Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Mikołaj II Romanow (1868-1918)

Mikołaj II Romanow na portrecie pędzla Earnesta Lipgarta.

fot.domena publiczna Mikołaj II Romanow na portrecie pędzla Earnesta Lipgarta.

Mikołaj II Romanow (1868-1918) – ostatni car Rosji. Objął władzę w listopadzie 1894 roku, po śmierci swojego ojca Aleksandra III. W latach 1904-1905 prowadził wywołaną przez siebie wojnę z Japonią, która zakończyła się kompromitującą porażką Rosji. W 1905 roku jego decyzja o krwawym stłumieniu demonstracji robotniczych doprowadziła do wybuchu powszechnego strajku, który rozlał się także na obszar Kraju Nadwiślańskiego. Przyparty do muru zgodził się powołać Dumę Państwową, wyposażoną w kompetencje ustawodawcze. Po stronie państw Ententy brał udział w I wojnie światowej. Niepowodzenia militarne doprowadziły do wybuchu rewolucji lutowej 1917 roku i do abdykacji Mikołaja II. Przebywał odtąd w areszcie domowym, a po wybuchu rewolucji październikowej został uwięziony przez bolszewików w Jekaterynburgu. Zamordowany w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku wraz z całą swoją najbliższą rodziną.

 

Dowiedz się więcej o Mikołaju II Romanowie:

Pobieranie danych…

 

Książki o Mikołaju II Romanowie: