i Ukraińcy.więcej nawet nie pisze bo szkoda komentowac taka propagande w stylu waszego idola gebelsa,która moze tylko zadzialac na kiboli z pod trze trzepaka .zobaczę później czy jak inni wielbiciele neonazistow usuwacie

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Panie, jeśli obrażając nas i Autora chce Pan po prostu sprawdzić czy usuniemy komentarz czy nie, proszę się nie wysilać. Usuwamy te komentarze, które zawierają wulgaryzmy, nawołują do nienawiści albo zawierają sformułowania karalne. Co do oceny treści na naszej stronie – każdy ma prawo do własnego zdania. Niemniej bylibyśmy wdzięczni za bardziej dojrzałe wpisy. Pozdrawiamy.

   Prawdziwa historia

   sprawa jest prosta,tylko płatne trole mogą napisać tak Nie obiektywne artykuły czy książki.Ja akurat rospoznaje trola od razu choć by po tym ze każdy trole pisze sowiecki a nie poprawnie radziecki

  JJ

  Tiaa… ZSRR w Polsce budowal, a wiezil i mordowal tylko faszystow ;) – takich jak Pilecki. O tym jak wygladala ta zbudowana przez ZSRR Polska to wiedza wszyscy, ktorzy przezyli updek komuny w 1989 i po otwarciu granic zobaczyli, ze przy Zachodzie Polska byla niczym zebrak mieszkajacy w rynsztoku.

  Radosław.

  Pana uwagi dotyczą ludzi którzy myślą i mają wiedzę historyczną a nie histeryczną.Wyłapywanie tego typu historyjek bez potwierdzania przypisów materiałem żródłowym to manipulacja .Pisanie o osadzonych po wojnie w byłych obozach koncentracyjnych polakach, ten osobnik który nie jest historykiem z wykształcenia nie wyjaśnia dlaczego tam się znależli.Nie pisze o tych tysiącach, polaków którzy podpisali volkliste jak również o tych prawie 250 000 służących w Wermachcie.W obozach tych nie dymiły krematoria, nie były czynne komory gazowe.Niemcy w Polsce przeprowadzali masowe egzekucje i pacyfikacje w trakcie tłumienia powstania w Warszawie zamordowali od 160 d0 180 tysięcy ludności cywilnej w tym kobiety i dzieci.Pisanie o jakiś gwałtach przez tych strasznych Ruskich żołnierzy to są informacje dla gawiedzi, zawsze w trakcie wojny takie zdarzenia mają miejsce.W przypadku Polski były to incydenty a gwałty masowe były na terenach IIi- Rzeszy i to było zamierzone ze strony Rosjan .Nie znajdujemy usprawiedliwienia dla tych działań, ale Rosjanie byli przez Niemców mordowani bez pardonu byli upodleni w oblężonym Leningradzie zmarło z głodu pona 1000000 ludzi w tym najsłabsi czyli kobiety i dzieci.Wyzwalając Francję i walcząc z Niemcami na terenach już III-Rzeszy ,żołnierze Amerykanie też gwałcili .A odnośnie wywożenia maszyn z fabryk to trzeba wiedzieć dlaczego mieli do tego prawo a nie pisać bzdur .W programie dotyczącym tzw polityki rasowej Niemcy zaliczali Polaków do podludzi i w pierwszym etapie działania mieli być darmową siłą roboczą i w miarę pozyskiwania terenów na wschodzie przesiedlani.Był przygotowany plan przesiedleń nazwa Generalny Plan Wschodni odpowiedzialny za realizacje był Himler .Osobnik o nazwisku Kaliński ,powinien wiedzieć jeżeli jest Polakiem, że byłby przez Niemców zaliczany nie do ludzi tylko do podludzi.

Anonim

Widać to bezczelnie po wypowiedziach, że „stara gwardia” JEST i nadal stara siać* czerwona zarazę …!!!

Anonim

Różne czytałem paszkwile na temat Armii Czerwonej , ale takich jak ten to jeszcze nie. Czepianie się podczas wojny o zabraną krowę czy świnię na wyżywienie żołnierzy czy tez jakieś bzdurne karykatury – z lat dwudziestych – sowieckiego sołdata gwałcącego polską ” dziewicę” , fotografia krematorium w Majdanku z dopiskiem że tu byli więzieni Polacy i stek innych bredni. Dlaczego gość nie napisze ilu partyzantów i żołnierzy Armii Czerwonej było podstępnie mordowanych przez naszych pseudo bohaterów. Dzięki wyłącznie tej armii mamy ziemie śląską i wybrzeże nad którym ty się byczysz durniu skończony. Ty nie wiesz co to jest wojna synku , i lepiej byś nie wiedział. Przeczytaj sobie lepiej ilu żołnierzy Polska stracila w wojnie wrześniowej a ilu Rosjanie i zapamiętaj sobie durniu podstawową maksymę ,- że zwycięzców się nie sądzi , osądź np W Busha za jego zbrodnie w Iraku. No spróbuj bohaterze od ciężkiej boleści.

  Entropia

  Ciekawa logika. Nie osądzać zwycięzców z powodu maksymy. Ja Busha osądziłem jak i wielu innych zwycięzców lat dawnych. I nie są to miłe sądy.

Adam

Krótko mówiąc zachowywali się podobnie jak inne zwycięskie armie.

Anonim

Pewnie i czerwonoarmiści święci nie byli, wchodzili i zabierali to co dla wojska było potrzebne a i pewnie zdarzało się, że i dla siebie. Łatwo pisać nie idąc na linii frontu przez rok, dwa a może i trzy, ci ludzie musieli mieć skrzywioną psychikę. Nie zmieni to faktu, że zginęło ich ok 25 milionów…
To co nastąpiło po wojnie nie ma nic wspólnego z żołnierzami z frontu

Przemysław Zawadzki

Moskale nie tylko zaczęli II Wojnę światową razem z Hitlerem, ale podzielili Polskę. Kresy zagrabiła Rosja, mordując i wywożąc na Sybir setki tysięcy Polaków. PRL oddzieliła żelazną Kurtyną od Zachodu Rosja. Zapaść gospodarcza i cywilizacyjna Polski, z której powoli wychodzimy to skutek moskiewskiej opresji politycznej i gospodarczej. Nie pierwszej w naszej historii.

  jurgen

  polske nie trza bylo nigdy dzielic zawsze byla ..Rosja debilu nie ma nic , zwroc sie do ukraincow by oddali czesc I wtedy pogadamy.Nie miliony a miliardy debilu , sybir to nie obozy zaglady a miejsca pracy ten kit ktory ci sprzedaje kochanek twej starej nie wciskaj nam tutaj.30lta minelo od zmiany sustemu polska wyszla na tym jak zablocki na mydle- nic nie wybudowane a jedynie zamykali I za grosze sprzedawali.
  wszyzstkie zaklady pracy to w 80% niemieckie a reszta nalezy ro angoli ,zabojadow,nawet ukraincy czesi maja swoje zaklady w polscetlko nie policy.
  Qrwy pososlidarnosciowe rozgrabily polske I polakow a ty zlamasie jestes z tego dumny ze jestes najbiedniejszy w europie I zajbardziej zadluzonym palantemm.
  w 89r zadluzenie polski to bylo jak sie nie myle 58mld % a dzis siegnelo 400mld $ , wtedy komuchy obrzydliwe budowali dzis twoje kondony cokolwiek robia to z kasy unijnej dla zebrakow.
  HCwD

   marian

   Masz Rację.Czy te Kowalczyki i Jaremy cos z tego zrozumieją.Aż strach na to patrzeć jkich debili wychowuje dzisiejsza władza Pozdrawiam marian

JJ

Stalin po podbiciu Polski powiedział: „Nie Niemcy, ale Polska to nasza największa zdobycz wojenna.”. A Mołotow, ktory przed IIWŚ mówił o Polsce „bękart Traktatu Wersalskiego”, w 1948 otrzymał Order Odrodzenia Polski I klasy – to najlepiej świadczy o tym czym był PRL i komu on służył.

  jurgen

  Pozyteczny na nawoz idioto.
  Wez pobujaj sie moze wiecej takich ” madrosci ” wyklikasz.

wladzio

PiS pełnymi garściami czerpie ze „zdobyczy” komunizmu. Jej TVP – „Propagandowe filmy, zmanipulowane seriale, książkowe peany.” Oto dzisiejsza rzeczywistość.

Jurgen

Fakt pozostaje faktem
Wolacy (to ta gorsza ruchana przez ksiezy katolickich) czesc spoleczenstwa polskiego to zwykli DEBILE niedorozwiniete odmozdzone paciorki…..
Z mlekiem wscieklej krowy wypijali nienawisc do wszystkich i wszystkiego wokol nich ..
Z tej grupy wywodzily sie najwieksze smiecie , najwieksi zdrajcy polski…
HWwD przecwelone cioty.

Wojciech Michalec

Autor znów zabłysnął… gratuluje sensacji. od 1. wszystkie armie gwałciły amerykańska francuska i inne – więc Acz no sensacja od 8 rabowanie zakładów sensacja – reperacje wojenne na rzecz ZSRR były realizowane z terenów należących do Rzeszy … Panie Dariuszu bzdury pan piszesz – bzdury bo to jedynie propagandowe kawałki. Gdyby nie te Ruskie Niemcy by nas zutylizowali jak Żydów…

marian

LEPSZY RUSKI NA BRZUCHU niż AMI NAD GŁOWĄ.(bombardujący,Berlin, amerykański lotnicy) Mówi jedna z niemek siedzących w Berlinie w piwnicy i oczekujących na wyzwolenie.PO TYCH SŁOWACH W PIWNICY ROZLEGŁ SIE RADOSNY ŚMIECH !!! Tak opisuje,NIEMIECK PISARKa i oddawanie się niemieckich kobiet za jedzenie od ruskich. AMERYKNIE ZGWAŁCILI 400.000 kobiet.Gwałty wojsk francuskich na Włoszkach były bardzo brutalne!!! Taka była rzeczywistość i OPRAWO WOJNY. Do łupów też. Kradli wszyscy. Amerykanin sprzedający globus z kancelarii Hitlera mówi. MOI KOLEDZY BRALI ZEGARKI,SZTUĆCE a Ja WZIĄŁEM GLOBUS. Dobrze chyba zrobiłem,zarobił na nim kilka lat temu PÓŁ MILION DOLARÓW !!!!

Anonim

THE COMMENTS OF IDIOTS !!!

Anonim

W wsi mojego dziadka pod Krotoszynem(Wielkopolska) Rosjanie po wejściu zabili wszystkie krowy i wykroili co lepsze mięso.A zapasy z babcinych słoików typu weck zjedli..potem do tych słoików się załatwili.Zegarki,zegary.rowery i co tylko się 'swwieciło” zrabowali…ot wyzwoliciele.

Charlie

wydaje mi się, że Polska nadal jest w stanie wojny z Rosją bo jakoś sobie nie przypominam podpisania aktu zakończenia walk jakie wybuchły 17 września 1939 roku podczas inwazji na Polskę.

Anonim

ścierają się różne poglądy ale rusofobia jest faktem która odbije się czkawką ale i tak głupi głupim będzie

Anonim

Coż to za prawicowe g….o

quest

Twoje komentarze i ty jesteście g….em śmierdzącym czerwonym.

Komunista frakcj Stalinowskiej

Stek jakichś kretynizmów podpartych „książkami” z lat 2012 – 2015. Wywieźli do ZSRR 1119 (tysiąc sto dziewiętnaście) zakładów? Jak mogli wywieźć tyle zakładów jak w przedwojennej Polsce nie było prawie w ogóle przemysłu. Jedyne co Polska wtedy miała to COP liczący 50 (pięćdziesiąt) zakładów, hahahahaha. Reszta idiotyzmów taka sama jak to wywożenie przemysłu, który w Polsce przed wojną właściwie nie istniał a po wojnie dzięki komunizmowi Polska stała się potęgą przemysłowa w skali świata.

  Felix

  Nie doszło do ciebie, czerwony kretynie, że w Polsce przed wojną istniała głównie własność prywatna, a ty wymieniłes jedynie firmy państwowe zgrupowane w ramach COP. Sami Niemcy w połowie wojny jedynie w GG zarządzali ponad 1600 skonfiskowanych polskich zakładów. A gdzie pozostałe tereny? I są to dane, które dostępne były już za poprzedniego ustroju, jeśli takie wydają ci się bardziej wiarygodne.

   Bartek

   Do nie czerwonego ale super debila, ksywka Felix.Matole do szkoły ,Polska przedwojenna bieda z nędzą , powstaje tzw Wielki Okręg Przemysłowy -COP- gdzie zostało zatrudnionych 110 tysięcy ludzi i tylko tyle.Owszem były fabryki należały do kapitału zagranicznego i one nie wypracowały zysków dla Polski tylko dla obcych jedynie tyle ,że zmniejszały liczbę bezrobotnych. Bezrobocie w Polsce przedwrześniowej ponad 40% po roku 1930. Występuje ciągły spadek dochodu narodowego .W rolnictwie zatrudnionych powyżej 60% ludności , niski poziom szkolnictwa ,brak sieci dróg i brak sieci kolejowych.Szkolnictwo podstawowe na niskim poziomie ,analfabetyzm powyżej 20 % .Kształcenie w szkołach średnich i w wyższych odpłatne.Przeludnienie mieszkaniowe wg statystyk 4 ludzi na jedną izbę nie mówiąc o tzw sanitariatach i łazienkach ,tylko w około12 % mieszkań.Regularny spadek PKB, spadek produkcji zwiększające się zadłużenie Polski.Nie piszę tu o tzw okresach głodu które też miały miejsce .Czyli kraina mlekiem i miodem płynąca.I tak gwoli wyjaśnienia poniżej- tadek -pisze nie wywieziono do ZSRR żadnych maszyn i innych urządzeń z fabryk przedwojennych z terenu Polski .W tych fabrykach produkcja w PRL była kontynuowana.W szkole podstawowej, moja nauczycielka z j polskiego zawsze nam mówiła, jak czegoś nie wiesz to nie gadaj głupstw.Tyle, że ta Pani to mówiła do dzieci które były mądre i ją rozumiały a jak ktoś jest debilem takim jak Felix to nie zrozumie.

   Bartek

   Do Felix napisał.W twoi przypadku jest uwidoczniony brak koordynacji umysłowej .Lepiej będzie dla ciebie jak będziesz pisał sam do siebie .Styl pisania jest wyjątkowo debilny , dla osobnika który nie jest kretynem nie przystoi ,przystoi tylko debilowi.

tadek

P Z Lotnicze
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL Mielec) – największe zakłady lotnicze w Polsce, ulokowane w Mielcu w województwie podkarpackim. Powstały w 1938 roku jako zakład WP-2 Państwowych Zakładów Lotniczych. Po II wojnie światowej stały się największą polską wytwórnią lotniczą. Ruskie nie wywieźli ???
Fabr. Samochodów Ciężarowych „Star”
Zakłady powstały w 1948 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, na bazie Zakładów Mechanicznych w Starachowicach założonych w 1920 roku. Nie wywieźli ?
JELCZ ruszył w latach 50 tych…
TARPAN
W grudniu 1972 pierwsza seria 25 sztuk samochodów pod nazwą Tarpan opuściła bramy Wielkopolskich Zakładów Naprawy Samochodów, które zostały powołane w maju 1953, a geneza zakładów sięga 1929. Nie wywieźli ?
Zakład w Nysie
Początki zakładu sięgają 1952 roku, gdy powołano w Nysie „Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych”. Wcześniej, w latach 1947–1951 w tym zakładzie, noszącym nazwę Fabryka Mebli Stalowych „Zachód”, wykonywano łóżka szpitalne, krzesła, biurka, szafy oraz kasy pancerne. Nie przydało się na wschodzie ?
Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie
Decyzję o powstaniu lubelskiej fabryki podjęto na kongresie Zjednoczeniowym PPS i PPR w 1948 r. Trzy lata po wojnie ? A z czego to powstało jak wszystko było na wschodzie ?
FSO powstała na przełomie lat 40 i 50… Z czego powstała ? Drewnianą postawili ?

Anonim

Do 1965 r. nasi ewentualni niemieccy właściciele planowali zredukować populację ludności mówiącej po polsku do maksymalnie 4 milionów dusz. Tymczasem od 1945 do 1965 roku „pod Radzieckim zaborem” urodziło się i wyrosło 8 milionów polskich dzieci.

Jabać komuchów

Jak ja nienawidzę takich popierdolonych starych komuchów i ruskich trollów co to się oburzają jak to można nie lubić dziadziusia sTALINA i wychwalających armię czerwoną. Jak jakiś Polak jest takiego zdania to niech mu zgwałcą żonę i dzieci, a potem wypierdolą do więzienia albo od razu zabiją. Fajne tak szydzić sobie z Polskich bohaterów, Żołnierzy Wyklętych wy czerwone gówna co nie? Najlepiej to odebrać wam obywatelstwo i wypierdolić do jakiegoś komunistycznego państwa, najlepiej od razu do Korei Północnej do wujaszka Kima. Swoją drogą nazistów też jebać równo z wami i zmieszać z gównem. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem :)

  Srać Nazistom w kłamliwym ryj

  Ciebie to powinni wywieźć do Auschwitz to byś zobaczył co robili tam twoi Hitlerowcy razem ze swoimi pomocnikami tzw. Przeklętymi. Nie było by cię gdyby nie Armia Czerwona, chyba że jesteś wolksdojczem co potwierdza twoje plucie na Bohaterów Radzieckich.

  Romek

  Do jabać komuchów .Jeszcze takiego debilnego wpisu nie czytałem.Nie odnoszę się do jakiegoś poziomu umysłowego bo w tym przypadku nie istnieje .Można sobie tylko wyobrazić, że ten imbecyl jest na 24 godzinnej przepustce ze szpitala psychiatrycznego.Ale trzeba zadać pytanie ,dlaczego takim debilom te przepustki są wydawane.

jednrek

DEBIL TO NAPISAŁ pracujecie na zemstę Rosjan ….Jak długa granca z śasiadami nikt nas nie lubi

No to jadę z okupantami sowieckimi i niemieckimi.

1945- okupant niemiecki został zastąpiony okupantem radzieckim

  Radosław

  Gwoli wyjaśnienia w trakcie trwania okupacji niemieckiej, byłeś zaliczany do nie ludzi, tylko do podludzi.W trakcie trwania okupacji radzieckiej byłeś Polakiem, mogłeś mówić po polsku i uczyć się w szkole używając języka polskiego.O tym czym się stała Polska i jakim była krajem decydowali nie sami Rosjanie.Ale żeby to wiedzieć to trzeba chodzić do szkoły nie inaczej.

Radosław

Masz całkowitą, rację moje uwagi dotyczą wpisu tego przygłupa Marcina N.Pisze , przed maturą dowiedziałem się, że ten przyrost naturalny wynikał z 20 stopnia zasilania. Nie wiem dlaczego dowiedział się o tym dopiero przed maturą ,co to za szkoła, jedyne wyjaśnienie to szkoła dla opóżnionych w rozwoju, używając terminologi medycznej debili.Tyle, że tacy nie zdają matur co najwyżej uczą się czytać, pisać, dodawać i odejmować.Przytaczam dane GUS , rok 1945 24 000000 ludności ,rok 1990 38 000000 ludności czyli w latach PRL przyrost o 14 000000 ludności za okres 45 lat. Od roku 1990 okres już tzw wolnej Polski , liczba ludności 38 000000 i rok 2019 liczba ludności 38 000000 czyli za okres 29 lat przyrost ludności ,,0” ścisłe dane mówią o ujemnym przyroście naturalnym.W tych zniewolonych latach tego strasznego PRL, nigdy przyrost dzietności nie był niższy od 2,1.

Bartek

Do PW napisał. Pacyfikując Polskę zabili 125 000 ludności GŁÓWNIE ŻOŁNIERZY AK – jeżeli tak, to podaj przypis z materiałów IPN.Po twoim wpisie wnioskuję, że jesteś takim błaznem internetowym który umie pisać i chyba czytać.Z tego co ja wiem to Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku czyli jeszcze w czasie trwania II Wojny Światowej. W jakim to czasie, żołnierze rozwiązanej Armii Krajowej walczyli z bronią w ręku po wojnie , jeżeli tej Armii nie było.Ja nie odnoszę się do incydentalnych wydarzeń, które miały miejsce w 1944 roku ,to były incydenty.Albo ta idiotyczna uwaga dotycząca wpisu powyżej – zginęło 6 000000 obywateli Polski – to są stare informacje.Jak wcześniej napisałem jesteś nie tylko błaznem, również manipulatorem bo nie podajesz żródeł tych informacji które tu wypisujesz.

Czytam książki

Do szanownego Pana Dariusza Kalińskiego -,,specjalisty”znawcy historii.Po przeczytaniu tego spekulującego mim zdaniem artykuliku, Panu odpowiadam. Punkt 1 i Punkt 6 .Połączyłem bo dotyczy tematu gwałtów ,,Rano ratowali nocą gwałcili”. Rosjanie żądali wódki a Niemcy prosili o wodę.W trakcie przeprowadzanych masowych egzekucji Polaków , nie prosili o wodę tylko rozstrzeliwali.W pierwszych miesiącach okupacji po przesłuchaniach, Polacy byli rozstrzeliwani w masowych egzekucjach .Wg danych IPN ,196 miejsc masowych egzekucji (w lasach) i wymordowanie 100 000 tysięcy Polaków. Gwałty miały miejsce to są fakty ,tylko Panie ,,specjalisto” podaje się dane żródłowe ( w jednym pokoju się ukrywały a w drugim zgwałcili). Żenada, nie pisze Pan komiksu.Takie dane współczesne czyli nam bliskie .Kronika Polskiej Policji ( gwałty stwierdzone) ,rok 1999- 2029 ,rok 2000-2399, rok 2001 -2339 ,rok 2002 -2345 rok 2003- 2322 ,rok 2004 – 2176 .Nie piszę dalej, tylko zwracam uwagę, dużo tych zgwałconych kobiet został zamordowana ,były przypadki oskórowania,rozczłonkowania i zapakowaniu do walizki.Żołnierze USA na terenie III Rzeszy ,zgwałcili około 190 000 kobiet niemieckich ( najstarsza kobieta 69 lat i najmłodsza jeszcze nie kobieta 7 lat) opracowanie historyczne udokumentowane autorka Pani Miriam Gebhard – Niemka jest historykiem . Punkt 2.,,Czerwonoarmiści plądrowali i rabowali” kaszubska wieś Skrzeszewo ,pomijam to są tereny III Rzeszy mieszkańcy to Niemcy albo tzw volksdeutsch z i volksdeutshka ,Polacy byli nieliczni.Niemcy okradali Polskę przez 6 lat okupacji .Robotnicy przymusowi Polski wywieziono do III Rzeszy 2 857 000 Polaków , w 1953 roku wywożono dzieci już od 10 lat -wg IPN. Straty materialne Polski szacuje się na 258 mld złotych ,wg wartości złotego z 1927 roku. Punkt 3 .,,Krasnoarmiejcy zabierali świniaki” ,,specjalista ”Kaliński nie pisze o tym ,że od czasu zakończenia wojny do grudnia 1945 roku roku na terytorium Polski, obowiązywał stan wojenny czyli było to zaplecze frontu. Punkt 4 .Szeregowi żołnierze lekceważyli polskie władze.Przytoczona wypowiedż Sowieckiego żołnierza jako przykład lekceważenia władz administracji Polskiej (nie w całości po Rosyjsku) jest tu jakimś przykładem.Autor nie zna wypowiedzi Pana Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego wobec posłów i nie tylko .Ja podam inny przykład , władze administracyjne Wrocławia Polacy ,nie mogli się uporać z nasilającymi się aktami bandytyzmu ,gwałtami,grabieżami (żołnierze niemieccy ,własowcy ,dezerterzy z Armii Czerwonej również ). Poproszono o interwencję marszałka Rokossowskiego ,przysłano pułk żołnierzy NKWD .Przeczesywali całe miasto i złapanych przestępców natychmiast rozstrzeliwano ,zapanował spokój. Punkt 5.,,Na ziemiach odzyskanych Sowieci opierali władzę na urzędnikach niemieckich”.A zapytam czy to szanowny ,,specjalista ” wie ,Wrocław był miastem niemieckim Polacy w tym mieście byli nieliczni.Był rozkaz, żeby zatrudniać inżynierów i specjalistów do uruchomienia elektrowni i sieci wodociągowych bo oni tam pracowali i byli to Niemcy Punkt 6.,,Grabili powracających z Niemiec wieżniów i robotników przymusowch”.Nie ironizuje, jak zapytam jaki mieli majątek osobisty więżniowie obozów.,,Znaleziono ukrywające się Ukrainki w liczbie 250 ,kobiety były prawie nagie a wcześniej były ubrane” .W wyzwolonym przez Rosjan, piszę tylko jednym obozie koncentracyjnym Auschwitz -Birkenau ,znaleziono nie ukrywających się więżniów w liczbie 4 500 obłożnie chorych w tym 400 dzieci.Ludzie ci byli obłożnie chorzy i nie mogli się poruszać ,leżeli na pryczach lepiących się od brudu i kału.Rosjanie uruchomili szpitale polowe ,Polacy Szpital Obozowy PCK.Wielkei zasługi w leczeniu ma Polak dr Józef Bellert lekarz z Warszawy. Punkt 7.,,Zdemontowali i wywieżli z Polski urządzenia i zakłady przemysłowe.” Szanowny ,,specjalista” nie napisał o sporządzonej umowie polsko – radzieckiej z dnia 26 marca 1945 roku .Umowa ta zezwalała na wywożenie urządzeń ,materiałów i produkcji z niemieckich zakładów i również tych które Niemcy zbudowali w trakcie okupacji.Jest ,,wzmianka ”-do 1 stycznia 1948 roku za naszą wschodnią granice wyjechało 283 tysiące wagonów ze zdobyczą. Informacje są bardzo i to bardzo nie precyzyjne ,za wschodnia granice wywożono bardzo dużo maszyn i innych terenów z terenów III Rzeszy Niemieckiej i w konsekwencji drogi prowadziły przez Polskę. Autor przemilcza a może nie jest zorientowany (brak wiedzy), do Polski również przywożono maszyny ,samochody,parowozy i wagony z Niemiec .Wagony jeszcze w latach 70 tych, można było widzieć w Polsce. Autor artykuliku nic nie pisze o reparacjach wojennych dla Polski zakładam, nie wie a może nie chce pisać to taki ,,kombinatorek”. Punkt 8.,,Podstępnie rozbroili i aresztowali żołnierzy , 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej w Skrobowie 25 Lipca 1945 roku ”. Podana data jest kłamstwem ,radzę się doinformować szanownemu ,,specjaliście”. Przedstawiciele PKWN 26 lipca 1944 roku, podpisali porozumienie między dowództwem radzieckim a polską administracją na terenach wyzwolonych Polski.Porozumienie to poddawało jurysdykcji Józefa Stalina ,jako wodza naczelnego Armii Czerwonej i sądownictwu rosyjskiemu przestępstwa popełnione przez Polaków przeciwko Armii Radzieckiej .Rząd ZSRR nie uznawał Rządu w Londynie to jaki mógł być status żołnierzy AK ,nie zostali zwolnieni z przysięgi.Nie chcieli przystąpić do 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego a pozostawali jako uzbrojeni żołnierze na tyłach Armii Czerwonej.Nie jest to wina żołnierzy tylko nierealne plany Rządu w Londynie który nie uznawał faktów dokonanych. Proszę autora o podanie nr rozkazu kto wydał (taki musi być) i gdzie to zostało potwierdzone – rozkaz z grudnia 1943 roku ,,Opornych legionistów – partyzantów ,w czasie rozbrajania rozstrzeliwać na miejscu ”. Punkt 10 . ,,Stworzyli na terenie Polski sieć obozów przez które przeszło 100 000 Polaków . ”Panie ,,specjalisto” nie musieli tworzyć bo te obozy były oni je tylko dostosowali na własne potrzeby i tu jest różnica. Ciekawe jest to stwierdzenie ,,Osadzonych trzymano w barakach bez okien ale mogli sobie wychodzić i spacerować po obozie i tak sobie rozmawiali z ludżmi którzy ten obóz zwiedzali ”. Delikatna moja uwaga w hitlerowskim obozie koncentracyjnym nie było zwiedzających .Do rzeczy ,obozy na ziemiach polskich 1944 – 1958 – miejsca odosobnienia ,ośrodki pracy przymusowej ,więzienia – zostały utworzone na podstawie dekretu PKWN z 31-VIII-1944 roku .Przeznaczenie :weryfikacja narodowości niemieckiej,volksdeutschów ,jeńców wojennych,działaczy opozycji.W obozach przebywało od 1945 – 1950 około 175 000 osób oczekujących na tzw weryfikację narodowościową .W obozach przebywało od 1945 -1954 roku około 84 000 000 osób ,opozycjonistów ,spekulantów,bimbrowników,bumelantów ,chuliganów i za nielegalny ubój zwierząt rzeżnych .Osadzeni żołnierze niemieccy byli zatrudniani do pracy w kopalniach węgla kamiennego pod ziemią i nie tylko w kopalniach.
Moje uwagi dotyczące tego artykułu .Szanowny Pan,,specjalista”, przytacza dużą ilość kolokwializmów i czasami zbyt prosty nietaktowny i prowincjonalny język.Taki styl pisania, uważam za nonszalancki i wielce niestosowny wobec podjętego tematu.

Czytam książki

Piszę korektę ,dotyczy wywożonych dzieci z Polski na roboty przymusowe do Niemiec.Już od 1943 roku (napisałem 1953 roku ) wywożono dzieci które ukończyły 10 lat .

Anonim

Nastepny idiotyczny artykol.Debile napisza byle co byle bylo antyrosyjskie.

Anonim

To co w punkcie pierwszym opisano znajduje tuż pod tytułem” Ciekawostki historyczne… ” Mój Boże…

Bossky

Do Czytam książki: To przeczytaj „Na tropach Smętka” M. Wańkowicza oraz „Śladami Remusa Kaszubskie Zwierciadło ” A. Majkowskiego a nie pieprz bzdur o kaszubskich wioskach… Obrażasz ten ciemiezony setki lat kaszubski naród…Wystarczy trochę historii prawdziwej a nie opcji warszawskiej…

  Czytam książki .

  Do Bossky napisał .Ma Pan rację co do miejscowości Strzeszewo – Kaszuby.Jest też miejscowość Strzeszewo -powiat koszaliński, należała do Niemiec do 1945 roku i jej nazwa to Schreitstaken .Mea culpa ….

Tom

Czerwona zaraza jest już odległą historią. Proszę o artykuł o czarnej zarazie, która trwa od kilku wieków i można sporo napisać.

Anonim

Historia pisana „czosnkowymi prawdami” ???

ola22

Oczywiście lepiej by było gdyby Armia Czerwona zatrzymała się na Bugu? Tylko że wtedy autor już nie miałby okazji pisać tego artykułu. Jego przodkowie przeminęliby z wiatrem. Rosjanie, owszem, kradli, gwałcili – i za to powinni byli ponieść karę, ale jednak to właśnie głównie Rosjanie pokonali przestępczy układ, jakim był blok państw faszystowskich. Europa została podzielona w Teheranie i nie było możliwości, żeby Polska została wyzwolona przez Amerykanów.
A co do zachodnich aliantów – może autor nie słyszał o gwałtach Amerykanów i Anglików? O ofensywie lotniczej, a raczej o jednym jej dniu? O zniszczeniu Hawru? O Cap Arcona? O ukrywaniu niemieckich przestępców wojennych?
To może dobrze byłoby też zapoznać się z tymi sprawami?

jak

Artykuł typowo nowopropagandowy. Sprawa gwałtów. Wiele wygłodniałych kobiet same zapraszały żołnierzy – nie ważne kto ważne, że chłop. A później na nich donosiły aby nie posądzano ich o nielojalność. Kara w tamtym okresie była tylko jedna. Sprawa wywożenia fabryk i szyn. Autor zapomniał o reparacjach przyznanych ZSRR. Reparacje było realizowane na mieniu niemieckim z terenów niemieckich z okresu z sprzed II WŚ.

  KGB

  Wania, bjeri djeńgi i paszoł won.

Polak Patriota

Porównywanie okupacji niemieckiej z rosyjską to jak dyskusja czy lepiej umrzeć na dżumę czy na cholerę.
Kto tego nie rozumie to:
a) jest upośledzony umysłowo,
b) uległ propagandzie sowieckiej lub niemieckiej,
c) jest potomkiem kolaborantów marionetkowego państwa PRL jakie stworzył Stalin,
d) jest ruskim trolem.

Pozostałe osoby nie mają problemów ze zrozumieniem tekstu: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.

Dariusz

Rosjanie wyzwolili nasz kraj wielu z nich zginęło w Polsce i tu mają swoje groby i za to teraz publicznie się ich znieważa i pluje na nich redakcjo nic nie jesteście warci piszecie to co wam amerykanie każą ale prawda kiedyś wyjdzie na jaw a wy skończycie na Syberii .Jestem sercem i duszą za Rosją.

  max

  Szacunek !!!

od sanacji

MASAKRA RUSOFOBIA JEST JAK ZARAZA >>>>>>>650 tys rosjan oddało życie wyzwalając wyzwalając wyzwalając POLSKĘ kto tego nie rozumie jest RUSOFOBEM – cały okres II RP był nastawiony przeciwko ROSJI – Było to podyktowane strachem ze Jaśniepaństwo straci rządzenie nad prostym ludem..ODPOWIADAM – komuniści przywrócili im poczucie godności; dając pierwszy raz od 1000 lat awans społeczny dla milionów synów i córek chłopskich i robotniczych I dalej propaganda -Obiad dla budujacych wały- generalny gubernator Hans Frank 22 września postanowił nagrodzić najbardziej gorliwych „kopaczy”. Jak możemy przeczytać na kartach „Okupowanego Krakowa…”, otrzymali oni:

Artykuł powstał w oparciu o książkę: Andrzej Chwalba, RUSOFOBY W AKCJI ..

możliwość oddania hołdu wieszczom, królom i Piłsudskiemu. Po wspólnych objedzie z generalnym gubernatorem, podczas którego przygrywała orkiestra górników z Wieliczki, bohaterowie pracy „na szańcach” otrzymali wartościowe upominki oraz dyplomy: „W uznaniu zasług przy budowie wału obronnego w roku 1944 – https://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/07/02/sierpien-44-warszawa-walczy-krakow-buduje-waly-dla-nazistow/

od sancji

BIAŁA ZARAZA tak jest bała sie o swoje majątki -Poznaj prawdę o rzekomym wyzwoleniu Rzeczpospolitej, w książce „Czerwona zaraza”: JAK maja nas szanować gdy RUSOFOBIA jest religią narodowa w III RP ,,inny przykład ..prof,R,TERLECKI – wykształcony w W NIEWOLI SOWIECKIEJ pisze takie brednie Polska w niewoli 1945-1989. Historia sowieckiej kolonii..https://lubimyczytac.pl/ksiazka/248105/polska-w-niewoli-1945-1989-historia-sowieckiej-kolonii

od sanacji

Odpowiadam -wykleci sa na piedestale -w III RP co robili ci bohaterowie III Rp
„….Wróbel Jerzy. Ur 23.06.1926r. Były żołnierz AL. Komendant posterunku MO w Kazanowie powiat Zwoleń. Zatrzymany w lesie koło wsi Struga między Ciepielowem, a Kazanowem razem z żoną Jadwigą przez bojówkę WiN (Wolność I Niepodległość) 16go mają 1946r. Wracali od rodziny. Najpierw dotkliwie go pobito i zmuszono do zjedzenia legitymacji służbowej. Następnie przywiązano go do drzewa, żeby oglądał, jak bojówkarze znęcają się nad jego żoną będącą w zaawansowanej ciąży. Na jego oczach ją zgwałcili, po czym połamali jej ręce i nogi, a w końcu ostrym narzędziem rozcięli brzuch, żeby oglądać jak wygląda niedonoszony płód. Kiedy nie dawała oznak życia w podobny sposób torturowano jego i zamordowano….”koljny bohater -https://www.tygodnikprzeglad.pl/ogien-byl-bandyta-0/

Max

Widać redaktorek jedzie po Ruskich jak po śmieciach, tyle tylko ze gdyby nie te śmieci Rzesza niemiecka była by tutaj do dzisiaj !!! Chwała Rosji, chwała na wieki !

  doo

  Tylko przypomnę, że zostaje USA GB. Obie spokojnie oigromily by Hitlera. Szczególnie wygrywając wyścig atomowy.

  Polak z AK

  Musisz być ruskim hejterem. To wyjaśnia brak mózgu.

doo

Nic zaskakującego.
Tak to jtz jest z ludźmi wschodu, szczególnie jeśli od najmłodszych lat są tresowani przez paskudną ideologię chrześcijańską.

Tak jak obecnie atakujący Ukrainę, z błogosławieństwem ichniejszego kościelnego degenerata.

Julian

Ale bzdury i antysocjalistyczna propaganda. Oczywiście w Armii Czerwonej byli różni ludzie o różnym wykształceniu i wychowaniu mający różny stosunek do kobiet i zdarzały się również kreatury tym bardziej, że ci ludzie tyle widzieli zła i śmierci na froncie, że gwałt mógł im się wydawać niewinną igraszką. ZSRR była bardzo rozległym krajem o różnej kulturze. Podsumowując Dzięki Armii Czerwonej naród polski jeszcze dzisiaj istnieje i za to powinniśmy być Rosji wdzięczni mimo wojennych incydentów. Mało kto wie, że polskie prawicowe bandy zabiły ponad 1000 żołnierzy radzieckich. Zbrodnie zdarzały się po obu stronach bo wojna jest bardzo zła. A może szanowny pan autor coś słyszał o Lisowszczykach..?

Violetta

Ja niestety byłam wychowana w PRL kiedy to wpajano nam miłość do „sojuszników” i oglądaliśmy „Czterech pancernych…”.Więcej dowiedziałam się dużo później.Jedno wiem na pewno,moja mama była dzieckiem w czasie wojny i zawsze wspominała ,że ruscy byli gorsi już Niemcy.

Zobacz również

Średniowiecze

Morderstwo w afekcie i egzekucje przy dźwiękach dzwonu. Ten „grzeszny” symbol Wrocławia miał naprawdę krwawą historię...

Był niezwykły nie ze względu na rozmiary czy brzmienie, lecz krwawą legendę otaczającą okoliczności jego odlania. Jak powstał wrocławski Dzwon Grzesznika?

28 grudnia 2023 | Autorzy: Herbert Gnaś

XIX wiek

Kontratak żywych trupów

Chmura trującego gazu przemieszczała się powoli, popychana porannym, letnim wiatrem. Zabijała wszystko na swojej drodze. Kiedy więc żołnierze niemieccy szli ścieżką wydeptaną przez śmierć, a...

30 listopada 2019 | Autorzy: Mateusz Witczak

Dwudziestolecie międzywojenne

W tym obozie śmierć przez zagazowanie należała do najlżejszych, a więźniowie transportowani z KL Auschwitz-Birkenau błagali o możliwość powrotu

Więźniowie przetransportowani do obozów Mauthausen-Gusen na pytanie o to, co się z nimi stanie otrzymywali odpowiedź, że najszybciej wydostaną się stąd przez kominy. Jakby okrutnie...

12 listopada 2019 | Autorzy: Anna Jankowiak

Druga wojna światowa

„Czerwony najazd”. Jak wyglądały pierwsze dni pod sowiecką okupacją?

Uzasadnienie radzieckiej inwazji na Polskę zadziwiło nawet Josepha Goebbelsa. Jak Polacy dowiedzieli się o agresji? Czy żołnierze Armii Czerwonej pasowali do propagandowego wizerunku?

26 września 2019 | Autorzy: Dariusz Kaliński

Druga wojna światowa

Co się wydarzyło 17 września 1939 roku?

17 września rozpoczął się kolejny akt polskiej tragedii. Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie. Jak ZSRR uzasadniało tę decyzję? Czy można mówić o nieuzasadnionej agresji?...

17 września 2019 | Autorzy: Agnieszka Jankowiak-Maik

Druga wojna światowa

Prawdziwa polska bohaterka. Uratowała na Majdanku tysiące kobiet.

W czasie pierwszej wojny była w POW i studiowała medycynę. Gdy w 1939 roku Niemcy znów wtargnęli do Polski, w Brześciu nad Bugiem sama zorganizowała...

30 stycznia 2018 | Autorzy: Aleksandra Zaprutko-Janicka

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.