Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Ludwik Węgierski (1326-1382)

Ludwik Węgierski, Ludwik Andegaweński, Ludwik Wielki (1326-1382) – król Węgier i Polski. Był synem pierwszego węgierskiego władcy z dynastii Andegawenów, Karola Roberta, oraz jego polskiej żony Elżbiety Łokietkówny. Wychowywał się pod okiem matki, która od najmłodszych lat zapewniała mu najlepszych nauczycieli i dbała o jego wszechstronne wykształcenie. Zasiadł na tronie w roku 1342. Jeden z najbardziej wojowniczych węgierskich królów. Niemal rokrocznie stawał na czele wypraw zbrojnych przeciwko sąsiadom. Prowadził długie kampanie przeciwko Królestwu Neapolu, podbił Dalmację, narzucił swoją zwierzchność Mołdawii, Wołoszczyźnie, Bośni i części Bułgarii.

U jego boku stale ogromną rolę ogrywała królowa matka, Elżbieta Łokietkówna. Dzięki jej staraniom – i za jej pośrednictwem – Ludwik odziedziczył koronę królestwa polskiego po zmarłym w 1370 roku Kazimierzu Wielkim. Ożeniony z Elżbietą Bośniaczką, doczekał się wyłącznie córek i to je – w tym młodszą Jadwigę – wyznaczył na swoje następczynie. Uważany za jednego z najwybitniejszych władców w dziejach Węgier. W Polsce wspominany chłodno, głównie z uwagi na przywilej koszycki, niesłusznie uznawany za źródło szlacheckiej wszechwładzy i osłabienia pozycji monarchii. Zmarł po długiej, prawdopodobnie dziedzicznej chorobie.

 

Dowiedz się więcej o Ludwiku Węgierskim:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały na temat Ludwika Węgierskiego z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…