Ciekawostki Historyczne

Polski internet ma na to pytanie jedną odpowiedź. Obraz Żydów, witających z kwiatami wkraczającą Armię Czerwoną, na trwałe zapisał się w pamięci zbiorowej Kresowiaków i przeniknął do opinii publicznej. Radosne przyjęcie miało być wstępem do kolaboracji na wielką skalę. Czy rzeczywiście tak było? Sprawdzamy!

Powitania Armii Czerwonej z kwiatami i czerwonymi flagami, a często bramami tryumfalnymi, organizowano w bardzo wielu miastach i miasteczkach wschodniej Polski. W Brześciu nad Bugiem grała nawet orkiestra. We Lwowie:

Żydzi byli bardzo uradowani [wkroczeniem armii sowieckiej], tak że wielu z nich podchodziło do idących czołgów i całowali żelazo, wznosili okrzyki „nechej żywe czerwona armia, my was żdały 22 goda”.

Z Białegostoku z kolei relacjonowano na przykład: Żydzi witali z sowieckimi sztandarami i z kwiatami, czepiali się maszyn. Podobne sceny miały się rozgrywać na całych Kresach, Od Lwowa po Wilno, od małych miejscowości na Podlasiu, takich jak Łapy czy Wasilków, po największe miasta.

Zdarzenia takie potwierdzają wspomnienia samych Żydów. O Dereczynie (powiat słonimski) pisał jeden z nich: cała społeczność żydowska, a także wielu nie-Żydów, wyszło powitać sowieckich wybawicieli (…). Nasza radość nie miała granic (…). Niemal dni Mesjasza.

"Oswobodzenie bratnich narodów" - tak, zgodnie z radziecką propagandą miała być zapamiętana agresja na Polskę (źródło: domena publiczna).

„Oswobodzenie bratnich narodów zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi” – tak, zgodnie z radziecką propagandą, miała być zapamiętana agresja na Polskę (źródło: domena publiczna).

Kto witał?

Nie sposób ustalić, jaki procent witających Armię Czerwoną stanowili Żydzi. Oprócz nich w ceremoniach tego typu niewątpliwie brali udział liczni Ukraińcy i Białorusini, a zdarzali się również Polacy, na ogół określani przez świadków tych wydarzeń jako „szumowiny” i komuniści. Proporcje z pewnością zmieniały się w zależności od miejscowości. W odniesieniu do jednych mowa będzie o tłumach, w stosunku do innych o zaledwie garstce i wręcz incydentalnym charakterze powitań.

Tym trudniej jest ustalić, jaki procent ludności żydowskiej brał udział w tych powitaniach lub po prostu cieszył się z nadejścia radzieckiej władzy. Niektóre relacje mówią o zgoła „wszystkich” Żydach i przedstawicielach różnych grup społecznych. Z analizy wspomnień wynika jednak, że wśród Żydów zdecydowanie dominowała młodzież, biedota, przedstawiciele marginesu społecznego i komuniści, a także uchodźcy z ziem zajętych przez Niemców.

Inspiracją do napisania artykułu była książka Władysława Bartoszewskiego „Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty. Postawy. Refleksje” (Znak Horyzont 2016).

Inspiracją do napisania artykułu była książka Władysława Bartoszewskiego „Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty. Postawy. Refleksje” (Znak Horyzont 2016).

Trzeba przy tym pamiętać, że wbrew stereotypom to właśnie ubodzy Żydzi stanowili ogromną większość przedstawicieli tej narodowości. Historycy są przy tym zgodni, że ich sytuacja materialna wyraźnie się pogorszyła w ostatnich latach istnienia II RP.

Ze znacznie większą rezerwą, a nawet wrogością, odnieśli się do nowej władzy ludzie starsi, lepiej wykształceni i majętni. Do tej grupy należeli zwłaszcza ci, którzy pamiętali zachowanie bolszewików w czasie wojny 1919–1921.

Szybko okazało się zresztą, że obawy były słuszne: wywłaszczenia, likwidacja prywatnego handlu, zamykanie synagog i szkół z językiem hebrajskim i inne represje dały się szybko we znaki szczególnie zamożniejszym Żydom. Również wywózki na Sybir dotknęły ludność żydowską (głównie uchodźców) w niemal równym stopniu, co Polaków.

Ja za takie oswobodzenie im dziękuję i proszę, by to był ostatni raz – pisał mleczarz z Łucka Mendel Srul

Mapa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i tak zwanej "Zachodniej Białorusi" z 1940 roku (źródło: domena publiczna).

Mapa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i tak zwanej „Zachodniej Białorusi” z 1940 roku (źródło: domena publiczna).

Sowieci – źródło nadziei i bezpieczeństwa

Skąd wzięły się takie postawy? Na pierwszy plan wysuwa się radość z uniknięcia okupacji niemieckiej. Sytuacja Żydów w III Rzeszy nie była żadną tajemnicą, na wschód dotarły też wraz z uchodźcami wieści o pierwszych zbrodniach w zachodniej i centralnej Polsce. Właśnie uchodźcy stanowili znaczną część witających Armię Czerwoną, szczególnie w Białymstoku.

Mieszkańcy terenów zajętych najpierw przez Wehrmacht, a później przekazanych ZSRR, na własnej skórze poznali niemiecką brutalność. W obliczu załamania się państwa polskiego pojawiły się też rabunki, a nawet napaści na ludność żydowską ze strony Polaków, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Nadejście Armii Czerwonej zapewniało więc bezpieczeństwo i naturalnie w takiej sytuacji przyjmowane było z ulgą.

Powodem, dla którego to zwłaszcza młodzież i biedota wystąpiły z poparciem dla najeźdźców, były też nadzieje na poprawę bytu materialnego. Pogłębiające się ubóstwo, bezrobocie dotkliwie odczuwane szczególnie przez młodych czy też ograniczony dostęp do studiów i ścieżek awansu społecznego kazały szukać w komunizmie szansy na lepsze życie. W Polsce większość nie widziała na to szansy.

Lojalność dyskryminowanych

Na to wszystko nakładała się oczywiście dyskryminacja Żydów w II RP i rosnący antysemityzm. Getta ławkowe, numerus clausus, ekscesy antyżydowskie, bojkoty sklepów czy agresywna antyżydowska retoryka części prasy nie sprzyjały budowaniu więzów między dwoma narodami.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, by czytać dalej.

Uwaga! Nie jesteś na pierwszej stronie artykułu. Jeśli chcesz czytać od początku kliknij tutaj.

W latach 30. nawet ze strony władz państwowych płynęły opinie o konieczności rozwiązania „problemu żydowskiego”, najlepiej przez masową emigrację, np. na Madagaskar. Wobec tego znaczna część (jeśli nie większość) Żydów nie miała powodu, by odczuwać obowiązek lojalności wobec II RP.

Radziecki żołnierz zrzuca z chłopskich pleców polskiego pana. Sowiecka propaganda jak zawsze w najwyższej formie (źródło: domena publiczna).

Radziecki żołnierz zrzuca z chłopskich pleców polskiego pana. Sowiecka propaganda jak zawsze w najwyższej formie (źródło: domena publiczna).

Dotyczyło to zwłaszcza tak zwanych Litwaków. Byli to zrusyfikowani Żydzi przybyli ze wschodu na teren Królestwa Polskiego dopiero na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem pogromów i ustawodawstwa antyżydowskiego w Rosji.

Ile prawdy we wspomnieniach?

Rzetelny historyk nie może w tym miejscu zamknąć wywodu, rozważyć bowiem trzeba kwestię wiarygodności relacji, których przykłady zacytowano wyżej. Różnorodną i złożoną grupę, jaką stanowiła ludność żydowska, Polacy widzieli jako niemal jednolitą masę. Analiza źródeł wykazuje, że autorzy wspomnień mają wyraźną tendencję do nieuprawnionych generalizacji i wyolbrzymiania zjawisk.

Prawidłowość tę widać szczególnie wtedy, gdy dana osoba pisze o wszystkich Żydach lub ich większości, po czym podaje tylko jednostkowe przykłady współpracy z nową władzą. Jak stwierdza Krzysztof Jasiewicz:

Charakterystyczne dla relacjonistów polskich (…) jest połączenie wszystkich zjawisk incydentalnych z masowymi i stworzenie z nich „zbitki” – jednego zjawiska masowego, który sugeruje wysokie prawdopodobieństwo masowości.

W opowieściach z czasów sowieckiej okupacji często pojawiają się również informacje o wydarzeniach, których autor nie był bezpośrednim świadkiem. Różnego rodzaju pogłoski miały przy tym bardzo duży zasięg.

Ludność wsi Grudziewicze w powiecie Grodno wita uroczyście Armię Czerwoną. Ilustracja pochodzi z książki "Szlak Nadziei" Normana Daviesa, dostępnej na znak.com.pl.

Ludność wsi Grudziewicze w powiecie Grodno wita uroczyście Armię Czerwoną. Ilustracja pochodzi z książki „Szlak Nadziei” Normana Daviesa, dostępnej na znak.com.pl.

Doskonale ilustruje to historia z Grajewa, gdzie: Ludność miejscowa podawała sobie z ust do ust jak się odpłacili Polsce obywatele polscy narodowości żydowskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Na skraju północno-wschodniego Mazowsza trudno było nie tylko o Ukraińców, ale i Białorusinów.

Milczenie źródeł

Nawet gdy postanowimy zaufać źródłom, wnioski okazują się co najmniej niejednoznaczne. Wbrew temu, co sugerują niektórzy uczeni, większość relacji wcale nie wspomina o Żydach witających Armię Czerwoną.

Drobiazgowej analizy wspomnień z Kresów dokonał wspomniany już Krzysztof Jasiewicz. Na 237 relacji dotyczących Białegostoku jakiekolwiek negatywne wzmianki o Żydach (nie tylko o witaniu przez nich okupanta) pojawiają się w 88. Przy czym zaledwie w 18 Żydzi są jedynymi sprawcami zła. W 46 przypadkach mowa jest o Białorusinach, w 29 o Polakach, w 73 o komunistach nieokreślonej narodowości, a w 64 o kryminalistach.

"Niech żyje wielka teoria Marksa, Engelsa, Lenina - Stalina" (źródło: domena publiczna).

„Niech żyje wielka teoria Marksa, Engelsa, Lenina – Stalina” (źródło: domena publiczna).

Na 123 relacje ze Lwowa aż 83 mówią negatywnie o Żydach, ale tylko 3 autorów widziało w nich jedynych kolaborantów. Większość z tych 83 nie wspomina Żydów w kontekście powitania Armii Czerwonej. 71 osób wymienia jako zasługujących na potępienie Ukraińców, 37 Polaków, a 42 komunistów. W odniesieniu do Grodna na 79 relacji przypada 34 wskazujących na naganne zachowania Żydów, w Grajewie zaś 5 na 11.

W przypadku powiatu łomżyńskiego, na terenie którego leżały Jedwabne, Radziłów i Wizna, gdzie dokonały się w 1941 roku duże pogromy, uczony przebadał 219 relacji. Żydzi jako sprawcy zła występują w 86 z nich (w 17 jako wyłączni winowajcy), podczas gdy Polacy w aż 91 (w 28 jako jedyni). O witaniu Armii Czerwonej przez Żydów mówi zaledwie 17 relacji (niespełna 8 procent!).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, by czytać dalej.

Uwaga! Nie jesteś na pierwszej stronie artykułu. Jeśli chcesz czytać od początku kliknij tutaj.
Zobacz również:

Niezawiniona kara

Masowe – rzekomo – powitania Armii Czerwonej przez ludność żydowską oraz jej późniejsza wszechstronna kolaboracja są często przywoływane jako wyjaśnienie pogromów na ludności żydowskiej z 1941 roku. Najbardziej znanym spośród nich jest ten w Jedwabnem.

Radzieccy żołnierze rozdają prasę propagandową w okolicy Wilna (źródło: domena publiczna).

Radzieccy żołnierze rozdają prasę propagandową w okolicy Wilna (źródło: domena publiczna).

Rzecz jasna, nie może być mowy o żadnym usprawiedliwieniu masowych mordów. Niestety, opinie o uzasadnionej reakcji kresowej ludności spotkać można nie tylko w internetowych dyskusjach, ale nawet w pracach przynajmniej z pozoru naukowych. Tymczasem są one nie tylko niemoralne, ale też nie mają oparcia w faktach.

Córka Bronisława Śleszyńskiego, w którego stodole spalono jedwabieńskich Żydów, wspominała, że w miasteczku witały Sowietów raptem dwa małżeństwa żydowskie i dwa polskie. W 1941 roku Żydzi stanowili 12,5 procent ludności obwodu białostockiego, w którym leżało Jedwabne. Jaki był ich udział w organach władzy radzieckiej?

Inspiracją do napisania artykułu była książka Władysława Bartoszewskiego „Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty. Postawy. Refleksje” (Znak Horyzont 2016).

Inspiracją do napisania artykułu była książka Władysława Bartoszewskiego „Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty. Postawy. Refleksje” (Znak Horyzont 2016).

W styczniu 1941 roku na 403 pracowników politycznych aparatu partyjnego w obwodzie zaledwie 56 było Żydami (13,8 procent). W połowie 1940 roku wśród 2 764 członków i 1 206 kandydatów na członków partii Żydzi stanowili 9,7 procent. W końcu 1940 roku na 1 114 przedstawicieli władz wykonawczych w tym samym obwodzie przypadało 69 Żydów (6,2 procent).

Do 19 października 1940 roku do regionu łomżyńskiego (do którego należało Jedwabne) skierowano z ZSRR 118 Żydów, którzy stanowili 8,2 procent tak zwanych wostoczników, czyli ludzi przysłanych do objęcia stanowisk administracyjnych. W całym obwodzie białostockim było to 16 procent.

"Podać pomocną dłoń bratnim narodom Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi - nasz święty obowiązek!" głosi plakat propagandowy z 1939 roku (źródło: domena publiczna).

„Podać pomocną dłoń bratnim narodom Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi – nasz święty obowiązek!” głosi plakat propagandowy z 1939 roku (źródło: domena publiczna).

Wśród tak zwanych wydwiżeńców, czyli członków ludności miejscowej awansowanych podczas sowieckiej okupacji, Żydzi w obwodzie białostockim stanowili 17,2 procent, z czego 1/3 to nauczyciele, a większość magazynierzy, sklepowi itp.

Liczby te, choć różniły się oczywiście w zależności od regionu, nie są wyjątkowe. Nigdzie, od Wileńszczyzny po Galicję Wschodnią, Żydzi nie stanowili dominującej siły w szeroko pojętym aparacie władzy.

Bibliografia:

 1. Anna Bikont, My z Jedwabnego, Wyd. Czarne, Wołowiec 2012.
 2. Daniel Boćkowski, Losy żydowskich uchodźców z centralnej i zachodniej Polski przebywających na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1939–1941, [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII – XX wieku, [w:] praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza, Instytut Studiów Politycznych PAN–Oficyna Wydawnicza Rytm-Polonia Aid Foundation Trust, Warszawa–Londyn 2004, s. 91–108.
 3. Tenże, Władza radziecka wobec Polaków, Żydów i Białorusinów na Białostocczyźnie 1939–1941 w świetle dokumentów partyjnych, [w:] Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939–1944). W kręgu mitów i stereotypów, redakcja naukowa Micha Gnatowski i Daniel Boćkowski Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 61–84.
 4. Tenże, „I znów przyszliśmy was wyzwolić…” – stosunek ludności ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej do „Wyzwolicieli” 1920, 1939, 1944, [w:] Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemów państwowych, redakcja Marek Kietliński, Wojciech Śleszyński, Wyd. Prymat, Białystok 2006, s. 135–148.
 5. Michał Gnatowski, Radzieccy funkcjonariusze na Białostocczyźnie (1939–1941). Wstępny zarys problematyki, [w:] Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej (1939–1941). Studia i materiały, redakcja naukowa Michał Gantowski, Daniel Boćkowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 181–210.
 6. Czesław Grzelak, Wokół postaw Żydów wobec agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., [w:] Świat niepożegnany…, s. 881–882.
 7. Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego, Oficyna Wydawnicza Volumen–Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
 8. Tenże, Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941 (Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna), Instytut Studiów Politycznych PAN–Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2001.
 9. Tenże, Rzeczywistość sowiecka 1939–1941 w świadectwach polskich Żydów, Instytut Studiów Politycznych PAN–Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009.
 10. Krystyna Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939–68, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992.
 11. Jan. J. Milewski, Polacy i Żydzi w Jedwabnem i okolicy przed 22 czerwca 1941 roku, [w:] Wokół Jedwabnego, pod redakcją Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka, t. 1, Studia, IPN, Warszawa 2002, s. 63–82.
 12. Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Żydzi w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1939–1941, [w:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza, Instytut Studiów Politycznych PAN–Oficyna Wydawnicza Rytm-Polonia Aid Foundation Trust, Warszawa–Londyn 1999, s. 579–590.
 13. Timothy Snyder, Żydzi wołyńscy pod rządami polskimi oraz w okresie okupacji sowieckiej i nazistowskiej 1939–1944, [w:] Świat niepożegnany…, s. 266–291.
 14. Andrzej Suchcitz, Żydzi wobec upadku Rzeczypospolitej w relacjach polskich z Kresów Wschodnich 1939–1941, [w:] Świat niepożegnany…, s. 259–265.
 15. Jerzy Supady, Stosunek obywateli polskich do okupantów sowieckich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939 – 1941, [w:] Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski…, s. 53–60.
 16. Monika Szabłowska-Zaremba, Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. O okupacji sowieckiej w latach 1939–1940 na podstawie twórczości Henryka Grynberga, [w:] Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski…, s. 267–278.
 17. Lilianna Światek, Sytuacja uchodźców żydowskich na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941, [w:] Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej…, s. 119–138.
 18. Marek Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939–1941), Fronda, Warszawa 2001.
 19. Tenże, Stosunki polsko-żydowskie na Zachodniej Białorusi w latach 1939–1941, [w:] Wokół Jedwabnego…, s. 129–158.
 20. Andrzej Żbikowski, U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej wrzesień 1939–lipiec 1941, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2006.
 21. Tenże, Konflikty narodowościowe na polskich Kresach Wschodnich (1939–1941) w relacjach żydowskich bieżeńców, [w:] Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza, Instytut Studiów Politycznych PAN–Oficyna Wydawnicza Rytm-Polonia Aid Foundation Trust, Warszawa–Londyn 2002, s. 409–428.

KOMENTARZE (57)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

karol

Zatem, skąd ten antysemityzm? Zjawisko to znane jak świat długi i szeroki,… wszyscy przeciw Żydom.

  Maniek

  Zazdrość ?!

   margreth

   ZAZDROSC NIBY CZEGO???
   Nie tylko jestescie najglupszym narodem swiata, jak to zauwazyl Hitler klasyfikujac was rownymi mylpie, poniewaz oprocz mapl, jestescie jedyna wspolnota ktora SAMA Z SIEBIIE niedorobila sie nawet wlasnego jezyka, tak jak np.cyganie cyganski wy nie macie zadnegoo i poslugujecie sie tylko zargonem jidysz.
   ZARGON JIDYSZ
   jest to mieszanina jezykowa wyrazow MONGOLSKO TURECKO TATARSKICH, z wczesniejszych waszych pobytow i jedyna prawdziwa wizytowka, ktorej nie da sie tak szybko zmienic jak nazwiko…
   Dopiero po przybyciu do Europy ok.1000 lat temu z Azji Srodkowej a nie z Izraela, jak probuje sie nam ten KIT wcisnac, zaczeliscie przyswajac wyrazy nowe i tym razem STAROGERMANSKIE z poganskich jezszce niemiec, ktorych obecni macie najwiecej w swoim zargonie, ze spoko mozna stwierdzic, ze wspolczesnego zyda nauczyl gadac dopiero niemiec i gdyby nie goje, to wy zeby dzisiaj sie porozumiec musielibyscie do siebie szczekac jak zwykle psyy!

   Dlatego potraficie tylo krasc i modowac i tak juz klamiecie nawet w tym, ze podajecie sie za kogos kim nie jestescie i nie jestescie tymi, za ktorych sie podajecie WSTYDZCIE SIE!
   I „TEGO” MAMY WA ZAZDROSCIC CEPIE!???

  Woziwoda

  Szczególnie tam, gdzie kościoły chrześcijańskie usilnie zajmowały się wyjaśnianiem świata i wskazywaniem złych. Proste.

   Alchemik

   Wytłumacz zatem aktualnie mordowanie Palestyńczyków przez swoich przyjaciół Żydów. Nie ma tam zbyt wielu kościołów chrześcijańskich.

  Piotr

  W przypadku niepowodzeń zawsze szukało się jakiejś wymówki, usprawiedliwienia. Żydzi byli wspaniałym kozłem ofiarnym, także w Polsce, szczególnie dla części społeczeństwa uboższego. Obecnie mamy pewną analogię Muzułmanów, jak odpowiedź na to dlaczego Unia Europejska i Europa kieruje się ku schyłkowi.

  Oczywiście, nie mówię, że Żydzi czy Muzułmanie nie są bez winy jeżeli chodzi o taki wizerunek. Jednakże nie można ich obwiniać o wszystko.

  Mariner

  Antysemityzm zapoczatkowal Kosciol Katolicki w Rzymie.
  Zydzi stanowili konkurencje dla biskupow ktorzy bedac niesamowicie majetnymi pozyczali wladcom pieniadze i tym ich uzalezniali od siebie.Nie wolno bylo brac procentu od kapitalu ale mozna bylo zadac innych ” profitow”.Zydzi zas chcieli procentu a nie zaleznosci politycznej wiec sporo wladcow tam kierowalo sie po pozyczki.Bylo to bardzo nie na reke papiezom ,do tego stopnia ze rozpoczeto oficjalna kampanie dyskredytujaca bankierow zydowskich a przy okazji przeciwko calej nacji zydowskiej.Mowi o tym prof Diarmaid MacCulloch w swojej 5 tomowej History of Christianity
  Polecam sfilmowana wersje do obejrzenia i wysluchania na :https://youtu.be/4-WD4K3mbD4

   jaro

   ah no tak to wszystko wina kosciola:) głupota ludzka nie zna granic

   Słaby z historii

   A skąd te bogactwa u Źydów???

    margreth

    JAKTO SKAD???
    ==============>> WLASNIE ZA KOLABORACJE!?!
    Do tego setkitysiace sfingowanych procesaow, w ktorych posylano za nic na smierc i milionach wywozonych na Sybir. Wlasnie dlatego wywozonym pomimo ze calymi rodzinami kobiety w ciazy z malymi dziecmi wolna im bylo tylko zabrac 25 kg.na co mieli 20 minut, bo tak sie bali ze dla nich za malo zostanie, pomimo ze zagarneli dla siebie nie tylko caly dorobek ich zycie, ale wielopokleniowy!
    Narod BANDYTOW I GRABIERZCOW ktory potrafi sie dorobic sie tylko na czyims trupie, nie zasluguje zeby istniec i dlatego juz wkrotce nawet brudna plama po nich nie zostanie … znacie ostatnie Oredzia?

  joko

  Bardzo proste,widziałes zyda rolnika,nie,ponieważ ziemi nie oszukasz.

  margreth

  Jeszcze sie nie zdarzylo w tzw.”ciekawostkach historycznych”.pl zeby jakis artykul nie byl stronniczy, ZAWSZE NA KORZYSC ZYDA i NIGDY ODWROTNIE NA KORZYSC POLAKA!
  Powiem tak do was Polaczki, powinniscie tym wszystkim redaktorom,ktorzy w tej gazetce manipujlaja faktami wprowadzaniem DEZINFORMACJI napluc w twarz i tyle o tym.

  margreth

  UWIERZ @karol JEST ZA CO I BOG ZNA PRAWDE TO WYSTARCZY!!!
  ===========================================>>> OSZUSCI I KLAMCY JAKO WSPOLODPOWIEDZIALNI Z BANDYTAMI ODPOWIEDZA TAK SAMO!
  ,,Kto milczy w obliczu mordu staje sie wspolnikiem mordercy.Kto nie potepia, ten przyzwala!Amen.
  Zofia Kossak Szucka

Polak

Zawsze w historii Polski,żydzi byli wrogami Polaków i to nie my Polacy okradamy izrael!

  KDC

  Niesamowite… Daj robakowi merytoryczny artykuł, a ten dalej będzie powtarzał swoje bzdury.

   Anonim

   Merytoryczny?! Powodzenia.

sfuj

Wg mnie artykuł jest manipulacją. Całość wywodu opiera się na tezie o żalu Polaków za brak lojalności Żydów przejawiający się w stawianiu bram i ostentacyjnym witaniu sowietów. Brak lojalności wobec polskich sąsiadów to jednak nie tylko 'stawianie bram’ ale również aktywna kolaboracja mniejszości żydowskiej z okupantem. Żal do Żydów mogli mieć z pewnością członkowie rodzin i znajomi ofiar komunistów. Z pewnością nie dotyczyło to ogółu Polaków. Istnieją liczne wypowiedzi świadków, na przykład z Jedwabnego, mówiące o licznym uczestnictwie Żydów w aparacie opresji i pomocnictwie w eksterminacji swoich polskich sąsiadów. Tutaj na przykład wypowiedź ks. kanonika Edwarda Orłowskiego, proboszcza w Jedwabnem:

cd. w następnym poście.

sfuj

’- Stosunki między Żydami a Polakami były dobre. Dopiero jak Żydzi rozpoczęli współpracę z Sowietami, komunistami, z NKWD, wszystko zaczęło się psuć.
Młodzi, zafascynowani komunizmem Żydzi zorganizowali swoją żydowską milicję. Objęli po Polakach urzędy. Pozakładali sobie czerwone opaski, pobrali broń i zaczęli naszym pokazywać, że są ważni. Zaczęli Polakom dokuczać. Powtarzali: wasze ulice, nasze kamienice. Nieco później, z cynizmem, ostentacyjnie, szyderczo naśmiewając się, a współorganizując z NKWD deportację na Sybir, do Kazachstanu, mawiali, że wiozą Polaków na wycieczkę czy pielgrzymkę.
Równocześnie, wspólnie z okupantem, Rosjanie i Żydzi zbierali się w domu parafialnym. Wspólnie się bawili, tańczyli. Słowem, cieszyli się. Nie mogli tego nie widzieć mieszkańcy Jedwabnego. Możemy się domyślać, co przeżywali. To były trudne, tragiczne dni.’

sfuj

’- Oni, tj. Żydzi, patrolowali nawet wozy, którymi deportowanych wywożono na stację do Łomży. Co któryś wóz siedział enkawudzista. Na każdej jednak furmance siedział Żyd z karabinem.
Jak wywozili z Polski naszych mężczyzn, to matki, żony, kobiety szły drogą i błagały tych Żydów, których przecież jako swoich sąsiadów doskonale znały, żeby dali deportowanym szansę. Jadąc przez las wywożeni mieli możliwość ucieczki Sowietom. Jednak nic takiego nie nastąpiło.
W rezultacie w głąb Rosji, bydlęcymi wagonami wyjechały całe transporty.’

  margreth

  TAKA PRAWDA!!!Amen

Anonim

Artykuł sugeruje że w Jedwabnem był pogrom Żydów, w domyśle wykonany przez Polaków. Nie było żadnego pogromu, to był mord wykonany przez Niemieckich żołnierzy. Miło by było gdyby autor nie dawał wiary bzdurom pana Grosa.

FFrr00ddOO

ilościowe zestawienia relacji mogą prowadzić do pomyłek.
Proszę sobie wziąć szwedza prasę i sprawdzić przytaczaną w artykułach narodowość sprawców gwałtów.
Otóż jesli coś będzie wspomniane, to raczej, w kilku % że to Polak, Rosjanin czy Ukrainiec. W większości artykułów narodowość / pochodzenie etniczne gwałciciela będzie pominięte. A prawda … prawda nikogo tam nie obchodzi. I co za 60 lat zrobią tam historycy, na podstawie takich bardziewnych źródeł? Stwierdzą, że Słowianie byli głównymi sprawcami zmiany Sztokholmu w europejską stolicę gwałtów.

KTSC

Przede wszystkim brakuje tutaj jako zrodla pierwszego, odkrytego jakis czas temu, raportu Karskiego z ’39 roku. Jedna czesc poswiecil zyciu Polakow na terenie okupowanym przez Niemcy, po czym przedostal sie na teren okupacji sowieckiej.

Dosc gorzko pisze o ochoczej wspolpracy ludnosci zydowskiej z aparatem komunistycznym i wladza sowiecka, wskazujac przy tym, ze w nowo powstajacych organach administracyjnych Zydzi stanowia znaczny odsetek. Dodatkowo wskazal na donosicielstwo zydowskie, skutkiem czego byly wywozki i przesladowania/morderstwa Polakow. Karski przy tym skontastowal, ze ludnosc polska z powodu dzialan ludnosci zydowskiej jest wobec Zydow coraz bardziej niechetna.

Polecam ten raport! Jest szokujacy

Henryk Spaltstein

Dodać potrzeba, że Żydzi zajmowali o wiele wyższe stanowiska od innych narodowości i mieli znacznie wyższy odsetek uczestnictwa w aparacie władzy (inaczej niż mógł wskazywać odsetek względem ogółu). A wiadomo, że myśl idzie od głowy (żydowscy decydenci) i potem działanie podejmuje ciało (szeregowi nieżydowscy pracownicy). Tak podobnie może być w odniesieniu do „witaczy”, którzy w większości stanowili nie-Żydzi, ale byli inspirowani przez żydowskich wichrzycieli.

  Anonim

  myślę że to jest racja. To był czas kryzysu. Bankowość była w większości w rękach żydów.
  Tak jak dzisiaj. Mechanizm bez litości i skrupułów. Ale też byli tacy którzy nie mieli nic z tym wspólnego. Ci co sterowali gospodarką międzynarodową , bankowością w rychło czas uciekli z radością witani przez zachodni kapitał.
  Ci biedni byli z radością witani przez armię czerwoną a resztę przywitali Niemcy.
  Ale jest jedno przez setki lat nie mogą się zdecydować kim są , stanowili zamkniętą społeczność
  nie integrowali się z żadnym narodem nawet byli nonszalanccy do innych narodów.
  Trafili na czas i okoliczności -skupiły się na nich.
  Żal ludzi i tylu.
  Patrząc i cofając się do perspektywy natury- natura eliminuje organizmy które się nie poddają asymilacji .
  W naturze jest jedna zasada albo jesteś z nami i budujesz kolonię lub giń albo znajdź inne miejsce swojego rozwoju.
  Dzisiaj mamy ten sam problem ale z kulturą MUŁZUMANÓW jest agresywna – dzisiaj już możemy pytać czy oni nas wyeliminują czy my ich.
  Odpowiedź znajdziemy za 50 może 100…200 lat

Anonim

Jeszcze kilka lat i okaże się, że komunizm wprowadzali etniczni nordycy-aryjczycy, a polski aparat bezpieczeństwa tworzyli Eskimosi.

bt

Jak można narzeka na bojkot sklepów żydowskich, skoro Żydzi nie mogli lupować w sklepach nieżydowskich i to z kilku powodów: Po pierwsze, w sklepach nieżydowskich, produkty były dla nich nieczyste.
Żydzi uważają siebie za istoty boskie, więc budzą sprzeciw który jest anonsowany jako antysemityzm.

  maciejmakro

  Nie za boskie ale za „wybrane” ale ogólnie trudno nie dostrzec że budzić to musi sprzeciw, zresztą warto pamiętać że nacjonalizm (nazizm właściwie) to ideologie bliska wielu Żydom do dziś tyle że zowie się syjonizmem.

maciejmakro

Autor manipuluje statystykami niczym Goebbelsik,
Poza tym Jedwabne to była robota NIEMCÓW! Wskazuje na to zarówno modus operandi jak również fakt że sprawowali na tym terenie CAŁKOWITĄ władzę!
Nawet jeśli zgromadzono tam jakąś ilość Polaków, to nie mieli oni żadnej możliwości samodzielnych działań!

maciejmakro

W styczniu 1941 roku na 403 pracowników politycznych aparatu partyjnego w obwodzie zaledwie 56 było Żydami (13,8 procent). „…. a ilu pełniło funkcje kierownicze?!
Poza tym mord w Jedwabnem nosi WSZElKIE cechy działań Niemieckich, oni twkże posiadali stosowną organizację i dysponowali uzbrojonymi formacjami. Tylko „historyk” miary Grossa może upierać się że mnóstwo osób narodowościmżydowskiej posłusznie spełniało polecenia garstki nieuzbrojonych Polaków!

Anonim

o rzetelności autora stanowi jedno zdanie: „Wizna, Radziwiłłów Jedwabne, miejscowości gdzie w 1941 roku miały miejsce duże pogromy” Jedyna miejscowości gdzie można było mówić o „pogromie” to Jedwabne, na szczęście już wyjaśnione przez historyków i to Oxfordzkich więc obiektywnych. Po za tym szkoda że taki tok rozumowania tylko wobec Żydów da się zastosować, za to Polacy jak jeden antysemici i współpracownicy Hitlera i tutaj żadnych wyjaśnień naukowych i danych procentowych nie ma. W mojej opinii autor to zwykły rasista, Żyda zawsze cos usprawiedliwia, Polaka nigdy a te około milion deportowanych to sami sobie winni antysemici, z którymi ojczyzna proletariuszy „zrobiła porządek”

ramirez

nie internet tylko wspomnienia żołnierzy polskich walczących w wojnie obronnej w 1939r.
poczytajcie głąby książki a nie internet
barany z czerskiej

kasia

tekst beznadziejny, wybielający żydów. opierający się na książkach grossa czyli kłamliwych.

Dex

Żydzi witali z otwartymi ramionami Armię Czerwoną z tych samych powodów co Polacy na Kresach witający kwiatami armię hitlerowską – dla jednych i drugich było to wybawienie od okrucieństwa, terroru i represji danego okupanta.

  joko

  Tak było,przykład dalszej mojej rodziny z okolic Trok.Dzieki Niemcom udało im się uniknąć podrózy na wschód.

Vonn

Krewny mojej rodziny w 45 roku (ziemia kutnowska) poszedł witać Armię Czerowną, był chłopem pochodzenia polskiego. Zarzekał się, że da pół litra bimbru pierwszemu czerwonoarmiście, jakiego napotka. Spotkał. Czerwonoarmista zapytał która godzina, wuj wyciągnął bardzo ładny, kolejowy zegarek z kieszeni. Po chwili nie miał zegarka. :)

Z drugiej strony u innej ciotki stacjonowała drużyna niemiecka (ok. 12 ludzi). Była zostawiona na pastwę Rosjan, jako „spowalniacz” – mieli postrzelać, sprawić, ze nacierający zalegną na moment, mieli zdobyć nieco czasu dla tych, którzy wykonywali popisowy francuski manewr wojskowy. Ciotka zauważyła, że dowódca niemiecki ma piękny krucyfiks na szyi i bezczelnie, łamaną niemczyzną powiedziała coś w rodzaju: „Oddaj mi go, Tobie już się nie przyda”. Miała szalone szczęście, że był to człowiek zmęczony wojną, bo w innym razie mogłaby tego dnia skończyć swoje życie.

  Czytacz

  I jaki ma to związek z żydami, albo ich udziałem w NKWD? Swoją drogą ciekawe wspomnienia. Pozdrawiam.

Anonim

Ponad 1000 nazi agentow bylo wsrod zydow,to ile moglobyc wsrod sowieckich ?

Żagiew („The Torch”), also known as Żydowska Gwardia Wolności (the „Jewish Freedom Guard”), was a Nazi-collaborationist Jewish agent provocateur group in Nazi German-occupied Poland, founded and sponsored by the Germans and led by Abraham Gancwajch.[1] Many Żagiew members were related to the collaborationist Jewish organization Group 13, which was also led by Gancwajch. The Nazis had over a thousand Jewish secret agents in Poland[2] and some were permitted by their Gestapo handlers to possess and bear firearms.

The organization operated primarily within the Warsaw Ghetto. Its primary goal was to infiltrate the Jewish resistance network and reveal its connections with the Polish underground aiding and hiding Jews in the General Government. The organization was able to inflict considerable damage on both fronts.[3] Żagiew agents were also instrumental in organizing the Hotel Polski affair in Warsaw, a German scheme to lure thousands of wealthy Jews under false promises of evacuation to South America into a trap and extort their money and valuables before killing most of them

vim

Odkąd portal zaczął swoją współprace z jedynymi „ideowo słusznymi” zamiast historii sponsoruje nam propagandę polityczną.
Ludzie przecież trochę książek powstało z spisanymi wspomnieniami tamtych ludzi, może to nie mamby bogatego księgozbioru po ci ludzie zaczęli umierać ze starości kiedy zabrano się za spisywania ale są i zamiast czytać wypociny kupcie książkę i poczytajcie.

Co do Jedwabnego, od dawna mówi się że ekshumacja pozwoliłaby rozwiązać wiele zagadek tamtych wydarzeń ale tylko jedna grupa naciska aby tego nie robić.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @vim: Szanowny Panie, od kiedy niby zaczęliśmy tę współpracę? Przypominam, że artykuł został napisany ponad rok temu. Poza tym w żadnym momencie naszej działalności nie przypominam sobie rozpoczęcia współpracy z „ideowo słusznymi”, którzy sponsorowaliby naszą, jak to Pan określił, „propagandę polityczną”. Pozdrawiamy.

jol

nie po raz pierwszy ciekawostkihistoryczne.pl wykazują się daleko posuniętą manipulacją,
przez rok wytrzymywałem tu czytając i trawiąc różne bzdury, ale teraz to juz przegieliście nieźle, cieszę się jedynie z jednego faktu – że tradycja ustna u Polaków jest żywa i za to trzymam kciuki, oby tak było dalej

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @jol: Szanowny Panie, mógłby Pan być nieco konkretniejszy? Kim manipulujemy i jak? Skoro nasza rzekoma manipulacja jest tak daleko posunięta to może Pan jednak coś więcej o niej chyba powiedzieć. P.S. pisze Pan, że wytrzymał rok czytając te „różne bzdury”. Jak mamy to odczytywać? Aż rok czyli to nie były takie do końca bzdury, czy lubi Pan bzdury i dlatego aż tyle czytał? Jesteśmy otwarci na wszelką krytykę, ale powiedzenie po prostu, że piszemy bzdury, ale mimo wszystko Pan je czytał i to sporo czasu nic nie wnosi. Pozdrawiamy.

Heh

Artykuł zdecydowanie wybielający Żydów przez odpowiednie dobieranie danych i informacji dla pozoru oparcia na faktach. Poza tym śmieszne wnioski – matematycznie coś może nie wyglądać tak jak w rzeczywistości. Np. 56 Żydów na 403 aktywistów sowieckich to wg autora przecież TYLKO ok. 13 proc. Wyobraźmy sobie, że zaglądam do ośmiu ok. 50-osobowych sal i w każdej prawie dziesięciu ludzi to Żydzi – normalny człowiek nie wylicza wtedy procentów tylko od razu rejestruje fakt, że w tych salach jest bardzo dużo Żydów.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Panie, zarzuca Pan Autorowi naginanie rzeczywistości i śmieszne wnioski, ale sam Pan sobie przeczy. 13 procent matematycznie to wg Pana mało, ale „w realu” to nagle bardzo dużo. P.S. „normalny człowiek” czyli nienormalny to…? Według Pana normalny człowiek to ten, który wchodząc do sali rejestruje Żydów. Jest Pan pewien, że chciał Pan to napisać? Pozdrawiam.

   margreth

   HA HA HA „jest Pan pewien, ze chcial to napisac?” a wie jeszcze TOWARZYSZU, co to WSTYD?

   Niech kupi sobie ksiazke Aleksandra Szumanskiego „Mord Polskich Dzieci w Lodzkim Getcie” co sie planowalo tak jak tutaj ten zydoski Scheiß zrzucic na nas, tak samo jak Katyn na Niemcow i to wszystko co sie tylko dalo i udalo, a sam sie przekona jak dalece odbiegacie od prawdy …???… prosze sobie porownac z tym co sami o tym Getcie Lodzkim napisaliscie, ze gdy sie to czyta, to uczciwy czlowiek wstydzi sie za was!
   Sprawczyni Genowefa Wroblewska z Lodzkiego Ozorkowa (ur.1923) podczas wojny Eugenia Pohl wsplpracujaca z gestapo SS, ktora miala zbroczone rece krwia Polakow, nawet nie doroslych tylko dzieci w wieku 2 latka do 16, nad ktorymi sie znecala batem na apelu za zrobienie siusiu w majtki za co byly przetrzymywane w bloku karnym nr.8 bez drzwi i szyb w oknach, gdzie spaly przy temeraturze -27/30°C bez zadnnego okrycia i gdzie pupcie przymarzaly do desek, ze zadne dziecko tego nie przezylo… jest opis tych, ktorzy slyszeli placz tych dzieci wolajacych mame…
   Za niewyrobiona norme w pracy, ktorej nie podollby rede wyrobic dorosly, szczegoolnie ze slabe i chore, mozone glodem i za kradziez kromki 150 batem na Apelu, 3 x po 50 zeby przezyly do ostatniego bata, gdzie tracily przytomnosc polewane wiadrem wody ktora na nich zamarzala i tak pozotawione umieraly…???…
   Z ok. 20 tys.dzieci do wyzwolenia przezylo tylko 900 z ktorych wiekszosc umierala jedno po drugim z wycienczenia oranizmu..

   Tymczasem wy mistrzowie manipulacji faktami i dezinformacja w waszych wspomnieniach mieliscie odwage napisac, ze ta sama Eugenia Pohl oddawala dzieciom wlasne porcje jedzenia zeby przezyly i grala im na gitarze, zeby umilic im w tym lagrze zycie…???… czy istnieje bardziej od was podly narod, ktory nie ma litosci nawet do malych niewinnych dzieci..???… powiem wam, ze niektore zwierzeta nie sa takie jak wy!
   SKONCZ WASC I WSTYDU OSZCZEDZ BO BOG WIDZI I W KROTCE ODDA TOBIE!Amen.

Danuta Marchwinska

Proszę zapoznać się z Żydowskim Talmudem. Większość z Żydów uważa Lucyfera za swojego Boga.

Czytacz

Reasumując to jednak zdradzieccy czy nie? Autor stosuje sofistykę i manipulację moim skromnym zdaniem. Na koniec wstyd panie autorze za brak obiektywizmu, albo chociaż próby zamaskowania jego braku.

Anna

Tekst po prostu obrzydliwy. Co autorzyna dzięki niemu skorzystał? Jakieś granty?
Zdrada przy każdej okazji, przy każdym najeździe obcych na Polskę – zawsze zdrada. Czy Polacy powinni czuć się zobowiązani do chronienia zdrajców?

  margreth

  PELNA ZGODA ANIU !!!
  ====================>> LICZYLI NA TO ZE TRAFIA NA POLAKA GLUPSZEGO OD SIEBE !!!

margreth

ZASKOCZYLIBYSCIE MNIE GDYBY WASZ ARTYKUL CHOCIAZ 1 x NIE BYL STRONNICZY NA KORZYSC ZYDA!!!
======================================================================================>> WSTYDZCIE SIE!!!
LUDZIE BEZ WLASNEJ TWARZY TYLKO TAK MANIPULUJA FAKTAMI I WPROWADZAJA DEZINFORMACJA BO MAJA SIE CZEGO WSTYDZIC!!!
BOG ZNA PRAWDE I WASZ PISMAKOW TRUD JEST PROZNY BOWIEM WLASNIE DLATEGO PRAWDA WDEPTANA W ZIEMIE WYRATSA SAMA!!!
NAPRAWDE MYSLICIE ZE TAK SAMO MOZNA MANIPULOWAC BOGIEM???
============================================================> MACIE WOGOLE POJECIE JAK BEDZIECIE SIE KIEDYS SAMI TEGO WSTYDZIC …???… DALTEGO NAWET WAM WSPOLCZUJE!!
Wolalabym nigdy sie nie urodzic albo umrzec na miejscu, jak byc na waszym oszustow i klamcow, manipulatorow i zlodzieji!Amen.

margreth

DLA „Ciekawostek historycznych.pl” TAKA MOJA RADA:
NIE JEST DOBRZE Z GORY ZAKLADAC ZE KTOS JEST GLUPSZY OD NAS!Amen

margreth

Szkoda ze oprocz demagogii o zydach, ktorzy posluguja sie zrusyfikowanym zargonem jidysz, nie ma ani jednego slowa o tych drugich, ktorzy posluguja sie zargonem jidysz ZGERMANIZOWANYM jeszcze gorszych, z ktorymi zra sie od stuleci gdzie dla pieniedzy zyd zyda na smierc posylal i ktorzy tak samo witali brawami tylko nie Armie Czerwona a III-Rzesze Adolfa Hitlera, ktoremu tak samo budowano tryjumfalne Bramy obrzucajac kwiatami, calujac zolnierzy tylko z drugiej strony …???…

Hmm

Jakub Berman (wujek Marka Borowskiego), Aleksander Orlov, Krwawa Luna (Julia Brystygier), Fejgin, syn Singera wszyscy przypadkowo byli komunistami. UPS przypadek, że część walczyła w 1920 po stronie bolszewików, UPS przypadek, że Brystygier była w wolnej Polsce więziona za działanie komunistyczne, UPS przypadek, że Aleksander Orlov (oczywiście nazwisko zmienione) walczył na tyłach armi polskiej przejmując Żydów uzbrojonych przez Polaków na stronę wroga, po czym od 1935 r. był odpowiedzialny za rewolucje w Hiszpanii. Jak chcecie coś pisać historii to sięgacie przyczyn i faktów. Nie było w Polakach chorego antysemityzmu, który próbujecie ludziom wmówić,tylko problem żydowskiego komunizmu był realny, a ich działania antypolskie bardzo dobrze zorganizowane, a żydzi szczerze w to wierzyli i jak widać po życiorysie Jakuba Bermana grając drugie skrzypce, cała Polska śmietankę wymordowali i historię od nowa napisali.

Anonim

Stawiali dla Rosjan, bramy powitalne, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, Polacy – oczywiście komuniści – i komuniści. Jakiej narodowości byli ci komuniści ? Bo obok nielicznych Polaków, Białorusinów i Ukraińców, to najwięcej ponad 50% komunistów było Żydami. Natomiast wśród młodzieży stanowili Żydzi aż 70% wszystkich członków, organizacji komunistycznych. Tak więc obok relacji o witaniu przez Żydów okupantów Rosyjskich, powinna być też informacja, że wśród witających Rosjan – komunistów – Żydzi stanowili ponad 60% witających. Więc jeśli piszemy oddzielnie o witających Rosyjskich okupantów Polakach, to wśród komunistów procent Żydów jeszcze wzrasta. Zresztą Żydzi stawiali bramy powitalne nie tylko Rosjanom ale też …Niemcom ! Natomiast jest faktem że Niemcy nie życzyli sobie żadnej współpracy z Żydami. Bo gdyby gestapo współpracowało z Żydami tak jak to robiło to NKWD, to struktury ZWZ zostały by rozbite przez Gestapo, tak samo szybko jak zrobiło to NKWD na obszarze okupacji Rosyjskiej, korzystając z informacji Żydów donosicieli.

Polonicus anonimus

Boże co za obrzydliwe komentarze tu. Antysemityzm Polaków w czasie 2 wojny był aż nadto widoczny. Choć pewnie najwiecej było osób obojętnych. Żydzi bali się Polaków bardziej niż Niemców bo ze strony Polaka sąsiada można się było spodziewać pomocy, Niemca w teorii nigdy. Fatalna była w tym wszystkim postawa KK. Tam gdzie księża byli antysemitami tam okoliczne społeczności często wykazywały się większa agresja wobec współobywateli pochodzenia żydowskiego. Jakoś jak czytamy o powszechnym donosicielstwie lub licznych przykładach szmalcownictwa to się oburzamy ze rozszerza się to na całość narodu polskiego ale kiedy cześć Żydów okazała sympatie bolszewikom nie mamy problemu ze spaleniem całej społeczności w stodole. Czy tam byli czy nie byli kolaboranci. Strach żyć w takim narodzie który jeste skrajnie bezkrytyczny wobec siebie ale sam uważa się za pępek świata.

Rpg

Straszny artykuł rodem z gazety wyborczej. Żydzi sami są antysemitami. Bolszewicy to też byli Żydzi a po dojściu do władzy swoich niszczyli.

Zobacz również

Dwudziestolecie międzywojenne

To miała być prawdziwa Ziemia Obiecana dla Żydów. Dlaczego ten ambitny projekt okazał się spektakularną klapą?

W 1934 roku w ZSRR powstał Żydowski Obwód Autonomiczny. Projekt okazał się klapą – w 2010 r roku mieszkało tam zaledwie ok. 1600 Żydów.

20 stycznia 2023 | Autorzy: Violetta Wiernicka

Dwudziestolecie międzywojenne

„Żonie rozbili głowę, a córce odcięli palce”, strzelali do ludzi wyskakujących z płonących domów. Polacy urządzili we Lwowie piekło

W piątek 22 listopada 1918 roku por. Abraham i chor. Mazanowski zawiesili polską flagę na wieży lwowskiego ratusza. Kilka godzin wcześniej ukraińscy żołnierze wycofali się...

1 października 2021 | Autorzy: Piotr Janczarek

Druga wojna światowa

O takich historiach też trzeba mówić. 5 Żydów, którzy dorobili się na II wojnie światowej

Aż trudno uwierzyć, że znalazły się osoby, które nie miały żadnych skrupułów, aby dorabiać się na krwi i łzach własnego narodu. I wcale nie pociesza, że...

23 lipca 2016 | Autorzy: Krystian Fred

Druga wojna światowa

Ilu Polaków naprawdę zginęło ratując Żydów?

Tortury, obozy koncentracyjne, egzekucje, palenie żywcem – taka była cena człowieczeństwa w okupowanej przez Niemców Polsce. Ilu Polaków zamordowano za niesienie pomocy żydowskim sąsiadom?

7 kwietnia 2016 | Autorzy: Daniela Wołos

Druga wojna światowa

Polacy mordowali nie tylko w Jedwabnem. Trzy pogromy, których powinniśmy się wstydzić

Gwałcili, mordowali, wyrywali złote zęby, rozbijali o ściany główki malutkich dzieci. To nie zbrodnie nazistów, nie dzieło bolszewików, nie rajd band UPA. To Polacy rozprawiali...

1 lutego 2016 | Autorzy: Daniela Wołos

Druga wojna światowa

Białorusini, Ukraińcy, Żydzi… Czy armia Andersa to było polskie wojsko?

Przyjęło się, że żołnierzy armii Andersa nazywa się zbiorczo Polakami. Wojsko polskie powstałe w ZSRS składało się jednak z przedstawicieli wielu narodowości, dawnych obywateli II...

7 października 2015 | Autorzy: Dariusz Kaliński

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.