Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Leonid Breżniew (1906-1982)

Breżniew w trakcie wizyty w USA.

fot.David Hume Kennerly/domena publiczna Breżniew w trakcie wizyty w USA.

Leonid Breżniew (1906-1982) – działacz komunistyczny, radziecki polityk, dyktator. Urodził się na Ukrainie jako syn hutnika. Od końca lat trzydziestych robił karierę w aparacie partyjnym: najpierw na Ukrainie, a następnie w Mołdawii i Kazachstanie. W 1957 roku został członkiem Prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W 1964 roku, po odsunięciu od władzy dotychczasowego przywódcy ZSRR, Nikity Chruszczowa, został pierwszym sekretarzem. Funkcję tę (przemianowaną później na sekretarza generalnego) sprawował przez niemal dwadzieścia lat, aż do śmierci. Odpowiedzialny za interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (1968) oraz za wieloletnią wojnę w Afganistanie, która nadwyrężyła nie tylko budżet, ale też prestiż Związku Radzieckiego.

 

Dowiedz się więcej o Leonidzie Breżniewie:

Pobieranie danych…