Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Jadwiga Kaliska (-1339)

Jadwiga Kaliska, Jadwiga Bolesławówna (-1339) – księżna i królowa Polski z dynastii Piastów urodzona około 1270 roku. Była córką księcia dzielnicowego, Bolesława Pobożnego. Decyzją krewnych (już po przedwczesnej śmierci swojego ojca) została wydana za mąż za obrotnego i awanturniczego władcę części Kujaw, Władysława Łokietka. Gdy jej małżonek przegrał rywalizację o polski tron i koronę z Wacławem II, zmuszona była przez kilka lat ukrywać się w przebraniu, w małej mieścinie na Kujawach. Po powrocie męża odegrała istotną role w stłumieniu rebelii krakowskiego mieszczaństwa zapamiętanej jako bunt wójta Alberta (1311-1312). W 1320 roku koronowana na królową Polski. Odgrywała istotną rolę w polityce, mąż oddawał jej nawet własną pieczęć, umożliwiając Jadwidze samodzielne podejmowanie kluczowych decyzji. Cieszyła się łaską kurii papieskiej, a po śmierci Władysława Łokietka w znacznym stopniu przyczyniła się do budowy węgierskiego stronnictwa na krakowskim dworze. Zmarła jako mniszka sądeckiego zgromadzenia klarysek.

 

Dowiedz się więcej o Jadwidze Kaliskiej:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Jadwidze Kaliskiej z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…

 

Najlepsze książki o Jadwidze Kaliskiej: