Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Włodzimierz Lenin (1870-1924)

Włodzimierz Lenin na zdjęciu z marca 1919 roku.

fot.Wiktor Bułła/domena publiczna Włodzimierz Lenin na zdjęciu z marca 1919 roku.

Włodzimierz Lenin (1870-1924) – rosyjski działacz komunistyczny i dyktator. Urodził się w Symbirsku nad Wołgą jako Władimir Iljicz Uljanow. Od 1893 roku działał w organizacjach marksistowskich, w 1895 roku aresztowany, a następnie zesłany na Syberię. Od 1900 roku przebywał na emigracji. W 1903 roku doprowadził do rozbicia Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji i do utworzenia stronnictwa bolszewickiego. W okresie rewolucji 1905 roku przebywał w Petersburgu; po upadku rebelii ponownie opuścił Rosję. W kwietniu 1917 roku, za niemieckie pieniądze i przy wsparciu pruskiego rządu wysłany do Rosji, by zdestabilizować sytuację polityczną. Doprowadził do wybuchu rewolucji październikowej.

Od listopada 1917 roku na czele Rady Komisarzy Ludowych; faktyczny przywódca nowopowstałego państwa sowieckiego. Twórca Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). Zapoczątkował rządy terroru. W 1922 roku doprowadził do utworzenia Związku Radzieckiego.

 

Dowiedz się więcej o Włodzimierzu Leninie:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Włodzimierzu Leninie z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…

 

Najlepsze książki o Włodzimierzu Leninie: