Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Władysław Łokietek (-1333)

Władysław Łokietek na obrazie Jana Matejki.

fot.domena publiczna Władysław Łokietek na obrazie Jana Matejki.

Władysław Łokietek (-1333) – książę i król Polski z dynastii Piastów. Urodził się jako syn księcia dzielnicowego Kazimierza I kujawskiego, po którym w 1267 roku odziedziczył Kujawy brzeskie i Dobrzyń. Początkowo władzę w jego imieniu sprawowała matka, Eufrozyna, następnie – od roku 1275 – zmuszony był dzielić ojcowiznę ze swoimi braćmi. Wielką karierę polityczną rozpoczął pod koniec lat 80., przejmując Sieradz, a nawet podejmując próbę opanowania Krakowa. Na przełomie lat 90. i 90. poślubił wielkopolską księżniczkę Jadwigę Bolesławównę. W 1296 roku, po śmierci Przemysła II, przejął władzę w Wielkopolsce. W 1299 roku został pokonany i przegnany przez czeskiego króla Wacława II, który następnie ogłosił się królem Polski. Powrócił do kraju w 1304 roku, stopniowo jednocząc jego prowincje pod swoim panowaniem. W latach 1311-1312 zmagał się z buntem krakowskich mieszczan, kierowanym przez wójta Alberta. W 1320 roku koronował się na króla Polski. Ostatnie lata panowania poświęcił na trudne i w większości nieudane walki z Zakonem Krzyżackim.

Dowiedz się więcej o Władysławie Łokietku:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Władysławie Łokietku z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…

 

Najlepsze książki o Władysławie Łokietku: