Jak wyglądał zwyczajny dzień w Berezie Kartuskiej?

Autor: | 26 lipca 2011 | 21,828 odsłon

Obóz odosobnienia w Berezie KartuskiejKika tygodni temu pisałem o wyżywieniu więźniów obozu w Berezie Kartuskiej. Dzisiaj chciałbym przybliżyć wam to jak wyglądał dzień powszechni osadzonych w „jedynym polskim obozie koncentracyjnym”. W tym celu sięgnijmy bezpośrednio do wspomnień jednego z nich, a konkretnie Władysława Ryncarza, nr obozowy 702.

Władysław Ryncarz w latach 30. był jednym z aktywniejszych działaczy Stronnictwa Ludowego na ternie powiatu bocheńskiego. Świadczy o tym m.in. fakt piastowania przez niego stanowiska sekretarza Zarządu Powiatowego SL w Bochni. W sierpniu 1936 roku został zatrzymany za organizację i udział w strajkach, jakie wybuchły w związku z obchodami „święta czynu chłopskiego” (15 sierpnia), upamiętniającego wkład chłopów w obronę kraju przed nawałą bolszewicką w 1920 r. Nie został jednak postawiony przed sądem, lecz podobnie jak kilku innych ludowców z Krakowskiego trafił prosto to obozu w Berezie Kartuskiej. Po latach tak wspominał swój pobyt w miejscu odosobnienia:

Co do zajęć w Berezie to było tak: praca trwała 8 godzin, ale tych wszystkich czynności było na 15 godzin, bo i ćwiczenia, bieganina, mycie ustępów, szorowanie, tak że bite 15 godzin to trwało. Pobudka o godzinie 5. Następnie ubieranie się na korytarzu, potem na salę stać na baczność wpatrzony przed siebie w ścianę. Na sygnał gwizdka cała sala dwójkami z menażkami i ręcznikami do mycia biegiem dookoła bloku, po drugiej stronie którego stały beczki z wodą na wózkach dwukołowych, przyciągniętych poprzedniego dnia przez więźniów od pompy kieratowej, a oddalonej od bloku o paręset metrów. Z tyłu beczek były otwory zatkane korkami. Po wyciągnięciu tych szpuntów woda ciekła strumieniem, zaś więźniowie podstawiali menażki nabierając wodę i biegiem pod druty kolczaste. Myli się z menażki bardzo szybko, bo czas był wyliczony na minuty. Za chwilę gwizdek. Wszyscy na baczność, obojętne, czy się zdążył każdy umyć, czy nie. Znowu dwa sygnały gwizdkiem. Zbiórka w dwuszeregu. Biegiem na piętro, na salę. Znowu baczność przy swej pryczy. Następne dwa gwizdki, biegiem do suteren. Śniadanie. Zupa przeważanie kminkowa, kawałek chleba, czarny jak ziemia (…). O godzinie 12 przerwa. Trwała godzinę. Obiad, Jedno danie, zupa ziemniaczana (…). Tak samo na kolację, tylko zupa.

Na fotografii: Budynek administracji dawnego obozu w Berezie Kartuskiej na współczesnym zdjęciu (fot. Christian Ganzer, lic. CC ASA 3,0)

Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej powstał w 1934 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego. Według pomysłodawców był przeznaczony do przetrzymywania „burzycieli porządku publicznego i bezpieczeństwa”. Trafiali tam bez wyroku sądowego między innymi opozycyjni politycy, działacze mniejszości narodowych i komuniści. Do wybuchu wojny przez obóz przewinęło się około 3000 osób.

W tym czasie było pięć sal. Przeciętnie po 38 osób na sali. Piąta sala – tzw. karna. Przeważnie młodzi studiujący na wyższych uczelniach. Więźniowie z tej sali zawsze pierwsi wybiegali na zbiórkę i zawsze ostatni do jedzenia. Można więc sobie wyobrazić jak szybko musiano jeść tę gorącą zupę, żeby coś zjeść. Bo przecież zaraz gwizdek, a więc baczność, nie wolno się ruszyć, następnie biegiem dwójkami poza blok do mycia menażek i tam resztki zupy nie zjedzonej z żalem wylewano do ścieku.

Po każdym jedzeniu i myciu menażek cała sala biegiem do ustępu. Latryny były w dwóch końcach bloku, ale tak się składało, że jeden ustęp wciąż był nieczynny, a więc do tego pozostałego pędziły biegiem wszystkie sale. W ustępie było parę otworów i było rzeczą niemożliwą, aby się wszyscy z pięciu sal mogli załatwić, bo czas był krótki, a zatem gdzie kto mógł… Dlatego czyszczenie ustępów, do czego dawano tylko jedno wiadro wody, kawałek szmaty i starą miotłę, było niesłychanie ciężki i przykre. Bo czystość trzeba było utrzymać, a na to jednego wiaderka wody nie starczało, więc trzeba było gołymi rękami.

Spanie. O godzinie 19 kładliśmy się do snu. Ale ten bieg do spania zwykle się nie udawał, więc z powrotem i znów pod koc, i znów z powrotem, wedle woli „komendanta”. Na długim korytarzu obok ścian stały ławki, przy których odbywało się rozbieranie i ubieranie. Ubranie musiało być ułożone w ładną kostkę, co się rzadko kiedy udawało, zdaniem policjantów, którzy zrzucali kostki naumyślnie, ażeby je na nowo składać. W nocy sala była oświetlona. Na korytarzu wartowała policja, zaglądając przez szybkę, czy więźniowie nie rozmawiają.

<br /> Winieta "Gazety Polskiej"

(…) Wiemy co natomiast musi być w Polsce, bo my tak chcemy. Musi być porządek. Musi być powaga i będzie. Obozy koncentracyjne. Tak. Dlaczego? Dlatego, że widać owych osiem lat pracy nad wielkością Polski, osiem lat przykładu i osiem lat osiągnięć, osiem lat krzepnięcia – nie wystarczyło dla wszystkich (…).(Cyt. za organem prasowym Sanacji: Gazeta Polska, nr 168, 19 VI 1934) 

(…) Często w czasie nocy odbywały się rewizje na salach. Na gwizdek zrywano się z pryczy i każdy biegł na swoje stanowisko przy ułożonych w kostkę ubraniach czekając na rewizję. Czego szukano w siennikach, słomie, trudno było odgadnąć. Dały się jednak te rewizje we znaki. No, bo stój tu człowieku na zimnej posadzce boso, w bieliźnie, szczególnie zimą.

W Berezie wszystko należało wykonywać biegiem. Zajęcia, jak to już mówiłem, były różne, np. mieszanie kupy kompostowej rękami, albo równanie terenu, które odbywało się w ten sposób, że więźniowie nosili na łopatach ziemię na tereny niższe w odległości nawet 200 metrów. Gdy więzień niósł na łopacie ziemię, szedł wolno, a z powrotem po ziemię biegiem. Przy czym stale komendanci mówili, że bieg ma być jak na olimpiadzie. Często zdarzały się wypadki, że komendant upatrzył sobie ofiarę i wywołując ją mówił: „Dlaczego to aresztowany wykonuje pracę niechętnie?” Zaraz 25 pał i znowu biegiem do parkanu i z powrotem tak długo, aż więzień całkowicie wyczerpany nie mógł już nogami powłóczyć. Wtenczas ręce z łopatą do góry, przysiad, czołganie się, potem znowu do pracy.

W czasie przekopywania terenu przebierano gruz, cegłę, kamienie, więźniowie ładowali na wozy (…). Pomimo wielkiego wysiłku trudno było taki załadowany wóz uciągnąć. Wtedy to przybiegali policjanci i gumowymi pałami bili więźniów, gdzie się dało. „Do polityki wy, skurwysyny, toście siłę mieli, a do roboty to jej wam brakuje? Pchać prędzej!” Więźniowie chowają głowy w ramiona i próbują wóz ruszyć. Nie zawsze się to jednak udawało.

 

Tyle dzisiaj zostało z budynku w którym przetrzymywano osadzonych w Berezie Kartuskiej (fot. Czalex; lic.: CCA. 3.0 Unported). Stan na 2010 rok.

Tyle dzisiaj zostało z budynku w którym przetrzymywano osadzonych w Berezie Kartuskiej (fot. Czalex; lic.: CCA. 3.0 Unported). Stan na 2010 rok.

Ryncarz miał „szczęście”, bowiem przebywał w Berezie jedynie kilka miesięcy i z początkiem listopada został zwolniony. Jako ludowiec był również nieco łagodniej traktowany niż część osadzonych – komuniści i nacjonaliści ukraińscy. Po powrocie w rodzinne strony nadal aktywnie dział w ruchu ludowym, nie zważając na „nauki” otrzymane w miejscu odosobnienia. Najlepiej świadczy o tym fakt, że już 19 listopada przemawiał na zjeździe powiatowym SL, omawiając sprawy organizacyjne i zachęcając do wytężonej pracy na rzecz stronnictwa.

Wspomnienia te są szczególnie ciekawe właśnie dlatego, że autor nie był komunistą, lecz działaczem ludowym. Niestety większość zachowanych relacji bereziaków wyszła spod pióra działaczy Komunistycznej Partii Polski i są one mocno nasączone komunistyczną frazeologią.  Tutaj jest inaczej. Oczywiście, jak zawsze w przypadku wspomnień, należy mieć na uwadze ich subiektywność oraz to, że zostały spisane po prawie 30 latach. Niemniej jednak to, o czym pisze autor, znajduje potwierdzenie w książce Wojciecha Śleszyńskiego pt. Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939 – bodaj najlepszym z dotąd wydanych opracowań tego tematu.

Artykuł został oparty w głównej mierze na książce "Bereziacy", red. Leon Pasternak, Warszawa 1965.

Artykuł został oparty w głównej mierze na książce „Bereziacy”, red. Leon Pasternak, Warszawa 1965.

Na koniec warto dodać, że przykład Ryncarza dowodzi, iż metody stosowane wobec przetrzymywanych w Berezie nie przynosiły zamierzonych efektów. Zamiast zamknąć im usta na kłódki, w wielu przypadkach prowadziły wręcz do radykalizacji poglądów.

Źródła:

Podstawowe:

 1. Władysław Ryncarz, Z zapisków ludowca [w:] Bereziacy, pod red. Leona Pasternaka, Warszawa 1965, s.103-105.

Uzupełniające:

 1. Sprawozdania sytuacyjne wojewody krakowskiego za 1936 r., APKr, UWKr-287.
 2. Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, pod red. J. Dancygiera, Warszawa 1989.
 3. Wojciech Śleszyński, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Białystok 2001.

Kup ciekawą książkę (dużo taniej niż inni):

Powiedz innym co myślisz:

Rafał KuzakRafał Kuzak - Magister historii, fan muzyki rockowej i dobrej książki. Współautor "Wielkiej Księgi Armii Krajowej". Autor ponad stu artykułów poświęconych głównie przedwojennej Polsce i II wojnie światowej. Obecny zastępca redaktora naczelnego „Ciekawostek historycznych”. Więcej informacji o autorze.

Imperium
Komentarze do artykułu (19)
   • Szanowny Panie, wg mnie Pana jak bardzo wielu, prawie wszystkich wiedza jest żadna. Wczoraj zrozumiałem, że BEREZA to konieczność. W 1922r wiele milionów polaków chciało Polskiej Republiki Rad, często byli to ludzie uczciwi, tyle, że uważali, że jeżeli są dobrzy to dobro powinno być powszechne. Dla Pana Janusza Lewandowskiego należałoby wybudować nową Berezę bez dostępu do łączności. Twórca światowego kryzysu powiedział w Senacie, że świat może istnieć bez kryzysów ale trzeba by przestać kraść.

 1. Komentarze do art. z facebookowego profilu Ciekawostki historyczne, o których prawdopodobnie nie słyszałeś //www.facebook.com/pages/Ciekawostki-historyczne-o-kt%C3%B3rych-prawdopodobnie-nie-s%C5%82ysza%C5%82e%C5%9B/157583547765498?fref=ts:

  Pawel Rz.: Bereza Kartuska nie była wcale taka zła, przez cały czas istnienia obozu zmarło w nim od 4 do 20os. max, siedzieli w niej głównie członkowie OUN, UPA, KPP, ONR i PPS a racje żywnościowe miały ok 4000kcal, więc nie jest to aż tak wstydliwy epizod ;]

  Piotr K.: Co do definicji „obóz koncentracyjny” – to autor wg mnie myli pojęcia. Niemieckie obozy koncentracyjne (jak sama nazwa wskazuje), nie były jedynie ciężkimi więzieniami dla przestępców odsiadujących wyrok, ale miejscami koncentracji „podludzi” – przeznaczonych do masowej zagłady. Bereza Kartuska nie ma nic wspólnego z obozem koncentracyjnym. Była ciężkim więzieniem dla łamiących prawo, jakich to więzień w innych krajach europejskich i Ameryce… było niemało.

  Rafał Kuzak: Autor niczego nie myli, sama sanacyjna prasa nazywała Berezę obozem koncentracyjnym. A nazwa jest znacznie starsza niż rządy Hitlera i jego teorie rasowe.

  Zresztą jak inaczej nazwać Berezkę skoro zamykano tam ludzi bez wyroku, siedzieli bezterminowo, wykonywali niewolniczą pracę, a strażnicy ich wyzywali i bili?

  Kamil Sz.: No Kostek – Biernacki się nie patyczkował, choć taki był wtedy ogólny i niechlubny trend w Europie. Poza ukraińskimi bandziorami na chwilę wpadł tam też np. Cat-Mackiewicz, za krytykę (słuszną) sanacyjnej polityki zagranicznej. Za to wcześniejszy obóz w twierdzy brzeskiej był już robiony typowo pod przeciwników politycznych (Centrolew)

  • Drodzy adwersarze,
   Oczywiście czasy II RP to zupełnie inne rozumienie terminu obóz koncentracyjny więc dyskusja na ten temat nie ma najmniejszego sensu. W rozumieniu dokonań obozów hitlerowskich Bereza nabiera zupełnie innego znaczenia. Termin oczywiście pozostaje ale wypełnienie treścią ….
   Czy Bereza miała rację bytu, czy była taka potrzeba chwili? To zupełnie inne pytania. Odpowiedź jest trudna. Cezurą mówiącą tak lub nie będzie być może przewrót majowy. To co po 26 jest trudne do obrony. Nasz Marszałek nie był nieomylny a jego kredo” bić kurwy i żydów” jest odpowiedzią. Źli muszą ponieść koszty i kary. Pomimo śmierci Marszałka teza pozostała bez zmian. Niestety stery kraju, polityki …. były w rękach małości Becka, Mościckiego, Rydza, Biernackiego ……

   • Nieładnie tak przekręcać słowa Marszałka. Akurat o Żydach miał on całkiem wysokie mniemanie i dopóki żył Piłsudski antysemityzm był znacznie mniej widoczny niż po 1935 r. A już na pewno nie dopuściłby do powstania czegoś takiego jak OZN.

    • Gratuluje Panie Rafale… To pierwszy 100% obiektywny artykuł jaki przeczytałem na tej witrynie… Proszę mnie źle nie zrozumieć… Po prostu da się odczuć w wielu Państwa artykułach subiektywizm… Ale to zrozumiałe, każdy ma swoje poglądy, przekonania, i ma do nich prawo nie ważne czy jest historykiem, politykiem, specjalistą… itd. Uczestniczyłem w wielu dyskusjach na temat wydarzeń historycznych, poglądów politycznych, biografii… I za każdym razem na początek czy też koniec mojej wypowiedzi dodawałem zdanie, iż jest to moja subiektywna opinia. Obiektywna może być ona tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy do dyspozycji wszystkie zmienne potrzebne do oceny danego zdarzenia lub osoby… Co zdarza się rzadko, a tak naprawdę nigdy… Tak więc polecił bym umieszczanie takiego zdania na końcu: „Jest to subiektywna opinia autora oparta o publikacje źródłowe, opinie i komentarze są mile widziane. Mogą wnieść nowe spojrzenie na omawiany (przedstawiony) pogląd/opinie przedstawionych wydarzeń.” Czy coś w tym stylu… ;-)
     Pozdrawiam i Powodzenia

    • Panów szogunów jest wielu a nawet bardzo wielu i wszyscy są genialni a to, że nic nie czytali i nic nie wiedzą to nawet Oni nie biorą pod uwagę. Ja nie mam opinii ale podaję źródła literatury z której kożystam.

 2. Niech dzisiaj K+S+D przeprosza za mordy sanacyjnych pachołków na narodzie Bialoruskim i Ukraińskim i wypłaca stosowne odszkodowania ich potomkom a nie rodzinom bandziorów z AK typu „Ogień” , „Bury” ,” Młot” i inni./Kaczka +Szydłowóz + Dudowoz 2016.

 3. Pomysłodawcami powstania obozu byli premier Leon Kozłowski oraz min. sprawiedliwości Czesław Michałowski. Z tej dwójki zwłaszcza postać Kozłowskiego przedstawia się w bardzo ponurym świetle. Mściwy, zakompleksiony człowieczek z problemami alkoholowymi i dogłębnie zauroczony faszystowską ideą. Jak mantrę powtarzał za Goebbelsem frazesy o pożyteczności koncentracyjnych obozów. Za wzorzec dla Berezy posłużyły mu hitlerowskie Niemcy. Obydwa czwaniaczki (spoza kręgu zaufania Piłsudskiego) wykorzystali po prostu odpowiedni moment by zrealizować pomysł. Schorowany i wstrząśnięty morderstwem Bronisława Pierackiego Marszałek zgodził się bez wahania. Cały zapis prawny wzorowany był na hitlerowskiej ustawie „Schutzhaft”. Administracyjnie obiekt podlegał wojewodzie poleskiemu, którym specjalnie na tę okazję został były komendant twierdzy brzeskiej Kostek-Biernacki – rasowy sadysta. Do pracy w obozie zatrudniał policjantów znanych z brutalności i kryminalistów. Oficjalne dane nt. śmiertelności nie oddają całej prawdy. Mówi się tu o 20 zmarłych, ale tak naprawdę ofiary powinny być liczone w setkach. Zwyrodnialcy swoje śmiertelnie chore ofiary pośpiesznie zwalniali z Berezy by nie „paskudziły” im więziennej statystyki.

Dodaj swój komentarz:

Dodaj komentarz


Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu e-mail, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.
Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Nasze wydawnictwo

Dlaczego Haitańczycy uważają Jezusa za zombie i co do tego mają słowiańskie strzygonie?

Kup naszą nową książkę i przekonaj się, że prawda o żywych trupów jest dziwniejsza niż fikcja,

Wydaje się Wam, że wiecie już wszystko o żywych trupach? Uważacie, że są one tylko wytworem show biznesu, na dodatek mocno już wyeksploatowanym? Sięgając po naszą nową książkę przekonacie się, że prawda o żywych trupach jest zdecydowanie bardziej zaskakująca niż literacka czy filmowa fikcja.

15 maja 2016 | Czytaj dalej...

Życie to nie bajka. Kup naszą najnowszą książkę i poznaj makabryczne oblicze historii

Zombie_zapowiedz

Czarna magia. Krwawe ofiary składane pradawnym bogom. Ludzie pogrzebani żywcem. I sprawdzone sposoby naszych przodków na pozbycie się nieproszonych gości z zaświatów. To tylko kilka z mrożących krew w żyłach tematów, o których przeczytacie w najnowszej książce „Ciekawostek historycznych”.

8 maja 2016 | Czytaj dalej...

Epoki

Kategorie

Facebook


Polecamy

PIęć dni

Czy wiesz że...

russian-1
zachodni korespondenci ukrywali przed światem klęskę głodu na Ukrainie w latach 1932-33 i powielali radziecką propagandę o sukcesach pięciolatki bo… bali się o swoje akredytacje prasowe?

Na-ksiezycu
udział Polaków w podboju kosmosu był większy, niż powszechnie się sądzi? Bez pracy takich naukowców jak Mieczysław Bekker czy Wojciech Rostafiński człowiek nie postawiłby stopy na Księżycu.

Une_leçon_clinique_à_la_Salpêtrière
na przełomie XIX i XX wieku wielu naukowców dało się porwać modzie na spirytyzm? Konstruktorzy i wynalazcy, umysły ścisłe, wieczorami brali udział w seansach mediumicznych!