Ciekawostki Historyczne

Zimą i wiosną 1945 r. posuwające się w głąb III Rzeszy odziały Armii Czerwonej dopuściły się masowych gwałtów na niemieckich kobietach. Ofiarami były zarówno 12- latki jak i 70-letnie staruszki. Szacuje się, że w całych Niemczech zgwałcono wówczas ponad 2 miliony kobiet.

W czerwonoarmistach wkraczających na tereny Prus czy Śląska dominowało pragnienie zemsty na Niemcach. Uczucie to było umiejętnie podsycane przez sowieckich propagandystów, w czym celował zwłaszcza pisarz Ilja Erenburg. Na plakatach czy w gazetach frontowych ukazywały się hasła, których sens sprowadzał się do jednego: niszcz, pal, weź odwet. I Armia Czerwona brała odwet, a główny impet tej nienawiści przyjęły na siebie niemieckie kobiety.

Zgwałcone Prusy

Opisy masowych gwałtów w Prusach porażają swoim okrucieństwem. Młody oficer Leonid Riabiczew wspominał zdarzenia z okolic Gołdapi:

Kobiety, matki i ich córki, leżą z lewej i z prawej wzdłuż drogi, a przed każdą z nich stoi hałaśliwa gromada mężczyzn ze spuszczonymi spodniami. Kobiety które krwawiły albo traciły przytomność odciągano na bok, a żołnierze strzelali do tych, które próbowały ratować swoje dzieci.

Wszystko to nadzorowali oficerowie, pilnujący, aby każdy sołdat miał swój udział w zbrodni. Po wszystkim ofiary często były okaleczane w bestialski sposób i mordowane. Ten sam Riabiczew wspominał dalej, jak jego oddział natknął się na zwłoki zgwałconych kobiet, z których każda miała w pochwie butelkę po winie.

W trakcie okupacji ZSRR Niemcy dopuścili się niezliczonych zbrodni. W 1945 r. czerwonoarmiści zamierzali wziąć odwet. Najbardziej narażone na ich gniew były kobiety i dzieci.

W trakcie okupacji ZSRR Niemcy dopuścili się niezliczonych zbrodni. W 1945 r. czerwonoarmiści zamierzali wziąć odwet. Najbardziej narażone na ich gniew były kobiety i dzieci.

Inny radziecki oficer, Lew Kopielew, w spalonej Nidzicy znalazł zamordowaną staruszkę: miała podartą suknię i słuchawkę telefoniczną między kościstymi udami. Najwyraźniej próbowali wcisnąć ją jej do pochwy.

Całe rodziny popełniały zbiorowe samobójstwa lub usiłowały to zrobić, aby uchronić się przed okrucieństwem czerwonoarmistów. W książce „Berlin 1945. Upadek” Antony Beevor przytacza zeznania jednej z kobiet przesłuchiwanej przez funkcjonariuszy NKWD:

Wskazali bronią na mnie i na dwie inne kobiety oraz kazali wyjść na zewnątrz. Tam zostałam zgwałcona przez dwunastu żołnierzy. Inni gwałcili kobiety, które opuściły piwnicę razem ze mną.

Następnej nocy sześciu żołnierzy znowu weszło do piwnicy i gwałciło nas na oczach naszych dzieci. 5 lutego pojawiło się kolejnych trzech, 6 lutego następnych ośmiu, kompletnie pijanych, którzy nie tylko nas zgwałcili, ale i dotkliwie pobili.

Kobiety usiłowały przerwać swoja gehennę i podcięły żyły sobie i swoim dzieciom, jednak udało się je odratować.

Zobacz również:

Zniewolony Śląsk

W nocy z 23 na 24 stycznia 1945 r. Armia Czerwona zajęła praktycznie bez większego oporu pierwsze duże miasto Górnego Śląska, Gliwice. Natychmiast rozpoczęły się grabieże i masowe gwałty. Tu również nie było miejsca na litość dla dzieci i starców.

Po zdobyciu w styczniu 1945 r. Gliwic czerwonoarmiści przystąpili do masowych grabieży oraz gwałtów.

Po zdobyciu w styczniu 1945 r. Gliwic czerwonoarmiści przystąpili do masowych grabieży oraz gwałtów.

Żołnierze w akcie bezmyślnego barbarzyństwa podpalali domy i budynki publiczne. Zginęło od 1500 do 3000 osób, w tym francuscy jeńcy wojenni. Mieszkaniec Gliwic Wolfgang Bittner tak opisywał czerwonoarmistów:

Wygląd mieli azjatycki, pistolety maszynowe z okrągłymi bębenkami i dziwnie przełamanymi lufami. Jeden z żołnierzy miał na swoim mundurze futro z norek, inny miał na całej ręce pełno zegarków, zegarek koło zegarka – wydało mi się to śmieszne. (…). Szaleli straszliwie, stale prześladowali kobiety, załatwiali swoje potrzeby do garnków, włosy myli w muszli klozetowej.

Polowanie na kobiety w Berlinie

W Berlinie sowieccy żołnierze prowadzili prawdziwą selekcję i wybierali co ładniejsze ofiary. Odtąd niemieckie kobiety przestały być obiektem bezmyślnej zemsty. Stały się teraz trofeum wojennym, łupem.

Najgorsze były wieczory. Czerwonoarmiści, zazwyczaj pijani, w grupach przeczesywali mieszkania i piwnice. Niemki ukrywały się na poddaszach, balkonach. Niektóre przebierały się, próbując zmienić swoją figurę, targały włosy, smarowały twarz węglem lub popiołem.

Żadna Niemka nie mogła czuć się bezpiecznie, gdy w pobliżu byli czerwonoarmiści.

Żadna Niemka nie mogła czuć się bezpiecznie, gdy w pobliżu byli czerwonoarmiści.

Berlinianki zauważyły, że większym „powodzeniem” cieszą się kobiety przy kości. Sprawiało to im pewnego rodzaju satysfakcję, gdyż w większości były to żony nazistowskich oficjeli.

Również w Berlinie dochodziło do bestialstw. Antony Beevor opisuje zdarzenie z berlińskiej dzielnicy Dahlem:

W Dahlem niektórzy oficerowie Rybałki odwiedzili siostrę Kunegundę, matkę przełożoną szpitala położniczego i sierocińca Haus Dahlem. (…) Radzieccy oficerowie i ich ludzie zachowywali się bez zarzutu. Ostrzegli nawet siostrę Kunegundę przed jednostkami drugiego rzutu.

Ich przepowiednie sprawdziły się co do joty. Ci, którzy przyszli po nich, zgwałcili wszystkie kobiety. Zakonnice, dziewczęta i starsze kobiety, kobiety w zaawansowanej ciąży i matki, które właśnie wydały na świat dzieci. Byli bez litości.

Inna mieszkanka Berlina została wyciągnięta przez radzieckich żołnierzy z piwnicy z węglem, gdzie się ukrywała: dwudziestu trzech żołnierzy, jeden po drugim. Musiano mnie pozszywać w szpitalu.

Wiele zgwałconych kobiet było później mordowanych przez czerwonoarmistów.

Wiele zgwałconych kobiet było później mordowanych przez czerwonoarmistów.

Zdobywcy nie odpuścili nawet żonom i córkom niemieckich komunistów. Gdy berlińscy towarzysze wyszli z ukrycia, zaproponowali, aby ich bliskie zajmowały się praniem i gotowaniem dla radzieckich oficerów. Francuski jeniec wojenny stwierdził później, że wszystkie zgwałcono jeszcze tej samej nocy.

Kara

Czerwonoarmiści zazwyczaj nie byli karani za gwałty. NKWD interweniowało dopiero, gdy któryś z żołnierzy nabawił się choroby wenerycznej. Co ciekawe, enkawudziści twierdzili w raportach, że niemiecki wywiad celowo pozostawił w Berlinie mnóstwo chorych wenerycznie kobiet, aby te zarażały radzieckich oficerów. W rzeczywistości choroby te były efektem wcześniejszych gwałtów.

Z czasem dowódcy uświadomili sobie, że taki sposób postępowania nie przysporzy Armii Czerwonej chwały, a co gorsza może zachęcić miejscowych do oporu. Zaczęto karać żołnierzy za gwałty. Jeden z dowódców dywizji piechoty zastrzelił oficera ustawiającego ludzi w kolejkę przed leżącą na ziemi Niemką.

Niemiecka propaganda przedstawiała czerwonoarmistów jako gwałcicieli i morderców. No i w znacznej mierze rzeczywistość potwierdziła propagandowe slogany. Na ilustracji fragment plakatu Willibalda Kraina, który miał zachęcić Polaków do walki z Armią Czerwoną.

Niemiecka propaganda przedstawiała czerwonoarmistów jako gwałcicieli i morderców. No i w znacznej mierze rzeczywistość potwierdziła propagandowe slogany. Na ilustracji fragment plakatu Willibalda Kraina, który miał zachęcić Polaków do walki z Armią Czerwoną.

 

Na Śląsku rozstrzelano za gwałty i rozboje czterdziestu żołnierzy i oficerów. Stało się to w obecności ich kolegów z oddziałów, ku przestrodze. Wzburzyło to czerwonoarmistów: Ci dowódcy! Zastrzelą własnych ludzi za jakąś niemiecką dziwkę.

Kary z reguły nie były jednak wysokie. Zazwyczaj orzekano pięć lat odsiadki, które po apelacji zmniejszano do dwóch. Odbycie kary i tak w zasadzie zawieszano do czasu zakończenia walk. Później taki delikwent albo ginął na froncie, albo odkupywał ranami swoje winy.

Czy żałowali?

Nie wszyscy żołnierze Armii Czerwonej byli gwałcicielami. Niektórzy pomagali kobietom. Świadczy o tym m.in. incydent w Haus Dahlem. Cytowany wcześniej major Lew Kopielew za próby przeciwstawienia się zbrodniom na niemieckich cywilach spędził ponad 10 lat w łagrach.

Dwie Niemki z Metgethen (obecnie dzielnica Kaliningradu) zgwałcone przez czerwonoarmistów a następnie zamordowane wraz z dziećmi.

Dwie Niemki z Metgethen (obecnie dzielnica Kaliningradu) zgwałcone przez czerwonoarmistów a następnie zamordowane wraz z dziećmi.

Z kolei kapitana Aleksandra Sołżenicyna aresztowano w lutym 1945 r. w Elblągu i skazano na 8 lat łagrów. Powodem były krytyczne uwagi na temat sposobu prowadzenia wojny przez ZSRR i Stalina. Gwałty i bestialstwa czerwonoarmistów, których był świadkiem, opisał w poruszającym poemacie „Noce Pruskie”.

W powojennych relacjach żołnierzy radzieckich spisanych przez Catherine Merridale weterani raczej unikali tematu gwałtów na Niemkach. Owszem, przyznawali, że gdzieś się zdarzały, coś o nich słyszeli, jednak nic nie widzieli. Niektórzy uważali, że to temat niewarty uwagi.

Dla tych starych wiarusów były to po prostu baby, czyli coś pośredniego między dziwką a starą torbą. Nie istniało dla nich nawet pojęcie przemocy seksualnej, sprawę nazywali rzeczowo „pieprzenie”. Zresztą, jak to stwierdził jeden z czerwonoarmistów: one wszystkie na nasz widok podnosiły spódnice i kładły się do łóżek.

Szacuje się, że w samym tylko Berlinie czerwonoarmiści zgwałcili nawet 130 tysięcy kobiet. Zaś na okupowanych przez nich terenach mogło to być około dwóch milionów Niemek.

Szacuje się, że w samym tylko Berlinie czerwonoarmiści zgwałcili nawet 130 tysięcy kobiet. Zaś na okupowanych przez nich terenach mogło to być około dwóch milionów Niemek.

Tragiczny bilans

Według niemieckich szacunków w samym Berlinie zgwałcono 95–130 tys. kobiet. Około 10 tys. z nich poniosło śmierć, głównie samobójczą. Łącznie zgwałcono około 2 mln Niemek, znaczną część wielokrotnie.

Niemieckie kobiety urodziły 150–200 tys. „obcych dzieci”, z których część była konsekwencją gwałtu. Liczby dokonanych aborcji nie sposób określić. W niektórych regionach do 60% kobiet zarażonych było chorobami wenerycznymi. Psychologicznych następstw gwałtów nikt nie oszacował.

***

O innych zbrodniach Armii Czerwonej przeczytasz w książce Dariusza Kalińskiego pod tytułem „Czerwona zaraza”.

Bibliografia:

 1. Antony Beevor, Berlin 1945. Upadek, Znak Horyzont, Kraków 2015.
 2. Norman Davies, Europa walczy 1939–1945, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2008.
 3. Keith Lowe, Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012.
 4. Catherine Merridale, Wojna Iwana, Armia Czerwona 1939–1945, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 5. Wkroczenie Armii Czerwonej 1945, [w:] Publikacje pldocs.org, 20 listopada 2012 [dostęp: 20 marca 2015].

O sowieckich gwałtach na Polkach przeczytasz w książce „Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski?”:

KOMENTARZE (208)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

DUST DEVIL

Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Ile kobiet niemcy zgwałcili w Warszawie, Kijowie czy Mińsku? Ilu ludzi zamordowali? Samych polaków zabito 6 milionów, resztę zniewolono, kazano im się kłaniać „przed mundurem Wehrmachtu” po pas, a kolejne 2 miliony wywieziono do niewolniczej pracy. W ZSRR niemcy jeszcze bardziej się postarali i zamordowali okrągłe 15 milionów cywili i kolejne 3 miliony jeńców wojennych.

Na dodatek „zapomnieliście” wspomnieć o tym, co się działo z tymi czerwonoarmistami, którzy nie zgadzali się na gwałt, który był zresztą odgórnym rozkazem STAWKI. Otóż byli zabijani za „kolaborację/zdradę ojczyzny”.

Trzeba wspomnieć, że o ile w Berlinie przeprowadzano selekcję itp., o tyle w Prusach podobno wielu sołdatów musiało być zmuszanych do gwałcenia, bo się po prostu brzydzili niemieckimi kobietami.

Mam nadzieję, że napiszecie artykuł o skali zbrodni dokonali na narodach Słowiańskich. Jak podliczymy kto ile wycierpiał w tej wojnie, dziw bierze fakt, że żydom wybudowano ogromny monument na Cora-Berliner-Straße, a narody Słowiańskie nie mają nawet tablicy pamiątkowej o pomordowanych w tym mieście…

Na koniec, żaden naród, nigdy w historii nie brał udziału w tak długiej kontrofensywie w jakiej brali udział żołnierze Radzieccy i nikt z dziś żyjących nie zrozumie przez co ci ludzie przeszli i jakich zdarzeń i sytuacji byli świadkami, ile bitew musieli stoczyć i ile śmierci widzieli na własne oczy, kiedy przebijali się przez ogołocone i zrujnowane tereny swojego kraju. I trwało to nie miesiąc, nie pół roku, a 3 długie lata (jeśli uważamy za początek kontrofensywy Operację Uran i Mars)…

  Zuzanna

  Chyba próbuje pan porównywać ogrom cierpienia, jak małe dziecko mówiące „tak, tak, stała im się krzywda, ale sami byli sobie winni”.
  Niestety historia często patrzy tak na zbrodnie, a trzeba na nie spojrzeć inaczej – ty były kobiety, takie jak te, które są słowiankami, które gwałcili na oczach przerażonych dzieci, tak samo czujących jak słowiańskie. Na takie jak pańskie wyrachowanie mogą sobie pozwolić tylko ludzie bez wyobraźni, którzy nie mieli nic wspólnego z wojną a do tego żyją dziwną nienawiścią. Radzę pogodzić się z faktem, że czerwonoarmiści to w większości prostaki idący na wojnę ku chwale „Matki Rosji”, niszczący zabytki i dzieła sztuki, którzy gwałcili i palili wszystko na swojej drodze. I polskie kobiety w Gdańsku też zostały mocno doświadczone przez tę tępą masę.
  Niemcy nie byli święci w tej wojnie, ale nie można odebrać ich kobietą tego, że wiele z nich przeszło takie piekło, którego nie życzy się nawet największemu wrogowi.

   xaaf

   Witam,
   Sami sobie niemcy winni. Kto sieje wiatr zbiera burzę. Odnoszę wrażenie, że artykuł sponsorowany jak nie bezpośrednio przez ambasadę niemiecką, to przez jakąś fundacje która żyje z dotacji. Dlaczego autor nie wspomina o „chwalebnych” czynach niemców na terenach przez nich okupowanych? Dlaczego nie napisze o tym co się działo w słonecznej Italii po przybyciu jankesów?

   Pozdraiwam
   Rafał

    zxc

    „Sami sobie niemcy winni. Kto sieje wiatr zbiera burzę.”

    Co za brednie. Rozumiem, że wg Ciebie to niemieckie kobiety wywołały wojnę, chciały gwałtów i liczyły się z tym, że mogą zostać zgwałcone? Totalny brak wyobraźni i wyraz próżności Rafale.

    Anonim

    czy masz specjalistę od głowy jeżeli nie lecz się….

    Janusz

    W takim razie co powiesz na temat polek za co zostały zgwałcone, też siały wiatr. Wiesz co? kretyn jesteś.

    Mariola

    NIC nie usprawiedliwia tych gwałtów.

    czytelnik

    moje gratulacje nie masz pojecia o tych czasach to nie pisz bzdur

    Artur

    Pieknie Rafalek pieknie… KOBIETY NIEMIECKIE ZACZELY WOJNE TAK? LUB LUDNOSC CYWILNA TAK? Takim ludziom jak Ty najchetniej bym dojebal… bo piszac co piszesz pedraku – jestes sobie sam temu winny.

    Rybak

    Tak. To niemieckie kobiety na równi z niemieckimi mężczyznami rozpętały wojnę. Hitler był dla nich bogie. Wszystkie go kochały, dla wszystkich był wodzem. Odpowiadam więc że niemieckie kobiety były z grubsza wszystkie i każda z osobna winne tragedii II WŚ. Te które nie były winne miały obcięte głowy (np. Sophie Sholl)

    Znafca

    „Sami sobie niemcy winni. Kto sieje wiatr zbiera burzę.”

    Co za brednie. Rozumiem, że wg Ciebie to niemieckie kobiety wywołały wojnę, chciały gwałtów i liczyły się z tym, że mogą zostać zgwałcone? Totalny brak wyobraźni i wyraz próżności Rafale.

    Te które poparły Hitlera to na to na pewno zasłużyły.

    ola22

    kobiety zrobiły wojnę…a ewakuowane dzieci zniszczyły Coventry i Rotterdam, taaak

   Anonim

   pisze się kobietom

    Anonim

    Oko za oko – zasada najwiekszych prymitywow, krzywda niewinnym.

    Znafca

    A skąd wiesz czy te poszkodowane Niemki były takie moralne?Może nie dość że poparły Hitlera to do tego domagały się wymordowania Polaków.

   Anonim

   Każda krzywda jest zła ! Polska broniła sie jak i od Niemców tak i od Ruskich !
   Niemek ani Rosjanek jest mi nie żal koniec ! w 1939 roku w pierwszych dniach wojny ba nawet w pierwszych godzinach zbombardowano Wieluń na śpiących niewinnych mieszkańców rzucono bomby zginęły w bestialski sposób dzieci ! A Niemki i ich dzieci spały spokojnie w Niemczech ! Później ci sami Niemcy mordowali zabijali całe rodziny w pierwszych dniach wojny ! Moja prababcia widziała naocznie jak Niemiec z wermachtu rozdarł małe dziecko na pół za nogi za to ze zanosiło sie płaczem gdy wermacht pacyfikował wioskę ! Przypominam w pierwszych dniach wojny w wrzesniu1939 rok !

    Sten

    Babci cos sie pomieszalo..jeden czlowiek nie jest w stanie rozerwac dziecka na pół

    ola22

    no to całkiem to samo co robił rycerski RAF…

   anita stępniewska

   Jedno tylko mnie zastanawia ? Dlaczego to kobiety i dzieci ponoszą odpowiedzialność i karę za wszelkie działania wojenne ?

    Edi von Canis

    nie ponoszą odpowiedzialności tylko konsekwencje

    xawery

    „bo wszystko zaczyna się od dzieci…”

    Mieczysław

    Nie ma racji , ani ten co najeżdża na ruskich (broniąc ) Niemek zgwałconych , ani ten co najeżdża na Niemców (broniąc) ruskich . Znamy historię . Kiedy Hitler w swoich płomiennych przemówieniach obiecywał swoim rodakom ” rasę panów nad „hołotą” – to poparło go ponad 90% społeczeństwa – jak to łatwo było zawrócić w głowach . Rosjanie pierwsi nie weszli na terytoria niemieckie (gdyby to było odwrotnie , to nie zabierał bym tu w ogóle głosu ). Niemcy uwierzyli i przegrali (a właściwie nie przegrali – po wojnie zachód pomógł Niemcom )- właściwie , to myśmy przegrali pozostawieni w związku z ZSRR . Jednym słowem wojna daje przyzwolenie , na takie bestialstwa , nie tylko w drugiej światowej , ale i obecnie się zdarza ( była Jugosławia , Afryka , Bliski wschód i.t.p.). Oczywiście , przyzwolenia gwałtów i odgrywanie się za 20 mln. ludzi straconych przez Rosjan na wojnie nie usprawiedliwia chamskiego zachowania i braku kultury . To jest temat nie do skończenia .

   justice

   taaaaaaaaaaa jasne, bo w armii czerwonej to sami ochotnicy byli. weź ty się ogarnij.

   Znafca

   To były w sporej części kobiety które poparły Adolfa Hitlera.

  muodzieniaszek

  Czyli za zbrodnie SSmanów – trzeba gwałcić kobiety i mordować dzieci?
  Być bydłem gorszym niż ci SSmani?
  To zabewne te kobiety stojące przy garach i te 6cio czy 9cio latki mordowały ludzi na Ukrainie?
  Inna – ciekawa rzecz – za zbrodnie dokonane na terenie Ukrainy, Białorusi czy przedwojennej Polski – „mścili się” najczęściej Rosjanie – którzy okupacji niemieckiej nie zaznali. Ani ich rodziny.
  Ach, jakiż to internacjonalizm – za krzywdy Polek, Ukraińców czy Białorusinów – Rosjanin zerżnie Niemkę, jej córkę, syna a później ich zamorduje!
  No, z zemsty.

  WZW 29

  Ludzie no tak bo Niemcy na wschodzie to cukierki rozdawali i budowali wesołe miasteczka. odpowiem komentarzem pewnego Niemca mieszkańca Berlina tamtych lat ” gdyby Sowieci popełnili chociaż 10% zbrodni tych które Niemcy popełnili na wschodzie naród niemiecki przestał by istnieć”
  także przestańcie ubolewać nad biednymi Niemkami bo one miały nas serdecznie w dupie.

   Anonim

   Swieta prawda

    Anonim

    A co powiecie w takim razie o bestialskich, masowych gwałatach na polskich kobietach, których dopuszczali się Sowieci? Też uzasadnione?.. Włos mi sie jeży gdy czytam niektóre komentarze. To była dzicz. I tu też jak widać dzicz.

    Znafca

    A co powiecie w takim razie o bestialskich, masowych gwałatach na polskich kobietach, których dopuszczali się Sowieci? Też uzasadnione?.. Włos mi sie jeży gdy czytam niektóre komentarze. To była dzicz. I tu też jak widać dzicz.

    Mam podstawy sądzić że określenie”masowe” było mocno nieuzasadnione.Słyszałem od babci ze znajoma znajomej zgłosiła dowódcy radzieckiego wojska że jego żołnierz próbował ją zgwałcić a ten dowódca go zlikwidował.

   Elżbieta Gizela Erban

   Żołnierz walcząc wie, że za chwilę może zginąć, więc nie ma hamulców. Tak było od wieków. Przestańmy się rozczulać nad biednymi gwałconymi Niemkami. Przynajmniej teraz nie mogą mówić o sobie, że są czystą „rasą panów”. Niemcy również gwałcili, jak tylko mieli do tego okazję, wystarczy spytać o to kobiety z Warszawy, co się działo w walczącej stolicy. Niemcy płacili za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. O wiele za  mało zapłacili, za Warszawę i całą Polskę. Tylko Rosja i Polska miały najwyższy procent zniszczeń i ofiar.

   ola22

   zabijanie osób cywilnych i gwałcenie z a w s z e jest zbrodnią i n i g d y nie ma usprawiedliwienia

    Znafca

    Jakby baba Ciebie okaleczyła i jedynie przez gwałt można było ją ukarać to co byś zdecydowała?

  Nasz publicysta | Roman Sidorski

  „Kto sieje wiatr, zbiera burzę” – czy to znaczy, że można stosować odpowiedzialność zbiorową i na bestialstwo odpowiadać bestialstwem? Czy dziewczynki, które miały w 1933 roku kilka lat odpowiadają za hitlerowskie zbrodnie? Czy powinny ponosić za nią taką karę? I wreszcie: co w takim razie powiedzieć o tysiącach Polek również zgwałconych przez czerwonoarmistów?

   DUST DEVIL

   Jeśli uważasz, że bronię kogoś czy usprawiedliwiam kogoś zbrodnie to się mylisz. Nikogo nie bronię i nie neguję, że czyny dokonane przez Czerwonoarmistów były obrzydliwe. ALE, twierdzę, że nie ma się dziwić nienawiści jaka spotkała niemki, skoro przedtem takich samych bestialstw dopuszczali się Niemcy na obywatelkach ZSRR. Zresztą, sama statystyka 15 milionów ZAMORDOWANYCH CYWILI mówi sama za siebie. Jedyny problemem jest brak udokumentowanych poszczególnych historii. Niemcy natomiast bardzo skrupulatnie gromadzili materiał i dziś w sprzedaży możemy znaleźć wiele książek (i jeden film) traktujących o zbrodniach radzieckich w Niemczech, podczas gdy nawet o zbrodniach niemieckich dobrych opracowań jest jak na lekarstwo…
   Na dodatek jeszcze raz przypominam, że Stavka wydała bezpośredni rozkaz gwałcenia i szabrowania w Prusach Wschodnich. I nawet jeśli ktoś tego nie chciał robić to był zmuszany. Przeczytać możemy o tym chociażby w 'Europa Walczy’.

   Znafca

   Porównanie bez sensu.Była inna skala i często byli tacy gwałciciele srogo karani .

  Anonim

  gdyby twój ojciec zgwałcił jakąś kobietę a w rewanżu jej mąż zgwałcił twoją żonę to – z tego co piszesz- nie miałbyś żadnych pretensji.

  Anonim

  chyba pan widac jest komuchem starym skoro broni pan ta chołote RUSKA

   Anonim

   W większości oddziałów Radzieckich maszerujących na Berlin służyli Ukraińcy, Polacy oraz Litwini i i ludzie pochodzenia z reszty krajów wschodniej europy (nie licząc Gwardii czerwonej- to tam głównie służyli rosjanie i głównie weterani ze stalingradu, z leningradu z bitwy pod Łukiem Kurskim itp), Niemcy zrobili im i nam to samo więc my się zemściliśmy – ilu ludzi potrafi wybaczać?? Niewielu należy się dobrze zastanowić co samemu zrobiło by się w tej sytuacjii. I należy im współczuć tego że ból ich własnej straty sprawił że upadli tak nisko. Amen

    dud

    Upadli tak nisko?! O.o
    Nie wierzę co czytam – mam współczuć gwałcicielom bo się biedacy zmuszeni przez złość czuli?!
    Czyli bardziej współczuć oprawcy niż ofierze?!
    … A może najpierw pytali czy kochały Hitlera, a dopiero potem gwałcili, co?!
    Ależ z Ciebie bezduszny człowiek.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Drogi dud, nie warto się denerwować. Nie warto również czasem reagować na pewne wpisy. Myślę, że powyższy komentator nie do końca przemyślał, jaki wydźwięk może mieć jego wypowiedź. Dziękujemy jednak że zwrócił Pan/ Pani uwagę na ten wpis i go skomentował. Pozdrawiamy.

   Anonim

   pan natomiast jest najwyrażniej hitlerowcem ubolewając nad biednymi niemiaszkami… Ludzie !!! Jak możecie usprawiedliwiać bestialstwa..?

  Kuba

  Wystarczył 1 rozkaz podobny do „ani kroku wstecz”… zakazujący gwałtów i karzący je śmiercią lub łagrem/kopalnią na Sybirze. Ale niestety Stalin to był głąb, bo nie pomyślał taktycznie, że takim rozkazem zbudowałby dobry PR dla komunizmu i tej osławionej „wszechświatowej rewolucji”, jaką bolszewicy próbowali rozpętać już w międzywojniu.
  Takim rozkazem w oczach Niemców byłyby tak jak w Rosji „dobrym batiuszką” i pokazał, że ze swoimi soładatami są ponad to. Miałby „wyższą formę totalitaryzmu” tudzież „totalitaryzm z ludzką twarzą” i Niemcy bez oporu zmieniliby ustrój i kto wie jakby Europa wyglądała później? Może Niemcy dalej byłyby podzielone?
  Pewnie zaniósłby czerwoną zarazę za zachód, realizując plan, który My Polacy pokrzyżowaliśmy bolszewikom w latach 20.

   Jurek

   Kuba napisał 15.04.2015
   Bracie mój, to nie Rosjanie a Trocki zaplanował Światową Rewolucję której „mapę drogową” -Manifest Komunistyczny-opracowali Marks i Engels i ogłosili w lutym 1848 w Londynie. Wyłożone zostały w niej zasady tzw. socjalizmu naukowego stworzyły podstawy do obalenia ówczesnego porządku świata. I własnie w tym celu 1 terrorysta Polski – Piłsudski zaatakował Rosję by:

   Pewnie zaniósłby czerwoną zarazę za zachód, realizując plan, który My Polacy pokrzyżowaliśmy bolszewikom w latach 20.

   Już trwały rewolucję w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Linzu, Wiedniu i Budapeszcie i to tylko dzięki Witosowi i jego odezwie oraz gen. Hallerowi Światowa rewolucja została powstrzymana a zastąpiła ją II Wojna

    Bartek

    Do Jurek napisał. Nie w tym celu Piłsudski zaatakował Rosję .Nie był nigdy kontrrewolucjonistą ,walczył o nasze granice wschodnie .Ogłaszasz tu jakieś ,,prawdy objawione” .Chłopino weż książkę do ręki i poczytaj, bo pisząc takie pierdoły sam siebie ośmieszasz .Józef Piłsudski miał takie propozycje ze strony Anglików ale się z tego wyśmiał .Piszesz to z takim przekonaniem, jesteś taki napuszony, chcesz tu zabłysnąć a tym czasem wiedza poziom ,,0” czyli osobnik to piszący też ,,0”.

  kitowicz

  Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Tak czasami jest. Ale ja nie w sprawie, czy Niemki zostały sprawiedliwie gwałcone. Piętnaście milionów zabitych cywili i trzy pomordowanych jeńców, te liczby są zawyżone. Sowieci zbilansowali w nich ofiary czystek komunistycznych od początku lat trzydziestych i zamordowanych żołnierzy za zdradę i dezercję. Trudno powiedzieć ilu ich było naprawdę; w przypadku cywili ok siedem milionów a są historycy, którzy szacują dziesięć, żołnierzy ok milion. Stalin wydał wyrok śmierci na własne wojsko, które dostało się do niewoli.
  Z Polskiego punktu widzenia Niemcy I Rosjanie byli siebie warci. Zwierzęta.

  zbysiu1025

  brawo

  rbb

  Do dast devil(celowo z małych liter): rzeczowniki piszemy z dużych liter, przymiotniki z małych liter. Co do ogólnej treści, to jesteś wynaturzonym potworem.

   Anonim

   jeśli już, to: „małą literą” „wielką literą” , a nie „z małej…” , „z dużej…” to niestety nagminny błąd

  ja

  Głupoty gadasz. Czyli wiatr zasiały niemieckie kobiety? Jeśli się ruskie chciały mścić za wojnę i poległych to się powinni byli mścić na Stalinie, który sam się przyczynił do jej powstania, a ludzi traktował jak mięso armatnie.
  Mam nadzieję że rosja, kraj który wprost ze średniowiecza polozał cywilizację, nigdy nas nie będzie musiała nas wyzwalać.

   Znafca

   Co za bzdury.Stalin swoje nagrabił ale NIE NAPADŁ NA NIEMCY!

   ola22

   skoro wg angielskich lotników ewakuowane dzieci niszczyły Londyn…

  Anonim

  Prawda

  www

  Nawet jeśli takie „oko za oko” miałoby rację bytu, to oni „słabo” odróżniali Niemki od innych kobiet po drodze… :-/ Również wiele Polek padło ofiarą – nie tylko na Śląsku.

  Anonim

  Na Śląsku było to samo gwalcone kobiety przez ruskich i nie tylko bo dzieci też. Później ludzie na śląsku byli wiezieni w obozach po wojnie przez ruskich i Polaków. I gwałty były na porządku dziennym tylko jest zmowa milczenia w pl .

  napolowerusofob

  Na zbrodnie ktore popelniali niemcy, ruscy odpowiedzieli tak samo, ale kilkakrotnie wiecej i brutalniej. We wsi pod Kielcami gdzie mieszkal moj ojciec stacjonowal w czasie wojny oddzial wermachtu.Kobiet nie gwalcono, a moj ojciec pierwszy raz w zyciu jadl czekolade ktora dostal z rak niemca. Ruscy Oswobodziciele po wejsciu do wioski zgwalcili kilka kobiet, i zezarli wszystkie zapasy zywnosci. Nawet paste do butow smarowali na chleb. Za te [bohaterskie] czyny nazywano ich bardzo dlugo wyzwolicielami i przyjaciolmi.

  karol

  Gdzie te masowe gwałty Niemców na Polkach ?? Przestań pierdolić bzdury !!!

   renja

   Moge potwierdzic w mojej rodzinie gwalt rosjanina na mojej Babci, z czego owocem byl moj wujek,

    Znafca

    To nie jest dowód na to że były masowe.

   Darek

   Np. Powstanie Warszawskie – nie slyszales o takowym???

   Duska

   Naturalnie ze bzdury!!!! Moja babcia ktora przezyla dwie wojny swiatowe opowiadala mi ze niemcy wobec kobiet zachowywali sie powsciagliwie. Nie gwalcili . Natomiast rosjanie gwalcili notorycznie wszystkie napotkane mlode kobiety. Gwalcili tez mlodziutkie dziewczeta sle rowniez kobiety w starszym wieku. Dawniej w kazdym gospodarstwie rolnym staly gdzies na podworzu debowe beczki przeznaczone do kiszenia kapusty. Latem byly po czesci wypelnione woda aby sie nie porozsychaly. Babcia opowiadala ze rosjanie schwytali pewna kobiete z jakiegos domu i zaczeli gwalcic. Kobieta wyrywala sie wiec wrzucili ja do beczki glowa w dol i gwalcili nadal Mezczyzni ustawiali sie w kolejce a bylo ich ponoc z dwudziestu. To byla dzicz nad dzicza!!

  Stella189

  Próbuje pan usprawiedliwiać te bestialstwa jakich dopuścili się ruscy na polskich i niemieckich kobietach?Jako kobieta,odpowiem panu.Owszem ma pan rację co do zbrodni niemieckich popełnianych na słowiańskiej ludności cywilnej lecz nie wierzę że ruscy żołnierze byli zmuszani do gwałcenia.Ich do tego zmuszać nie było potrzeba bo oni do tego byli prędcy.”Kaczka,kura-byle dziura”takie krążyło wśród nich powodzenie.Nie można stawiać się na równi z barbarzyńcami-to że Niemcy tak robili to ruscy także musieli tak robić??Wyzwoliciele od siedmiu boleści.A gwałty na kilkuletnich dziewczynkach?To także pan usprawiedliwi?Gwałt jest gorszy niż zbrodnia.Czy to niemiecka,czy polska czy radziecka kobieta-trauma jest taka sama.Mongoidalne brudasy GDZIEŚ ZE STEPÓW Kazachstanu,jakieś zwyrodniałe mieszańce,po prostu zboczone bydło,wieć proszę mi tu nie wstawiać głodnych kawałków o umęczonych,biednych radzieckich żołnierzach.

   Anka

   Masz kobieto ZEROWE pojęcie o historii II wojny, jak większość zresztą.
   Trochę historii o Niemieckich i nie tylko gwałtach na Polkach i innych narodowościach.

   Nigdy Cię nie zastanawiało jak to jest, że Niemcy nic nie piszą o gwałtach żołnierzy radzieckich a w roli obrończyń czci Niemek postawili się głównie durni Polacy jakże umiejętnie zmanpulowani?
   W jaki sposób owi „polacy” zapomnieli o gwałtach żołnierzy niemieckich na Polkach, Rosjankach czy obywatelkach innych państw. W jaki sposób nie piszą nic o gwałtach aliantów zachodnich? Czyżby nie pasowało to do z góry założonej tezy złego ruska?.

   Więc po kolei, najpierw czemu milczeli Niemcy.
   – Liczbę gwałtów na Polkach szacuje się na 250 tys do miliona.
   – liczbę gwałtów na Francuzkach na nie mniej niż 600 tys,
   – liczbę gwałtów na obywatelkach ZSRR w granicach z 1941 roku na co najmniej 10 milionów !!! (w granicach z 1941 a więc także byłych ziem Polski.

   Przy tych liczbach 2 mln gwałtów przypisywane żołnierzom ZSRR to kropla, tym bardziej, ze działało tu poczucie zemsty oraz jak wynika z pamiętników samych Niemek część gwałtów to w rzeczywistości „prostytucja bytowa” znana ze wszystkich stref okupacyjnych – po prostu tylko wojsko w warunkach niedoborów powojennych miało możliwość zapewnienia choćby żywności.

   Czy ZACHODNIA „dzicz” jak to określiłeś była lepsza? A skąd !
   Według badań i Miriam Gebhardt w „Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs”
   wynka iż ostrożen szacunki to”
   – 890 tys zgwałconych
   – 190 tys zgwałconych przez żołnierzy USA,
   – 250 tys narodzonych dzieci w każdej ze stref okupacyjnych.
   Gebhardt opierała się na relacjach zbieranych przez bawarskich księży i było równie dziko jak na Pomorzu czy Śląsku.
   20 lipca w jednej z wsi zgwałcili osiem dziewcząt i kobiet, niektóre na oczach rodziców, kilka dni później w innej wsi ofiarami padły mężatka, panna i szesnastolatce. W kolejnej miejscowości amerykańskie wojskowe władze okupacyjne nakazały, by na drzwiach każdego domu przybić kartkę z listą domowników uwzględniającą ich wiek. Teraz żołnierze mogli swobodnie wybierać w kobiecym „menu” – efekt 17 kobiet znalazło się w lokalnym szpitalu, bo były tak seksualnie skatowane, że konieczna była pomoc lekarska.
   Zebrane informacje bawarskich duchownych określają również wiek ofiar owych amerykańskich gwałtów, najstarsza miała 69, a najmłodsza 7 lat.
   Zachowane wspomnienia polskich robotnic przymusowych jak np. Olgi Dłużak, wyzwolonej z niewoli przez amerykańskich żołnierzy, wyraźnie pokazują iż zarówno ona jak i inne Polki unikały w drodze do domu WSZELKICH żołnierzy a zwłaszcza nocami.
   Polacy też nie lepsi, są miejsca we Włoszech gdzie nie wspomina się nas dobrze.

   A to i tak wierzchołek góry lodowej bo tysięcy aktów przemocy jak i setek tematów się nie nagłaśnia.
   Na przykład do liczby gwałtów Niemieckich dochodzą setki tysięcy kobiet zmuszonych do pracy w burdelach, burdelach przyfrontowych czy obozowych – mówimy tu nawet o kilkuset tysiącach kobiet wykorzystywanych po kilkadziesiąt razy dziennie a gdy się „zużyły” wysyłanych do obozów.
   Poczytaj choćby o kobiecie znanej jako „Schwester Pia Wagner” a faktycznie Eleonore Baur i jej pociągach rozkoszy.
   Poczytaj publikowane ostatnio podsłuchy oficerów i żołnierzy Niemieckich i ich opowieści o wojnie toczone w swoim gronie – fascynująca lektura wiele z nich dotyczy polski jak choćby opis burdelu w Warszawie czy Radomiu.

   To też ci może otworzy oczy:
   Szwajcar Franz Mawick z Czerwonego Krzyża, który odwiedził Warszawę w roku 1942 pisał – „Pasażem nazywają żołnierze niemieccy długie przejście pod wysokim kompleksem budynków, które prowadzi na Nowy Świat i w pobliże Alei Jerozolimskich. Umundurowani Niemcy przechadzają się w tym przejściu i krytycznymi spojrzeniami lustrują stojące tam kobiety i dziewczęta w wieku od 15 do 25 lat. Jeden z wojaków wyciąga kieszonkową latarkę i świeci nią zuchwale jednej z kobiet prosto w oczy. Zwracają się ku nam blade, wyrażające znużenie i rezygnację oblicza obydwu kobiet. Ta pierwsza może liczyć około 30 lat. – Czego ta stara kurwa jeszcze tutaj szuka? – jeden z trzech żołdaków śmieje się jej prosto w twarz. -Chleba, proszę pana- prosi kobieta. – Kopniaka w dupę możesz dostać, a nie chleba – odpowiada żołnierz. Właściciel latarki znowu kieruje światło na twarze i postacie dziewcząt. Najmłodsza ma najwyżej 15 lat, najstarsza mniej więcej 18. Najmłodszej z trzech dziewcząt odpina płaszcz i pożądliwymi łapami obmacuje jej ciało. – Ta świetnie nadaje się do łóżka – mówi. Mogę sobie wyobrazić, co czuje dziewczynka, którą poniżono i którą maca się jak zwierzę na targu – to wycinek jego relacji.

   To wojna i bezkarność tworzy z ludzi bestie i wyciąga z nich to co najgorsze. Po wojnie próbowano to zrozumieć i prowadzono setki i tysiące eksperymentów psychologicznych.
   Pocztaj o dwóch najbardziej znanych o eksperymencie posłuszeństwa czy eksperymencie więziennym Milgrama i Zimbardo.

    Czytacz

    Brawo Pani Aniu

  oldaczom

  Panie DustDevil:
  – nie jest istotne czy kogoś dziwi to, że Sowieci gwałcili, czy nie dziwi
  – w tym artykule nie jest istotne czy Niemcy wcześniej dopuszczali się zbrodni, na ten temat bardzo dużo napisano i powiedziano
  – nie jest istotne również jak ciężką drogę przeszli żołnierze Sowieccy

  Istotne jest to, że zbrodnie były przez żołdaków sowieckich popełniane, a władze Sowieckie systemowo dopuszczały, a wręcz zachęcały do tego.

  Artur

  Ma PANOCEK ICEK ALE BOJNA WYOBRAZNIE!!!… Moze by pon pocytol pare ksiazek, albo popytal sie swiadkow naocznych zamiast pierdoli* czy po czy???

  red is bad

  a tobie powinni postawić tablicę pamiątkową odnośnie twojej głupoty.

  Monika

  wedlug twojego toku rozumowania slowianskie kobiety dopuszczaly sie zbrodni i dlatego tez byly gwalcone????????????????????????????????????

   Znafca

   Artykuł jest o tych niemieckich a te zwykle sobie zasłużyły.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Szanowny Znafco, Pana komentarz jest nie tyle oburzający, co przerażający. Proszę pomyśleć kilka razy, zanim wyrazi Pan swoje zdanie….

    Anonim

    a uchodźcy zasłużyli sobie na spalenie żywcem?

    Znafca

    Ale to jest logiczne.Jeżeli głosowały na Hitlera to sobie zasłużyły!W każdym razie głosujący na bandytę to jest prawie jak ten bandyta.Dlatego też od dawna nie głosuję.I radże innym też nie głosować .Jeżeli władza coś narozrabia wina głosujących też będzie.Dodam że aktualnie widać że Niemiec to odwieczny wróg Polski.A jeżeli ktoś domaga się praw wyborczych niech też swoje obowiązki wyborcze realizuje.A w razie konieczności odpowiedzialność za głupie decyzje.Jeżeli PO narozrabia -winni są w sporej części wyborcy PO.Jeżeli pis to wyborcy PIS.A nie ja.Ja nie mam zamiaru świecić oczami przed np. Putinem bo komuś się wojny zachciało.

  Yaro

  Ale ty durny jesteś. Czy wiesz o czym jest artykuł? Raczej nie o okrucieństwach niemieckich. Jak będzie artykuł o niemieckich to tam nie będzie o swoloczy ruskiej, tylko o zwyrodnialcach niemieckich tępa pało. Zawsze się jakiś obrońca ruskich znajdzie w tym naszym kraju. Mało ci wpompowali Marksa i engelsa? To wyjedź do putina. Tam nic nie wyczytasz na takie tematy.

DUST DEVIL

Tak swoją drogą, skoro już jesteśmy w temacie gwałtów i zbrodni, chciałem zapytać czy planujecie artykuł o zbrodniach wojennych dokonanych przez wojska Japońskie? W Europie najczęściej większość nigdy nie słyszała o „Rzezi/Gwałcie Nankińskim”, Oddziale 731 czy sytuacji Anglosaskich jeńców wojennych.

Osobiście uważam, że Japończycy byli najbrutalniejszą i najbardziej zdegenerowaną moralnie stroną w konflikcie i przy „wyczynach” jakich dokonali w Chinach czy Korei zbrodnie alianckie czy niemieckie przestają szokować…

  tomsn

  Dust Devil – zgadzam się, byli zdecydowanie najokrutniejsi

   Sinecod

   Co do Japończyków to wielokrotnie to było poruszane w świecie zachodnim (polecam książkę „Burza nad Pacyfikiem” autorstwa Z. Flisowskiego) i wyjaśnione to następująco- Japończycy mieli i w zasadzie nadal mają odmienne podejście do pewnych spraw, do wojny, do jeńców. Dla nich nie było pojęcia „niewola” gdyż to oznaczało niewyobrażalną skazę na honorze, stąd taka ilość honorowych samobójstw dokonywanych przez ich oficerów czy żołnierzy kiedy znajdywali się w sytuacji bez wyjścia bądź choćby chęć udziału w samobójczych atakach lotniczych bądź „żywymi torpedami””. A skoro sami gardzili niewolą to jaki mieli mieć stosunek do jeńców amerykańskich, brytyjskich, australijskich, itd.? Broń boże nie bronię ich w żaden sposób gdyż dla mnie to jest po prostu bestialstwo (aczkolwiek kto ma wyobrażenie o wojnie że walczą tam sami honorowi ludzie i dżentelmeni, po pierwszej lepszej publikacji na temat wojny jest w szoku że „tak można”), ale zwracam uwagę że w pewnych kwestiach trzeba się zgłębić temat i dopiero wypowiedzieć.

   Swoją drogą w wyżej wspomnianej przeze mnie książce autorstwa Flisowskiego, znaleźć można w 2-gim tomie ciekawy fragment jak jeden szeregowy USMC napisał list do gazety w którym pisał że nie może patrzeć jak jego koledzy z jednostki bez pardonu mordują japończyków gdyż „to są jego bracia” (po prostu wierzący chrześcijanin). List się spotkał z ogromną reakcją typu „oko za oko, ząb za ząb”, niektórzy opisywali jak znajdywali swoich kolegów zamordowanych w bestialski sposób przez japończyków, inni żeby przestał się miłować bo na wojnie nie ma miejsca na takie rzeczy i tak dalej. A niektórzy wprost zalecali zamknięcie go w szpitalu psychiatrycznym bo nie wie co pisze. Tak więc ciekawa książka i polecam.

  Cywil

  Jedno jest pewne wojna niesie ze sobą cierpienie!!! dla każdej ze stron!!! a cywile zawsze płacą za nią najwięcej!! Historia konfliktów i wojen pokazuje że nie ma mądrego by temu zaradził !!
  Metoda jest jedna!! trzeba robić wszystko by do niej nie dopuścić!! mając w pamięci jej okrucieństwo i jej ofiary ,wszystkie!!!

  Znafca

  Ale są jeszcze ustasze,banderowcy i inni porównywalni.

Sidek

Fajnie że bronisz ZSRR :) Różnica pomiędzy III Rzeszą a Rosją Radziecką jest taki że Ci drudzy dokonywali bestialstwa.

  Marcjan

  A III Rzesza nie? Człowieku poczytaj trochę, choćby na tym portalu zanim zaczniesz wypisywać takie głupoty. Poza tym nie zauważyłem, żeby ktoś tu bronił ZSRR. DUST DEVIL przytoczył tylko rzeczowe argumenty.

   Sidek

   Ale mówimy o tym co wyczyniał Wermacht czy naziści, bo to bardzo istotne w tej sprawie…
   Jeśli chodzi o same „gwałty” to nie ma w tym nic złego, ale jeżeli mówimy o gwałceniu i mordowaniu to już zmienia obraz!.

    Sidek

    PS: ja w komentarzu DUSTA dostrzegłem tylko: „oko za oko, ząb za ząb” :) A Ty co dostrzegłeś specjalisto z tego portalu? :)

    ona

    gwałt to nic złego?? widać ze to myślenie chyba „durnego chłopa”..człowieku….nie wypisuj bzdur!!!

    Anonim

    Tak, zgadza się, gwałt to nic złego jeżeli chodzi o to co robiły armie na przestrzeni wieków. To ja widzę ze Ty tego nie rozumiesz l. Nie mam zamiaru Tobie tego tłumaczyć, bo jeżeli prostych rzeczy nie rozumiesz to nie ma co o reszcie gadac. :)

    Pewnie wiesz tyle o wojnach co o zeszlorocznej zimie.:)

    Anonim

    Więc zyczę ci, zeby cię piętnastu chłopa zerżnęło w dupę, skoro gwałt to nic złego.

    Anonim

    @Sidek, więc to nic złego, jakby ci ktoś teraz bez twojej zgody przeorał dupę? W końcu to nic złego, kogo obchodzi, że nie chcesz, skoro nic się nie stało! Przecież tak było od wieków, co się będziesz rozczulał, dupa to nie szklanka :’)

    Co za ludzie, co za kraj…

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    @Anonim: Drogi Anonimie, rozumiem oburzenie wywołane komentarzem, na który Pan/Pani odpowiada. Proszę jednak zachować klasę w przeciwieństwie do innych komentatorów i nie posługiwać się tą samą retoryką. Pozdrawiamy.

  Astar

  Tak, a ci pierwsi spełniali powinność narodową

   ola22

   czy zwalczanie faszyzmu usprawiedliwia faszystowskie metody? jeżeli mówimy o odwecie to powinien on dotyczyć niemieckich żołnierzy a nie kobiet i dzieci. To nie kobiety i dzieci napadły na Polskę i Rosję.

  DUST DEVIL

  @Sidek wskaż mi gdzie kogokolwiek bronię. Napisałem, że mnie nie dziwi skala zbrodni sowietów na niemcach, tak samo jak nikogo nie dziwił brak łaski okazywany jeńcom japońskim przez amerykanów czy chińczyków. No i dodałem parę szczegółów, które można znaleźć np w „Europa Walczy”. Super bronienie ZSRR -_- Gdybym miał kogoś bronić to w pierwszej kolejności umniejszałbym wagę zbrodni albo po prostu bym je negował, czego nie zrobiłem.

   Sidek

   Przepraszam, ten pierwszy komentarz był błędny. Dopiero jak przeczytałem drugi raz, to go zrozumiałem. :)

   PS: a czy Sowietom nie było tez wpajane kłamstwa?.

vlad

Gwałcili tez sojusznikow- kazda wojna to zwyrodnienie,ktore prowadzi do jeszcze wiekszych okrucienstw, demoralizacji itp itd.

  muodzieniaszek

  Każda armia – zostawia za sobą pogorzeliska.
  Ale są różnice.
  Zołnierze armii USA (i zachodnich sojuszników – to było szacowane razem – z Polakami też) zgwałcili w na terenie 8 (teraz istniejących – wtedy trudno było o tym mówić) państw – ok 200 do 250 kobiet.
  Rosjanie -tylko na terenie Niemiec – zgwałcili co najmniej 2 mln kobiet – większość wielokrotnie.
  To szacunki bardzo ostrożne. Jak się zgwałcona nie powiesiła z listem na szyi – lub nie zmarła z powodu obrażeń – a siedziała ze wstydu cicho – to nikt tego nie odnotował – ach, ją tylko pięciu zerżnęło – i nie pokroili!!!
  Włosi szacują na 0,8 do 1,5 miliona. Na bałkanach – nawet nie próbują szacować. Polek się nikt nie pytał.

   muodzieniaszek

   ps
   200 do 250 tyś
   ;iterówka

   Gość

   Polki były gwałcone a ich domy i resztki jedzenia grabione przez czerwonoarmistów.Wiem z opowieści ciotki ,która to cudownie ocalała będąc w tym czasie w piwnicy po za domem.Czerwona armia przeszła przez wieś wczesnym rankiem i pozostawiła ból,cierpienie i śmierć.Staruszków którzy próbowali wspomóc bliskich zabijano gołymi rękoma.Dziś żyją dzieci narodzone z gwałtu,ale gdyby zgwałcona kobieta popełniła samobójstwo to kto wychował by jej dzieci narodzone z małżeństwa gdzie niejednokrotnie mąż zginął lub nie powrócił z wojny.To były ciężkie czasy a kobiety wolały nie mówić o tym choć by po to żeby przeżyć.Nie macie pojęcia jaka presja nad nimi ciążyła,jak traktowała je ówczesna władza.Były zastraszone po rygorem kary wiezienia za oczernianie przyjaciół i wybawców.Gwałty na Polskich kobietach nie miały ujrzeć dziennego światła NIGDY !!! Opowieści tej wysłuchałam mając 15 lat przed śmiercią ciotki która miała ponad 80 lat opowiadając o tym. Stwierdziła że nie może odejść z takim ciężarem,że nie może zabrać tego do grobu. Ja dziś też piszę o tym pierwszy raz po 35 latach od wysłuchania jej.

aspekt

Ciekawe, czy Centrum Wypędzonych w Belinie zajmuje się tematem zbrodni wojennych dokonywanych przez Armię Czerwoną /RKKA/ na cywilnej niemieckiej ludności. Bo niewątpliwie ów „akt zemsty” był zbrodnią. A może to Centrum w obawie przed rosyjską reakcją koncentruje się przede wszystkim na wysiedleniu Niemców z obecnej zachodniej Polski ?

Ena

Cywile zawsze płacili najwięcej za wojny.Zawsze.Co nie tłumaczy bestialstwa.A co do żołdaków rosyjskich,przyznaję rację Zuzannie.Polecam książkę”Pamiętnik czerwonoarmisty”.Gwałcili wszystkie kobiety (swoje też ) i mordowali za wszystko.Bo dla nich człowiek bardziej cywilizowany był tylko nadającym się do odstrzału „burżujem”.Totalnie prymitywny motłoch,który był potrzebny Stalinowi w dotarciu do celu.Mam wielki szacunek do Rosjan,ich wspaniałej historii.Niestety,wielkość i historia tego narodu zostały rozstrzelane w lipcu 1918 roku.Pomimo niezbyt chlubnych rządów cara Mikołaja,jego egzekucja była też egzekucją całej kultury.po nim nastały rządy barachła i żądnej krwi największej biedoty i najgorszych szumowin ówczesnej Rosji.
A kara powinna dosięgać sprawcy – jak mówią wszystkie kodeksy prawne świata – a nie Bogu ducha winnych ludzi,którzy mieli nieszczęście urodzić się” nie w tym czasie i nie w tym kraju”.
A już tłumaczenie zwyrodniałych zbrodni tym że „żaden naród, nigdy w historii nie brał udziału w tak długiej kontrofensywie w jakiej brali udział żołnierze Radzieccy i nikt z dziś żyjących nie zrozumie przez co ci ludzie przeszli i jakich zdarzeń i sytuacji byli świadkami, ile bitew musieli stoczyć i ile śmierci widzieli na własne oczy, kiedy przebijali się przez ogołocone i zrujnowane tereny swojego kraju. I trwało to nie miesiąc, nie pół roku, a 3 długie lata”…jest po prostu nienawiścią szowinisty.Iprzyzwoleniem dla potomnych.

  wspolczujaca

  Wojna jest straszna sprawa jak i bieda z tad to zwyrodnienie brali odwet na innych za swe podle zycie i nie zaleznie od tego ktory dyktator rzadzil Car czy Stalin bieda zniszczyla czlowieczenstwo w tych ludziach.slyszalam o przypadkach gdy oficer byl wykrztalcony i dowiadywal sie o gwaltach karal .biorac pod uwage radziecka „biede z nedza”i oswiecony narod Niemiecki czyniacy zlo nie umiem postawic znaku rownosci,bo „zwierze chociaz przyjaciel czlowieka to czlowiekiem nie jest!

Anonim

Czy ludzkość kiedykolwiek odkupi te grzechy? Czy taka nienawiść da się zapomnieć? ……… Mała dygresja- czy rzeczywiście tylko poczucie kary , świadomość siły wyższej i kary czyni z nas ludzi/ Czy bez tego jesteśmy tylko czymś tak strasznym, ze aż trudno o tym pomyśleć? I jeśli możemy to tych słabszych wykorzystujemy do granic możliwości- właściwie za nic. Gwałty Japończyków, Niemców, Rosjan. Może to nie tylko gniew ale i świadomość bezkarności. napisze to cichutko czy człowiek to po prostu zwierze? bez empatii?….. Ofiary w większości już nie żyją, ale złe emocje ciężko zagłuszyć uśmiechami i pieniędzmi kapitalistycznego świata z propagandy telewizyjnej (i nie tylko).

Bovary

Przecież DUST-DEVIL to tylko rosyjski cyber-agent. Dużo teraz takich. Nie ma się kim przejmować!..

  DUST DEVIL

  @Bovary, o cholera, rozgryzłeś mnie ;___; Tak, siedzę w tej chwili w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Tel Avivie i od środka niszczę Polskę pisząc komentarze. A teraz przepraszam, muszę szybko wymienić ruble bo z każdą minutą robię się coraz biedniejszy :/

   Anonim

   r

    Anonim

    Można przypuszczać że krew czerwonoarmiejca jest w obiegu. Bo rozum bez wątpienia.Usprawiedliwienia przytoczone może znajdują uzasadnienie u Berii, Mao, Pol Pota. Zemsta nie jest rozwiązanie a tym bardziej zezwoleniem.

    DUST DEVIL

    Wskaż mi pajacu gdzie usprawiedliwiam zbrodnie sowietów? Tak trudno czytać ze zrozumieniem?! Skonstatowałem tylko fakt, że niemcy przez to co dokonali w ZSRR sami sobie czarny PR zrobili. Żeby ktoś kogoś nienawidził to trzeba naprawdę się postarać i niemcom to się udało. Gdyby niemcy nie mordowali i gwałcili w ZSRR to możliwe, że i skala zbrodni dokonywanych przez żołnierzy radzieckich byłaby o wiele niższa.

Anonim

Niemcy cacy Sowieci nie – ale tak jest jak media są niemieckie.

  Zmartwiony Obywatel

  Niemcy jeszcze długo będą sobie historyjkami o gwałconych niemkach pysk wycierać, żeby pokazywać jacy to oni biedni byli i pokrzywdzeni. A przecież w 1943 jak Goebbels pytał się czy chcą wojny totalnej to ci sami niemcy wrzeszczeli z entuzjazmem „Ja! Sieg heil”. Takie łzawe historyjki obok twierdzenia, że Polskę zaatakowali „naziści” (bo przecież dobrzy niemcy wojny nie chcieli i walczyli tylko naziści), a obozy koncentracyjne są polskie, są robione po to, żeby zmazać swoją winę.

Woziwoda

Trzeba być wyjątkowym bydlakiem aby uważać, że jakakolwiek Niemka zasługiwała na gwałt tylko dlatego, że niemiecka soldateska równie haniebnie traktowała kobiety w okupowanych krajach. I widzę parę bydlackich opinii w niniejszym wątku.
Opisy gwałtów przypominają chiński Nankin i zbrodnie Japończyków.
Prawdę mówiąc każda – bez wyjątku – wojna, to powtarzający się scenariusz piekła kobiet, krajanek żołnierzy przegrywającej armii.
Ciekawym byłoby uzupełnienie jak zachowywali się polscy żołnierze, którzy wespół z Armią Czerwoną kończyli wojnę w Niemczech. Osobiście słyszałem jedną mało chwalebną relację Niemki z nieodległego NRD o polskich sołdatach.

  DUST DEVIL

  Naucz się czytać ze zrozumieniem. Nikt nie mówi, że ktoś na coś ZASŁUGIWAŁ. Piszemy, że NIE MA CO SIĘ DZIWIĆ CO SPOTKAŁO NIEMKI kiedy weźmiemy pod uwagę to co sami oni wyprawiali w ZSRR czy Polsce. W krasnoarmiejcach rosła nienawiść w stosunku do niemców z każdą spaloną radziecką wioską którą mijali.

   Anonim

   zwłaszcza w tych zza Kaukazu.

   Anonim

   Kto Ci płaci za tę robotę. Nie sądzę że chcesz usprawiedliwiać gwałty
   i morderstwa.

   Anonim

   Twoja wypowiedź z barku treści merytorycznej określa Twoje odczucia w danej sytuacji.Przykre.

    Alien

    Przecież prawdę napisał.Niemiaszki w większości nie mieli żadnej moralności czy współczucia, a sama skala zbrodni jakich dokonali mówi sama za siebie.Ciekawe jak ty byś się zachowywał gdyby taki niemiec zgwałcił twoją matkę, ojca zabił a dom spalił?

   Mors2

   Myślę że bestialstwo Niemców było spowodowane tym,że byli przeświadczeni o pewności swojego zwycięstwa, dominacji nad całym światem a jak wiadomo zwycięzców się nie sądzi. Gdyby bylo inaczej, to musieli by mieć świadomość że jeżeli przegrają zwycięzcy przyjdą i zrobią im to samo co oni robili na podbitych terenach. Wydaje mi się ze i tak wywinęli się z odpowiedzialności za to co robili przez pięć lat, zwłaszcza na terenach zajętych przez wojska amerykańskie i brytyjskie. Potępiam gwałty i jakąkolwiek przemoc, ale każdy myślacy człowiek robiąc to co robił zastanowić się-” kto zapłaci za moje bestialstwo? czy aby nie moi najbliżsi?” Z tym wiatrem i burzą coś na rzeczy jednak jest.

    Anonim

    Trafione w sedno, też tak uważam.

Gucio

Jednym zdaniem- raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę.

kravista13

ruski to najgorsze bydło jakie świat widział !!!

  Anonim

  A nie było na tym świecie japońców i niemców?

   ola22

   upaińców, ustaszy, własowców, Bomber Command?

KUBA

Czemu nikt się nie przejmuje kobietami gwałconymi i mordowanymi w Polsce przez obie strony i tylko się litujecie nad kobietami tych co nas najechali…. nie ma to jak odpłacać bezbronnym…żenada

  Zmartwiony Obywatel

  Na uwagę zasługuje fakt jak skrupulatnie zostały udokumentowane gwałty na niemkach i jak do dziś odcinane są od tego kupony. Niemcy jeszcze długo będą sobie nimi gębę wycierać żeby pokazać jakie to z nich ofiary drugiej wojny były.

  Polska powinna w końcu się upomnić u niemców o sprawiedliwość i reparacje wojenne za każdego zabitego żołnierza i powstańca, za każdy zniszczony budynek i każdego wywiezionego do niewolniczej pracy. Żydzi dostali ogromne reparacje, a Polska nic nie dostała, choć a do tego prawo!

   denis

   Aj waj, jak nie dostała? Nie dostali tylko Polacy a żydowscy patrioci w nagrodę dostali w Polsce
   władzę, bankowość, całą gospodarkę i obietnice, że polscy naziści przekażą im 60 mld$ za
   krzywdy doznane przez nich w trakcie wojny i po niej…

   ola22

   durne niemieckie władze potrafiły jeszcze gorsze rzeczy wykorzystać propagandowo

andrzej.

Nic nie usprawiedliwia takiego barbarzyństwa, niezależnie od tego gdzie się ono dokonuje. Gwałty i na dzieciach, staruszkach, mordowanie niewinnych ludzi dokonywane nawet w czasie wojny powinny być szczególnie napiętnowane. Smucą mnie państwa komentarze. Usprawiedliwianie takiego bestialstwa jest nie do zaakceptowania. A czerwona hołota tak samo postępowała w Polsce. Ogrom zbrodni czerwonych jest nie do opisania.

  Gość

  Fakt i prawda nie do odparcia ! Możemy nazywać to bestialstwem,zbrodnią ,zwyrodnieniem gatunku ludzkiego. Jeśli tylko pomoże to super.Problem w tym, że nie pomoże, zawsze ludzie będą to pamiętać i zawsze zdania będą podzielone.Dziś nie było by inaczej, obserwując świat widzimy tyle samo zbrodni co w czasie II wojny choć mamy pokój.Morderstwa- rodziny wyżynają się same.ojcowie katują noworodki,matki mrożą lub wekują własne nowo narodzone maleństwa,co najmniej jedna dziewczyna zgwałcona na każdej dyskotece w każdym większym mieście naszego kraju,napady ,rabunki na porządku dziennym po kilkadziesiąt w ciągu jednej doby.Jaki stosunek do bestialskich czynów z II wojny mają właśnie obecne bestie ? Nie cofniemy historii ani wydarzeń a pałanie nienawiścią do niczego dobrego nie prowadzi.Zastanówmy się bardziej nad obecnymi bestiami !!! Naród który nie jest w stanie zapanować na własnym bałaganem,wzajemnymi oskarżeniami, zamiatając pod dywan wszystkie problemy nie ma racji bytu.Konflikty w naszym kraju narastają i to jest priorytetem dla nas jak je rozwiązać a nie nienawiść, która potęguję się i rośnie w siłę. Jak rozwścieczyć Polaka ? Dać mu drażliwy temat na który to nie wiele wie ,nazwać go przy tym idiotą i otworzyć stronę na której może się wyżyć a napisze wszystko co tyko chcecie……………..Dziś na świecie ginie setki ludzi dziennie do czego to porównać ?.Pozdrawiam .

  Znafca

  Ciekawe jakbyś miał smażone kopyta w piecu co byś gadał.Znam takich co bronią bandziorów pełno.

kierowcapoznan

Wojna to jest Wojna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

arthurgordon

Wyrzucono mnie kiedyś z klasy w szkole podstawowej za użycie przymiotnika „sowiecki”.I wezwano rodzicow.Nazwano mojego ojca zaplutym karlem reakcji. W czasie „wyzwalania”zerznnięte przez prymitywnych idyjotow zostalo wiele kobiet z Polski,Węgier,Slaska i też sovietek.Pijana wiecznie hlota chamów folgowala sobie wszędzie,traktujac kopulacje jak szczanie.Wywalcie te radziectwo ze slownikow wreszcie!

  napolowerusofob

  popieram w 100%.

  Nauczyciel

  Do arthurgordon .Wnioskując po tym co tu napisałeś ,to szkoły podstawowej nie byłeś w stanie ukończyć.

Anna

Mojej babci udało się uniknąć gwałtu tylko dla tego, że była akurat w stodole i zdążyła się schować przed sowietami pod sianem. Pracowała przymusowo w gospoarstwie w okolicach Głogowa. Wieś, w której zostały kobiety, dzieci i starcy, została splondrowana i zgwalcona – od ośmio letniej dziewczynki do przykutej do łóżka sparaliżowanej staruszki. Najbardziej wzruszyla mnie opowieść o matce, która błagała jednego z oprawcow, calujac go po butach ku uciesze towarzyszy, by wziął ja zamiast jej nastoletniej córki (dziewczynka miała wadę anatomiczna, nie miała wyksztalconej pochwy) Po wielu nieudanych próbach, w tym pomocy sobie bagnetem, zadowolil się jednak matką. Po dobie opuścili wieś. Część kobiet, w tym moja babcia, postanowiła schowac się w grobowcach na cmentarzu druga część uciec do sasiedniej wioski. Te, które uciekły nie przeżyły nastepnego spotkania z armią. Dziewczyn, które pracowaly przymusowo nikt nie pytał przed gwaltem o pochodzenie, a te które przyzmnaly się że są z Polski zostały zabrane.

Anna

Mojej babci udało się uniknąć gwałtu tylko dla tego, że była akurat w stodole i zdążyła się schować przed sowietami pod sianem. Pracowała przymusowo w gospodarstwie w okolicach Głogowa. Wieś, w której zostały kobiety, dzieci i starcy, została splondrowana i zgwałcona – od ośmio letniej dziewczynki do przykutej do łóżka sparaliżowanej staruszki. Najbardziej wzruszyła mnie opowieść o matce, która błagała jednego z oprawcow, całując go po butach ku uciesze towarzyszy, by wziął ją zamiast jej nastoletniej córki (dziewczynka miała wadę anatomiczna, nie miała wykształconej pochwy) Po wielu nieudanych próbach gwałtu na córce, w tym próbie pomocy sobie bagnetem, łaskawie zadowolil się jednak matką i siostrą. Po dobie oprawcy opuścili wieś. Część kobiet i dzieci ze wsi, w tym moja babcia, postanowiła schować się na tygodnie w grobowcach na cmentarzu, druga część uciec do sąsiedniej wioski. Większość osób, które uciekły nie przeżyło nastepnego spotkania z armią. Dziewczyn, które pracowaly przymusowo nikt też nie pytał przed gwałtem o pochodzenie, a te które przyznały się, że są z Polski zostały potem zabrane ” na drogę”. Babcia zawsze opowiadała że przeżyła i front niemiecki i że po sowietach przyszli Polacy i działy się rzeczy straszne bo wojna pozwala na folgowanie najgorszych instynktow ale tej wieloglowej masy tempego okrucieństwa nie umiała z niczym porównać.

marek5

Wszystko to osadzi dobry Bóg. Oby nigdy to się nie powtórzyło, ludzie są braćmi a niszczą sami siebie nienawiścią! Straszne.

  Anonim

  A gdzie byl ten BOG gdy to sie dzialo

   ola22

   nigdzie bo go nie ma

jamci

Zło, to zło, jednak trzeba choć trochę mieć pojęcie w jakich to się działo czasach /prawa człowieka nie istniały/ ponadto: Hitler na oficjalne zapytanie o wojnę totalną otrzymywał odpowiedź twierdzącą, nie trzeba brać udziału w działaniach wojennych, by być za nie odpowiedzialnym i Niemcy /Niemki również/ generalnie czerpali z wojny korzyści, popierali ją, jak i pogardzali podludźmi, których traktowano bestialsko… czego w odwecie mogli się spodziewać? Hitler im obiecał zwycięstwo, lub śmierć…
Ponadto wojna to nie spotkanie towarzyskie: tam się morduje!… i chciałbym widzieć oburzonych na miejscu czerwonoarmistów, czy by byli wyrozumiali…

Anonim

Jako germanistka, osoba mająca na co dzień styczność z Niemcami i ich kulturą, muszę przyznać, że zbulwersowały mnie przeczytane komentarze. Literatura niemiecka nie zataja zbrodni hitlerowskich, jednak jest dużo uboższą niż nasza polska. Ma na to wpływ wiele czynników, jednak trzeba czytać także wydania niemieckojęzyczne i mieć do nich dostęp. Studiując na uniwersytecie w Dortmundzie znalazłam bardzo interesujące wydania niemieckie. Ponadto ukończyłam studia z politologii i tematem mojej pracy magisterskiej były systemy totalitarne.
Gwałty których dopuścili się niemieccy żołnierze na ludności cywilnej są kropla w morzu w porównaniu z armią Czerwoną. Ponadto Niemcy byli za taka niesubordynacje surowo karani. Za ich zbrodnie nie można karać kobiet i dzieci. Nie można za zło odpłacać złem. Czerwonoarmiści byli dzikusami i gwałcili tez Polki! Czy może ktoś z was rozmawiał z dzieckiem poczętym z takowego gwałtu? ja tak!
Nie macie prawa osadzać całego narodu niemieckiego i mówić, że się im należało.Oby nigdy nikt was w ten sposób nie osądzał.Choć mój pradziadek walczył o ten kraj i w walce zginał rozstrzelany przez Niemców, nie czuje chęci zemsty. Piszecie tak o Niemkach, ponieważ nie były to wasze matki, żony, siostry….

  Bez litości

  A kim ty jesteś abyś pouczał kto ma jakie prawa? Tak Niemcom się to należało i jest to odczucie wielu. To co spotkało Niemcy z ręki ich niedawnego sojusznika nazwać należy sprawiedliwością dziejową i jako Polak boleję tylko nad tym, że stało się to tak późno i w tak małym zakresie. Po Auschwitz i rzezi Woli wszystko to co spotkało Niemcy jest tylko skromną namiastką tego co te zwierzęta uczyniły światu.

  Obelix.Ch

  Germanistko, niemiecką kulturę zademonstrował niemiecki oficer na moim dziadku w czerwcu 1941gdy ten upomniał go że są przecież tylko cywilną ludnością.Wyciągnął Parabellum i strzelił mu w głowę w obecności dzieci i żony. Nie opowiadaj bajek o niemieckiej kulturze i o swoich dobrych, wieloletnich kontaktach z Niemcami bo w Niemczech mieszka baaardzo dużo Polaków.Ja także mieszkałem w Niemczech oraz innych krajach i wszędzie baaardzo”kochają Niemców”. Jak psy dziada w ciemnej ulicy.A najlepiej traktują Niemców Szwajcarzy,podobnie jak my biednych sąsiadów ze wschodu.Nawet mnie Polaka traktują lepiej.

  Antek

  Niemieccy żołnierze byli karani za gwałcenie kobiet? To bardzo ładnie ze strony władz niemieckich. Szkoda, że nie karano ich też za przeprowadzanie masowych egzekucji, jak chociażby zamordowanie ponad 30 000 mężczyzn, kobiet i dzieci w Babim Jarze, a to tylko kropla w morzy ich zbrodni.

  JanJan

  Jeśli faktycznie jesteś nauczycielem to uważam, że głupim, niedouczonym i nie zasługujesz na to miano. Jesteś stronnicza i nie masz pojęcia o historii nawet na poziomie szkoły średniej

  ola22

  jeden głos rozsądku

  Czytacz

  Podsumuję niemiecką kulturę w dwóch słowach: mordercy i gwałciciele. Dowodów jest wystarczająco wiele. Karanie za gwałty niemieckich żołnierzy? Takie banialuki, kto ci opowiadał? Moja babcia i ciotki wystarczająco wiele mi opowiedziały i „dobroci ” Niemców w czasie wojny abym ci nie wierzył!

   Duska

   Masz najwyrazniej malo wiadomosci. Byli niemcy zli i byli niemcy dobrzy. Nawet wsrod esesmanow byli tez dobrzy. Wszedzie na calym swiecie sa i tacy i tacy. Wiem o zdarzeniu ze ss z samochodu przygladali sie jak ukraincy mordowali polakow rozpruwajac im brzuchy i palili wies gwalcili kobiety polskie. W pewnym momencie zobaczyli uciekajaca palaca sie dziewczyne i goniacych ja ukraincow. Ss zaczelo strzelac do ukraincow . Uratowali jej zycie. Dziewczynie udalo sie nawet przezyc wojne.

Obelix.Ch

Dust Devil masz w 100% rację.Cały naród niemiecki darł się „sieg heil” i cały naród niemiecki chciał „drang nach osten”.Matki uczyły małe dzieci jak należy trzymać łapkę przy „sieg heil”.Młodzi chłopcy z radością i śmiechem na ustach szli na „ost front”.To mi opowiadała moja sąsiadka, starsza kobieta Niemka która z rodzicami została na dolnym śląsku aż do śmierci(naturalnej).Pisali później dramatyczne listy zalane łzami.Z 6 jej szkolnych kolegów z Ost frontu wrócił tylko jeden w 1952r.Poznałem go osobiście.Przed wojną mieszkał na mojej dzisiejszej ulicy.On twierdził że Niemcy wyrządziły tyle zła że nie ma kary jaką mogły by to odpokutować.Nawet to co zrobiły zwycięskie armie, te zbrodnie popełnione na cywilnej ludności były sprowokowane zbrodniami wojsk niemieckich na niewyobrażalną skalę.Każda wojna odkrywa patologiczne oblicza uczestników.Każda akcja budzi reakcję w stylu „oko za oko…” i trudno sobie wyobrazić chrześcijańskie nastawienie drugiego policzka.Bestialskie wymordowanie rodziny ,przyjaciół ,bliskich lub nawet nieznajomych budzi reakcje trudne do przewidzenia.Krytykujący twój komentarz nie potrafią czytać ze zrozumieniem a niektórzy usiłują umniejszac wyczyny armii niemieckiej w stylu że „Niemcy jak gwałcili to się najpierw podmyć kazali”.Taaa… niemcy gwałcili kulturalnie i „humanitarnie utylizowali” bezwartościowe elementy społeczeństwa w „polskich obozach koncentracyjnych” a dobra odebrane milionom tych zutylizowanych(także całej rodzinie mojej matki) rozdzielano niemieckiej „biednej ludności cywilnej”.Zapewne niejedne majtki zdarte z niemki przez ruskiego pochodziły z Warszawy Lublina lub innego miejsca na wschodzie albo wcześniej były zdjęte z mojej babki przed komorą gazową w Oświęcimiu.I one o tym dobrze wiedziały, tylko później wszyscy cywilni Niemcy głupa strugali że oni to”keine ahnung „że to nie oni tylko jacyś NAZIŚCI mordowali a oni to są dobrzy Niemcy na których wyżywają się Ruscy.Jednym słowem „Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie”. W podsumowaniu :nie można niczym tłumaczyć ani usprawiedliwiać postępowania Niemców ani Rosjan,Jedni w poczuciu bezkarności zwycięzców drudzy w żądzy zemsty za doznane krzywdy,bo chyba tylko ktoś niedorozwinięty mógłby negować ogrom zła wyrządzonego przez niemieckie wojska na wschodzie i nie tylko.Kiedyś jako dziecko spytałem ojca”tato ilu Niemcow zabiłeś na wojnie?Nie wiem, nie miałem czasu aby liczyć,ale i tak za mało” odpowiedział.

  Anonim

  Oczywiście należałoby również rozstrzelać co najmniej połowę populacji naszego kraju za to że przez 45 lat kolaborowali z komunistami, chodzili z czerwonymi flagami na 1 maja i 22 lipca oraz uśmiechali się i rzucali kwiaty na trybunę honorową gdzie stali partyjni bonzowie. Powszechnie wiadomo przecież że komuniści lubili postrzelać do ludu pracującego.

   Obelix.Ch

   Naucz się czytać ze zrozumieniem a później przyrównuj palec do nosa, bo tak twój komentarz wygląda. Nasza powojenna historia jest efektem IIWŚ rozpętanej właśnie przez tę ciężko pokrzywdzoną nację.A tak na marginesie spytam czy twój ojciec lub dziadek w WH albo waffen SS przypadkiem nie służył? Może w SS Galizien?”Powszechnie wiadomo przecież że” komuniści w powojennej Polsce rozstrzeliwali ludzi na na ulicach, spędzali całe wsie do stodół i palili żywcem może..co? Zastanów się zanim nasrasz w swoje gniazdo.Dyskusja jest na temat „wyczynów” obydwu wrogich armii a nie o 1maja i społecznopolitycznych skutkach IIWŚ.Faktycznie mój ojciec robił co mógł w walkach w Holandii i można mieć niedosyt że nie mógł więcej bo taki naród jak niemcy powinien zniknąć z mapy.ZA KARĘ!!!

   Bartek

   Moja uwaga , jesteś ignorantem .Komuniści lubili postrzelać do ludu pracującego i pajacu pierwsze się dowiedz jak bardzo lubili postrzelać do ludu policjanci i żołnierze w II Rzeczypospolitej Polskiej.Używając porównań kto lepiej strzelał i celniej to podpowiem ci nie komuniści .Porównanie ofiar czyli tych zastrzelonych jest niekorzystne dla komunistów.

Anonim

wSTRZASAJACE I NIEWIARYGODNE WYDAJA SIE INFORMACJE O „POLSKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH” W LATACH 1946-48. ZAPOWIADA SIE KOLEJNA,PO JEDWABNYM,AFERA? CZY KIEDYKOLWIEK ZOSTANIE USUNIETA Z NASZYCH,/POLSKICH/,GLOW ROZPANOSZONA KSENOFOBIA I OBLUDA.
PROSZE O ZETELNE INFORMACJE NA TEN TEMAT I TYLKO PODPISANE.
EURO.DESIGN@SBCGLOBAL.NET

Anonim

Rosjanie nie zabijali dzieci a zgwałcone przez nich kobiety mogły potem krzyczeć o pomstę do zachodu. Rosjanki i ich dzieci nie miały takiej możliwości. Przypomnijcie sobie co stało się w miejscowości Biała Cerkiew w ZSRR i wyobraźcie sobie ojca i męża tych dzieci na początku wygłodzonych i zaszlachtowanych bagnetami i kobiet zgwałconych pobitych i powieszonych.

anonimka

Kto bardziej bestialski, kto mniej! Dywagacje. A przeciez prawda jest taka, że niestety mezczyzni bez wzgledu na narodowosc bestiami bywaja? Nie slyszalam nigdy, by kobieta gwalcila, mordowala dzieci, torturowala mezczyzn, a i na wojnach ich nie brakowalo. No moze poza kilkoma przypadkami obozowymi

Newton

Plakat z pierwszej strony jest, zdaje się polski i pochodzi z czasu wojny 1920 roku. Choć w 1945 był (poza umundurowaniem bolszewika) jak najbardziej aktualny.

  Nasz publicysta | Rafał Kuzak

  Newtonie, dzięki za komentarz, jedna z tego co mi wiadomo, to plakat jest jednak niemiecki, tyle że stylizowany na okres wojny polsko-bolszewickiej. Ale faktycznie był on skierowany do Polaków.

mastermariner

Brutalizacje i bestialstwo wojenne rozpoczeli Niemcy i stosowali to przez caly czas wojny jako forme tyranizowania ludnosci krajow podbitych,odebrania im woli oporu i jako bonus dla armii „Nadludzi”
Polecam rowniez wszelkim entuzjastom pogladu o ” humanitarnej wojnie prowadzonej przez Niemcy w czasie II ws ” pierwszy rozdzial ksiazki Remarque pt Czas zycia, czas smierci((1954) Zeit zu leben und Zeit zu sterben; English translation: A Time to Love and a Time to Die (1954))
To pisarz czysto niemiecki.Wiedzial o czym pisze .

Sa tez ksiazki bezposredniego uczesnika wojny sluzacego w niemieckiej kompanii karnej Svena Hassela( Dunczyk) ktore opisuja okrucienstwa Niemcow w Polsce i Rosji.Pisze rowniez o butelkach wkladanych w pochwy gwalconych kobiet Pisze o tym ze standartem bylo gwalcenie kobiet przed powieszeniem ich czy zastrzeleniem za dzialalnosc przeciwko Niemcom lub dla zołdackiego ” kaprysu”.
Dla Niemcow Rosjanie nie byli ludzmi,byli podludzmi ! i nie zaslugiwali na jakiekolwiek wzgledy przyslugujace „ludziom”.Przypomne przemowienia Hitlera i Gebbelsa .

Polecam pod rozwage zanim zaczniemy osadzac Sowiecka Armie i szacowac kto zly a kto dobry.
Wojna ktora rozpetali Niemcy byla od poczatku bestialska i zaprogramowana na okrucienstwo.Wyzwolila niesamowita nienawisc w podbitych narodach i trudno stosowac wspolczesne stabndarty czlowieczenstwa gdy cel byl jeden: zniszczyc Niemcy za wszelka cene!

pnti

Jak czytam ten artykuł to stają mi przed oczami obrazy z Powstania Warszawskiego, podczas którego żołnierze RONA gwałcili a potem mordowali polskie kobiety. Taka sama nienawiść, takie same gwałty, taka sama niepewność jutra.

Rosyjskie masowe gwałty na Niemkach kojarzą mi się z dywanowymi nalotami na niemieckie miasta, które taktycznie były bezsensowne, a jeżeli miały jakieś znaczenie to psychologiczne dla obu stron. Jeden naród mścił się na innym narodzie, który faktycznie albo statystycznie był odpowiedzialny za krzywdę drugiego. Skala zbrodni niemieckich na obywatelach ZSRR i Białorusi jest niewyobrażalna i jakkolwiek to zabrzmi, są nieporównywalne z nawet najbardziej brutalnymi i masowymi gwałtami na niemieckich kobietach. Czyny Rosjan były haniebne, ale czyny Niemców były zbrodnicze w najgorszym tego słowa znaczeniu.

  Znafca

  Nie zgodzę sie gorsi byli banderowcy i nie tylko.

Nasz publicysta | Redakcja

Wybrane komentarze do artykułu z serwisu „Ciekawostki historyczne, o których prawdopodobnie nie słyszałeś”
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417908405066343&id=157583547765498

Dawid K. K.:
Mój świętej pamięci dziadek spędził całą wojne na robotach przymusowych w Niemczech. Niedaleko miejsowości Rostock. Po zakonczeniu wojny wracali do Polski. W pewnym miesteczku przez które przechodzili byli świadkiem niecodziennej (a może wręcz przeciwnie) sceny. Zgwałcona przez kilku rosyjskich żołdaków Niemka zgłosiła ten fakt do sowieckiego komendanta miasta… ten kazał zebrać cały garnizon, po czym szedł wzdłuż szeregu żołnierzy z Niemka i kazał jej wskazywać palcem sprawców gwałtu. Każdy wskazany przez kobietę Rosjanin był przez komandanta na miejscu zabijany strzałem z pistoletu…
Kamil J.:
serio?? myślałem że sowieci nie mają żadnych zasad.
Dawid K. K.:
Z ust mojego dziadka to słyszałem… BTW gospodarza, u którego pracował mój dziadek… (Bauera, jak to on mówił) tuż przed wkroczeniem wojsk sowieckich zastrzeliła Ukrainka… ich pokojówka.

  napolowerusofob

  Ha ha ha!!! i tak ruscy oficerowie wybili sami swoich krasnoarmiejcow wyzwolicieli! A jak nie wszystkich to minimum 99%. Bajki z tym zabijaniem gwalcicieli przez oficerow. Oni gwalcili jako pierwsi. To przeciez byla inwazja rusko-tataro-mongolskiego bydla.

   Znafca

   Pisałem o czymś podobnym ale z 1 i to z Polką i to byla próba a to co innego ale typ kulkę dostał.

Dex

Czerwonoarmiści dokonujący gwałtów (i nie tylko) byli z całą surowością ścigani przez NKWD. Powód był prosty: propagandzie radzieckiej zależało na jak najlepszym wizerunku.

tytus

Każdy niemiec to fałszywa pyszna świnia i złodziej – dewiant a rusek to zdziczały homolud

  Anonim

  Zgadzam się z Tytusem dodam jeszcze ze historią lubi się powtarzać wcześniej gwalcili Niemki Ruscy a teraz Muslimi

Ryszard

Zgwalcone ale zywe a kto powie cos za tych zamordowanych, ktos znowu zajmuje sie wybielaniem historii.

  Lotta

  ” Zgwałcone ale żywe?”
  Gdybym miała wybierać, bez zastanowienia wolałabym kulę w łeb na miejscu, od gwałtu i życiu po nim…

   Anonim

   Życie po gwałcie z syfilisem i w ciąży . Dziękuje. Każda zbrodnia na cywilach jest taka sama zbrodnia. Nie jest ważna narodowość. Uzbrojony powinien walczyć z uzbrojonym a nie z nieuzbrojonym kobietami i dziećmi. Dywagacje na temat czy jakas kobieta zasłużyła na gwałt czy nie są przedłużeniem gwałtu. Ludność cywilna trzeba zawsze chronić a nie zastanawiać się czy to są Polskie czy Niemieckie dzieci. Czy ktoś piszący o zasłużonym gwałcie został zgwałcony ? Czy ktoś musiał urodzić dziecko z gwałtu ?

   Znafca

   Ale nie każdy potrafi gwałcić .Ja jestem zbyt przyjemny w dotyku to do gwałcenia się nie nadaje.A jeżeli jakaś by solidnie sobie zasłużyła to bym nie stosował gwałtu z poprzedniego powodu.Do tego na pewno gdybym miał partnerkę to by mogła protestować.Jakbym chciał kogoś srogo ukarać to były tu wspomniane wzorce.Ale niestety trzeba sobie u mnie zasłużyć bo taki wredny nie jestem jak wielu łobuzów.

Agnieszka

Czy to te same kobiety, które 6 lat wcześniej piszczały z zachwytu nad nazizmem? To te same kobiety, które ochoczo unosiły w górę rękę w hitlerowskim pozdrowieniu? To te kobiety, które nosiły pierscionki ze złotych zebów pomordowanych w obozach Żydów, Słowian, Romów i innych niewinnych? To te kobiety- „nadkobiety”, które zacierały ręce i oczami wyobraźni urządzały gniazdka w majątkach polskich gospodarzy? To te same kobiety i ich dzieci, które z pogardą traktowały kobiety Polskie??…nie szkoda mi ich.

lila

Biedne Niemki. Ciekawe, czy litowały się nad Polkami. Jedynie dzieci żal. Dzieci rzeczywiście były niewinne.

xyz

Bo są najsłabsze i nie mogą się bronić

tlandraEviva

Ktokolwiek rozpoczyna wojnę, ten ponosi moralną odpowiedzialność za wszystkie jej konsekwencje – także te, które uderzają w niego. To, co robili Sowieci, nie ma nazwy – ale winę za to, do czego doszło, ponoszą Niemcy. Tak, dzieci szkoda. Ale tylko ich.

Polak

Jak się rozpoczyna wojnę w celu unicestwienia biologicznego innych narodów to później są konsekwencje. Czy ten artykuł ma zrelatywizować to co kulturalna niemiecka machina wojenna odstawiła wcześniej w Polsce i w ZSRR? Polacy i Rosjanje na Niemcy napadli? Brzezinka i Majdanek to były ogniska artystyczne czy jak?

Anonim

Czytając część z tych komentarzy, tracę wiarę w ludzkość… (zwłaszcza jako kobieta)

Maciek

Należało się parszywym niemrom niezależnie czy miały 5 czy 95 lat. Za to co robili ich ojcowie, synowie, bracia. Ten cały sparszywiały naród trzeba było wtedy eksterminować do nogi i nie byłoby dzisiaj rzewnych wspominków o „nieszczęśliwych” niemkach. Sam bym to robił, gdybym wówczas żył i to z dziką rozkoszą…

  ewa

  Maciek zmień tabletki albo zacznij je regularnie brać.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Pana komentarz jest oburzający. Wystawia jednak Pan świadectwo tylko sobie – prosimy nie szerzyć nienawiści na naszym portalu. Wpisy takie jak Pana odbierają wiarę w ludzi. Ciekawe jakby to było, gdyby to Pan był właśnie tą Niemką…

   Znafca

   Wy szerzycie nienawiść do Rosji.Więc się nie czepiajcie.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Od kiedy, szanowny Panie, opisywanie faktów historycznych to szerzenie nienawiści? O polskich zbrodniach również publikujemy teksty, a to nie znaczy, że głosimy nienawiść do Polaków.

    Znafca

    Te fakty to w znacznej części półprawda a to już jest blisko kłamstwa.Nie widzę tu zbyt dużo o zbrodniach np. armii USA.

Perez

Można stosować odpowiedzialność zbiorową bo dzięki traumie przegranej wojny, którą przeszło społeczeństwo niemieckie, ani im w głowie kolejna wojna. A przypomnę, że miękka porażka I WŚ doprowadziła Niemców do wywołania II WŚ po ledwie 20 latach

Znafca

Niemcy powinni się cieszyć że w Rosji nie mieszkali ludzie o psychice Japończyków.Wtedy gwałt by był najmniejszym problemem a w NRD by nie było rodowitych tubylców.
A generalnie sobie zasłużyli.I cały czas bezczelnie to udowadniają!Jest pełno osobników pokroju Eriki Steinbach.Ale na szczęście mają teraz zajęcie z dzikimi.

art

No to przynajmniej te po rosyjskich sołdatach trochę ładniejsze były.

kaktus

Co ludzie co nie widzieli wojny bez wyobraźni mogą wiedzieć na jej temat ? Prawda jest taka gdyby na waszych oczach niemcy wam zabili najniższą rodzinę może wcześniej zgwałcili siostrę żonę matkę dziecko mieli byście gdzieś gwałcone niemki wiedząc że i tak miały szczęście że przeżyły. Wojna jest straszna a skoro niemcy mają się za takich ponad wszystkich musieli sobie zdawać sprawę co się dzieje. Przypominam 99% niemców popierało nazim nie zapominajmy o tym. Na tą wyrafinowaną perfekcyjną machinę zbrodni tylko ruska dzicz była skuteczna i chwała im za to choć ich czynów nie popieram.

  Nasz publicysta | Michał Dębski-Korzec

  Niestety Kaktus moim zdaniem masz rację. Terror, który wywołali Niemcy wrócił do nich. Poza tym standardy zachowania bardzo się zmieniają kiedy ciągle obserwuje się śmierć i zniszczenie.

przypadkow

Nasza Chata z kraja a prezes czuwa śpimy spokojnie

Prawdziwa historia

Kolejny sponsorowany rusofobski artykuł jak i pewnie cała „książka”. Każda armia gwałaci jednak ruska w przeliczeniu na liczebność zgwałciła najmniej bo 430 tyś natomiast USraelska w Europie 190 tyś Brytole i zabojady po 50 tyś.to są dane amerykańskich badaczy ,którzy liczyli liczby gwałtów poprzez współczynnik urodzonych dzieci z gwałtów(ciekawe ile zgwalcili Polacy np. od Mączka albo Andersa?).Jeszcze przed wkroczenie do Prus był specjalny rozkaz KOCHANEGO STALINIUNIA o przyjaznym traktowaniu szwabów a w Armii Czerwonej jako jedynej była kara śmierci za gwałt.Za dobry był Stalin ja np. za skazanie mojej nacji na zaplanowana eksterminacjie bym się tak nie cackał,a ten im jeszcze NRD zrobił gdzie żyli na krzywy ryj.

  123

  Wstawaj, zesrałeś się

Polski Kamikaze

Moim zdaniem, to i tak była za mała kara dla Niemców. Ci nędznicy zabili miliony niewinnych ludzi: Słowian, Żydów, Romów i zniszczyli życie kolejnym milionom. Omamili inne państwa obietnicami dobrobytu i chwały (np:Bułgaria, Japonia) i pociągnęli je ze sobą na dno. Sowieccy żołnierze mieli prawo żeby się mścić na Niemcach i nie mam o to do naszych wschodnich braci pretensji. A jak czytam komentarze w stylu „Zboczone bydło, mongoidalne brudasy itp.:”, to napełnia mnie smutek. TO BYLI LUDZIE – ludzie, którym Niemcy zamordowali rodziny, spalili domy, zrujnowali ojczyznę, skatowali przyjaciół. To byli SŁOWIANIE, nasi bracia. Dzięki nim, nasz naród jeszcze istnieje (jak i inne narody słowiańskie). Fakt, popełnili też wiele błędów, ale mimo wszystko nie chcieli nas wszystkich wyrżnąć jak zamierzali zrobić to Niemcy.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny komentatorze, czy powie Pan to samo Polkom (zgodnie z Pana logiką, przecież „naszym siostrom”), które Sowieci brutalnie gwałcili i mordowali? Zachęcam do lektury tych tekstów: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/04/26/mamy-prawo-do-wszystkich-polek-sowieckie-gwalty-nad-wisla/
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/05/04/jak-polki-bronily-sie-przed-gwaltami-czerwonoarmistow/
  Pozdrawiam.

   Polski Kamikaze

   Owszem, gwałty na Polkach były złe, ale w artykule mowa o Niemkach, a to było zupełnie co innego.

   Polski Kamikaze

   Gwałty na Polkach były złe. Tylko, że w artykule mowa jest o Niemkach, które w dużej mierze sobie na to zasłużyły. Nie wiem jak można porównać gwałty na naszych kobietach i karę od Sowieckiego żołnierza na Niemcach.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Szanowny Panie, Pana wpis chyba lepiej pozostawić bez komentarza, bo dyskusja tu nie ma sensu… Proszę tylko pomyśleć co zrobiłby Pan gdyby ktoś Pana zgwałcił bo jest Pan „Polakiem” i na to zasłużył za narodowość.

    Znafca

    A czy to była kara za narodowość tylko że były z wrogiego kraju?

Polski Kamikaze

Witam ponownie. Od nośnie moich poprzednich wpisów, chciałem powiedzieć, że żałuję tego co napisałem. Przepraszam wszystkich, których mój post mógł w jakiś sposób urazić. Poniosło mnie, gdy to pisałem. Do Pani redaktor – Pani słowa, faktycznie dały mi trochę do myślenia. I mimo iż nie zmienię mojego zdania o Niemcach, to od tej pory przysięgam to zachować dla siebie. Jeszcze raz, przepraszam i obiecuję więcej nic nie pisać.

Pozdrawiam

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Panie, pięknie dziękuję za te słowa, aż miło było je czytać! Przyznanie się do błędu wymaga bardzo dużo dojrzałości, i jak widać Pan ją posiada. Przeprosiny przyjmujemy, do własnego zdania ma prawo każdy, jak i do jego wyrażania, tylko będziemy wdzięczni za spokojne, merytoryczne i nie nienawistne wpisy. Również pozdrawiam :)

Anka

Wszyscy macie praktycznie ZEROWE pojęcie o historii II wojny, jak większość zresztą.

Trudno uwierzyć, że nigdy was nie zastanawiało jak to jest, że Niemcy nic nie piszą o gwałtach żołnierzy radzieckich a w roli obrończyń czci Niemek postawili się głównie niestety durni Polacy jakże umiejętnie zmanipulowani?
W jaki sposób owi „polacy” zapomnieli o gwałtach żołnierzy niemieckich na Polkach, Rosjankach czy obywatelkach innych państw. W jaki sposób nie piszą nic o gwałtach aliantów zachodnich? Czyżby nie pasowało to do z góry założonej tezy złego ruska?.

Trochę historii o Niemieckich i nie tylko gwałtach na Polkach i innych narodowościach.

Więc po kolei, najpierw czemu milczeli Niemcy.
– Liczbę gwałtów na Polkach szacuje się na 250 tys do miliona, (szacuje się bo Polce zgłaszającej gwałt groził obóz).
– liczbę gwałtów na Francuzkach na nie mniej niż 600 tys,
– liczbę gwałtów na obywatelkach ZSRR w granicach z 1941 roku na co najmniej 10 milionów, w wyniku tych gwałtów przyszło na świat około 750 tys dzieci !!! (w granicach z 1941 a więc także byłych ziem Polski.

Przy tych liczbach 2 mln gwałtów przypisywane żołnierzom ZSRR to kropla, tym bardziej, ze działało tu poczucie zemsty oraz jak wynika z pamiętników samych Niemek część gwałtów to w rzeczywistości „prostytucja bytowa” znana ze wszystkich stref okupacyjnych – po prostu tylko wojsko w warunkach niedoborów powojennych miało możliwość zapewnienia choćby żywności.

Czy ZACHODNIA „dzicz” (jak to często określa się Rosjan) była lepsza? A skąd !
Według badań Miriam Gebhardt w „Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs”
wynika, iż ostrożne szacunki to”
– 890 tys zgwałconych łacznie, w tym
– 190 tys zgwałconych przez żołnierzy USA,
– 250 tys narodzonych dzieci w każdej ze stref okupacyjnych.
Gebhardt opierała się na relacjach zbieranych przez bawarskich księży i było równie dziko jak na Pomorzu czy Śląsku.
20 lipca w jednej z wsi zgwałcili osiem dziewcząt i kobiet, niektóre na oczach rodziców, kilka dni później w innej wsi ofiarami padły mężatka, panna i szesnastolatka.
W kolejnej miejscowości amerykańskie wojskowe władze okupacyjne nakazały, by na drzwiach każdego domu przybić kartkę z listą domowników uwzględniającą ich wiek. Teraz żołnierze mogli swobodnie wybierać w kobiecym „menu” – efekt 17 kobiet znalazło się w lokalnym szpitalu, bo były tak seksualnie skatowane, że konieczna była pomoc lekarska.
Zebrane informacje bawarskich duchownych określają również wiek ofiar owych amerykańskich gwałtów, najstarsza miała 69, a najmłodsza 7 lat.
Zachowane wspomnienia polskich robotnic przymusowych jak np. Olgi Dłużak, wyzwolonej z niewoli przez amerykańskich żołnierzy, wyraźnie pokazują iż zarówno ona jak i inne Polki unikały w drodze do domu WSZELKICH żołnierzy a zwłaszcza nocami.
Polacy też nie lepsi, są miejsca we Włoszech gdzie nie wspomina się nas dobrze i nawet dziś lepiej się do Polskości nie przyznawać.

A to i tak wierzchołek góry lodowej bo tysięcy aktów przemocy jak i setek tematów się nie nagłaśnia.
Polkom za zgłoszenia gwałtu groził obóz, wiec zrozumiałe, że nic nie zgłaszały. Zgwałcone mieszkanki wsi też milczały przy dużym współudziale w tym milczeniu kleru, co innego z Rosjanami, tu kler nie milczał, wszak to był dobry temat na bezbożników.
Na przykład do liczby gwałtów Niemieckich dochodzą setki tysięcy kobiet zmuszonych do pracy w burdelach, burdelach przyfrontowych czy obozowych – mówimy tu nawet o kilkuset tysiącach kobiet wykorzystywanych po kilkadziesiąt razy dziennie a gdy się „zużyły” wysyłanych do obozów.
Poczytaj choćby o kobiecie znanej jako „Schwester Pia Wagner” a faktycznie Eleonore Baur i jej pociągach rozkoszy.
Poczytajcie publikowane ostatnio podsłuchy oficerów i żołnierzy Niemieckich i ich opowieści o wojnie, toczone w swoim gronie – fascynująca lektura wiele z nich dotyczy polski jak choćby opis burdelu w Warszawie czy Radomiu.

To też ci może otworzy wam oczy:
Szwajcar Franz Mawick z Czerwonego Krzyża, który odwiedził Warszawę w roku 1942 pisał – „Pasażem nazywają żołnierze niemieccy długie przejście pod wysokim kompleksem budynków, które prowadzi na Nowy Świat i w pobliże Alei Jerozolimskich. Umundurowani Niemcy przechadzają się w tym przejściu i krytycznymi spojrzeniami lustrują stojące tam kobiety i dziewczęta w wieku od 15 do 25 lat. Jeden z wojaków wyciąga kieszonkową latarkę i świeci nią zuchwale jednej z kobiet prosto w oczy. Zwracają się ku nam blade, wyrażające znużenie i rezygnację oblicza obydwu kobiet. Ta pierwsza może liczyć około 30 lat. – Czego ta stara kurwa jeszcze tutaj szuka? – jeden z trzech żołdaków śmieje się jej prosto w twarz. -Chleba, proszę pana- prosi kobieta. – Kopniaka w dupę możesz dostać, a nie chleba – odpowiada żołnierz. Właściciel latarki znowu kieruje światło na twarze i postacie dziewcząt. Najmłodsza ma najwyżej 15 lat, najstarsza mniej więcej 18. Najmłodszej z trzech dziewcząt odpina płaszcz i pożądliwymi łapami obmacuje jej ciało. – Ta świetnie nadaje się do łóżka – mówi. Mogę sobie wyobrazić, co czuje dziewczynka, którą poniżono i którą maca się jak zwierzę na targu – to wycinek jego relacji.

To wojna i bezkarność tworzy z ludzi bestie i wyciąga z nich to co najgorsze. Po wojnie próbowano to zrozumieć i prowadzono setki i tysiące eksperymentów psychologicznych.
Poczytajcie o dwóch najbardziej znanych o eksperymencie posłuszeństwa i eksperymencie więziennym Milgrama i Zimbardo. Eksperyment posłuszeństwa zrobiono niedawno we Wrocławiu, ku zdziwieniu wszystkich wyszedł gorzej niż pierwowzór.

62.mark kraus

W 1984 roku rozmawiałem z weteranem Ludowego Wojska Polskiego. Był lekko wcięty i rozwiązał mu się język. Powiedział że jak szli i widzieli że rusek gwałci Polkę to były dwa kopy i seria z pepeszki. Szkoda że nie miałem okazji z nim jeszcze porozmawiać bo mówił też o wielometrowych stosach trupów sołdatów nad Odrą . Niestety naocznych świadków tamtych wydarzeń już prawie nie ma. Ja widziałem czołgi jadące do Czechosłowacji w 68. Pozdrawiam

  Bartek

  Do 62.mark kraus napisał.Powiem tak szok.Tak debilne informacje to tylko osobnik ociężały na umyśle może napisać.Rozmawiał z pijanym weteranem i przekazuje te informacje tu pisząc.Proponuję zacznij trochę więcej czytać a nie rozmawiać z pijanymi (weteranami) .Ale zastanawiam się czy czytając zrozumiesz to co przeczytałeś i tu może być problem.Dlatego dochodzę do wniosku, że jednak lepiej jak będziesz dalej rozmawiał z pijanymi.

MK

Nie wiem, czy ktoś z komentujących wspomniał, bo za dużo komentarzy; niektóre nie na miejscu, ale i Szanownemu Autorowi, i reszcie komentujących polecam świetny dokument tamtych czasów „Kobieta w Berlinie” Anonima. Aż się dziwię, że Autor nie sięgnął do tej publikacji. Pozdrawiam.

Artur

I bardzo dobrze robili.
Gdyby nie amerykańska polityka to może jednak Niemcy przegraliby wojnę.

Katarzyna

Babcia opowiadała mi o tamtych latach. Nie tylko Niemki były gwałcone i zabijane. Polki również. Gdy zbliżały się sowieckie psy, wszyscy się chowali gdzie tylko mogli.

  Bartek

  Do Katarzyna napisał.Nie dociekam co jeszcze ci babcia opowiadała bo mi babcia opowiadała, że jak dymiły krematoria to unoszący dym miał taki charakterystyczny zapach.Mieszkała w Oświęcimiu i widziała też ,jak przywozili w bydlęcych wagonach ludzi do obozu .Niemcy napadli na Polskę zabijali Polaków w masowych egzekucjach i w obozach koncentracyjnych gdzie umierali śmiercią głodową albo w komorach gazowych.W trakcie likwidacji Powstania Warszawskiego w 1944 roku , gwałcili kobiety , póżniej je zabijali , rozpruwali brzuchy kobiet ciężarnych zamordowali 200 000 ludzi. To o tym ta twoja babcia ci chyba nie mówiła.Rosjanie gwałcili Niemki to fakt , trzeba też zrozumieć że dla nich III Rzesza to były granice jeszcze Polski przed drugą wojną ,czyli większość terenów górnego śląska i takie miasta jak Racibórz ,Gliwice,Opole czy Wrocław to były miasta niemieckie.Gwałty na Polkach były zabronione, gwałciciele się zdarzali ale byli rozstrzeliwani przez NKWD .Amerykanie wyzwalając Francję to gwałcili Francuzki nie Niemki bo ich tam nie było, ale jak weszli do Niemiec to gwałcili wtedy Niemki .Nie w taki stopniu jak Rosjanie bo mieli zabronione ale gwałty miały miejsce.Proponuję przeczytać poważne publikacje opracowane przez historyków tu w Polsce są takie a nie takie artykuliki ,autor Kaliński nie jest historykiem.

   Fred

   Wybielasz zbrodnie Sowietów, eksponując zbrodnie Niemców. Czerwonoarmiści to byli zwierzęta, zwłaszcza pijani. Jest mnóstwo wspomnień i archiwalnych dokumentów na ten temat, sporządzonych przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. Owszem NKWD karało winnych za gwałty na Polkach, jak miało ochotę ich ścigać, co nie było wcale częste. Pierwsze gwałty na polskich obywatelkach zdarzały się już po agresji 17 września 1939 roku i wszelkim sprawom z tym związanym ukręcono łeb, sugerując organom ścigania, że nie godzi się ich karać. A ich sprawcami byli też oficerowie. Mnóstwo kobiet zostało również zgwałconych na polskich Kresach podczas okupacji niemieckiej przez sowiecką partyzantkę. Istnieją relacje sowieckich dowódców, którzy twierdzili że tak jak żyło im się wtedy, nie zdarzyło się już nigdy. Zachowywali się jak pospolici bandyci a nie partyzanci.
   No i od 1944 roku przez Polskę przetoczyły się dwie fale gwałtów. Najpierw jak Sowieci szli na Berlin, a później jak wracali obładowani zdobyczami. Ich ofiary nie mieszkały tylko na terenach tej Polski „poniemieckiej” jak sugerujesz, ale również polski centralnej, nawet okolic Warszawy czy Lublina. Najbardziej okrutne było to, że ich ofiarą padały Polki, które wracały z niemieckich obozów śmierci i robotnice przymusowe. Jakim trzeba być zwyrodnialcem, żeby tak postapić? Pracownicy jednego z Państwowych Urzędów Repatriacyjnych na zachodniej granicy twierdzili, że zgwałcona była praktycznie każda kobieta, która przeszła przez ich placówkę. Wśród ofiar były również nastoletnie dziewczynki. O tym co się działo na tzw. Ziemiach Odzyskanych jest również mnóstwo informacji. Ludzie, przeważnie kresowi wypędzeni, zaczęli z stamtąd masowo uciekać z powodu zabójstw, gwałtów i grabieży żołnierzy jednostek sowieckich, które tam stacjonowały. A to było już po zakończeniu wojny.

   Jeszcze jedna sprawa. Zarzucasz autorowi, że nie jest historykiem. W takim razie jakim prawem ty zabierasz głos i narzucasz komuś swój punkt widzenia? Bez pozdrowień.

    Bartek

    Do Fred napisał.Autor artykułu pisze o gwałtach na Niemkach, jak w tytule artykułu.Gdzie autor pisze o gwałtach na Polkach ,mówimy o terenach Polski przedwrześniowej, jeżeli waćpan wiesz to racz napisać.Pisanie tak mówili, albo gdzieś mówili to jeszcze na pewno napisali, napisz waćpan gdzie tytuł i strona (tylko nie powieść).Co gdzieś się działo, ale się działo to musiało być zapisane nie inaczej.Co to znaczy wybielanie, jak podaję przykłady, że gwałcili nie tylko pijani Rosjanie i trzeżwi Amerykanie i Anglicy i Japończycy zdarzało się też i Polacy .Podoba mi się, miedzy innymi i w tych dostojnych uwagach waćpana czytam,, pijani Rosjanie ”.Niemcy byli trzeżwi i z pełną świadomością rozstrzeliwali Polaków w masowych egzekucjach, już na początku wojny bo 1939 roku (wrzesień,pażdziernik). W trakcie okupacji mordowali Polaków w obozach koncentracyjnych, zawdzięczamy tym trzeżwym Niemcom to, że w wyniku okupacji hitlerowskiej zginęło 6 000 0000 ludności w Polsce.Chwytliwe i takie modne jest nazwanie ludzi zwierzętami ale oczywiście dotyczy to tych Rusków .Nikła wiedza historyczna waćpana, należy jednak co nieco poczytać .Ja nie zarzucam autorowi nazywa się Kaliński ,że nie jest historykiem ja stwierdzam fakt ,

    Bartek

    Do Fred napisał .Uzupełnienie do wcześniej napisanych moich informacji .Ze względu na uwagi waćpana dotyczące wielkich ilości gwałtów dokonanych przez pijanych Ruskich żołnierzy, wg waćpana nie ludzi tylko ,,zwierząt”.Używane porównania słowne świadczą o wielkiej kulturze waćpana, podaje takie znikome dane porównawcze .Niemka Pani Miriam Gebhard jest z wykształcenia historykiem ,udokumentowała w swojej książce dokonane gwałty na Niemkach, których sprawcami byli żołnierza USA.ilość zgwałconych kobiet niemieckich to jest ilość około 190 000.Dane dotyczące Polski współczesnej – Kronika Policyjna – gwałty na kobietach stwierdzone :rok 1999 -229 zgwałconych,rok 2000 -2399 ,rok 2001 -2339 , rok 2002 – 2345 ,rok 2003 -2322 , rok 2004 – 2176 ,rok 2005 – 1987,rok 2006 – 2001.Kobiety Polki zgwałcone przez Polaków były , zmasakrowane, oskórowane również rozczłonkowane i często mordowane.Moje uwagi dotyczą informacji od waćpana co do tych olbrzymich ilości gwałtów na Polkach, dokonanych przez pijanych Rosjan.Proszę o podanie informacji wiarygodnych, czyli potwierdzonych materiałami które te dane dokumentują.

Anonim

W niemieckiej armii za gwałt byl sąd połowy i kula w łeb!

  Bartek

  Do anonim napisał.Niedorozwój umysłowy nie ogranicza możliwości nauczenia pisania i czytania.Niemcy dla żołnierzy mieli burdele w których jako prostytutki pracowały Polki i Rosjanki gwoli jasności jako niewolnice.W obozach koncentracyjnych też istniały burdele , tam były kobiety różnych narodowości po jakimś krótkim okresie czasu były likwidowane i zastępowały je inne.W Polsce we wszystkich dużych miastach były burdele.W trakcie tłumienia powstania warszawskiego SS-mani gwałcili również kobiety ciężarne , następnie je zabijali.Oficjalnie Niemcy nie mogli spółkować z kobietami innymi jak Niemki, bo tu był przestrzegany przepis dotyczący czystości rasy.

Margot

Wedle prolajferow te zgwałcone winny z radością rodzic dzieci z gwałtu. A jak która usunie to zbrodniarka większa od potwora z Armii Czerwonej bo przecież została poblogoslawiona dzieciątkiem

anonimus

Niemcy zgwałcili około 15 milionów obywatelek ZSRR .Nie tylko gwałcili ale przymusowo umieszczali w wojskowych burdelach gdzie taka biedna kobieta obsługiwała trzydziestu żołnierzy dziennie. Kiedy już nie mogła albo zachorowała była zabijana Żołnierze radzieccy kiedy szli przez tereny okupowane szli przez pustynie. Wymordowane całe wioski i miasteczka. Żywego człowieka widzieli czasem co kilometr. Sądzę że absolutnie nikt by się nie oparł rządzy zemsty totalnej. No i czy myślicie że Polacy byli lepsi z Armii Berlinga? Pomyślcie sami. Polscy piloci w Anglii starali się zestrzeliwać samoloty niemieckie tak by żaden lotnik na pokładzie nie przeżył a jak jednak wyskoczył ze spadochronem to go rozstrzeliwali w powietrzu co wywoływało oburzenie Anglików

  jjjasne

  Kłamstwa ruskiego trolla i tyle. Nic nie mogło się równać ze zbrodniami Czerwonej Dziczy czy jak wy ją zwiecie Armii Czerwonej

Toomer

Można wiedzieć która Niemiecka fundacja wspierała powstanie tej książki?
Nie ma jak robienie z nazistów niemieckich ofiar swej własnej wojny.

Zobacz również

Zimna wojna

Największa w historii zorganizowana operacja grabieży. Jak działała armia szabrowników Stalina w krajach „wyzwolonych”?

Tuż po zakończeniu II wojny światowej ZSRR rozpoczął bezprecedensową operację grabieży. Armia szabrowników Stalina była zdolna do najgorszych zbrodni.

4 lutego 2024 | Autorzy: Sean McMeekin

Druga wojna światowa

Jak Polki broniły się przed gwałtami czerwonoarmistów?

„Oswobodziciele” ze wschodu bez skrępowania wyciągali ręce po wszystko, na co mieli ochotę. Za milczącym przyzwoleniem dowództwa napadali także na kobiety. Dla Polek wkroczenie radzieckiej...

4 maja 2017 | Autorzy: Małgorzata Brzezińska

Druga wojna światowa

Czy romans Polki z enkawudzistą można uzasadnić?

Była młoda i piękna. Łatwo nawiązywała romanse, a władza, jaką miała nad mężczyznami, każdemu uderzyłaby do głowy. Wojnę spędziła, brylując w kasynie wśród Niemców i...

6 kwietnia 2017 | Autorzy: Małgorzata Brzezińska

Druga wojna światowa

Kto oddał ostatni strzał w II wojnie światowej (w Europie)?

Każdy, kto oglądał „Czterech pancernych i psa” wie, że ostatni pocisk wystrzelony na europejskim teatrze wojny zabił kapitana Pawłowa. To jednak tylko film. Jak było naprawdę? Jedno...

9 maja 2016 | Autorzy: Sławomir Mamoń

Druga wojna światowa

Zdradzieccy Żydzi czy… zwyczajni Polacy? Kto wiwatował na widok Armii Czerwonej?

Polski internet ma na to pytanie jedną odpowiedź. Obraz Żydów, witających z kwiatami wkraczającą Armię Czerwoną, na trwałe zapisał się w pamięci zbiorowej Kresowiaków i...

20 kwietnia 2016 | Autorzy: Roman Sidorski

Dwudziestolecie międzywojenne

Fekalia, głód i analfabetyzm. Jak NAPRAWDĘ wyglądała służba w Armii Czerwonej?

Rosjanie do dzisiaj są dumni ze swoich żołnierzy, pogromców faszystowskiej bestii. W przekazach propagandowych czerwonoarmiści to sprawni, groźni, doskonale wyszkoleni wojownicy. A jak to wyglądało w...

28 grudnia 2015 | Autorzy: Dariusz Kaliński

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.