Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

August III Sas (1696-1763)

August III Sas (1696-1763) – elektor saski i elekcyjny król Polski z dynastii Wettynów, syn Augusta II Mocnego. Osadzony na polskim tronie na skutek zbrojnej interwencji rosyjskiej. Za jego panowania doszło do szczytowego rozkładu polskiego systemu politycznego, nasilenia anarchii, walk magnackich koterii, niebotycznego wzrostu korupcji, a wreszcie – do daleko posuniętego uzależnienia Rzeczpospolitej od caratu. Prowadził wystawne, pełne luksusu życie, był znanym w Europie mecenasem sztuki. Przeprowadził remont Wawelu, rozbudował Zamek Królewski w Warszawie. Jan Sebastian Bach zadedykował mu jeden ze swoich najsłynniejszych utworów.

 

Ciekawe materiały na temat Augusta III Sasa z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…