Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Mieszko I (-992)

Mieszko I (-992) – książę z dynastii Piastów, pierwszy chrześcijański władca Wielkopolski. Urodził się około roku 935. Władzę po ojcu, Siemomyśle, przejął w latach pięćdziesiątych X wieku, szybko wplątując się w trudną wojnę z zachodnim sąsiadem – związkiem słowiańskich plemion określanych wspólną nazwą Lutyków. W walkach stracił jednego z braci, a dla odwrócenia losów konfliktu zdecydował się na sojusz z księciem Czech, Bolesławem Okrutnym. W 965 roku poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, a w 966 – najprawdopodobniej za jej namową – zdecydował się przyjąć chrzest. Na skutek zwycięskiej wojny z Lutykami zajął część Pomorza. Na początku swojego panowania podbił też Mazowsze. Za sprawą granicznych utarczek i sojuszu z Czechami wdał się w konflikt z władcami Niemiec: Ottonami I i II. W 972 roku wygrał potyczkę pod Cedynią, a w 979 najprawdopodobniej odparł cesarską inwazję na swój kraj. W tym samym lub kolejnym roku zawarł drugie małżeństwo, tym razem z niemiecką możnowładczynią Odą, córką margrabiego Marchii Północnej Teodoryka. W ostatnich latach panowania zerwał sojusz z Czechami i doprowadził do podboju Śląska oraz Małopolski. Zacieśnił też współpracę z Rzeszą niemiecką, a w źródłach był nawet określany mianem niemieckiego „margrabiego”. Niewykluczone, że to z jego inicjatywy rosnące w siłę państwo zyskało nazwę Polski. Zmarł w roku 992, władzę w kraju dzieląc między synów z pierwszego i drugiego małżeństwa.

 

Dowiedz się więcej o Mieszku I:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Mieszku I z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…

 

Najlepsze książki o Mieszku I: