Ciekawostki Historyczne

Plotki o żydowskim pochodzeniu Adolfa Hitlera pojawiły się już w latach 20. ubiegłego wieku, niedługo po publikacji jego życiowego dzieła „Mein Kampf”. Czy jednak faktycznie w żyłach tego zbrodniarza płynęła „niearyjska” krew? I czy stało się to jedną z przyczyn jego rasistowskiej obsesji na punkcie Żydów?

O godzinie osiemnastej trzydzieści w Wielką Sobotę, 20 kwietnia 1889 roku, w pokoju numer 3 w Gasthof zum Pomper, w liczącym wówczas 4 tysiące mieszkańców austriackim miasteczku Braunau am Inn przyszedł na świat Adolf Hitler. Był czwartym dzieckiem austriackiego celnika Aloisa Hitlera i jego trzeciej żony Klary Pölzl. Został ochrzczony następnego dnia, kwadrans po trzeciej, przez księdza Ignaza Probsta.

Jego rodziców łączyły nie tylko więzy małżeńskie, ale i… pokrewieństwa – Klara była córką stryjecznej siostry swojego męża. Do zawarcia związku konieczna okazała się dyspensa biskupa, którą państwo Hitlerowie uzyskali 7 stycznia 1885 roku. Doczekali się łącznie pięciorga dzieci, lecz troje zmarło przedwcześnie. Oprócz Adolfa, przeżyła tylko urodzona w 1896 roku Paula. Poza nią przyszły Führer miał jeszcze dwójkę przyrodniego rodzeństwa – Angelę i Aloisa, dzieci z drugiego małżeństwa ojca z Franciszką Matzelberger.

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach?

Hitler niechętnie mówił o swoich korzeniach nie tylko z powodu bliskiego pokrewieństwa rodziców, co mogło stać się pożywką dla przeciwników politycznych, lecz również ze względu na niejasności związane z pochodzeniem jego ojca. Przodkowie Adolfa w linii męskiej wywodzili się z Strones w okręgu Waldviertel, znajdującym się około 80 kilometrów na północny zachód od Wiednia.

Ojciec Hitlera, Alois, przyjął to nazwisko dopiero 12 lat przed narodzinami osławionego syna. Wcześniej długo posługiwał się nazwiskiem panieńskim swojej matki.fot.Reinegger, Josef/domena publiczna

Ojciec Hitlera, Alois, przyjął to nazwisko dopiero 12 lat przed narodzinami osławionego syna. Wcześniej długo posługiwał się nazwiskiem panieńskim swojej matki.

W 1938 roku, po Anschlussie Austrii, miejscowość została dosłownie zmieciona z powierzchni ziemi, a Hitler niespecjalnie zabiegał o jej ocalenie. Zgodnie z oficjalną wersją wioska została włączona do pobliskiego poligonu Döllersheim w ramach rozbudowy bazy wojskowej. Jednak jak zauważa Bob Carruthers w książce „Burzliwa młodość Hitlera”:

Zważywszy na brak inklinacji Hitlera do ocalenia wioski, trudno wyciągnąć inny wniosek niż ten, że decyzja wiązała się z faktem, iż tam urodził się Alois i w Strones znajdowały się korzenie męskiej linii rodziny Hitlera. Dopóki wioska istniała, oczywista droga do badań nad historią rodziny Hitlera pozostawała otwarta dla nieprzyjaznych czynników.

Ale co właściwie Führer tak bardzo starał się ukryć? Jego ojciec, Alois Hitler, urodził się 7 czerwca 1837 roku jako nieślubny syn Marii Anny Schicklgruber, córki chłopa. Pięć lat później kobieta wyszła za mąż za młynarza Johanna Georga Hiedlera (lub Hütlera, w zależności od pisowni), ten jednak nie palił się do usynowienia dziecka. Rodzina żyła w skrajnej nędzy, a gdy w 1847 roku Maria zmarła, po Johannie Georgu słuch zaginął.

Zobacz również:

Na bakier z ortografią

Dziesięcioletni wówczas Alois znalazł schronienie u swego stryja Johanna von Nepomuka Hiedlera, bogatego rolnika, który mieszkał we wsi Spital. Aż do listopada 1876 roku posługiwał się panieńskim nazwiskiem matki – Schicklgruber. Później jednak przejął nazwisko ojczyma. Dlaczego? Istnieją dwie teorie na ten temat. Według pierwszej Hiedler osobiście uznał Aloisa za swego syna i potwierdził to w obecności notariusza i trzech świadków. Następnie proboszcz parafii Döllersheim, ksiądz Josef Zahnschirm, naniósł poprawki w księdze metrykalnej.

Druga hipoteza głosi, że to dzięki wysiłkom Johanna von Nepomuka dokonano korekty danych, Johann Georg od dawna już bowiem nie żył. Proboszczowi został przedłożony protokół zeznań trzech świadków wystawiony przez notariusza z Weitry stwierdzający, iż mężczyzna przed śmiercią uznał dziecko. Zdaniem Alana Bullocka Alois niedługo potem zmienił nazwisko na Hitler. Miało to nastąpić w 1877 roku, „na 12 lat przed narodzeniem się Adolfa, Alois Hiedler przezwał się «Hitler» i pod tym nazwiskiem znano jego syna”.

Skąd akurat taki zapis nazwiska? David Lewis tak wyjaśnia decyzję mężczyzny: „Alois uczcił uprawomocnienie swego pochodzenia, dystansując się zarówno od Johanna von Nepomuka Hütlera, jak i Georga Hiedlera – z połączenia obydwu nazwisk ukuł trzecią formę pisowni: odtąd jego rodzina posługiwała się nazwiskiem Hitler”. Inną teorię przedstawia w książce „Burzliwa młodość Hitlera” Bob Carruthers:

W dziewiętnastowiecznej Austrii umiejętność czytania i pisania nie była powszechna i do jego nowego nazwiska stosowano bardzo różną pisownię. (…) Panuje jednak zgoda co do tego, że Hitler to po prostu inna pisownia niemieckiego słowa Hüttler, oznaczającego drobnego posiadacza.

W epoce, kiedy poziom nauczania był niski, a umiejętność czytania i pisania daleka od powszechnej, błędy ortograficzne były na porządku dziennym i nie przywiązywano do nich większej wagi niż w szekspirowskiej Anglii. W XIX wieku nazwisko pisano na przemian jako Hütler, Hüttler, Hüettler, Hiedler i Heitler.

Mały Adolf zapewne nie zastanawiał się nad tym, kto jest jego dziadkiem. Dopiero gdy zaczął polityczną karierę, kwestia ta stała się paląca.fot.domena publiczna

Mały Adolf zapewne nie zastanawiał się nad tym, kto jest jego dziadkiem. Dopiero gdy zaczął polityczną karierę, kwestia ta stała się paląca.

Żydowskie korzenie Hitlera

Kim zatem był prawdziwy ojciec Aloisa? Na ten temat przez lata powstało wiele plotek. Szerzyły się one zwłaszcza w okresie, gdy Adolf Hitler stawiał pierwsze poważne kroki w polityce. Już Ernst Ehrensperger w swoim pamflecie z 1921 roku określił go mianem Żyda. „Żydowskość” miał odziedziczyć po dziadku ze strony taty (co ciekawe, tradycyjnie w judaizmie za Żyda uznawana jest osoba, której matka była Żydówką). Rzekomo był to zamożny człowiek, który wykorzystał Marię Annę, po czym ją porzucił.

Jedni przypuszczali, że mogło chodzić o członka rodziny Rothschildów z Wiednia. Inni twierdzili, że był to Żyd z Grazu o nazwisku Frankenberger bądź Frankenreiter, u którego babka Hitlera miała pracować jako kucharka. Tą ostatnią plotką posłużył się Hans Frank, kiedy oczekiwał na wyrok w Norymberdze.

Na krótko przed egzekucją w październiku 1946 roku w pamiętniku „Im Angesicht des Galgens” („W obliczu szubienicy”) miał wspomnieć o przedłożonym mu przez Hitlera liście, w którym William Patrick Hitler szantażował krewnego ujawnieniem informacji o żydowskich korzeniach rodziny. Frank miał za zadanie zbadać tą sprawę i doszedł do zaskakujących informacji: „ojciec Hitlera był półkrwi Żydem, zrodzonym z pozamałżeńskiego związku panny Schicklgruber z Żydem z Grazu. Oznaczałoby to, że Hitler jest Żydem w jednej czwartej”.

Były gubernator generalny okupowanej Polski nie dysponował jednak konkretnymi dowodami przemawiającymi za tą tezą. Przesłuchanie siostry Hitlera, Pauli, przez wydział kontrwywiadu armii amerykańskiej w 1945 roku także nie rozwikłało zagadki pochodzenia Führera. Miała udzielić następującej odpowiedzi:

Tylko krewni ze strony naszej matki byli nam bliscy. Schmiedowie i Koppensteinowie są naszymi ukochanymi krewnymi, zwłaszcza kuzynka [Maria] Schmied, która poślubiła Koppensteina. Nie znałam nikogo z rodziny swojego ojca. Moja siostra Angela i ja często mawiałyśmy: „Ojciec musiał mieć jakichś krewnych, ale my ich w ogóle nie znamy”.

Hitler, wygłaszający radykalne poglądy o czystości rasy, sam nie mógł dowieść swego „aryjskiego” pochodzenia. Jego drzewo genealogiczne dało się odtworzyć zaledwie dwa pokolenia wstecz.fot.M.Huwyler/CC BY-SA 3.0

Hitler, wygłaszający radykalne poglądy o czystości rasy, sam nie mógł dowieść swego „aryjskiego” pochodzenia. Jego drzewo genealogiczne dało się odtworzyć zaledwie dwa pokolenia wstecz.

Błąd w drzewie genealogicznym

Sam główny zainteresowany 29 lutego 1932 roku wynajął za kwotę trzystu marek wiedeńskiego genealoga, Karla Friedricha von Franka, w celu zbadania swoich korzeni w linii męskiej. Początkowo Hitler był zadowolony z wykonanej przez niego pracy – i to tak bardzo, że wystosował do niego list z podziękowaniami.

Jego radość skończyła się, gdy w „Neue Zürcher Zeitung” zamieszczono list jednego z czytelników. Uwagę autora przykuło w drzewie genealogicznym Hitlera „żydowsko” brzmiące nazwisko jego prapraprababki – Kathariny Salomon z Nieder-Plöttbach. W rzeczywistości kobieta była katoliczką i… nie miała nic wspólnego z rodziną Hitlerów. Okazało się, że badacz popełnił błąd. W dokumencie pod numerem 45 powinna była znaleźć się Maria Hamberger z tej miejscowości. Chociaż Karl Friedrich szybko naprawił pomyłkę, plotka na temat domniemanego żydowskiego pochodzenia Hitlera żyła już własnym życiem.

Hitler, chcąc uciąć spekulacje, zatrudnił innego specjalistę, Rudolfa Koppensteinera. Nic to jednak nie dało – ludzie wciąż powielali błędną wersję drzewa genealogicznego. Ostatecznie w 1938 roku Adolf zabronił podawania do wiadomości publicznej wyników dalszych prac badawczych w sprawie jego przodków. Ponadto nikt nie mógł wystawiać tablic pamiątkowych dotyczących jego korzeni, te zaś, które były już wywieszone, miały zostać usunięte. Jak podkreśla Bob Carruthers w książce „Burzliwa młodość Hitlera”:

Utrzymujące się wątpliwości związane z prawdziwą tożsamością jego dziadka ze strony ojca zrodziły nieuchronny domysł, że Hitler coś ukrywa, a w chorobliwym klimacie politycznym lat trzydziestych mogło to oznaczać tylko tyle, iż ma w sobie domieszkę krwi żydowskiej.

Na przestrzeni lat wielu naukowców próbowało dojść do prawdy. Wśród nich znalazł się również niemiecki historyk Werner Maser, który prześledził drzewo genealogiczne Führera do siódmego pokolenia. Korzystał przy tym z ksiąg parafialnych oraz dokumentacji obejmującej sprawy majątkowe i spadkowe. Efekt jego analiz podważył hipotezy o rzekomym żydowskim pochodzeniu Hitlera. Wartość tych ustaleń podkreślał między innymi profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Politycznej i Instytutu Historii PAN, Franciszek Ryszka. Jednakże dla niektórych nie są one wystarczające.

Niezależnie od tego, kto w tym sporze ma rację, jedno jest pewne – Hitler nie spełniał kryteriów „aryjskości” z ustaw norymberskich choćby dlatego, że nie był w stanie przedstawić niepodważalnych dowodów na swoje „właściwe”pochodzenie. Całą sprawę Bob Carruthers podsumowuje słowami: „Zakrawa na ironię, że człowiek stojący na czele partii, która przywiązywała takie znaczenie do «czystości» rasy, sam miał do tego stopnia niejasny rodowód”.

Bibliografia:

 1. Bullock A., Hitler. Studium tyranii, Czytelnik 1969.
 2. Carruthers B., Burzliwa młodość Hitlera, Bellona 2019.
 3. Grünberg K., Adolf Hitler. Biografia Führera, Książka i Wiedza 1988.
 4. Hamann B., Wiedeń Hitlera: lata nauki pewnego dyktatora, Dom Wydawniczy Rebis 2013.
 5. Kershaw I., Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy, Wydawnictwo Replika 2009.
 6. Lewis D., Człowiek, który stworzył Hitlera, Świat Książki 2005.
 7. Overy R., Dyktatorzy Hitler i Stalin, Wydawnictwo Dolnośląskie 2004.

KOMENTARZE (32)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Anonim

Czyli wątpliwości nadal nie są rozwiane. Nikt dzisiaj go nie chce. Dla Austriaków był Niemcem a dla Niemców Austriakiem. Żydzi zrobią wszystko żeby nie wyszło na jaw że miał jakieś korzenie żydowskie. Jeśli takowe miał? To że był ochrzczony nie jest żadnym argumentem.W Polsce nawet dzisiaj mamy wielu potomków żydowskich wprawdzie ochrzczonych ale nadal z żydowską mentalnością i ich kodeksem (a)moralnym tak różnym od polskiego katolickiego.

  Radomirus

  Co to jest żydowska mentalność i żydowski kodeks moralny i w czym on się różni od polskiego?
  Tylko prosiłbym bez odpowiedzi w stylu: „wszyscy wiedzą” czy „kto chce znaleźć w Internecie to znajdzie”…

  W kilku(nastu?) punktach proszę o wytłumaczenie. Najlepiej jak dziecku, łopatologicznie.

   ola22

   Żydzi: oko za oko, ząb za ząb. Katolicy: nie rób drugiemu co tobie niemiłe. Nie widzisz różnicy?

    christo

    Widzę różnicę – głównie w tym, jak bardzo katolicy nie przestrzegają swojego kodeksu moralnego.

    Eli

    Racja, zgadzam się. Polak da.., żyd Cie sprzeda …

   Slavic God

   Hitler był synem Rodschilds’a a matka arystokratką Polzl.

    Eli

    🤣

  Dariusz B

  Jedną z wiodących cech żydowskich jest wywyższanie się nad innych, poniżanie innych, przypisywanie im negatywów, niskie ocenianie ich cech. Tak? Więc czym jest to co napisałeś, jeśli nie dowodem na twoją żydowskość?

   Marek

   Dariusz B
   Wiesz, że paranoje się leczy?

   Eli

   Zgadzam się z Panem, miałam pracownika 10 dni, matka Żydowa… masakra, nie było współpracy tylko oczekiwania…TFU

Jarek

„„Żydowskość” miał odziedziczyć po dziadku ze strony taty (co ciekawe, tradycyjnie w judaizmie za Żyda uznawana jest osoba, której matka była Żydówką).”

W judaizmie tak, ale Niemcy za Żyda uznają każdego, kto miał choc jednego żydwskiego dziadka lub babcię. (definicja rekurencyjna, ale tak właśnie definiują nie widząc paradoksu). Dlatego Niemcy wysłali do gazu wielu ludzi, których nikt poza nimi za Żydów nie uznawał.

  lavinka

  Dokładnie. Do dziś wiele osób uważanych jest za Żydów, choć ma tylko ojca Żyda, weźmy żonę obecnego prezydenta. Wyznanie nie ma nic do tego. A haplogrupa Hitlera to E – bardzo popularna wśród narodów semickich, więc jest to poszlaka żydowska.

   Jozef Kowalski

   U sterów tego państwa było i jest jeszcze mnóstwo zydów, począwszy od osławionego balcerka i alka pierwszej szklanicy RP.

Orczyc

Widzę, że dyskusja poszła w kierunku – kto jest Żydem. A pytanie było dość proste: dlaczego Hitler wydał wyrok na naród żydowski? Standardowa odpowiedź używana nawet przez zawodowych historyków jest taka – był psycholem. To nadzwyczaj proste żeby nie powiedzieć prymitywne założenie. Podobny problem historycy mają z niejakim Soso – Dżugaszwili (Stalinem), choć w tym przypadku przyczyną był prawdopodobnie fanatyzm ideologiczny – choć też większych rozważań w tej kwestii nie ma. Ale wróćmy do Adiego – jak wytłumaczyć wydanie wyroku na Żydów? Sądzę, że i tu (jak u Stalina) cała tajemnica kryje się w ideologii. Kto miał być zdaniem Hitlera narodem Panów? Niemcy. Ale stop, inny naród już od wieków (talmud) twierdzi to samo. Co zatem zrobić? No, i tak doszliśmy do odpowiedzi …….

  Eli

  Dziwne ze jakoś tych Żydów nigdzie nie chcieli…, jest chyba powód. Ze aż stany musiały im dać kwadracik w palestynie żeby mieli się gdzie mnożyć dalej… Bogole zostali na wschodzie a biedotę wcielili w Palestyne. Co teraz…? Panoszą sięwszedzie jak karaluchy

   Eli

   Na zachodzie zostali……poprawka

Orczyc

Zastanawia mnie nie pytanie czy Hitler był Żydem, a dlaczego tak prześladował Żydów. na ogół słychać nawet ze środowisk zawodowych historyków, że to była to jego psychiczna aberacja. Jakoś nikt nie zwraca uwagi na pewne podobieństwa do „osiągnięć” innego satrapy – Stalina. U Soso podłożem jego decyzji ludobójczych była ideologia. A u Hitlera – sądzę, że też. Kto miał być wg Hitlera narodem panów? Niemcy. Ale stop – już jeden naród od wieków (talmud) twierdzi, że to on ma panować nad bydłem gojów. To było dla Hitlera nie do zaakceptowania. Ot i mamy przyczynę decyzji, którą nazwano „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Czy miało to związek z pochodzeniem Adiego? Wątpię.

  Anonim

  ’Dlaczego tak prześladował Żydów?’ Nie wszystkich, do pewnego momentu wojny nawet synagoga w Berlinie działa. Poza tym warto pomyśleć o niechęci Adolfa i jego kasjera Hjalmara Shafta do oddawania długów zaciągniętych przed wojną na rozwój NSDAP ..z Wall Street. A jaka nacja dominowałą/dominuje w bankach (od czasów zakazu zajmowania się lichwą dla katolików) to chyba oczywiste. Wystarczy sprawdzić biogramy szefów i CEO banków i korpo słowem 'jewish’. Ponad 90% trafialności.

  ola22

  Stalin był komunistą i katem komunistów, Adolf był Żydem i katem Żydów

umami

’Dlaczego tak prześladował Żydów?’ Nie wszystkich, do pewnego momentu wojny nawet synagoga w Berlinie działa. Poza tym warto pomyśleć o niechęci Adolfa i jego kasjera Hjalmara Shafta do oddawania długów zaciągniętych przed wojną na rozwój NSDAP ..z Wall Street. A jaka nacja dominowałą/dominuje w bankach (od czasów zakazu zajmowania się lichwą dla katolików) to chyba oczywiste. Wystarczy sprawdzić (np. wiki) biogramy szefów i CEO banków i korpo słowem 'jewish’. Ponad 90% trafialności.

ola22

proste: Hitler nienawidził komunistów, a komunistami byli w Niemczech głównie Żydzi. Sam Marks był Żydem. Ot, co.

  christo

  I okazało się, że to nie Żydzi i nie komuniści sprowadzili na Niemcy (i świat, a szczególnie Europę) największe jak dotąd nieszczęście, tylko Hitler: 10 milionów trupów w samych Niemczech, 80 milionów ogółem na świecie.

Andrzej Dąbrowski

„Sławni ” żydowscy LUDOWI TOWARZYSZE ( Volksgenossen ) die National ( nacjonalnej) SOZIALISTISCHE ( SOCJALISTYCZNEJ ) Deutsche ( Niemieckiej ) Arbeiter ( ROBOTNICZEJ ) partei ( partii) ksywa „naziści „.
Czytelnik musiałby długo szukać , by znaleźć niezwykle pouczającą , a prawie całkowicie niedostępną na rynku księgarskim książkę „ Zanim przyszedł Hitler ” ( wydanie I w roku Pańskim 1964 ) , której autorem jest niemiecko-żydowski wykładowca akademicki Dietrich Bronder. ( Bronder, Dietrich Bevor Hitler kam. Eine historische Studie. Marva Genf 1975 , 2. erweiterte Auflage, 462 Seiten, Goldpräge-Rücken und -Deckel, Inhaltsverzeichnis, Namensverzeichnis, Quellennachweis und Anmerkungen Leinenband . Wydawca: Marva Genf; Wydanie: 2 erweiterte Auflage an.Domini 1975) . Pisze on co następuje: „ żydowskiego pochodzenia lub spokrewnieni z żydowskimi rodzinami byli :
– Führer und Reichskanzler des Deutschen Reiches Adolf Hitler ;
jego zastępcy :
– porucznik cesarskiej Deutsche Luftstreitkräfte Jagdstaffel 35B , bawarskiej eskadry myśliwców stacjonujących w Givry w Ardenach , SS-Obergruppenführer ( Die Schutzstaffel der NSDAP – generał ) , minister bez teki Rzeszy der Stab des Stellvertreters des Führers von Rudolf Walter Richard Heß
i
– kapitan cesarskiego dywizjonu lotniczego Jagdgeschwader Freiherr von Richtfofen I. , as myśliwski Deutsche Luftstreitkräfte ( 22 zwycięstwa powietrzne ) , marszałek Niemieckiego ( Deutsche ) Cesarstwa ( Reich ) Hermann Wilhelm Göring ;
– Gregor Strasser ,
– Alfred Rosenberg ;
ministrowie Niemieckiego ( Deutsche ) Cesarstwa ( Reich ):
– Jahwe oachim von Ribbentrop ( który niegdyś wypił bruderszaft ze słynnym syjonistą , zmarłym w roku Pańskim 1952 pierwszym prezydentem Izraela Chaimem Weizmannem )
i
– Generalforstmeister und Staatssekretär im Reichsforstamt in Berlin unter Reichsforstmeister Hermann Göring , ernannt Walter von Keudell [wymowa niemiecka Wajte fon Kojde, po ljędch`owsku Walter fon Kjudel ] ;
wysocy funkcjonariusze Die Schutzstaffel der National SOZIALISTISCHE Deutsche Arbeiterpartei :
– Reinhard Tristan Eugen Suess-po matce Heydrich ,
– Die Schutzstaffel der NSDAP – Obergruppenführer , General der Waffen-SS und General der Polizei ( Er war als Höherer SS – und Polizeiführer w skrócie HSSPF Russland-Mitte am Holocaust und später als Chef der Bandenkampfverbände maßgeblich an den Massenmordaktionen in der Sowjetunion beteiligt. Im August 1944 befehligte er die Niederschlagung des Warschauer Aufstandes ) Erich Julius Eberhard von dem Bach-Zalewski herbu Żelewski
&
– Ministerialrat Leiter der Abteilung Musik und bildende Kunst im Reichspropagandaministerium , Die Schutzstaffel der NSDAP-Brigadeführer ( SS-Nr. 241.805) Otto von Kaudell II ;
bankierzy i sponsorzy Hitlera przed an.Domini 1933
– Emil Georg von Stauß ( wiceprzewodniczący Reichstagu )
i
– Johann Heinrich von Stein IV ;
– zastępca marszałka Hermanna Wilhelma Göringa generalny inspektor Luftwaffe generał-feldmarszałek i sekretarz stanu Ehrhardt Milch ,
– podsekretarz stanu Gauss ;
– minister propagandy dr Joseph Goebbels ,
– Reichsführer-Die Schutzstaffel der NSDAP ( marszałek polny) Heinrich Luitpold Himmler ,
– gubernator Generalnej Guberni Hans Frank ,
– Die Schutzstaffel der NSDAP-Obersturmbannführer (ppłk) אוטו אדולף אייכמן Otto Adolf Eichmann RODOWITY Żyd z Hajfy ( Solingen wpisano po wstąpieniu do NSDAP ),
– Erich von Manstein ,
– Johannes von Blaskowitz ,
– Felix Steiner ,
– Ferdinand Schorner ,
– Werner von Blomberg ,
– komandor Paul Ascher,
– drugi w kolejności rangi oficer na Bismarcku Admirał Bernhard Rogge,
– grossadmirał Erich Johann Albert Roeder ,
– kontradmirał – Carl Kühlenthal ,
– generał Johannes Zukertort ,
– generał Die Luftwaffe der Wehrmacht Helmut Wilberg ,
– generał Gotthard Heinrici ,
– Karl Fiehler,
– Die Schutzstaffel der NSDAP-Standartenführer (płk) Paul Blobel ,
– porucznik królewskiego, bawarskiego pułku piechoty lejbgwardii w Monachium , w Volk`owskim Deutsch – ( Niemiecko – ) – völkischen ( – ludowym ) Schutz ( Ochrony ) – und ( i ) Trutz ( Wierności ) bund ( związku ) oraz w monachijskiej konserwatywnej Einwohner ( Obywatelskiej ) wehr ( straży ) , Oberstgruppenführer ( gen . armii ) , Reichsleiter ( nadkomisarz jeden z 18 ) , Reichsschatzminister ( główny skarbnik) der NSDAP Franz Xaver Schwarz ,
– Gauleiter , Gruppenfuhrer-Die Schutzstaffel der NSDAP ( generał dywizji ) , dowódca Die Schutzstaffel der NSDAP i policji w dystrykcie lubelskim 1939-1943 Odilo Globocnik ,
– Gauleiter Erich Koch ,
– Gauleiter Josef Grohe ,
– Gauleiter Alfred Meyer ,
– Gauleiter Rudolf Jordan ,
– Gauleiter Karl Wahl ,
– Reichs Arbeits fuehrer General major Konstantin Hierl ,
– Gauleiter and Reischsstaathalter Robert Wagner ,
– Gauleiter and Staatssekretaer Ernst Wilhelm Bohle ,
– Die Schutzstaffel der NSDAP-Obergruppenführer (gen.dyw.) , Reichsstatthalter Reichsgau Danzig-Westpreußen , Gauleiter NSDAP Freie Stadt Danzig Albert Maria Forster ,
– przywódca NSDAP baron Leopold Itz von Mildenstein,
– Oberstleutnant ( ppłk . ) – dowódca batalionu w 213 dywizji piechoty Ernst Bloch ,
– Major Heer, Panzertruppe (mjr) in der Wehrmacht Robert Borchardt ( który otrzymał Krzyż Rycerski za pancerne przełamanie frontu rosyjskiego w sierpniu Anno Domini 1941 , dostał się do niewoli pod El Alamein u Anglików , okazało się , że jego ojciec-Żyd mieszka w Londynie ; w an. Domini 1944 Borchardt został zwolniony z obozu jenieckiego do ojca , aby w roku Pańskim 1946 wrócić do Niemiec ; an.Domini 1983 , na krótko przed śmiercią , Borchardt mówił niemieckim uczniom: „Wielu Żydów i pół-Żydów walczących o Niemcy w II Wojnie Światowej uważało, że powinni uczciwie bronić swojego Faterlandu , służąc w des Heeres ” ) ,
– Oberst ( pułk.) Walter Hollander ( w czasie wojny został odznaczony Krzyżem Żelaznym obu stopni i rzadkim odznaczeniem – Złotym Niemieckim Krzyżem ; w październiku roku Pańskiego 1944 Hollander trafił do żydowskiej zarazy okupującej ROSYJSKĄ Rzeczpospolitą bolszewickiej niewoli , gdzie wyjawił swoje żydowskie pochodzenie , w niewoli był do an.Domini 1955 , po czym wrócił do Bundestrepublik Dutschlands gdzie umarł w Anno Domini 1972 ) ,
starzy LUDOWI TOWARZYSZE ( Volksgenossen ) partyjni
– szef biura prasowego NSDAP dla prasy zagranicznej i późniejszy doradca Roosevelta Ernst Franz Sedgwick Hanfstaengl
i
– Generalmajor ( gen. bryg. ) Deutsches Reich oder Deutsches Kaiserreich des Heeres dem Keiser Friedrich Wilhelm II Viktor Albert von Preußen aus dem Haus Hohenzollern ( 1871–1918 ) , profesor geografii & geopolityki Karl Ernest Haushofer ”.

Henryk

Żydzi to m.in. zakon jezuitów i iluminatów to wierchuszka satanistycznej cywilizacji 666. Mojżesz nie dostał „arki przymierza” od jehowy a ją po prostu UKRADŁ ! Jeszcze gorzej jest w kwestii religii judaizmu żydowskiego księga Genesis jest fałszywa i nie pochodzi od Boga od prawdy. A w związku z powyższym judaizm jest fałszywym fundamentem a Żydzi nie są żadnym narodem wybranym !

Henryk

Żydzi to m.in. zakon jezuitów i iluminatów to wierchuszka satanistycznej cywilizacji 666. Mojżesz nie dostał „arki przymierza” od jehowy a ją po prostu UKRADŁ ! Jeszcze gorzej jest w kwestii religii judaizmu żydowskiego księga Genesis jest fałszywa jehowa nie istnieje podobnie jak Jezus z Judei a judaizm nie pochodzi od Boga od prawdy. A w związku z powyższym judaizm jest fałszywym fundamentem a Żydzi nie są żadnym narodem wybranym ! Żydzi mordują kradną fałszują historię już od 4000 lat. Żydzi to chamito-semici to nie są EUROPEJCZYCY !

  jasny

  To nie zydzi to chazarowie odwalcie sie od zydow . A ze nie rozpoznasz zyda czy chazara to sie utarlo . Chazarzy przyjeli za oficjalna wiare zydowska i tozsamosc . Nieoficjalnie sa satanistami czesto z kazirodczych zwiazkow psychopatami zkrwia RH- czyli hybrydowa . Z duzym prawdopodobienstwem Hitler byl w 1/4 Rothszildem stad byl sponsorowany przez nich i wspierany . A zydzi byli mordowani nie przez wiare a pochodzenie semickie . Czyli slowian i semitow do komor gazowych .

Zbigniew

Polacy sprowadzili niechcianych przez Wegrów Krzyźaków (Konrad Mazowiecki) bo myśleli krótkowzrocznie, źe jak oni wybiją Bałtów (m.i Prusów) to będzie spokój. Kaźimierz „Wielki” sprowadził niechcianych przez nikogo do Polski Źydów myślał krótkowzrocznie, źe pieniądze lichwiarskie pomogą mu w rządzeniu z rozzuchwaloną szlachtą. Za takie złe wybory trzeba było zapłacić w przyszlosci niepodległością. Bo Krzyźacy zamienili się na Prusy biorące udział w rozbiorach Polski, a tz.Prusy Wschodnie do tej pory jak nigdzie na świecie pozostały nazywajac się obecnie Rosją (okręg Kalinigradzki). Piszę jak nigdzie na Świecie bo takiej enklawy jak okreg kaliningradzki, źaden kraj nie ma przy swojej granicy. Prawdopodobnie w przyszlości nic dobrego Polsce nie przyniesie. O Źydach nie będę pisał bo wszyscy wiedzą jakie to jest dobro narodowe.

Anonim

Najbardziej zabawny jest fakt że Ustawy Norymberskie ,które określały kto jest żydem ,popierali dwaj osobnicy bez wątpienia mający żydowskie korzenie ,Hitler i Gebbels. Co ciekawe Himmler też nie wyglądał na Aryjczyka. Hitler będący ćwierć żydem powinien zostać wysłany do Auschwitz ,a nie zostać Kanclerzem. Zresztą w armi niemieckiej służyło 150 tyś. żołnierzy ,którzy według Ustaw Nirymberskich byli Żydami.

  x15

  To wszystko ma znaczenie dla ludzi wyznających rasowe teorie nazistów. Nawet jeżeli żydowski panicz był prawdziwym dziadkiem Hitlera, to wychowywała go matka katoliczka, ojczym katolik. Więc ewentualną 1/4 krwi żydowskiej ma tylko znaczenie dla nazistów i niektórych Polaków. W innych krajach takie rzeczy nikogo nie ekscytują. Ukraińcy mają prezydenta Żyda, wszyscy są tego świadomi i nie ekscytują się tym.

Eulalia

Dlaczego nie ma wzmianki o alimentach płaconych przez owego żyda…..

Eulalia

Dlaczego nie ma wzmianki o alimentach płaconych przez owego żyda…..i badaniach genetycznych haplogrupy żyjących krewnych Hitlera…

Prawdziwy Niemiec

Proszę nie szklaowac adiego

Zobacz również

Dwudziestolecie międzywojenne

Człowiek, który stworzył Hitlera. Bez niego nigdy nie wspiąłby się na szczyt!

Był nie tylko oficjalnym fotografem Führera, ale też jego bliskim przyjacielem. To on stworzył charakterystyczny wizerunek, który zapewnił Hitlerowi władzę.

28 czerwca 2022 | Autorzy: Maria Procner

Druga wojna światowa

Mordował Polaków i ograbił Kraków z dzieł sztuki. Ten zbrodniarz wojenny wymknął się sprawiedliwości...

Otto Wächter był zastępcą Hansa Franka, gubernatorem dystryktu krakowskiego i Galicji. Ścigano go za zbrodnie na 100 tys. Polaków, ale nigdy nie został ukarany.

12 maja 2022 | Autorzy: Philippe Sands

Dwudziestolecie międzywojenne

„Kawaler z rozklekotanymi nerwami”. Co wiosną i latem 1939 roku pisano w Polsce o Hitlerze?

W 1939 roku dziennikarze na całym świecie odmieniali nazwisko „Hitler” przez wszystkie przypadki. Führer niepodzielnie królował na czołówkach gazet. Również w polskiej prasie był tematem...

4 lipca 2019 | Autorzy: Maria Procner

Dwudziestolecie międzywojenne

Jak to się stało, że Hitler został Niemcem?

On sam uważał się za Niemca niemal od urodzenia. Prawo długo nie stało jednak po jego stronie – urodził się przecież jako poddany monarchii austro-węgierskiej....

25 maja 2019 | Autorzy: Anna Winkler

Druga wojna światowa

Adolf Hitler. Największy ćpun i lekoman wśród dyktatorów?

Lekarz Hitlera, Theodor Morell, miał pełne ręce roboty. Towarzyszył swemu chlebodawcy na każdym kroku. I trudno się dziwić – Führer nie był okazem zdrowia. Zmagał...

13 maja 2019 | Autorzy: Maria Procner

Druga wojna światowa

Zrobili wszystko, by uniknąć odpowiedzialności. Prawda o powojennych losach czołowych nazistów

Po II wojnie światowej nazistowscy przywódcy mieli prosty wybór: samobójstwo, ucieczka lub oddanie się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Problem w tym, że w większości wcale nie...

2 marca 2019 | Autorzy: Michał Procner

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.