Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Leksykon

Przegląd najważniejszych i najbardziej interesujących postaci z historii Polski i świata. Królowie, książęta, władczynie, wielcy artyści, naukowcy i ekscentrycy od starożytności po czasy niemal współczesne.