Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Nikita Chruszczow (1894-1971)

Chruszczow w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 1960.

fot.Warren K. Leffler/domena publiczna Chruszczow w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 1960.

Nikita Chruszczow (1894-1971) – radziecki polityk i dyktator. Urodził się w Kalinówce na Ukrainie. W młodości pracował jako ślusarz, w 1919 roku wstąpił do Armii Czerwonej, w której szeregach brał udział w rosyjskiej wojnie domowej. Od 1925 roku pracownik aparatu partyjnego na Ukrainie, następnie też w Moskwie. W latach 1944-1947 premier Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Od 1953 do 1964 pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; faktyczny przywódca ZSRR. Znany z głośnego referatu O kulcie jednostki i jego następstwach, który zapoczątkował tak zwaną destalinizację. Był odpowiedzialny zarówno za zbrojną interwencję sił Układu Warszawskiego na Węgrzech (1956), jak i za sprowokowanie kryzysu kubańskiego, który mógł doprowadzić do wybuchu III wojny światowej (1962). Odsunięty od władzy w 1964 roku.

 

Dowiedz się więcej o Nikicie Chruszczowie:

Pobieranie danych…