Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Michaił Gorbaczow (1931-)

Michaił Gorbaczow przemawia na zjeździe KPZR.

fot.Vladimir Vyatkin/CC-BY-SA 3.0 Michaił Gorbaczow przemawia na zjeździe KPZR.

Michaił Gorbaczow (1931-) – radziecki polityk i przywódca. Urodził się na Kaukazie, w rodzinie chłopskiej. Pracował jako mechanik, na początku lat pięćdziesiątych wstąpił do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Karierę na szczeblu centralnym zaczął robić dopiero w latach siedemdziesiątych. Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego od 1985 roku. Wycofał wojska radzieckie z Afganistanu, w 1990 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Pierwszy i jedyny prezydent Związku Radzieckiego, w latach 1990-1991. Obalony w rezultacie puczu sierpniowego, nazywanego też puczem Janajewa (1991).

 

Dowiedz się więcej o Michaile Gorbaczowie:

Pobieranie danych…

 

Książki o Michaile Gorbaczowie: