Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Republika Łokocka. Zapomniany kolaborant Trzeciej Rzeszy

Czas obalić bolszewizm!Zapewne słyszeliście o kolaborującej z Niemcami Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej generała Andrieja Własowa. Ale czy wiedzieliście, że na okupowanych terenach ZSRR powstało całe państwo kierowane przez… rosyjską partię nazistowską?

Łokoć to niewielka miejscowość, która przed atakiem III Rzeszy na ZSRR leżała w obwodzie orłowskim (obecnie w briańskim). Na pierwszy rzut oka nie wyróżniała się niczym szczególnym. No może poza jednym szczegółem: to w tych okolicach osiedlano wypuszczanych z łagrów „kontrrewolucjonistów”, którym nie wolno było zamieszkać w Moskwie, Leningradzie i innych dużych miastach sowieckiego imperium.

Właśnie dlatego, gdy Łokoć został w październiku 1941 r. zajęty przez niemieckie wojska, w głowach inżynierów z miejscowej gorzelni – Konstantina Pawłowicza Woskobojnika oraz Bronisława Władysławowicza Kamińskiego – zrodził się pomysł stworzenia kolaboracyjnej Republiki Łokockiej.

Konstantin Pawłowicz Woskobojnik. Pierwszy przywódca Republiki Łokockiej.

Konstantin Pawłowicz Woskobojnik. Pierwszy przywódca Republiki Łokockiej.

U boku Niemców

Obaj „ojcowie założyciele” ze swym pomysłem udali się do dowódcy niemieckiej 2. Armii Pancernej, generała Heinza Guderiana. Ich idea bardzo przypadła mu do gustu i już 15 listopada 1941 r. powołano do życia Łokocki Okręg Samorządowy, na którego czele stanął Woskobojnik. Nowa jednostka administracyjna została wyposażona we własną milicję paramilitarną (ochotniczą), mającą podjąć walkę z bolszewicką partyzantką. Formacja ta przyjęła nazwę Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), zaś jej dowódcą został nie kto inny jak Bronisław W. Kamiński.

Twórcy Republiki Łokockiej, obejmującej swym zasięgiem kilka rejonów obwodów orłowskiego i kurskiego, przeprowadzili szereg reform gospodarczych, chcąc w ten sposób zjednać sobie okoliczną ludność. Rozwiązano między innymi znienawidzone kołchozy zwracając ziemię chłopom oraz promowano – tak zwalczany przez komunistów – prywatny handel. Nie zapomniano również o edukacji i zdrowiu mieszkańców, co zaowocowało otwarciem szeregu szkół, szpitali oraz punktów pomoc medycznej.

Przybliżone położenie Republiki Łokockiej na mapie operacji Barbarossa. W prawytm górnym roku dokładne granice republiki, usytuowanej pomiędzy Briańskiem, Kurskiem i Orłowem.

Przybliżone położenie Republiki Łokockiej na mapie operacji Barbarossa. W prawym górnym roku dokładne granice republiki, usytuowanej pomiędzy obłastami briańskim, kurskim i orłowskim.

Jak pisze w swej książce „ZSRR pod okupacją” Boris Sokołow:

Oficjalną ideologią Republiki Łokockiej stał się nacjonalizm, a partią rządzącą – Rosyjska Partia Narodowo-Socjalistyczna. Dogmaty narodowego, socjalizmu dostosowane do warunków rosyjskich, krzewił wśród mas „Gołos naroda”. Antysemityzm był ważnym punktem tego programu.

Jedna partia (nazistowska), jeden wódz

Na istnienie popieranej przez ludność, tolerowanej przez Niemców i na dodatek nazistowskiej republiki na rosyjskiej ziemi nie mogła pozwolić Moskwa. Józef Stalin nakazał podjąć bezwzględną walkę z kolaborantami znajdującym się w tym rejonie oddziałom partyzanckim.

Już 8 stycznia 1942 r. w zorganizowanej przez nich zasadzce zginął Woskobojnik. Jego miejsce zajął Bronisław W. Kamiński, łącząc w swoich rękach władzę cywilną i wojskową. Od tej chwili piastował stanowiska Ober-burgomistra i kombriga, zaś łokocka propaganda kreowała go wręcz na ojca narodu rosyjskiego, który po zwycięstwie Niemców nad bolszewikami zasiądzie na Kremlu.

Na razie jednak Kamiński nie potrafił nawet zapanować nad sytuacją w swym małym „państwie”. Coraz większym problemem stawała się sowiecka partyzantka, stosująca na szeroką skalę trudny do opisania terror. O jego skali najlepiej świadczy fakt, iż partyzanci rozstrzelali, powiesili lub zamęczyli na śmierć ponad 10 tysięcy osób (z tego około 200 ofiar spalono żywcem).

Bolszewicy puścili również z dymem 24 wioski. Wszystko to powodowało znaczący wzrost dezercji z szeregów RONA. Innym problemem była szerząca się wśród żołnierzy oraz ludności cywilnej plaga pijaństwa (niepokojąca nawet jak na radzieckie warunki!), której nie potrafiły powstrzymać drakońskie kary, z rozstrzelaniem włącznie.

Plakat propagandowy Republiki Łokockiej

Plakat propagandowy Republiki Łokockiej

Sytuacja z każdym kolejnym miesiącem stawała się coraz bardziej dramatyczna. Po klęsce 6. Armii Paulusa pod Stalingradem wydawało się, że jeszcze przed nastaniem wiosny 1943 r. Armia Czerwona odbije z rąk niemieckich tereny Republiki Łokockiej. W związku z powyższym Kamiński zadecydował o ewakuacji męskiej części ludności, przy czym odmawiający wyjazdu byli automatycznie uznawani za partyzantów i trafiali przed pluton egzekucyjny.

Przystąpiono również do systematycznych czystek byłego aktywu sowieckiego. Jak donosił cytowany przez Sokołowa – działający przy prokremlowskiej partyzantce – kapitan NKWD: masowo rozstrzeliwani są i wieszani więźniowie, po 30-50 dziennie. Również Niemcy nie wierzyli w utrzymanie frontu. W związku z tym postanowili zorganizować z oddziałów Kamińskiego własną formację partyzancką, która miała działać na tyłach Armii Czerwonej. Wszelako, niemal ostatkiem sił, wojskom Osi udało się powstrzymać nacierające wojska sowieckie i do ewakuacji Łokocia na razie nie doszło. Sytuacja ta nie mogła jednak trwać długo i w sierpniu 1943 r. kolejne uderzenie Armii Czerwonej przełamało niemieckie linie, co było jednoznaczne z zagładą Republiki Łokockiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, by czytać dalej.

Komentarze (9)

 1. Elżbieta Odpowiedz

  Wkradł się malutki błąd w zdaniu: „Łokoć to niewielka miejscowości, która przed atakiem III Rzeszy na ZSRR leżała w obwodzie orłowskim (obecnie w briańskim).” Powinno być „miejscowość”

  Pozdrawiam serdecznie
  Elżbieta Świtalska

 2. Mołdaw Odpowiedz

  Zauważyłem kolejny błąd, tym razem merytoryczny. Na stronie 2. zacytowano kapitana KGB, jednak KGB wtedy jeszcze nie istniało (powołano je w 1954). Myślę, że chodziło o NKWD.
  Pozdrawiam

  • Anonim Odpowiedz

   Chciałbym coś uściślić, bo nie wiem, czy zarówno autor artykułu jak i komentatorzy wiedzą, że NKWD jest nazwą potoczną ale niewłaściwą. Radziecka tajna policja polityczna w tamtych czasach – tak naprawdę – nazywała się „Ob’jedzinionnoje gosudarstwiennoje politiczeskoje uprawlenije” (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny), czyli w skrócie OGPU (cyrylicą odpowiednio: „Объединённое государственное политическое управление” i „ОГПУ”). Podlegała ona Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które w Związku Radzieckim nazywało się” Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych”. Rosyjska nazwa tego organu to „Narodnyj komissariat wnutriennich dzieł”, co właśnie daje skrót NKWD (cyrylicą odpowiednio: „Народный комиссариат внутренних дел” i „НКВД”).
   Wymowę rosyjskich słów napisałem, tak jak się słyszy (polski alfabet doskonale nadaje się do fonetycznego zapisywania języka rosyjskiego i nie ma potrzeby używania anglosaskich dziwolągów „sh” „kh” czy „v” i zapisywania „ł” jako „l”). W rosyjskim miękka głoska po „d” powoduję, że wymawiamy „dz”. Zapis „b’j” oznacza, że „b” i „j” wymawiamy oddzielnie („b” nie ulega zmiękczeniu).

 3. Członek redakcji | Autor publikacji | Rafał Kuzak Odpowiedz

  @Mołdaw: Masz rację, być może Sokołow zostasował tutaj jakiś skrót myślowy (że potem ten oficer był w KGB?) a ja podążyłem tym tropem i to przepisałem. Dzięki za zwrócenie uwagi.

 4. ciach Odpowiedz

  Jeśli już o błędach… Pod zdjęciem stoi jak byk (sic!) „W sierpniu 1945 r. siepacze z RONA wzięli z kolei udział w pacyfikacji Powstania Warszawskiego.”

Dodaj komentarz

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.