Ciekawostki Historyczne

Piłsudski, Dmowski, Paderewski? Przestańmy wreszcie udawać, że tylko oni walczyli o Polskę. Gdyby nie kobiety, II Rzeczpospolita nie miałaby szans powstać. Poniżej 10 Polek, których zasług nie sposób przecenić.

Maria Dulębianka

Feministka i pisarka, która jeszcze przed wybuchem wojny światowej pokazała, że kobieta może wszystko. W 1908 roku – ku zgorszeniu mężczyzn – kandydowała na posła do galicyjskiego Sejmu Krajowego, zdobywając pół tysiąca głosów.

Członkinie Związku Strzeleckiego ze Lwowa. Widać między innymi przyszłą wywiadowczynię Marię Rychterównę). Zdjęcie wykonane w 1912 roku.fot.materiały prasowe

Bez wkładu kobiet Polska nigdy odzyskałaby niepodległości. Na zdjęciu członkinie Związku Strzeleckiego ze Lwowa. Ilustracja z książki „Niepokorne damy”.

W sierpniu 1914 roku pomagała werbować nowych członków ruchu legionowego. Gdy Rosjanie zajęli Lwów, zamiast uciekać, zaangażowała się we wszechstronną pomoc mieszkańcom okupowanego miasta. Po haniebnym traktacie brzeskim – kiedy Niemcy próbowali oderwać część ziem polskich i oddać je w ręce Ukraińców – rozwinęła imponującą akcję protestacyjną.

Zobacz również:

Hanna Kudelska

Wieść o wybuchu wojny zaskoczyła wszystkich. Strzelcy mieli lada dzień wyruszyć z krakowskich Oleandrów do walki, a brakowało najpotrzebniejszych rzeczy: żywności, broni, pieniędzy, nawet ubrań. Hanna Kudelska była wśród kobiet, które natychmiast zakasały rękawy i stworzyły od zera intendenturę rodzącego się polskiego wojska. Przyjmowała ochotniczki, szkoliła je, a następnie wysyłała by szyły mundury, pielęgnowały chorych, robiły szczepienia, kwestowały wśród krakowian…

Hanna Kudelska tworzyła od zera stworzyła legionową intendenturę. Na zdjęciu żołnierze Pierwszej Kompani Kadrowej w sierpniu 1914 roku.fot.domena publiczna

Hanna Kudelska tworzyła od zera stworzyła legionową intendenturę. Na zdjęciu żołnierze Pierwszej Kompani Kadrowej w sierpniu 1914 roku.

Później, już na szlaku bojowym, organizowała kuchnie polowe, zatrudniając w nich cały „sztab pracowniczek” i karmiąc dziennie pięciuset chłopa. W kolejnych latach, gdy Niemcy zniszczyli legiony, a nieposłusznych żołnierzy zamknęli w obozach internowania, wspierała uwięzionych „dźwigając worki z chlebem i bielizną pod kolczaste druty i bramy więzień”.

Maria Jaxa-Kwiatkowska

Niewygodna bohaterka podziemia. Według legendy działającą na tyłach wroga Polską Organizację Wojskową powołano z rozkazu Józefa Piłsudskiego. W rzeczywistości POW powstała jednak, zanim Komendant zdążył wydać jakiekolwiek dyspozycje. Jedną z założycielek organizacji była właśnie Kwiatkowska. I to ona natychmiast stanęła na czele Oddziału Żeńskiego.

Podległe jej dziewczyny organizowały cały krwioobieg konspiracji: fabrykowały paszporty, zbierały fundusze, kolportowały nielegalne druki, montowały bomby, przechowywały uzbrojenie… Pań pełno też było w pracach biurowych, w sprawach kwaterunku i w zadaniach kurierskich. Czasem tylko narzekały, że łatwiej działało się przed wybuchem wojny, bo wtedy przychodziło szmuglować poręczne pistolety a nie wojskowe karabiny. „Kiedyśmy niosły taką sztukę, musiałyśmy go dobrze maskować, bo ani rusz nie mógł nabrać fasonu wałka do rolet” – żartowała jedna z podkomendnych Kwiatkowskiej.

Janina Prystorowa

Na kilka lat przed wybuchem pierwszej wojny światowej wzięła udział w jednej z najbardziej spektakularnych akcji podziemia niepodległościowego. Przygotowywała i wspierała napad na stacji kolejowej Bezdany, kiedy to bojówka Polskiej Partii Socjalistycznej zatrzymała carski pociąg, sforsowała drzwi wagonu pocztowego i uwiozła olbrzymią sumę trzystu tysięcy rubli. Przyjęło się mówić, że była to „akcja czterech premierów”. Niesłusznie. Olbrzymią rolę odegrały również cztery zaangażowanie w działania kobiety – w tym przyszła posłanka i pani premierowa Janina Prystorowa.

Dzięki niej i pozostałym bojowniczkom niepodległościowcy zdobyli pieniądze potrzebne by tworzyć Związek Walki Czynnej, a następnie – Związki Strzeleckie, bez których nie byłoby Legionów.

Barbara Kossuthówna

Jedna z pierwszych kobiet, które pomimo niechęci i pogardy mężczyzn wstąpiły do ruchu strzeleckiego, a nawet wywalczyły sobie prawo udziału w manewrach wojskowych. Była gotowa znieść niejedno upokorzenie, byle ubrać wojskowy mundur. Wiosną 1914 roku wzięła udział w pierwszych ćwiczeniach z bronią w ręku, na które Piłsudski dopuścił nie tylko strzelców, ale i strzelczynie. Po latach wspominała z żalem, że zamiast ćwiczyć się w strzelaniu została wówczas… odesłana do garów, ponoć po to, by przysposabiała się do roli sierżanta prowiantowego.

„Szorować musiałyśmy [naczynia] pękami trawy, piaskiem, aż do zdarcia paznokci i do krwi na palcach” – opowiadała. To jednak nie ostudziło jej zapału. Po wybuchu wojny przydzielona jako sanitariuszka do szpitala w Jabłonkowie. Tkwiła przy łóżkach pacjentów bez przerwy po trzydzieści sześć godzin, sypiała nie więcej niż cztery noce w tygodniu i nabawiła się w szpitalu tyfusu. Pomogła jednak niezliczonym pacjentom, często ratując ich od śmierci.

Aleksandra Szczerbińska

Pamiętana głównie jako towarzyszka życia, a następnie żona Józefa Piłsudskiego. Niesłusznie, bo miała olbrzymie, niemożliwe do zakwestionowania i zupełnie samodzielne zasługi dla ruchu niepodległościowego.

Po brawurowej akcji pod Bezdanami to ona wywiozła i przerzuciła przez granicę większość łupu, podczas gdy mężczyźni beztrosko czekali na nią w bezpiecznej Galicji. Gdy zaś wybuchła wojna, mianowano ją komendantką wywiadu kobiecego.

Aleksandra Szczerbińska wiele poświęciła dla polskiej niepodległości. Na ilustracji zdjęcie wykonane przez carską Ochranę po jej aresztowaniu w 1907 roku,fot.domena publiczna

Aleksandra Szczerbińska wiele poświęciła dla polskiej niepodległości. Na ilustracji zdjęcie wykonane przez carską Ochranę po jej aresztowaniu w 1907 roku,

Sam Piłsudski przyznawała, że kierowany przez Szczerbińską oddział był jednym z jego największych atutów. Dzięki wywiadowczyniom Komendant znał posunięcia wroga i rozlokowanie jego sił. Zakonspirowane żołnierki pozwalały mu też nawiązywać kontakt z miastami położonymi po drugiej stronie frontu.

Koledzy wspominali ją jako niezawodną bojowniczkę, odznaczającą się zimną krwią i hartem ducha. Podkomendne darzyły ją niezachwianym szacunkiem. Pamiętano troskę, z jaką Aleksandra dbała o kwatery dla żołnierek i stanowczość, z jaką walczyła o to, by się nie przepracowywały i nie podejmowały zbędnego ryzyka.

Szczerbińska za swoją niepodległościową działalność w POW została aresztowana przez Niemców i trafiła do obozu w Szczypiornie. Na zdjęciu razem z Józefem Piłsudskim w czasie pobytu w Zakopanem. 1916 rok.

Szczerbińska za swoją niepodległościową działalność w POW została aresztowana przez Niemców i trafiła do obozu w Szczypiornie. Na zdjęciu razem z Józefem Piłsudskim w czasie pobytu w Zakopanem. 1916 rok.

Przesiadywała po nocach, odcyfrowując dostarczane pisma i pełniła cały szereg niewdzięcznych, administracyjnych funkcji. Jedna z żołnierek podkreślała, że ze wszystkich wywiadowczyń właśnie szefowej było „najciężej”. Pracowała niemal bez wytchnienia, a do tego musiała pełnić służbę z dala od wroga, frontu i wszelkiej akcji.

Tej ostatniej wcale jej jednak nie zabrakło: gdy oddział wywiadowczy zlikwidowano, Aleksandra zaangażowała się w pracę POW. I za nią właśnie została aresztowana i zesłana do obozu w Szczypiornie, gdzie Niemcy trzymali ją w warunkach urągających wszelkiej godności.

Zofia Moraczewska

Przywódczyni największej kobiecej organizacji wspierającej walkę o niepodległość: Ligii Kobiet Galicji i Śląska. Miała pod sobą nawet trzynaście tysięcy aktywistek.

Liżanki – jak poufale je określano – asystowały legionistom na setki poruszających sposobów. Organizowały Gwiazdki dla żołnierzy i śniadania wielkanocne, wysyłały do członków oddziałów listy podnoszące na duchu i zagrzewające do walki. A także paczki z piłkami nożnymi, przyborami do pisania, aparatami fotograficznymi (stąd te wszystkie zdjęcia legionistów!) czy nawet z… instrumentami muzycznymi dla pułkowych orkiestr. Organizowały również uroczystości żałobne i samodzielnie wyrabiały drobne upominki dla wojaków.

Liga kierowana przez Moraczewską zbierała olbrzymie fundusze na legiony, często odwołując się do wyjątkowo przemyślnych metod. W Krakowie i Lwowie założono oficjalne sklepy, obracające patriotycznymi gazetkami, książkami czy choćby odznakami, fabrykowanymi przez liżanki. W mniejszych miejscowościach stawiano jarmarczne kramy. W Kałuszu kobiety prowadziły zaś bufet na dworcu. Pomysłowo? To i tak nic na tle aktywności pań ze Stryja. Te dla pieniędzy „wyrabiały sztuczne kwiaty i pisanki oraz prowadziły wzorową kulturę warzyw”.

Za sprawą Ligii powstawały ochronki dla sierot po legionistach, gospody dla żołnierzy, świetlice, herbaciarnie. A żeby podnieść poziom kulturalnych chłopców Piłsudskiego panie wysłały im na front… 20 000 książek!

Ligii Kobiet Galicji i Śląska.fot.domena publiczan

Kierowana przez Zofię Moraczewską (na zdjęciu) Ligii Kobiet Galicji i Śląska zbierała ogromne sumy, które później wykorzystywano, aby pomagać legionistom oraz ich rodzinom,

Sama Moraczewska po wojnie na krótko została panią premierową. Następnie zaś – posłanką z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej.

Maria Korniłowiczówna

Jedna z najsprytniejszych i najskuteczniejszych wywiadowczyń w oddziale kierowanym przez Aleksandrę Szczerbińską. Jej wyczyny wystarczyłyby do nakręcenia całej serii sensacyjnych filmów.

Pewnego razu Maria – wioząca pilny meldunek –  stanęła przed koniecznością przebycia rozległego jeziora. Zamiast prosić o pomoc chłopów i ryzykować, że zostanie zdemaskowana, postanowiła wysłużyć się nawet nie jednym rosyjskim żołnierzem, ale całym ich oddziałem. Zauroczyła stacjonujących nieopodal szeregowców i przekonała ich, by… sami zdobyli dla niej łódź i przyprowadzili ją na przystań. W zamian obiecała niewinną, ale romantyczną przejażdżkę po jeziorze. Słowa dotrzymała, po czym nocą wykradła łódź i przepłynęła na przeciwległy brzeg.

Na oficerów miała inny sposób. Mistrzowsko wzbudzała w nich litość. Potrafiła na przykład przekonać generalskiego adiutanta, że rodzina jej przyjaciółki utknęła po niemieckie stronie frontu i wymaga pilnej pomocy… Mężczyzna nie tylko uwierzył w rzewną historię i podbił dokumenty, ale nawet przydzielił agentce eskortę. Mało tego! Polecił jednemu ze swoich ludzi, by nosił za Marią walizki.

Po likwidacji oddziału przeszła do POW. W ostatnich dniach wojny organizowała kobiecy oddział w Krakowie, przygotowując go do spodziewanej walki o miasto z Austriakami.

Maria Rychterówna

Strzelczyni, żołnierka Oddziału Wywiadowczego, członkini POW… a przede wszystkim kobieta za sprawą której tysiące Polaków mogły zetknąć się z pierwszą zapowiedzią przyszłych organów polskiego państwa. W 1915 roku, gdy Niemcy zajęli większość ziem polskich i wprowadzili niezwykle restrykcyjną cenzurę Rychterówna – wraz z grupą koleżanek, ale bez zgody, a nawet wbrew dowódcom z POW – samodzielnie stworzyła… polską pocztę przeznaczoną dla zwyczajnych obywateli.

Szybko udało się zebrać cały szereg listonoszek, urządzić stację odbiorczą w stolicy i sieć punktów etapowych w najważniejszych miastach. W Piotrkowie, w Radomiu, Łomży, Krakowie… Działalność nabierała coraz większego tempa. Mężczyźni wróżyli szybką wsypę, która zaszkodzi całemu podziemiu. A tymczasem poczta działała sprawnie i… dochodowo. Bo listonoszki za każdą dostarczoną paczkę liczyły sobie od dwudziestu do trzydziestu kopiejek. Pieniądze te następnie lojalnie przekazywano do kasy POW.

Po tym jak Niemcy zajęli w 1915 roku większość polskich ziem i wprowadzili ostrą cenzurę Maria Rychterówna postanowiła coś z tym zrobić i odniosła spektakularny sukces. Na zdjęciu Niemcy wkraczają do Warszawy.fot.Bundesarchi/CC BY-SA 3.0 DE

Po tym jak Niemcy zajęli w 1915 roku większość polskich ziem i wprowadzili ostrą cenzurę Maria Rychterówna postanowiła coś z tym zrobić i odniosła spektakularny sukces. Na zdjęciu Niemcy wkraczają do Warszawy.

W samej Warszawie w pracę Poczty Listów Prywatnych zaangażowało się około dwudziestu kobiet. Siatka kurierska nie tylko nie została rozbita, ale działała tak długo, jak trwały niemieckie restrykcje. Łącznie dostarczyła około czterech tysięcy listów. I dla wielu Polaków to właśnie był zalążek Poczty Polskiej, a nawet – całej polskie administracji.

Stefania Flekówna

Jedna z niezawodnych propagandystek ruchu niepodległościowego. Gdy okupacyjna cenzura wciąż działała w najlepsze, a o zasługach legionistów nie wolno było nawet szeptać, ona stanęła na czele administracji największego podziemnego pisma o patriotycznym rysie.

„Rząd i Wojsko” drukowano nawet w dziesięciu tysiąca egzemplarzy, wyjaśniając linię Piłsudskiego, rzucając prawdziwe światło na przebieg wojny i demaskując posunięcia niemieckich władz. „Nigdy w życiu podobnych prac nie wykonywałyśmy i nie miałyśmy pojęcia o tym” – pisała szczerze Stefka. I o wiele zbyt skromnie, bo gazetą tworzoną przez grupę amatorek szybko zaczęła się zaczytywać cała stolica.

A przecież na gazetach wcale się nie kończyło. Wydawano broszury poświęcone historii, manifesty polityczne, nawet poradniki, jak radzić sobie z okupantem… Setki tysięcy Polaków czerpały wiedzę z druków przygotowywanych przez kobiety, przez nie szmuglowanych i kolportowanych. I jeśli tak wielu naszych pradziadków uwierzyło, że niepodległość jest blisko, to właśnie za sprawą pań takich jak Stefania Flekówna.

To dopiero początek…

Kobiet zasłużonych dla sprawy niepodległości były tysiące. Poznaj losy największych bohaterek, najbardziej zdeterminowanych wojowniczek i najbardziej zasłużonych konspiratorek. Niepodległość to nie tylko męska sprawa! Więcej w książce Kamila Janickiego: „Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę”.

 

KOMENTARZE (17)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lesku

Rzeczywiście, czyny godne Dmowskiego.

  Jarek

  A ty co lepszego zrobiłeś?

   Lesku

   Odpowiem równie inteligentnym i rzeczowym pytaniem. A ty? ;)
   Pozdrawiam

    Jarek

    Ja nie kpiłem z dzielnych kobiet.

   Lesku

   Gdzie Ty widzisz kpinę? Porównuje tylko skalę zasług. Ciężko porównać pomoc sanitarną do zasług np. Dmowskiego w Wersalu.

    Iza

    Lesku :) W Wersalu było na pewno ciężej niż na froncie, obozie, łagrze. Gdzie Ty chłopie masz rozum? Nie zrozumiałeś przesłania tego artykułu.

    Anonim

    No tak, łagry w I wojnie światowej. Z kim tu pisać….

Jarek

Miliony Polaków walczyły o przywrócenie niepodległości.
Banda folksdojczów i targowiczan stara się tą niepodległość znów zlikwidować.

  Marek Horwat

  A o Żydach i komunistach nic nie napiszesz?

Prawdziwa historia

Najwybitniejszą kobietą tamtego okresu była Róża Luksemburgu,walczyła nie tylko o wyzwolenie Polski,ale i o wyzwolenie uciskanych mas pracujących przez kapitalistycznych zwyrodnialców i o równouprawnienie kobiet.

  Anonim

  Róża nie była Polka tylko niemiecka zydowka. Negowala niepodległość Polski, była przeciwna przyłączeniu Śląska do Polski. Piszesz bzdury prowokatorze Na szczęście Róża skończyła w Kanale Landwery w Berlinie. Jak tam czasem bywam to spłukać do wody

   Antynazista

   Walczyła o wolną Polskę w ramach większego organizmu, ponieważ jak pokazała przyszłość miała racie, gdyż tzw 2rp się tylko staczała a społeczenstwu żyło się znacznie gorzej niż za zaborów, śmiało można ją nazwać prekursorką UNI EUROPEJSKIEJ. Poczytaj lepiej jej dzieła a nie wyrwane z kontekstu streszczenia przychlastów z IPNu

    Anonim

    Nie kłam, negowała istnienie Polski. Walczyła z polską myślą wolnościową. Odpowiedz dlaczego Niemcy ją zabili. Była komunistką.

Anonim

Zajrzałam z ciekawości i chyba będę dalej obserwować Waszą stronę .Pozdrawiam .

Zgredek1964

Zawsze podejrzewałem, że coś tu nie „halo” z tym wodzem. Cała ta historia podkręcona jest pod jedną osobę. Lech wałęsa (do którego osobiście nic nie mam) też obalił komunizm – sam o tym mówił – i nic mu nie przeszkadza tak myśleć. Ja uważąm, że mówiąc tak używa skrótu myślowego a prostactwo wykorzystuje to na jego niekorzyść. W tamtych latach nie było łatwo stanąć przed budynkiem komitetu wojewódzkiego i krzyknąć np. mam was w dupie! Podobnie było z Józefem P. Potrzebny był bohater i się znlazł. Reszta to zasługa narodu, który miał dość tego burdelu. Zresztą historia kołem się toczy i knf jest chyba poczatkiem końca tych żądnych władzy małych ludzików, którzy wbijają wn umysły młodych ludzi że patriotyzm pozwoli im zwyciężać w bitwach (tylko nie wiem o co)

xCzajnixa

W 2 liceum chcą abym napisała o Marii Jaksie-Kwiatkowskiej referat i nie wiem jak ;-;
Nie mogę znaleść o niej żadnych informacji , zdjęć tak samo :(

Znafca

Nie widzę dowodów.Zwłaszcza w kontekście czasu teraźniejszego.Być może Polska by powstała po 2 wojnie światowej.Oczywiście gdyby Polski nie było sytuacja 1.9.1939 mogła by być zupełnie inna.

Zobacz również

Dwudziestolecie międzywojenne

„Niech żyje Polska niepodległa!” – brzmiały jego ostatnie słowa. Patriota, buntownik, rewolucjonista i terrorysta, który walczył z caratem

Jego życie to gotowy scenariusz na film. Nieustraszony Józef Mirecki „Montwiłł” – podobnie jak Piłsudski – napadał na pociągi, by walczyć z caratem.

18 lutego 2024 | Autorzy: Herbert Gnaś

XIX wiek

"Zostałaby Pani zlinczowana, gdyby Pani była mężczyzną” . Feministka, która walczyła z niewolnictwem i wynalazła odświeżacz powietrza!

Przebyła długą drogę z małego polskiego miasta do Nowego Jorku. W XIX wieku zyskała tam sławę jako sufrażystka, pierwsza żydowska feministka i abolicjonistka.

25 czerwca 2023 | Autorzy: Violetta Wiernicka

XIX wiek

Maria Konopnicka wyparła się córki, bo była histeryczką i kleptomanką?

Maria Konopnicka wyparła się chorej umysłowo córki. Żałowała, że dziewczyna... nie odebrała sobie życia. Co stało się z „wyrodną” Heleną?

24 czerwca 2022 | Autorzy: Iwona Kienzler

Dwudziestolecie międzywojenne

11 listopada 1918 roku – o czym pisały polskie gazety, gdy Rzeczpospolita odzyskiwała niepodległość?

„Przeżywamy momenty doniosłości dziejowej, momenty przełomowe, o których potomne wieki pisać będą” – donosili 11 listopada 1918 roku redaktorzy „Dziennika Wileńskiego”. I się nie pomylili....

11 listopada 2019 | Autorzy: Maria Procner

Dwudziestolecie międzywojenne

Jak 100 lat temu Polacy obchodzili Święto Niepodległości?

11 listopada – dzień zakończenia I wojny światowej i symboliczna data utworzenia wolnej II RP – jest świętowany z wielką pompą. Ale nie zawsze tak...

11 listopada 2019 | Autorzy: Maria Procner

Dwudziestolecie międzywojenne

Żeby nie brakło jej energii na „pracę nocną w alkowie”… Jak reagowano na pierwsze polskie posłanki?

Tego się polscy politycy nie spodziewali. Gdy kobiety uzyskały prawa wyborcze, masowo ruszyły do urn i wybrały swoje przedstawicielki do sejmu. Była to sytuacja tak...

23 kwietnia 2019 | Autorzy: Aleksandra Zaprutko-Janicka

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.