Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Jadwiga Kaliska (-1339)

Nie jest znany żaden portret Jadwigi Kaliskiej. Powyżej tablica prezentująca stroje dworskie z przełomu XIII i XIV stulecia autorstwa Jana Matejki. Można sobie wyobrażać, że podobnie ubierała się także polska królowa

Nie jest znany żaden portret Jadwigi Kaliskiej. Powyżej tablica prezentująca stroje dworskie z przełomu XIII i XIV stulecia autorstwa Jana Matejki. Można sobie wyobrażać, że podobnie ubierała się także polska królowa

Jadwiga Kaliska, Jadwiga Bolesławówna (-1339) – księżna i królowa Polski z dynastii Piastów urodzona około 1270 roku. Była córką księcia dzielnicowego, Bolesława Pobożnego. Decyzją krewnych (już po przedwczesnej śmierci swojego ojca) została wydana za mąż za obrotnego i awanturniczego władcę części Kujaw, Władysława Łokietka. Gdy jej małżonek przegrał rywalizację o polski tron i koronę z Wacławem II, zmuszona była przez kilka lat ukrywać się w przebraniu, w małej mieścinie na Kujawach. Po powrocie męża odegrała istotną role w stłumieniu rebelii krakowskiego mieszczaństwa zapamiętanej jako bunt wójta Alberta (1311-1312). W 1320 roku koronowana na królową Polski.

Odgrywała istotną rolę w polityce, mąż oddawał jej nawet własną pieczęć, umożliwiając Jadwidze samodzielne podejmowanie kluczowych decyzji. Cieszyła się łaską kurii papieskiej, a po śmierci Władysława Łokietka w znacznym stopniu przyczyniła się do budowy węgierskiego stronnictwa na krakowskim dworze. Zmarła jako mniszka sądeckiego zgromadzenia klarysek.

 

Dowiedz się więcej o Jadwidze Kaliskiej:

Nie jest znany żaden portret Jadwigi Kaliskiej. Powyżej tablica prezentująca stroje dworskie XIV stulecia. Można sobie wyobrażać, że podobnie ubierała się także polska królowa.

artykuł | 15.11.2017 | Autor:

Jadwiga Kaliska. Potężna polska królowa, która zrobiła z męża pantoflarza. Dlaczego o niej nie pamiętamy?

Władzy nie chciała oddać ani za życia męża, ani po jego śmierci. „Królowa może być tylko jedna” – mówiła otwarcie Jadwiga Kaliska. I nawet jako siedemdziesięcioletnia staruszka wciąż trzęsła polską polityką.

Nie jest znany żaden portret Jadwigi Bolesławówny. Na ilustracji XIV-wieczna władczyni na iluminacji z tak zwanego "Kodeksu Manesse".

artykuł | 02.11.2017 | Autor:

Władysław Łokietek nigdy nie zostałby królem, gdyby nie ona. Naprawdę warto znać historię tej niesamowitej kobiety

Ratowała rodzinę w przebraniu prostej mieszczki. Osobiście dowodziła obroną Wawelu. I nie bała się postawić nawet najpotężniejszemu biskupowi w kraju. Czy domyślasz się o kim mowa?

 

Ciekawe materiały o Jadwidze Kaliskiej z portalu TwojaHistoria.pl:

Eleonora Habsburżanka. Jedna z najmniej znanych polskich władczyń.

artykuł | 31.10.2017 | Autor:

Polskie władczynie, o których absolutnie nikt nie pamięta. Kto jest na szarym końcu ponurego rankingu?

Nawet najmniej popularni władcy budzą choćby śladowe zainteresowanie. Władczynie – niekoniecznie. Mamy w polskiej historii takie monarchinie, o których kompletnie zapomnieliśmy. Kto zamyka smutną listę?

 

Najlepsze książki o Jadwidze Kaliskiej: