Ciekawostki Historyczne

Niemcy i Rosjanie rozszarpujący Polskę na kawałki, by zabrać dla siebie najlepsze kąski i osadzić na tronie bezwolną marionetkę? To nie jest wcale nowa historia. Pierwszy rozbiór Polski nastąpił już w roku 1031. A jego motorem była zwyczajna, ludzka nienawiść.

Bolesław Chrobry jak nikt inny potrafił odbierać ludziom poczucie własnej wartości. Nawet jego ulubiony syn, Mieszko przez lata dwoił się i troił, by udowodnić, że zasługuje na uznanie ojca. I że jest w stanie godnie go reprezentować. Straceńcze misje, najniebezpieczniejsze kampanie… Zaglądał w oczy śmierci, byle usłyszeć od Bolesława dobre słowo. Nawet gdy Chrobry umarł, wciąż nie był w stanie wyjść z jego cienia.

Ponieważ zaś postanowił poprzestać na sławie ojca, której nikt nie mógł dorównać, a cóż dopiero ją przewyższyć, ani obywatelom nie wydawał się tak sławny, ani nieprzyjaciołom tak groźny – niemal dwa stulecia później wytykał Mieszkowi kronikarz Wincenty Kadłubek. I trafił prosto w najczulszy punkt młodego króla.

Przeklęty syn

Jeśli Mieszkowi brakowało akceptacji, to co dopiero Bezprymowi: pierworodnemu synowi władcy, którego odsunięto od dziedziczenia i pozbawiono jakichkolwiek perspektyw. Zrodzony z Węgierki dynasta popełnił w młodości jeden szczeniacki błąd. Zafascynowany religijnością niemieckiego cesarza Ottona III zdecydował się wstąpić do pustelni i odrzucić ziemskie pokusy. Szybko się otrząsnął, ale rozsierdzony Chrobry już się postarał, by ta pomyłka zaważyła na całym jego życiu.

Jeden błąd z młodości sprawił, że pierworodny syn Bolesława Chrobrego stracił wszelkie szanse na objęcie schedy po ojcu. Na ilustracji XVII-wieczne wyobrażenie Bezpryma (źródło: domena publiczna).fot.domena publiczna

Jeden błąd z młodości sprawił, że pierworodny syn Bolesława Chrobrego stracił wszelkie szanse na objęcie schedy po ojcu. Na ilustracji XVII-wieczne wyobrażenie Bezpryma (źródło: domena publiczna).

O karierze Bezpryma właściwie nic nie słychać. W niemieckich tekstach co rusz pojawia się Mieszko. Dyskutuje z cesarzem, reprezentuje ojca, daje wyraz swojej ogładzie, a nawet popisuje się wysokim wykształceniem. Komentatorzy często nazywają go najstarszym synem Chrobrego. Wokół Bezpryma panuje tymczasem zmowa milczenia.

Najwidoczniej ojciec zupełnie odciął go od spraw państwa. Nie powierzał mu oddziałów zbrojnych, nie wysyłał go do sąsiednich krain. Pewnie nawet nie dopuszczał go przed swoje oblicze. To, co Bezprym zrobił jako czternastolatek, wciąż ciążyło na nim dwie dekady później.

Jeszcze przed II wojną światową historyczka Anna Pospieszyńska stwierdziła, że nieustanne krzywdy spaczyły psychikę Bezpryma. Zatarły w nim wszelką ambicję, zostawiając miejsce wyłącznie dla pragnienia zemsty. Jeśli tak było w istocie – jeśli Bezprym stał się zaledwie pustą, nienawistną skorupą człowieka – to stał się też idealnym kandydatem na buntownika. Mieszko tymczasem szybko dał mu pretekst do działania.

Zobacz również:

Chwała ojca

Bolesław Chrobry umarł w 1025 roku, a już w 1028 nowy polski król zarządził zbrojną wyprawę na Niemcy. Rocznikarz z Hildesheimu zapisał:

Mieszko napadł ze swoim potężnym wojskiem zbójecko na wschodnie połacie Saksonii. Dokonawszy podpaleń i łupiestw, pomordował wielu mężów, pojmał wielką ilość kobiet i uśmiercił niesłychanymi wprost mordami niezliczoną ilość dzieci. On sam i jego ludzie, zaiste będący wspólnikami diabła, srożyli się niezwykłą surowością okrucieństwa w krajach chrześcijańskich, na oczach Boga.

Znana jest data wyprawy – styczeń rzeczonego roku. Znane są jej szczegóły. Drużyna Mieszka uderzyła na Miśnię, w której rządziła znienawidzona siostra Piasta, Regelinda. Znane są wreszcie skutki ekspedycji, bo poza łupami Mieszko przywiózł też do Polski pojmanego biskupa Brandenburga, Luizona. Również nagłe przeniesienie innego biskupstwa z Żytyc do Naumburga historycy tłumaczą polskim zagrożeniem. Jeśli coś pozostaje tajemnicą, to tylko… przyczyny działań Mieszka.

Mieszko II szczerze nienawidził swojej siostry Regelindy. Najlepszym dowodem na to był fakt, że gdy tylko objął władzę od razu złupił rządzoną przez nią Miśnię. Na ilustracji gotycka figura przedstawiające Regelindę w katedrze naumburskiej (fot. Linsengericht; lic. CC BY-SA 3.0).

Mieszko II szczerze nienawidził swojej siostry Regelindy. Najlepszym dowodem na to był fakt, że gdy tylko objął władzę od razu złupił rządzoną przez nią Miśnię. Na ilustracji gotycka figura przedstawiające Regelindę w katedrze naumburskiej (fot. Linsengericht; lic. CC BY-SA 3.0).

Wyprawa, mówiąc krótko, nie miała sensu. Nie przemawiały za nią żadne polityczne powiązania ani bieżące argumenty. Nie trwała wojna, a polski król nie bronił się przed jakąkolwiek agresją. Po prostu pewnego dnia zebrał armię i ot tak, bez uprzedzenia zaczął łupić ziemie sąsiada. Niektórzy badacze próbują wprawdzie bronić Mieszka, trudno jednak brać ich teorie na poważnie. W ich świetle Piast po prostu się… zagapił.

W Niemczech od jakiegoś czasu srożyli się przeciwnicy nowego króla Konrada II. Stronnictwo skupione wokół księżnej górnej Lotaryngii Matyldy starało się nawet o zawarcie sojuszu z Mieszkiem. Buntownicza fakcja poszła jednak w rozsypkę już w… 1025 roku! Wieść o tym przetasowaniu politycznym dotarła do Polski po dwóch, góra trzech tygodniach. Ale na pewno nie po trzech latach! Wprawdzie później w Rzeszy rodziły się jeszcze inne spiski, nie miały one jednak nic wspólnego z lotaryńską księżną. I żaden z buntowników nie zabiegał o wsparcie z Polski.

Miśnieńską awanturę trzeba tłumaczyć inaczej. Nie przez pryzmat politycznych argumentów, ale przyziemnych, ludzkich emocji. Mieszko, podjudzany przez spragnionych łupów żołnierzy, chciał za wszelką cenę udowodnić swoją wartość. Podjął się misji w równym stopniu szaleńczej, co zuchwałej. Spojrzał w paszczę lwa.

Dostrzegł, że ten wciąż drzemie, więc zasadził się na niego z kijem, powybijał mu kły i wrócił do domu, nim bestia otrząsła się z letargu. Wmówił samemu sobie, że broni honoru rodziny i daje zbrojny odpór potwarzom. W Niemczech głośno krytykowano jego koronację królewską. Nazywano Mieszka fałszywym królem, oszustem. I władca zamierzał z mieczem w dłoni uciszyć każdego, kto twierdził, że on, syn Bolesława, nie zasługuje na najwyższą sakrę.

Po objęciu władzy Konrad II musiał stawić czoła silnej opozycji, która szukała poparcia u Mieszka II. Najazd z 1028 roku nie miał jednak nic wspólnego z buntem przeciwko niemieckiemu władcy Na ilustracji Konrad II i jego potomkowie (źródło: domena publiczna).

Po objęciu władzy Konrad II musiał stawić czoła silnej opozycji, która szukała poparcia u Mieszka II. Najazd z 1028 roku nie miał jednak nic wspólnego z buntem przeciwko niemieckiemu władcy Na ilustracji Konrad II i jego potomkowie (źródło: domena publiczna).

Jeśli liczył na przekonanie Niemców, to osiągnął skutek odwrotny od zamierzonego. Teraz w Rzeszy widziano w nim już nie tylko uzurpatora, ale wręcz – narzędzie szatana. I Bezprym wiedział, że oto otwiera się dla niego jedyna w swoim rodzaju okazja.

Jad zawiści

Najstarszy i najbardziej poniżany z książąt swoją nienawiścią zatruł także trzeciego z rodzeństwa, Ottona. Można zgadywać, że Mieszko gardził tym bratem podobnie jak pierworodnym Chrobrego. Takie nastawienie do konkurentów odziedziczył już przecież po ojcu.

Dwaj dynaści domagali się większego udziału w rządach i poszerzenia swoich skromnych dzielnic. Każde z ich roszczeń spotykało się ze stanowczą odmową suwerena. Wreszcie cierpliwość Mieszka wyczerpała się. Skazał braci na banicję i pozbawił ich majątków. Bezprym i Otton nie wyruszyli jednak do Niemiec. Udali się prosto do… Kijowa. Bardzo możliwe, że kierowali się radami Przedsławy: ruskiej księżniczki i niewolnicy Bolesława Chrobrego, od lat przebywającej przymusowo w Polsce. Ta przebiegła kobieta była gotowa zrobić wszystko, byle wyrwać się z niewoli. Nawet zmanipulować dwóch książąt, rozbudzić w nich pragnienie zemsty i popchnąć do działania w imię jej własnej sprawy…

Jakkolwiek było, sytuacja szybko się skomplikowała. Niezorientowana w bieżących zajściach na Rusi Przedsława przeceniła możliwości i chęci swojego brata, wielkiego księcia Jarosława Mądrego. Sądziła, że ten z ochotą wypowie Mieszkowi wojnę, by odzyskać pograniczne grody zagarnięte przez Chrobrego i osadzić na polskim tronie wdzięcznego Bezpryma. Jarosław wcale jednak nie rwał się do walki. Akurat toczył wojnę domową z jednym z własnych braci i to ten konflikt angażował gros jego uwagi. Poza tym Rurykowicz nie wierzył chyba w łatwość wyprawy na Polskę. Bądź co bądź, Mieszko dopiero co z sukcesem najechał Saksonię, bezkarnie plądrując niemieckie pogranicze.

Wygnanie na wschodzie

Podkuszeni przez współkonspiratorkę bracia zostali na lodzie. Niemiecki kronikarz przyznał, że przez jakiś czas byli zmuszeni mizernie wegetować na Rusi, pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia miejscowego władcy. Mieszko tymczasem odnosił kolejne sukcesy. Konrad II nie mógł zignorować poczynionej zniewagi. Wprawdzie jego myśli zaprzątały ważniejsze problemy, ale pychę Polaków po prostu trzeba było ukarać. W 1029 roku cesarz zwołał pospieszną wyprawę i uderzył na pograniczny Budziszyn. Oblężenie zdecydowanie nie potoczyło się po myśli imperatora. W rocznikach hildesheimskich zanotowano: Wielu zostało rannych i zabitych z obu stron. Cesarz, widząc, że nie zdoła pokonać swych przeciwników, zawrócił do Saksonii.

W 1029 roku Konrad II postanowił ukarać pychę polskiego władcy. Jednak wyprawa zbrojna poszła kompletnie nie po jego myśli. Na ilustracji podobizna Mieszka II autorstwa Wojciecha Gersona (źródło: domena publiczna).

W 1029 roku Konrad II postanowił ukarać pychę polskiego władcy. Jednak wyprawa zbrojna poszła kompletnie nie po jego myśli. Na ilustracji podobizna Mieszka II autorstwa Wojciecha Gersona (źródło: domena publiczna).

To był już drugi pokaz siły polskiego króla. A przynajmniej: druga z kolei iluzjonistyczna sztuczka. W rzeczywistości Mieszko prężył muskuły, których nie posiadał. Państwo polskie znajdowało się od lat w głębokim kryzysie. Łupy zdobyte na Sasach pozwoliły podnieść morale, ale nie były w stanie zapełnić ziejącego pustką skarbca. Co znamienne, po 1025 roku Mieszko nawet nie próbował bić własnych monet.

Ruskie kroniki donoszą też o zamieszkach, które przetoczyły się przez kraj w następstwie śmierci Chrobrego. Jeśli młody król triumfował, to głównie dlatego, że Konrad pomylił się w swoich szacunkach. Na Budziszyn pociągnął z czysto symbolicznym oddziałem. Wcześniej dogadał się z pogańskimi Lutykami, zamieszkującymi północne Połabie. Ci czuli się na nowo zagrożeni polską ekspansją i chcieli raz jeszcze zawrzeć sojusz z cesarstwem. Zgodzili się nawet wziąć na siebie główny ciężar walk. Dopiero z czasem okazało się, że tylko rzucali słowa na wiatr. Pod Budziszynem nie stawił się ani jeden lutycki żołnierz. I cesarzowi zwyczajnie zabrakło wojsk potrzebnych do przeprowadzenia szturmu.

Konrad wycofał się, ale w żadnym razie nie złożył broni. Natychmiast zapowiedział, że ekspedycja zostanie wznowiona w kolejnym, 1030 roku. Tym razem na taką skalę, by porażka w ogóle nie wchodziła w rachubę. Wieści o potknięciach cesarza, o jego rosnącym zacietrzewieniu i składanych deklaracjach dotarły także na Ruś. I naprawdę dały Bezprymowi do myślenia. Skazany na banicję książę wiedział, że musi jak najszybciej nawiązać kontakt z cesarzem. Nie pojechał jednak do Niemiec osobiście. Zamiast tego wysłał swojego brata, Ottona.

Żebrak na niemieckim dworze

Najmłodszy z trzech polskich dynastów dużo lepiej nadawał się do roli emisariusza. Już samo imię dodawało mu splendoru. Bądź co bądź, jego ojcem chrzestnym był nie kto inny, jak tylko nieodżałowany Otton III. Trzydziestolatek zwyczajnie miał też dojścia. Może i nie znał cesarskich urzędników ani szambelanów, ale mógł uderzyć do kobiety uchodzącej za jedną z najwierniejszych popleczniczek Konrada II. Margrabiny Miśni, Regelindy. Dla Bezpryma była ona tylko siostrą przyrodnią.

Ojcem chrzestnym knującemu przeciw bratu polskiego królewicza, był sam niemiecki cesarz. Stanowiło to niezwykle istotny atut w negocjacjach z naszym zachodnim sąsiadem. Na ilustracji cesarz Otton III (źródło: domena publiczna).

Ojcem chrzestnym knującemu przeciw bratu polskiego królewicza, był sam niemiecki cesarz. Stanowiło to niezwykle istotny atut w negocjacjach z naszym zachodnim sąsiadem. Na ilustracji cesarz Otton III (źródło: domena publiczna).

Co innego dla Ottona. Oboje pochodzili z trzeciego związku Bolesława Chrobrego. I choć różnica wieku sprawiała, że niemal się nie znali – Regelinda wyszła za mąż, gdy Otton miał góra trzy latka – to mężczyzna mógł liczyć na naprawdę gorące przyjęcie na miśnieńskim dworze. Łączyła ich krew, ale też interesy. Relacje między polskim królem a margrabiną już od dawna były dalekie od poprawności.

Mieszko od lat nakręcał spiralę przemocy i nienawiści. Regelinda też zresztą nie zrobiła nic, by powstrzymać eskalację sporu. Teraz pragnęła odpłaty za krzywdy w takim samym stopniu jak królewscy bracia. Bez wahania wstawiła się za Ottonem u cesarzowej Gizeli. Ta z kolei szepnęła dobre słowo o polskim królewiczu samemu imperatorowi.

W efekcie udało się pominąć iście bizantyjskie procedury obowiązujące na niemieckim dworze. Zwykle petent, nawet wysoko urodzony, musiał chodzić ze swoją sprawą od Annasza do Kajfasza – czy też od jednego urzędasa do kolejnego – aż wreszcie, po całych tygodniach, ktoś decydował, że warto przekazać sprawę… o szczebel wyżej. Wszystko to wymagało tytanicznego wysiłku, tym bardziej że przecież dwór znajdował się w ciągłym ruchu. Często audiencja następowała dopiero po tym, jak upraszający o nią delikwent przebył w cesarskim orszaku setki kilometrów.

Ottonowi nie kazano aż tyle czekać. Do oblężenia Budziszyna doszło późnym latem. Jeśli królewicz opuścił Ruś po ustaniu jesiennej słoty, to do Miśni dotarł najpóźniej w lutym. Musiał w tym celu objechać Polskę szerokim łukiem. Zapewne podróżował przez Węgry i przez czeskie władztwo Ołdrzycha. Jego wędrówka wciąż jednak nie była zakończona. Możemy zgadywać, że po paru lub parunastu dniach wspólnie z siostrą opuścił marchię miśnieńską. Orszak margrabiny przemierzył wszerz całą Rzeszę, by wreszcie zatrzymać się w Ingelheimie nad Renem. To tam imperator spędzał w 1031 roku Wielkanoc.

Toksyczny pakt

Pośrednictwo Gizeli wystarczyło, by Konrad przynajmniej zechciał wysłuchać, co Otton ma do powiedzenia. A tym samym: zechciał zapoznać się z nowym projektem Bezpryma. Ten zdążył już sobie wszystko poukładać w swoim rozgorączkowanym umyśle. Oczywiście Jarosław odmówił samodzielnego uderzenia na Polskę… Co by jednak powiedział, gdyby do tej samej wojny włączył się także niemiecki imperator? Dwa potężne mocarstwa, Ruś i Rzesza, rozdeptałyby siły Mieszka niczym mrówki.

Wielką orędowniczką polskich buntowników była cesarzowa Gizela (źródło: domena publiczna).

Wielką orędowniczką polskich buntowników była cesarzowa Gizela (źródło: domena publiczna).

Każda strona zagarnęłaby to, na czym najbardziej jej zależało, ale cała reszta zostałaby dla Bezpryma. No może nie licząc kilku okręgów grodowych, które musiałby odstąpić Ottonowi… Trzeba tylko było przekonać dwóch władców do tego, że stoi przed nimi jedyna w swym rodzaju okazja. I że za sprawą wspólnego, skoordynowanego ataku najłatwiej osiągną zamierzone cele.

Nie ma się co dziwić, że ten projekt brzmi cokolwiek znajomo. Do pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej wcale nie doszło w 1772 roku. Plany podzielenia Polski między sąsiadów ułożył już Bezprym i to przed końcem 1029 roku. Choć może trafniej byłoby nazwać ten osobliwy sojusz pierwszym paktem Ribbentrop-Mołotow. Z Konradem zamiast niesławnego ministra III Rzeszy i Jarosławem Mądrym w miejscu komunistycznego aparatczyka. Oraz, rzecz jasna, z Bezprymem, Przedsławą i Regelindą w tle.

***

Kobiety, które dały Polsce koronę. Bezkompromisowa opowieść o czasach upadku i moralnej degrengolady. Uderzające sylwetki wielkich szubrawców. I historia zwracająca godność najważniejszym damom w dziejach polskiego średniowiecza. Już dzisiaj możesz zamówić najnowszą książkę Kamila Janickiego pod tytułem „Damy ze skazą” na empik.com.

Kup książkę z rabatem na empik.com

baner

Wybrana bibliografia:

Artykuł został oparty na materiałach zebranych przez autora podczas prac nad „Damami ze skazą”. Poniżej wybrane z tych pozycji. Pełna bibliografia w książce.

 1. D. Borawska, Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, Warszawa 2013.
 2. G. Labuda, Mieszko II król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Poznań 2008.
 3. G. Labuda, Uwiezienie insygniów koronacyjnych do Niemiec w1031 r. [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa, Warszawa 1991.
 4. H.J. Lang, The Fall of Monarchy of Mieszko II Lambert, „Speculum”, t. 49 (1974).
 5. A. Lewicki, Mieszko II, „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydz. Hist.–Filozof.”, t. 5 (1876).
 6. A. Pospieszyńska, Mieszko II a Niemcy, „Roczniki Historyczne”, t. 14 (1938).
 7. D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Poznań 2013.
 8. B. Śliwiński, Bezprym. Pierworodny syn pierwszego króla Polski (986–zima/wiosna 1032), Kraków 2014.
 9. J. Sochacki, Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963–1102, Słupsk–Gdańsk 2003.
 10. P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.
 11. H. Wolfram, Conrad II, 990–1039. Emperor of Three Kingdoms, University Park 2006.

KOMENTARZE (39)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Anonim

A może, ktoś się zainteresuje dlaczego pierwszy „pakt Ribbentrop-Mołotow” nie doszedł do skutku, k**** m**. Dodam tylko, że wyprawa Mieszka nie była zbójecka, i że więcej tutaj nie zajrzę Żegnam ozięble i z niewyobrażalnym odruchem wymiotnym. Nienawiść, którą żywię do was, po przeczytaniu tego artykułu jest wprost nie do wyobrażenia i na pewno postaram się w całej okazałości moich sił, aby odbiła się na waszym portalu. Nie pozdrawiam, bo nienawidzę reprezentowanej tutaj ignorancji.

[Drogi Anonimie, prosimy: bez wulgaryzmów]

  ninawum

  Kto by pomyślał, że zamierzchła historia może wzbudzać takie emocje. :)

  Anonim

  Gall ale cóż Gal? … To ja przepraszam (parafrazując Barnowskiego…)

  Memory

  Anonimie, podaj mi jakies lepsze zrodlo skoro uwzasz ze to wszystko bluznierstwo, interesuje sie historia Polski jestem mlody duzo ominalem a o wielu rzeczach nawet nie mam pojecia

Czytacz

Sądzę, że praprzyczyną była słabość państwa polskiego. Nienawiść osobista była tylko papierkiem lakmusowym tych zdarzeń.

  Czytacz

  A jeszcze podpis pod pierwszym zdjęciem artykułu nie Miszko II, a Mieszko II.

JK

„Co znamienne, po 1025 roku Mieszko nawet nie próbował bić własnych monet.”
Ależ bił je. Może w mniejszym wymiarze niż ojciec, lecz czynił to. Widzimy je na rewersie banknotu dziesięciozłotowego. To nie są monety Mieszka I, tylko właśnie Mieszka II. To błąd, w literaturze numizmatycznej sprostowany już chyba ćwierć wieku temu, ale nadal w obiegu pokutujący.

  Anonim

  Monety były bite 1000 lat przed Mieszkiem I znalezione zostały na statkach Wenedów, Francuscy archeologowie myśleli że należały do celtyckiego plemienia a pochodzą z Krakowa.

  Pawel.M.

  Owszem Mieszko II bił swoje monety, ale za życia Chrobrego, przed 1025 rokiem.

Jarek

Bezprym – patron Targowiczan, folkdojczów i KODowców.

  kk

  Jezu, nawet tu dotarła ta pisowska, czerwono-brunatna zaraza?! Won, wywloko, slugusie Piotrowiczów i Kryzow!

  iwa

  Niech twój prezes kaczy wojuje dłuzej w rosja wkurzjac ja na kazdym kroku i niemcami to za kilka lat bedzie nastepny rozbiór Polski ,ale tak to jest jak sie głupi do polityki bierze.

   Anonim

   A może pan/pani już
   nie
   pamięta jak PO wcy posprzedawali Polskie dobytki(stocznie,cukrownie itp,)-niemieckie lizuso-dupy bez własnego zdania

    E

    Oj chłopie rozliczcie swoich, czyli Srerbną, FOZZ, Wołomin i te SKOKi które padaly mimo doskonałej kontroli Stefczyka.

  Anonim

  Bezprym był fajny, bo siekł ile wlezie kler katolicki- zarazę ściągniętą na Polskę przez Mieszka I, a potem przez Kazimierza Odnowiciela.

  Maagdaa

  popieram

JAQ

„Do pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej wcale nie doszło w 1772 roku.” mało odkrywcze zdanie, Jasienica w „Polsce Piastów” napisał podobnie. „Plany podzielenia Polski między sąsiadów ułożył już Bezprym i to przed końcem 1029 roku. Choć może trafniej byłoby nazwać ten osobliwy sojusz pierwszym paktem Ribbentrop-Mołotow.” Skąd niby wiadomo, że to Bezprym ? Przykład aposterioryzmu, wnioskowania ze skutku o przyczynie ?

JAQ

Pamiętam, jak w liceum na lekcji historii, gdy padły słowa, że Bezprym „odesłał koronę do cesarza”, klasa solidarnie jęła dawać wyraz swemu oburzeniu. Pan od historii rzekł „widzę i słyszę, że to z patriotycznych powodów”. Do dziś na wspomnienie Bezpryma reaguję podobnie, jednak mieszanie postaci z różnych epok jest ryzykowne.

Krzysztof Wosik

Witam.Szanowny Panie Kamilu i znów nie zawiodłem się na Panu. Zaglądam do Ciekawostek Historycznych niemal codziennie. Okres panowania pierwszych Piastów jest mi bardzo bliski.Takie artykuły jak ten niezmiernie cieszą moje oczy. Okazuje się, że o historii Polski można pisać inaczej, bez języka literatury suchych faktów. Pańska książka,, Żelazne Damy „jest według mnie jak mecz Realu z Barceloną. Piłka nożna to drugi mój konik , stąd to porównanie. Bardzo chciałbym przeczytać podobny artykuł o innym kontrowersyjnym naszym królu Szczodrym.Serdecznie pozdrawiam.

Paweł Ziółkowski

Tylko co tu robią „rozszarpujący Rosjanie”? Rosja powstała ponad dwa stulecia później!

Anonim

Zakonnik Bezprym, zakonnik niedoszły, doczekał się przymiotu zdrajcy i pierwszego , który dokonał rozbioru Polski. Z tekstu Autora wynika, że były to tylko plany. Skoro za planowanie można zostać okrzykniętym zdrajcą, to trzeba być konsekwentnym i przywołać osobę Władysława Opolczyka. Ten z kolei, znany bardziej jako fundator klasztoru na Jasnej Gorze oraz ikony, ponoć kupionej na Rusi,zaoferował podział Polski w sposób następujący: Krzyżacy mieli wziąć Mazowsze, Kujawy i część Wielkopolski. Zygmunt Luksemburski miał otrzymać Małopolskę, zaś Brandenburczykom nadał resztę Wielkopolski. Jakoś nie czytałem, by Władysław Opolczyk uchodził za zdrajcę i motor napędowy rozbioru Polski.
W czasach potopu, 6 grudnia 1656 roku w Radnot ( Węgry) został podpisany pierwszy w dziejach traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej.Karol Gustaw brał Prusy Królewskie, Mazowsze, Inflanty oraz Żmudź. Elektor brandenburski otrzymywał Wielkopolskę, Jerzy Rakoczy, książę Siedmiogrodu miał wchłonąć województwa południowe, Bogusław Radziwiłł mocą traktatu dostawał województwo nowogrodzkie. No i Bogdanowi Chmielnickiemu przypadła Ukraina. Rakoczy to nawet do Warszawy wtargnął, ale koniec końców niewiele z traktatu wyszło. Bogusiowi to nawet paluszkiem nie pogrożono,ale kto by śmiał generalnemu gubernatorowi Księstwa Pruskiego.

Gostek

Panie Kamilu lubię czytać Pana artykuły jednak one pokazują tylko Pana osobliwą wizję . Przede wszystkim czy nastąpił jakiś rozbiór ? czy ktoś sobie coś tam niby gdzieś tam planował? ??

Lupus

Bzdury na tym portalu… Już nie jeden raz… Nie było wtedy ani Rosjan ani ich państwa a Niemcy utożsamiali się ze swoimi księstwami, władcami i seniorami a nie z nacją bo pojęcie wspólnoty narodowej wtedy nie istniało nigdzie w Europie. Idea państw narodowych to dopiero druga połowa XIX wieku.

FUNDMAN

Bełkot.

Malinda

It’s amazing to go to see this site and reading the views of all mates on the topic of this piece of writing, while I
am also zealous of getting know-how.

Серіали з українською озвучкою - https://uakino.lu/34761-galaktika-uzhasa-1982.html

Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to make a
top notch article… but what can I say… I put things off a
whole lot and don’t seem to get anything done.

zoe moore nude

This post is worth everyone’s attention. Where can I find out more?

Betting site ranking

The sheer diversity of sports and games on Bet365 is quite astounding.

Best Sports Betting Site

DFS platforms like DraftKings and FanDuel are obtainable for residents of the state to participate in.

nude small titties

Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s webpage link on your page at appropriate place and other person will also do same in support of you.

Цептер

I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Studying this info So i’m satisfied to express that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
I most certainly will make sure to do not disregard
this site and provides it a glance regularly.

Office Chairs in Orlando

Freedman’s Office Furniture: Crafting Workspaces
in Orlando

**Elevate Your Workspace in Orlando with Freedman’s Office Furniture**

In the heart of Orlando, Freedman’s Office Furniture emerges as the go-to destination for all
your office furnishing needs. Our showroom at 200 E Robinson St Suite 1120 caters to discerning customers in neighborhoods like Audubon Park and Baldwin Park, delivering top-notch office furniture solutions.

**Orlando: A Hub of Innovation and Productivity**

Founded in 1875, Orlando pulsates with innovation,
mirroring Freedman’s commitment to crafting workspaces that inspire.

With a population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s dynamic environment finds resonance in Freedman’s diverse range of
ergonomic office chairs and modern office seating solutions.

**Navigating Orlando’s Pulse: Interstate 4**

Orlando’s lifeblood, Interstate 4, threads through the
city, connecting its vibrant neighborhoods. Likewise, Freedman’s Office Furniture weaves a tapestry of convenience, delivering quality office furniture to every corner of Orlando.
Our commitment aligns with the city’s ethos of seamless connectivity and accessibility.

**Crafting Comfort: Office Chairs Tailored to Orlando’s Needs**

Considering Orlando’s diverse weather, ranging from warm
summers to mild winters, investing in quality office furniture is a wise
decision. Freedman’s Office Furniture provides not just chairs but ergonomic solutions that adapt to Orlando’s
varied temperatures, ensuring comfort year-round.

**Orlando’s Landmarks and Freedman’s Touch**

Explore Orlando’s iconic points of interest like ICON Park and Antarctica: Empire of the Penguin, mirroring the uniqueness that Freedman’s brings to office spaces.
Here are five facts about some of Orlando’s landmarks:

– **7D Motion Theater Ride At ICON Park:** An immersive experience
with seven dimensions of excitement.
– **America’s Escape Game Orlando:** Orlando’s premier escape room destination.
– **Aquatica Orlando:** A water park blending marine life with thrilling water rides.

– **Chocolate Kingdom – Factory Adventure Tour:** Unraveling the mysteries of chocolate production.
– **Discovery Cove:** An all-inclusive day resort featuring marine life encounters.

**Why Choose Freedman’s in Orlando**

Selecting Freedman’s Office Furniture in Orlando is an investment
in quality, style, and ergonomic excellence. Our vast range of
office chairs, including ergonomic options, executive seating, and contemporary designs, ensures that your workspace mirrors Orlando’s vibrancy and innovation. Choose Freedman’s for a workplace that aligns
with the dynamic spirit of Orlando.

„Elevate Your Workspace with Freedman’s Office Desks in Orlando

**Discover the Essence of Productivity: Freedman’s Office Desks in Orlando**

When it comes to crafting the perfect workspace in Orlando, Freedman’s Office Furniture stands out as the epitome of excellence.
Located at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters
to neighborhoods such as Audubon Park and Baldwin Park, providing a diverse
range of office desks that redefine functionality and style.

**Orlando: A Tapestry of Diversity and Innovation**

Established in 1875, Orlando boasts a rich history steeped in diversity and innovation. With a
current population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s dynamic landscape finds a reflection in Freedman’s
commitment to delivering top-tier office desks designed for the city’s
progressive work environment.

**Navigating Orlando’s Pulse: Interstate 4**

Much like the seamless flow of traffic on Interstate 4, Freedman’s Office
Furniture ensures a smooth journey in furnishing your workspace.
We bring quality office desks to every corner of Orlando, mirroring the
city’s commitment to accessibility and connectivity.

**Crafting Efficiency: Office Desks Tailored to Orlando’s
Work Culture**

In a city where work meets play, investing in a workspace that reflects efficiency and style is crucial.
Freedman’s Office Desks go beyond functionality; they are a statement of
professionalism and innovation, aligning
perfectly with Orlando’s ethos.

**Orlando’s Landmarks and Freedman’s Craftsmanship**

Explore Orlando’s iconic landmarks and witness the craftsmanship that Freedman’s brings to office spaces.
Here are five facts about some of Orlando’s beloved destinations:

– **Caro-Seuss-el:** A whimsical carousel inspired by Dr. Seuss’s imaginative world.

– **Chocolate Kingdom – Factory Adventure Tour:**
An interactive journey through the art of chocolate making.

– **Crayola Experience Orlando:** A colorful adventure where creativity knows no bounds.

– **Dezerland Park Orlando:** An entertainment hub featuring go-karts, bowling,
and arcade games.
– **Discovery Cove:** An immersive marine experience allowing guests to
swim with dolphins.

**Why Choose Freedman’s Office Desks in Orlando**

Selecting Freedman’s Office Desks in Orlando is a testament to your commitment to a workspace
that exudes professionalism and sophistication. Our range of office desks, including executive desks,
modern designs, and collaborative workstations,
ensures that your workspace reflects the dynamic spirit
of Orlando. Choose Freedman’s for desks that elevate your work
environment.

„Seating Solutions for Success: Freedman’s Office Chairs in Orlando

**Experience Unparalleled Comfort: Freedman’s Office Chairs in Orlando**

In the heart of Orlando, where comfort meets productivity, Freedman’s Office Furniture takes
pride in presenting a premium collection of office chairs.
Nestled at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom extends its
reach to neighborhoods like Clear Lake and College Park, providing an extensive range of office chairs that redefine ergonomic excellence.

**Orlando: Where Innovation Meets Tradition**

With a founding year of 1875, Orlando is a city that beautifully balances innovation and tradition.
Boasting a population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s diversity and
growth parallel Freedman’s commitment to delivering top-notch office chairs suited for the
city’s evolving work culture.

**Navigating Orlando’s Hub: Interstate 4**

Much like the seamless flow of traffic on Interstate 4, Freedman’s Office Furniture ensures a
smooth journey in offering quality office chairs to every office
and workspace in Orlando, aligning with the city’s emphasis on accessibility
and connectivity.

**Elevating Your Workstation: Orlando’s Professionalism Embodied**

In a city known for its professionalism and innovation, choosing the right office chair
is essential. Freedman’s Office Chairs not only prioritize ergonomic design but also serve as a testament
to your commitment to creating a workspace that mirrors Orlando’s ethos.

**Orlando’s Gems and Freedman’s Seating Elegance**

Explore the richness of Orlando’s landmarks while experiencing the elegance of Freedman’s Office Chairs.
Here are five interesting facts about some of Orlando’s beloved destinations:

– **Dolphin Nursery:** A heartwarming space at SeaWorld Orlando dedicated to nurturing newborn dolphins.

– **DreamWorks Destination:** An immersive experience at Universal Studios
Florida featuring characters from DreamWorks Animation.
– **Fun Spot America Theme Parks:** A family-friendly amusement park
with thrilling rides and attractions.
– **Gatorland:** Known as the „”Alligator Capital of the World,”” Gatorland offers exciting
wildlife shows.
– **Harry Potter and the Escape from Gringotts:**
A cutting-edge, multi-dimensional thrill ride at Universal Studios
Florida.

**Why Opt for Freedman’s Office Chairs in Orlando**

Choosing Freedman’s Office Chairs in Orlando is an investment
in your well-being and work satisfaction. Our diverse range of ergonomic
chairs, including executive chairs, mesh back chairs, and swivel chairs, ensures that your workspace in Orlando
is synonymous with comfort and style. Elevate your seating experience with Freedman’s
for a workplace that inspires success.

„Enhancing Workspaces: Freedman’s Ergonomic Office Furniture in Orlando

**Discover the Art of Productivity: Freedman’s Ergonomic Office Furniture in Orlando**

In the vibrant city of Orlando, where productivity meets innovation, Freedman’s Office
Furniture proudly presents a curated selection of ergonomic office
furniture. Conveniently located at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to neighborhoods like Colonial Town Center and
Colonialtown North, offering a diverse range of office solutions designed to elevate your workspace.

**The Essence of Orlando’s Business Culture**

Founded in 1875, Orlando stands as a testament to a harmonious
blend of history and forward-thinking. Boasting a population of
309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s dynamic business culture aligns seamlessly with Freedman’s commitment to
providing cutting-edge ergonomic office furniture.

**Navigating the Hub of Opportunities: Interstate 4**

Much like the interconnected web of Interstate 4,
Freedman’s Ergonomic Office Furniture ensures a smooth transition to a more comfortable and efficient workspace, symbolizing the city’s emphasis on progress and growth.

**Investing in Comfort: A Smart Choice for Orlando Businesses**

In a city that values innovation and efficiency,
choosing ergonomic office furniture is a strategic investment.

Freedman’s collection not only prioritizes functionality and
comfort but also aligns with Orlando’s commitment to creating workspaces that inspire creativity and
collaboration.

**Orlando’s Landmarks and the Comfort of Freedman’s Furniture**

Embark on a journey through Orlando’s iconic landmarks while
experiencing the unmatched comfort of Freedman’s Ergonomic Office Furniture.
Here are five fascinating facts about some of Orlando’s cherished destinations:

– **Aquatica Orlando:** A thrilling waterpark owned and operated by SeaWorld Parks & Entertainment.

– **Caro-Seuss-el:** A whimsical carousel in Seuss Landing at Universal’s Islands of Adventure.

– **Dezerland Park Orlando:** Home to an extensive collection of classic cars and interactive exhibits.

– **Discovery Cove:** An all-inclusive day resort where guests can swim with dolphins and
explore coral reefs.
– **Crayola Experience Orlando:** A colorful attraction at The Florida Mall offering hands-on creative activities.

**Why Choose Freedman’s Ergonomic Office Furniture
in Orlando**

Opting for Freedman’s Ergonomic Office Furniture
in Orlando is a commitment to a more productive and comfortable work environment.
Our range of modern office solutions, including adjustable chairs,
contemporary desks, and ergonomic accessories, ensures that
your workspace reflects the dynamic spirit of Orlando, fostering creativity and success.


„Elevating Workspace Aesthetics: Freedman’s Modern Office
Chairs in Orlando

**Indulge in Comfort: Freedman’s Modern Office Chairs
Unveiled in Orlando**

Nestled in the heart of Orlando, Freedman’s Office Furniture takes pride in introducing its exclusive collection of modern office chairs.

Situated at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to
discerning customers in neighborhoods like Bryn Mawr and Catalina, offering a diverse range
of seating solutions that combine style and functionality.

**Orlando’s Thriving Legacy and Freedman’s Modern Elegance**

Established in 1875, Orlando has grown into a dynamic city with a population of 309,154 (2021) and 122,607 households.
Freedman’s commitment to providing modern office chairs aligns seamlessly with
Orlando’s legacy of progress, innovation, and a commitment to creating inspiring
workspaces.

**Navigating the Hub of Opportunities: Interstate 4**

Much like the fluidity of Interstate 4, Freedman’s Modern Office Chairs symbolize a seamless blend of
form and function. This reflects Orlando’s dedication to providing a conducive environment for businesses to thrive
and individuals to excel.

**Investing in Style: A Wise Choice for Orlando’s Professionals**

In a city that values aesthetics and innovation,
opting for Freedman’s Modern Office Chairs is a statement of sophistication. Our
collection not only enhances the visual appeal of your workspace but also complements Orlando’s commitment to creating
a work environment that fosters creativity and success.

**Orlando’s Landmarks and the Style of Freedman’s Chairs**

Embark on a journey through Orlando’s iconic landmarks while experiencing the unmatched style
of Freedman’s Modern Office Chairs. Here are five fascinating facts about some of Orlando’s cherished destinations:

– **Harry Potter and the Escape from Gringotts:** A cutting-edge,
multi-dimensional thrill ride at Universal Studios Florida.

– **Crayola Experience Orlando:** A colorful attraction at The Florida Mall offering hands-on creative activities.

– **Dolphin Nursery:** A heartwarming exhibit at SeaWorld Orlando
where guests can witness the beauty of dolphin life.

– **Dezerland Park Orlando:** Home to an extensive collection of classic cars and
interactive exhibits.
– **Camp Jurassic:** An adventurous play area in Universal’s
Islands of Adventure, inviting visitors to explore a prehistoric world.

**Why Choose Freedman’s Modern Office Chairs in Orlando**

Opting for Freedman’s Modern Office Chairs in Orlando is not just
a choice; it’s a commitment to elevate your workspace.

Our stylish and comfortable chairs ensure that your
office reflects the vibrant and dynamic spirit of Orlando, making it an ideal place
for productivity, innovation, and success.

Shingle Magic

Are you in need of a trustworthy solution to prolong the life
of your roof? Shingle Magic Roof Sealer is the answer.
The exceptional product delivers a unique level of protection for your asphalt shingles,
guaranteeing they remain durable.

By choosing Shingle Magic Roof Sealer, you’re
not just using any ordinary product. You’re investing in a
premium roof rejuvenation solution formulated to greatly prolong the life of your roof for decades.
Choosing Shingle Magic is a savvy move for those looking to
preserve their investment.

The reason to opt for Shingle Magic Roof Sealer?
To begin with, its exclusive formula gets into the asphalt shingles, reviving
their pristine condition and appearance. Moreover, the sealer
is remarkably easy to apply, needing minimal work for optimal results.

Not only does Shingle Magic Roof Sealer increase the life of your
roof, but it provides superior defense against the elements.
Be it blistering sun, rainstorms, or winter conditions, your roof
is safeguarded.

Furthermore, choosing Shingle Magic Roof Sealer means you are choosing
an environmentally friendly option. Its non-toxic makeup ensures reduced environmental impact,
which makes it a conscious choice for your home.

To sum up, Shingle Magic Roof Sealer excels as the premier roof rejuvenation solution. It
not only can extend the life of your roof while delivering exceptional protection and a eco-friendly option makes it as the ideal
choice for homeowners aiming to invest in their property’s future.

Furthermore, an important feature of Shingle Magic Roof Sealer is its cost-effectiveness.
Rather than investing heaps of money on regular
repairs or a full roof replacement, choosing Shingle Magic helps save you
expenses in the long run. It’s an economical solution that still delivers top-notch results.

Furthermore, the user-friendly nature of Shingle Magic Roof Sealer is noteworthy.
You don’t need professional expertise to apply it.

For those who like to handle things themselves or opt for a professional to do the job, Shingle Magic guarantees a straightforward process with outstanding results.

The product’s lasting power is yet another strong reason to choose
it. After application, it creates a shield that keeps the integrity of your shingles for many years.
This means fewer concerns about environmental wear and tear and
a more secure feeling about the condition of your roof.

Regarding visual appeal, Shingle Magic Roof Sealer is also superior.

Not only does it safeguard your roof but also enhances its look.

Your shingles will look more vibrant, which adds to the attractiveness and market value to your property.

Satisfaction with Shingle Magic Roof Sealer is another testament to its quality.
Countless customers have reported notable improvements in their roof’s health after using the product.
Reviews underscore its simplicity, durability, and excellent
defensive capabilities.

In conclusion, choosing Shingle Magic Roof Sealer
represents choosing a proven solution for roof rejuvenation. With its blend of durability, aesthetic enhancement,
affordability, and simplicity makes it the optimal choice for anyone looking to extend the life and beauty of
their roof. Act now to transform your roof with Shingle Magic Roof Sealer.

aadarsh.in

This is really interesting, You’re a very professional blogger.
I have joined your feed and look forward to in the hunt for more of your magnificent post.

Additionally, I’ve shared your site in my social
networks

websoftcompany.site

Since the admin of this site is working, no uncertainty very soon it will be renowned,
due to its feature contents.

Shingle Magic Sealer

Do you desire to offer your roof a rejuvenation? Shingle Magic Roof
Sealer is your solution. Our unique product delivers
an extraordinary degree of care for your asphalt shingles, guaranteeing they last longer.

With Shingle Magic Roof Sealer, you’re not just
choosing any ordinary product. You’re investing in a premium roof rejuvenation solution designed
to significantly prolong the life of your roof for many years
to come. This is a wise decision for anyone looking to protect
their investment.

The reason to opt for Shingle Magic Roof Sealer? To begin with, its exclusive formula penetrates the asphalt shingles, reviving
their initial durability and appearance. Additionally, it
is remarkably easy to apply, needing minimal effort for optimal results.

Besides Shingle Magic Roof Sealer increase the life of your roof, it also offers
exceptional resistance to environmental damage. Be it
blistering sun, torrential downpours, or winter conditions, it is well-protected.

Furthermore, choosing Shingle Magic Roof Sealer signifies you are
selecting an green option. The safe formula means
little environmental impact, thus making it a responsible choice for your home.

To sum up, Shingle Magic Roof Sealer excels as the best roof rejuvenation solution. It not only
can prolong the life of your roof but also providing superior protection and being green option positions it as the ideal choice for those seeking to care for
their property’s future.

Additionally, an important feature of Shingle Magic Roof
Sealer is its affordability. Instead of pouring a fortune on regular
repairs or a full roof replacement, applying Shingle Magic can save you costs in the long run.
This makes it a budget-friendly option that offers premium results.

Furthermore, the ease of application of Shingle Magic
Roof Sealer stands out. You don’t need expert skills to apply it.
For those who like to handle things themselves or opt for a professional to do the job,
Shingle Magic ensures a straightforward process with outstanding results.

Its durability is another strong reason to choose it.
After application, it creates a layer that keeps the integrity of your
shingles for a long time. That means less worry about environmental wear and tear and greater peace of mind about the state of your roof.

When it comes to appearance, Shingle Magic Roof Sealer also
excels. Besides protecting your roof but also boosts its appearance.
Your shingles will look newer, which adds to the curb appeal and value to
your property.

Client satisfaction with Shingle Magic Roof Sealer is further evidence to its efficacy.
Numerous users have experienced notable improvements in their roof’s health after using the product.
Feedback emphasize its user-friendliness, durability, and excellent
protective qualities.

Finally, selecting Shingle Magic Roof Sealer represents choosing a trusted solution for roof rejuvenation. Combining durability,
visual appeal, economic efficiency, and ease of application makes it the optimal choice for homeowners looking to enhance the life
and beauty of their roof. Act now to give your roof the care it
deserves with Shingle Magic Roof Sealer.

https://onlinefestival.in

I am genuinely delighted to read this blog posts which includes
tons of valuable facts, thanks for providing these statistics.

Office Chairs in Orlando

Freedman’s Office Furniture: Crafting Workspaces in Orlando

**Elevate Your Workspace in Orlando with Freedman’s Office Furniture**

In the heart of Orlando, Freedman’s Office Furniture emerges as the go-to destination for all your office furnishing needs.
Our showroom at 200 E Robinson St Suite 1120 caters to discerning customers in neighborhoods like Audubon Park and Baldwin Park, delivering top-notch office furniture solutions.

**Orlando: A Hub of Innovation and Productivity**

Founded in 1875, Orlando pulsates with innovation,
mirroring Freedman’s commitment to crafting workspaces
that inspire. With a population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s dynamic environment finds resonance in Freedman’s diverse range of ergonomic
office chairs and modern office seating solutions.

**Navigating Orlando’s Pulse: Interstate 4**

Orlando’s lifeblood, Interstate 4, threads through the city, connecting its vibrant neighborhoods.
Likewise, Freedman’s Office Furniture weaves a tapestry
of convenience, delivering quality office furniture to every corner
of Orlando. Our commitment aligns with the city’s ethos of seamless connectivity and
accessibility.

**Crafting Comfort: Office Chairs Tailored to Orlando’s Needs**

Considering Orlando’s diverse weather, ranging from warm summers to mild winters,
investing in quality office furniture is a wise decision. Freedman’s Office Furniture provides not
just chairs but ergonomic solutions that adapt to Orlando’s varied temperatures,
ensuring comfort year-round.

**Orlando’s Landmarks and Freedman’s Touch**

Explore Orlando’s iconic points of interest like ICON Park and Antarctica:
Empire of the Penguin, mirroring the uniqueness that Freedman’s brings to office spaces.
Here are five facts about some of Orlando’s landmarks:

– **7D Motion Theater Ride At ICON Park:** An immersive experience with seven dimensions of excitement.

– **America’s Escape Game Orlando:** Orlando’s premier escape room destination.
– **Aquatica Orlando:** A water park blending marine life with thrilling water
rides.
– **Chocolate Kingdom – Factory Adventure Tour:
** Unraveling the mysteries of chocolate production.
– **Discovery Cove:** An all-inclusive day resort featuring marine life encounters.

**Why Choose Freedman’s in Orlando**

Selecting Freedman’s Office Furniture in Orlando is an investment
in quality, style, and ergonomic excellence. Our vast
range of office chairs, including ergonomic options, executive seating, and contemporary designs, ensures that your workspace
mirrors Orlando’s vibrancy and innovation. Choose Freedman’s for a workplace that aligns
with the dynamic spirit of Orlando.

„Elevate Your Workspace with Freedman’s Office Desks in Orlando

**Discover the Essence of Productivity: Freedman’s Office Desks in Orlando**

When it comes to crafting the perfect workspace in Orlando,
Freedman’s Office Furniture stands out as the epitome of excellence.
Located at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to neighborhoods such as Audubon Park and Baldwin Park,
providing a diverse range of office desks that redefine functionality and style.

**Orlando: A Tapestry of Diversity and Innovation**

Established in 1875, Orlando boasts a rich history steeped in diversity and innovation.
With a current population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s dynamic landscape finds
a reflection in Freedman’s commitment to delivering top-tier office desks designed for the city’s progressive work environment.

**Navigating Orlando’s Pulse: Interstate 4**

Much like the seamless flow of traffic on Interstate 4, Freedman’s Office Furniture
ensures a smooth journey in furnishing your workspace.
We bring quality office desks to every corner of Orlando, mirroring
the city’s commitment to accessibility and connectivity.

**Crafting Efficiency: Office Desks Tailored to Orlando’s Work Culture**

In a city where work meets play, investing in a workspace
that reflects efficiency and style is crucial.

Freedman’s Office Desks go beyond functionality; they are a statement of professionalism and innovation, aligning perfectly with Orlando’s ethos.

**Orlando’s Landmarks and Freedman’s Craftsmanship**

Explore Orlando’s iconic landmarks and witness
the craftsmanship that Freedman’s brings to
office spaces. Here are five facts about some of Orlando’s beloved destinations:

– **Caro-Seuss-el:** A whimsical carousel
inspired by Dr. Seuss’s imaginative world.
– **Chocolate Kingdom – Factory Adventure Tour:** An interactive journey through the art of chocolate making.

– **Crayola Experience Orlando:** A colorful adventure where creativity
knows no bounds.
– **Dezerland Park Orlando:** An entertainment hub featuring go-karts, bowling, and arcade games.

– **Discovery Cove:** An immersive marine experience
allowing guests to swim with dolphins.

**Why Choose Freedman’s Office Desks in Orlando**

Selecting Freedman’s Office Desks in Orlando is a testament to
your commitment to a workspace that exudes professionalism and sophistication. Our range
of office desks, including executive desks, modern designs,
and collaborative workstations, ensures that your workspace reflects the dynamic spirit of Orlando.
Choose Freedman’s for desks that elevate your work environment.


„Seating Solutions for Success: Freedman’s Office Chairs in Orlando

**Experience Unparalleled Comfort: Freedman’s Office Chairs in Orlando**

In the heart of Orlando, where comfort meets productivity, Freedman’s Office Furniture takes pride
in presenting a premium collection of office chairs.
Nestled at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom extends its
reach to neighborhoods like Clear Lake and College Park, providing an extensive range
of office chairs that redefine ergonomic excellence.

**Orlando: Where Innovation Meets Tradition**

With a founding year of 1875, Orlando is a city that beautifully balances innovation and tradition. Boasting a population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s diversity and growth parallel Freedman’s
commitment to delivering top-notch office chairs suited for the
city’s evolving work culture.

**Navigating Orlando’s Hub: Interstate 4**

Much like the seamless flow of traffic on Interstate 4,
Freedman’s Office Furniture ensures a smooth journey in offering
quality office chairs to every office and workspace in Orlando, aligning with the city’s emphasis on accessibility and connectivity.

**Elevating Your Workstation: Orlando’s Professionalism Embodied**

In a city known for its professionalism and innovation, choosing the right office chair is essential.
Freedman’s Office Chairs not only prioritize ergonomic design but also serve as a testament to your commitment to creating a workspace that mirrors Orlando’s ethos.

**Orlando’s Gems and Freedman’s Seating Elegance**

Explore the richness of Orlando’s landmarks while experiencing the elegance of Freedman’s Office Chairs.
Here are five interesting facts about some of Orlando’s beloved destinations:

– **Dolphin Nursery:** A heartwarming space at SeaWorld Orlando dedicated to nurturing newborn dolphins.

