Ciekawostki Historyczne

Moskwa. Miasto stworzone przez dzielne słowiańskie plemię̨ Wiatyczów, którzy na początku XII wieku przepędzili z tych okolic ludność́ ugrofińską̨. Wykopaliska na Kremlu potwierdziły, że najstarsze fortyfikacje w tym miejscu budowane były przez Wiatyczów właśnie – i oni uznawani są̨ za twórców tego miasta. No dobrze, ale co mają z tym wszystkim wspólnego Polacy? Wbrew pozorom bardzo dużo!

Czym dla Polaków są księgi Galla Anonima czy kroniki Jana Długosza – tym dla Rosjan są̨ Kroniki Nestora (Powieść́ minionych lat, tzw. latopisy). Ów kronikarz, mnich klasztoru (ławry) pieczerskiego w Kijowie wydał je w 1113 roku – opisując szeroko dzieje Rusi. Tworzył je więc w tym samym mniej więcej czasie, kiedy powstawała Moskwa.

Wspomina między innymi o wyżej wymienionym dzielnym plemieniu Wiatyczów. Pozwolę̨ sobie zacytować́ parę̨ fragmentów: „Byli zaś́ Radymicze i Wiatycze z rodu Lachów. (…) Było bowiem dwóch braci Lachów: Radym, a drugi Wiatko. I przyszedłszy, siedli: Radym nad rzeką Sożą i od niego przezwali się̨ Radymicze, a Wiatko siadł z rodem swoim nad Oką i od niego przezwali się̨ Wiatycze”. (Wiatko to zrusyfikowana forma staropolskiego imienia Wiącek, czasem przybierającego formę̨ Więcek).

„Powieść minionych lat” w Latopisie Radziwiłłowskimfot.domena publiczna

„Powieść minionych lat” w Latopisie Radziwiłłowskim

Niektórzy rosyjscy historycy starają̨ się̨ bagatelizować́ powyższe informacje, pisząc, że Nestor pod słowem „Lachy” (Lechici) rozumiał Słowian z zachodniej Rusi. Tymczasem sam Nestor w innym fragmencie swoich Kronik dokładnie określa, kim są̨ Lachowie: „Słowianie (…) siedli nad Wisłą i przezwali się̨ Lachami, a od tych Lachów przezwali się̨ jedni Polanami, drudzy Lachowie – Lutyczami, inni Mazowszanami, inni Pomorzanami”.

(Lutycze – czyli Lędzianie. Stąd Ostrów Lednicki, Lednica… Polska po litewsku to Lenkija, po węgiersku to Lengyelország, czyt. Lendzierosag, czyli kraj Lędzian, a po persku i w starotureckim to Lachistan – czyli kraj Lachów. Rusini też nazywali nas Lachami… I każdy z nas zna powiedzenie: „Strachy na Lachy”).

Czytaj też: Czy pradawni Słowianie składali ofiary z ludzi?

Gniezno w Moskwie

Przymiotnik od słowa „Lach” to „lacki”, stąd np. nazwa miejscowości Kosów Lacki. Stąd i nazwa naszego narodu: Polacy, czyli Po-Lachy. Nazwa rejonu Podlasie też nie oznacza, że leży on „pod lasem” – tylko że jest już̇ „pod Lachami” – bo wcześniej wpływy w tym regionie miała Ruś – stąd tyle cerkwi tutaj. A elity polskie
z czasem zaczęto nazywać́ sz-Lachtą (bo z Lachów się̨ wywodziły).

Pierwotne fortyfikacje budowane przez Wiatyczów na terenie obecnego moskiewskiego Kremla mają charakter analogiczny do tych z Gniezna czy Poznania (tzw. konstrukcje hakowe), zupełnie nieznane na Rusi. Pierwsze grodzisko zostało otoczone wałem z fosą, były też brama i most – zgodnie ze zwyczajem Lachów/Lechitów.

Tekst stanowi fragment książki „Jak budowaliśmy Rosję” (autor: Mariusz Świder, wydawnictwo Fronda 2021).

Tekst stanowi fragment książki „Jak budowaliśmy Rosję” (autor: Mariusz Świder, wydawnictwo Fronda 2021). Kup teraz

O tym, że Wiatycze pochodzą̨ z terenów wschodniego Mazowsza i Podlasia, pisze też słynny polski antropolog Jan Czekanowski. Porównał on klaster M458 z haplogrupy R1a1, świadczący o spokrewnieniu dawnych Moskwian z Mazowszanami.

Również̇ Długosz o tym nadmienia, umiejscawiając pierwotne siedziby Wiatyczów na Mazowszu, a Radymiczów nad Sanem. Ich kolebką było Radymno pod Przemyślem. To my więc założyliśmy Moskwę̨… I czy tylko Moskwę̨?

Czytaj też: Ilirowie w Urstätt, czyli Biskupin według hitlerowskiej propagandy

Zobacz również:

Polanie znad Dniepru

Czterech rosyjskich wydań́ doczekała się̨ Historia Rosji Od Ruryka do Putina, napisana przez znanego petersburskiego profesora Jewgienija Anisimowa, autora kilkudziesięciu książek historycznych, prowadzącego programy w radiu i telewizji. I oto zobaczyłem tę znaną książkę̨ w Polsce… po polsku… wydaną w 2017 roku nakładem wydawnictwa „Inicjał” (tłum. Andrzej i Halina Palaczowie). Pozwolę̨ sobie zacytować́ dwa ciekawe fragmenty ze s. 10. polskiego wydania:

„Słowiańskie plemię̨ Polan zajmowało ziemie nad Dnieprem w IX w. Ich stolicą było nieduże miasto Kijów, którego nazwa (…) pochodzi od imienia władcy (wodza) miejscowego plemienia, Kija”.

I drugi cytat, parę̨ linijek dalej: „Najwidoczniej mieszkający tu Polanie byli dość́ słabym plemieniem, odpryskiem jednolitego kiedyś́ wielkiego ludu, które przyszło tu z ziem obecnej Polski, znanego z bizantyjskich źródeł jako »Lędzianie«, czyli »Lachy«”.

Źródło:

Tekst stanowi fragment książki „Jak budowaliśmy Rosję” (autor: Mariusz Świder, wydawnictwo Fronda 2021).

KOMENTARZE (11)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

niepoprawny politycznie

No nareszcie te informacje podane są bez anturażu nadmiernie „turbolechickiego”, ale…

Choć użycie nazwy legendarnej, nigdy nie będącej w użyciu w wiekach średnich, nieistniejącej przed czasami nowożytnymi, Lechici, już wskazuje na możliwość naginania zasad metody naukowej, i takie nagięcie, a jakże i to poważne i kilkukrotne, występuje…

Np. grody hakowe – wg wielu te i u nas i na ziemiach ruskich, mogą być jednak pomysłu – pochodzenia skandynawskiego.

Polanie zaś jeśli w ogóle, to odbyli drogę w odwrotną stronę – z Kijowa na ziemie obecnie polskie, najpierw najprawdopodobniej pod Kalisz…

I wg dostępnych mi wersji (a jest ich co najmniej kilka) Powieści lat minionych, Nestora, Polanie nie byli Lachami – wyraźnie ich – zwłaszcza kijowskich Polan, odróżnia Nestor od „niższych w rozwoju” Lachów, Polan jako tych „bardziej kulturalnych” będących na wyższym poziomie cywilizacyjnym, od – nawet byle jak ubranych, ciągle pijanych i żyjących w „norach”, Lachów – zwłaszcza tych kijowskich ww. rzekomo polskich plemion. Owszem to „większościowe” plemiona „lackie” zdominowane przez „mniejszościowych” Polan, dały początek Polsce – to fakt.

Najprawdopodobniej dlatego dokonuje tego rozróżnienia tenże kronikarz, że byli oni – Polanie, pochodzenia sarmackiego (po-Alanie). Sarmaci bowiem, wg najnowszych ustaleń, ulegać zaczęli już co najmniej w czasach rzymskich, silnej slawizacji (a po części i germanizacji). Np. Antowie to na pewno plemię, które początkowo było całkowicie sarmackie.
Warto tutaj zauważyć, że gdy Sarmaci raptownie „zniknęli” z kart historii, to nagle w ogromnej liczbie w ich miejsce pojawili się Słowianie.
Z czasem sarmacka, i to jedynie w części, zatem była tylko starszyzna plemienna. Plemienia reszta była albo słowiańska, albo germańska.

„Lachy” plemion kijowskich wymienionych w artykule, ruszyły zapewne w obie strony – i na wschód i na zachód.
Posiadały zaś najprawdopodobniej głównie haplogrupę nie klastra M458 (tzw. „polskiego”), a CTS1211 (M558 „rusińską”), która jest obecnie największą liczebnie dla R1a (34 miliony) i jest powszechna wśród wszystkich Słowian. Często przypisuje się ją tylko Słowianom wschodnim – tzw. „rusińskim”, ale jest to wysoce błędne!
Na tym poziomie czasowym mutacji, tj. sprzed 4000 lat (powstałych TMRCA 4400-4600 lat temu) i ogromnej mobilności mieszkańców Europy wschodniej od tysięcy lat, przyporządkowanie tej haplogrupy jak i M458, do jakiegoś zawężonego obszaru lub określonego etnosu, jest zasadniczym błędem!
Wśród obecnych wszelkich słowiańskich narodów europejskich występuje np. rzeczona M558, bowiem z częstością 10-30%, w Polsce i Rosji ok. 24%.

Jak więc widać tekst powyższy jest jednak w typowej manierze „turbolechickiej” – dobiera bowiem subiektywnie materiał dowodowy zgodnie z wcześniej odgórnie przyjętymi założeniami – tokiem narracji…
…przy tym ten niewygodny zbiór ustaleń i faktów naukowych znanych i uznanych w tej materii, kompletnie pomijając, nawet nie starając się go turbolechicko „politycznie poprawnie” zinterpretować…

Ale mimo to postęp choć „mikry”, to jakiś wyżej widać :)

  Sarmata

  @niepoprawny Jakie masz dowody na to, że Polanie wielkopolscy są potomkami Polan ukraińskich. Wymyślasz sobie z góry ustalone założenie, nie dając na nie żadnych dowodów – to maniera turboprypecka. Skoro Nestor odróżnia Polan od Lachów to jest to dowód przeczący twojemu założeniu. Zmyślasz, że Nestor pisał coś o norach Lachów. Alanie (Drewlanie) byli takimi samymi Sarmatami jak np. Galindowie, a więc nie różnili się od innych Słowian i Bałtów. NIe musieli ulegać slawizacjii, skoro Sarmaci od początku byli słowiańścy, a żaden antyczny historyk w żaden sposób nie łączył ich z ludami irańskimi – to błędny, nowoczesny wymysł. Antowie byli Sarmatami tak samo jak Wenedowie (mieszkańcy Polski) i Sklawini (mieszkańcy Pannonii, rozciągający się od jezorta Musianus (Bodensee) I Noviodunum w Pannonii do Dniestru i źródeł Vistuli (Odry) w górach Sarmackich (Sudetach). Od Vistuli (Odry) na wschód Venedowie zajmowali ogromne terytoria, jak pisze Jordanes). Kiedy niby Sarmaci zniknęli z kart historii? Przez cały okres historii od starożytności po teraźniejszość, Słowianie środkowi zwani byli Sarmatami, jak król czeski Bolesław przez Richera pisarza frankońskiego. Natomiast nikt nigdy nie nazywał Ossetów, ani innych ludów Azji Sarmatami.
  Nie można mówić, że coś było albo germanskie albo słowiańskie, bo Germanie, obok Sarmatów, to podgrupa Słowian, wschodni Słowianie, składający się m.in. z Chattów, Dulgubnów, Semnonów, Rugiów, Lugiów, Warinów i innych ludów połabskich o nazwach słowiańskich. Żaden autor antyczny nie zaliczał żadnych Skandynawów do Germanów, przeciwnie, Jordanes stwierdził, że Germanie i Skandynawowie różnią się duszą i ciałem. Wobec czego nazywanie gockiego germańskim a nie skandynawskim językiem jest turbogockim wymysłem. Gothones nie są Gotami, lecz Gućkowianami z ziemi Gućkowskiej i są częścią Wandilów (Wendów), podczas gdy Goci byli wrogami Wandalów.
  @Mariusz Świder
  Lutycze to nie Lędzianie, lecz Lutycy
  Wiatycze to połabscy Wkrzanie (Abioi z Homera, Aviones z Tacyta, Eovi z Widsith, Avarini z Ptolemeusza, Awarowie z Priskusa (mieszkający w pobliżu Oceanu według Priskusa) Awarowie z Simokatty, Menandra przesunieci na wschód z powodu przesunięcia geogrtaficznego Scatinavii a wraz z nią Odry (Vistuli) na wschód, również przesunęło to Volgast (Taugast)), według Kroniki Wielkopolskiej od Wkrzan pochodzą Węgrowie – oczywiście to Awarowie.
  Radymicze to Redarowie (Reudigni Tacyta, zwani także Warchonitami (od warchni, rządzacy, radny), czy Burguntami (Pliny, Ptolemeusz, podczas gdy u Tacyta brak jest Burgundów, u innnych pisarzy antycznych opisujących Połabie brak jest Reudignów), Burgundowie podobnie jak Awarowie zostali geograficznie przesunięci do Azji przez Agathiasa)
  Lędzianie nie mają nic wspólnego z Lechitami i nigdy nie zamieszkiwali ziem polskich. Według Geografa Bawarskiego są pojedynczyn plemieniem (nie grupą plemion jak Lechici) i zamieszkują według Konstantego Porfirogenety okolice Dniepru i Pieczyngów. Więc jedyny logiczny wnisek że Lędzianie to synonimiczna nazwa Polan ukraińskich (Pole=Lęda), bo Konstanty Porfirogeneta Polan nie wymienia, a Nestor nie wymienia Lędzian (którzy musieli mieszkać nad Dnieprem, więc Nestor musiał ich znać).
  Umieszczanie Lędzian w Polsce jest sprzeczne ze źródłami.
  Lęchici, Lugiowie pierwotnie mieszkali na Połabiu, składali się z
  1 Nadvanarvali – Obodrzyce
  2 Helissi – Lisice
  3 Helvecones – Gliwianie, Leubuzzi, Lwianie
  4 Harii – Choriti, Heruli vel Heveldi
  5 Manimi – MIntga, Rzeczanie
  Ziemie połabskie jako ziemie lechickie podaje Kronika Wielkopolska i Długosz.
  W późniejszych czasach Lęcha objęła całą współczesną Polskę

   Sarmata

   errata
   //wschodni Słowianie, składający się m.in. z Chattów, Dulgubnów, Semnonów, Rugiów, Lugiów, Warinów//
   zachodni Słowianie oczywiście

  Benia

  Brednie

  Alchemik

  niepoprawny, jeżeli coś twierdzisz to poprzyj jakimiś źródłami dowodami. Tak to zwykły bełkot.

   niepoprawny politycznie

   Trudno w komentarzach umieszczać nawet odniesienia do publikacji, bo wtedy stają się z i tak obszernych, już kompletnie zbyt obszerne, a bełkot i to totalny to jest to co pisze turbolechicki Sarmata, tam już naukowego dyskursu szukać jakiegokolwiek próżno…
   Nawet bowiem Japończycy opisywali Sarmatów jako skośnookich typowych stepowców azjatyckich, owszem nieźle uzbrojonych, w zbrojach (?), ale… – i to mieliby być Słowianie?
   A prawda Scytowie to też Słowianie, co ostatnio czytałem na pewnej rodzimowierczej stronie, i kocopoły, że i Nelson Mandela miał w rodzie dzielnych Lechitów, miał bo musiał mieć…?

  Giray

  Bzdury, DNA uzyskane z wykopalisk na terenie tzw bitwy nad Dolężą wyraźnie wskazuje, że przodkowie dzisiejszych Polaków żyli na terenie obecnej Polski już w XIII wieku przed Chrystusem.

MaG61

Czekanowski mógł najwyżej domniemywać że jest R1a.
W jego czasach genetyka była w powijakach.
Reszta jest zgodna z jego badaniami i przekonaniem o autochtonizmie Słowian.
Antropologia fizyczna i kryteria lingwistyczne o czym mówi ,,mały słownik antropologiczny”W-wa1968
za J.Czekanowskim.

hmmmm

No, niezłe brednia, nawet jak na kloaczny poziom tego portalu.

Wiatek to Wiącek – a myślałem, że skrót od ruskiego imienia Wiaczesław.

Lutycze to Łeczycanie :D nawet dziecko dostrzeże tu Luciców.

Ale już to pal licho. Debilne założenie – nawet jeśli (co nie jest pewne) Wiatycze i Radymicze pochodzili od Lachów, to nie od Polaków! Być może w VIII wieku (kiedy jeszcze Polaków nie było) jakaś grupa wywędrowała z Mazowsza i w połączeniu z grupami Słowian Wschodnich dała początek Wiatyczom i Radymiczom. Ale napraw to nie Polacy – Polacy i Rusini powstali jako narody, dopiero po powstaniu państw i w ich ramach. Więc ta grupa, która być może wyszła z Mazowsza, to byli po prostu Słowianie.

  Ferdynad K

  Po co te wypociny? I tak za 300 lat wyjdzie, że to rdzenne ziemie Mehmetów ukradzione Chasydom, czasowo powierzone Szengenitom..Wy nawet konstytucji z 1935 do dziś obowiązującej przyjętej do rąk własnych na Zamku w 1990 przez Lecha W. od R. Kaczorowskiego umiecie dostrzec, a grzebiecie w kurhanach w poszukiwaniu łyżeczki do kapusty, jakiegoś turysty z wielbłądem.

Andy1969

Może trzeba to wielkorusom przypomnieć, niech się Dugin zapluje w swoich nowych teoriach.

Zobacz również

Nowożytność

Czy unia polsko-rosyjska była możliwa?

W XVI-XVII wiekach istniało wiele planów unii polsko-rosyjskiej. Oznaczało to, że na polskim tronie mógł zasiąść rosyjski car lub na rosyjskim – polski król.

31 stycznia 2022 | Autorzy: Violetta Wiernicka

Dwudziestolecie międzywojenne

Biskupin – historia niezwykłej osady

Na ślad jednej z największych i najważniejszych pradziejowych osad na ziemiach polskich jako pierwsze natrafiły dzieci. To one, gdy poziom wody w miejscowym jeziorze opadł,...

11 lutego 2021 | Autorzy: Marcin Moneta

Starożytność

Czy pradawni Słowianie składali ofiary z ludzi?

Wianki na wodzie w Noc Kupały, święte gaje, postrzyżyny dorastających chłopców – takie są typowe wyobrażenia dotyczące obrzędowości dawnych Słowian żyjących nad Wisłą i Odrą....

2 sierpnia 2020 | Autorzy: Marcin Moneta

Średniowiecze

Wiciędze – słowiańscy pogromcy wikingów

Była niedziela roku pańskiego 1136 roku, gdy na horyzoncie, na rzece Göta älv, która uchodzi do morskiej cieśniny Kattegat - pojawił się zarys statków, przyozdobionych...

8 stycznia 2020 | Autorzy: Marcin Moneta

Średniowiecze

Ile prawdy jest w legendzie o Popielu, którego zjadły myszy?

Każde polskie dziecko zna podanie o poprzedniku syna Piasta, Siemowita, niegodziwym księciu Popielu, który zginął w męczarniach pożarty przez myszy za swoje liczne zbrodnie. Ale...

3 kwietnia 2019 | Autorzy: Joanna Kurkiewicz

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.