– **DreamWorks Destination:** An immersive experience at
Universal Studios Florida featuring characters from DreamWorks Animation.
– **Fun Spot America Theme Parks:** A family-friendly amusement park with thrilling
rides and attractions.
– **Gatorland:** Known as the „”Alligator Capital of
the World,”” Gatorland offers exciting wildlife shows.

– **Harry Potter and the Escape from Gringotts:** A cutting-edge, multi-dimensional thrill
ride at Universal Studios Florida.

**Why Opt for Freedman’s Office Chairs in Orlando**

Choosing Freedman’s Office Chairs in Orlando is an investment in your well-being
and work satisfaction. Our diverse range of ergonomic chairs, including executive chairs, mesh back chairs, and swivel
chairs, ensures that your workspace in Orlando is synonymous with comfort and style.
Elevate your seating experience with Freedman’s for a workplace
that inspires success.

„Enhancing Workspaces: Freedman’s Ergonomic Office Furniture in Orlando

**Discover the Art of Productivity: Freedman’s Ergonomic Office Furniture in Orlando**

In the vibrant city of Orlando, where productivity meets innovation,
Freedman’s Office Furniture proudly presents a curated selection of ergonomic office furniture.

Conveniently located at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to neighborhoods like Colonial
Town Center and Colonialtown North, offering a diverse range of office solutions designed to elevate your workspace.

**The Essence of Orlando’s Business Culture**

Founded in 1875, Orlando stands as a testament to a harmonious blend of
history and forward-thinking. Boasting a population of 309,
154 (2021) and 122,607 households, Orlando’s dynamic business culture aligns seamlessly with Freedman’s commitment to providing cutting-edge ergonomic office furniture.

**Navigating the Hub of Opportunities: Interstate 4**

Much like the interconnected web of Interstate 4, Freedman’s Ergonomic
Office Furniture ensures a smooth transition to a more comfortable and
efficient workspace, symbolizing the city’s emphasis on progress and growth.

**Investing in Comfort: A Smart Choice for Orlando Businesses**

In a city that values innovation and efficiency, choosing
ergonomic office furniture is a strategic investment.

Freedman’s collection not only prioritizes functionality and comfort but also aligns with Orlando’s commitment to
creating workspaces that inspire creativity and collaboration.

**Orlando’s Landmarks and the Comfort of Freedman’s Furniture**

Embark on a journey through Orlando’s iconic landmarks while experiencing
the unmatched comfort of Freedman’s Ergonomic Office Furniture.

Here are five fascinating facts about some of Orlando’s cherished destinations:

– **Aquatica Orlando:** A thrilling waterpark owned and operated by SeaWorld Parks & Entertainment.

– **Caro-Seuss-el:** A whimsical carousel in Seuss Landing at Universal’s Islands
of Adventure.
– **Dezerland Park Orlando:** Home to an extensive collection of classic cars and interactive exhibits.

– **Discovery Cove:** An all-inclusive day resort where guests can swim
with dolphins and explore coral reefs.
– **Crayola Experience Orlando:** A colorful attraction at
The Florida Mall offering hands-on creative activities.

**Why Choose Freedman’s Ergonomic Office Furniture in Orlando**

Opting for Freedman’s Ergonomic Office Furniture in Orlando is a
commitment to a more productive and comfortable work environment.
Our range of modern office solutions, including adjustable chairs, contemporary desks,
and ergonomic accessories, ensures that your workspace reflects the dynamic spirit of Orlando, fostering
creativity and success.

„Elevating Workspace Aesthetics: Freedman’s Modern Office Chairs in Orlando

**Indulge in Comfort: Freedman’s Modern Office Chairs
Unveiled in Orlando**

Nestled in the heart of Orlando, Freedman’s Office Furniture takes pride in introducing its exclusive collection of modern office
chairs. Situated at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to discerning customers in neighborhoods like Bryn Mawr and
Catalina, offering a diverse range of seating solutions
that combine style and functionality.

**Orlando’s Thriving Legacy and Freedman’s Modern Elegance**

Established in 1875, Orlando has grown into a dynamic city with a population of 309,154 (2021) and
122,607 households. Freedman’s commitment
to providing modern office chairs aligns seamlessly with Orlando’s legacy of progress,
innovation, and a commitment to creating inspiring workspaces.

**Navigating the Hub of Opportunities: Interstate 4**

Much like the fluidity of Interstate 4, Freedman’s
Modern Office Chairs symbolize a seamless blend of form and
function. This reflects Orlando’s dedication to providing a conducive environment for businesses to thrive and individuals
to excel.

**Investing in Style: A Wise Choice for Orlando’s Professionals**

In a city that values aesthetics and innovation, opting for Freedman’s Modern Office Chairs is
a statement of sophistication. Our collection not only enhances the visual appeal of your workspace
but also complements Orlando’s commitment to creating a work environment that
fosters creativity and success.

**Orlando’s Landmarks and the Style of Freedman’s Chairs**

Embark on a journey through Orlando’s iconic landmarks
while experiencing the unmatched style of Freedman’s Modern Office Chairs.
Here are five fascinating facts about some of Orlando’s cherished destinations:

– **Harry Potter and the Escape from Gringotts:** A cutting-edge,
multi-dimensional thrill ride at Universal Studios Florida.

– **Crayola Experience Orlando:** A colorful
attraction at The Florida Mall offering hands-on creative activities.

– **Dolphin Nursery:** A heartwarming exhibit at SeaWorld Orlando where
guests can witness the beauty of dolphin life.
– **Dezerland Park Orlando:** Home to an extensive collection of classic cars and
interactive exhibits.
– **Camp Jurassic:** An adventurous play area in Universal’s Islands
of Adventure, inviting visitors to explore a prehistoric world.

**Why Choose Freedman’s Modern Office Chairs in Orlando**

Opting for Freedman’s Modern Office Chairs in Orlando is not just a choice; it’s a commitment to elevate your workspace.
Our stylish and comfortable chairs ensure that your office reflects the vibrant and dynamic spirit of Orlando, making it an ideal place for productivity, innovation, and success.

Zobacz również

Średniowiecze

Jak Bolesław Chrobry obchodził Boże Narodzenie?

W jego pałacu nie było choinki. Nie oglądał jasełek, ani nie ustawił szopki. Ale przynajmniej wiemy z całą pewnością, że wręczał gwiazdkowe prezenty. Każdemu… poza...

13 grudnia 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Pierwsze ludobójstwo Polaków. Czy ten przeklęty książę wyrżnął w pień całą elitę państwa Piastów?

Zdaniem Niemców był tyranem, jakich mało. Polscy kronikarze doszczętnie wymazali go z historii. I nic dziwnego. Wszystko wskazuje na to, że Bezprym dokonał jednej z...

24 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Wikiński najazd na Polskę. Czy to skandynawscy wojownicy unicestwili mocarstwo Bolesława Chrobrego?

Pożoga przyszła z północy. W wojnie, która miała przesądzić o losach państwa Piastów wziął udział nawet przyszły król Norwegii. „Nie było lekkie dla Lechitów prawo...

21 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Czy Bolesław Chrobry chciał zostać cesarzem?

Ambicja rozpierała butnego władcę Polski. Nie zamierzał zadowalać się statusem zwyczajnego wodza. Ale jak wielkie NAPRAWDĘ były jego aspiracje?

19 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Dlaczego Kraków został stolicą Polski? To zasługa tych dwóch kobiet

Gniezno leżało w gruzach. Poznań został zrujnowany. Polska na gwałt potrzebowała nowej stolicy. I wcale nie wybrał jej mężczyzna zasiadający na tronie.

13 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Niemka, która ukradła koronę Chrobrego. Dlaczego Rycheza zdradziła Polskę?

Sprzeniewierzyła się wszystkiemu, na co jej teść i mąż pracowali przez ćwierć wieku. W tajemnicy wywiozła z Polski insygnia koronacyjne i oddała je uradowanemu cesarzowi...

9 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.