Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Bolesław Bierut (1892-1956)

Bolesław Bierut (1892-1956) – polski działacz komunistyczny i dyktator. Od początku lat dwudziestych aktywny, choć nisko postawiony członek polskich i międzynarodowych organizacji komunistycznych. Działał w Komunistycznej Partii Polski i w Kominternie. Podczas ponawianych pobytów w Moskwie odbył szkolenia między innymi z zakresu konspiracji, sabotażu i pracy wywiadowczej. Aresztowany i skazany za działalność antypaństwową w 1933 roku. Wyszedł z więzienia niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Po tym, jak Niemcy i Związek Radziecki dokonały rozbioru Rzeczpospolitej, zrzekł się polskiego obywatelstwa. Większość wojny spędził w ZSRR. Przerzucony nad Wisłę w lipcu 1943 roku jako jeden z czołowych działaczy Komitetu Centralnego tworzonej Polskiej Partii Robotniczej. Był w składzie marionetkowego polskiego rządu pod auspicjami Józefa Stalina – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Wyznaczony przez radzieckiego dyktatora na polską głowę państwa. Od 1944 roku prezydent Krajowej Rady Narodowej (samozwańczego parlamentu), od 1947 prezydent Rzeczpospolitej. Od 1952 do 1954 – premier. Współodpowiedzialny za masowe represje, mordy polityczne, demontaż ustroju demokratycznego i fałszerstwa wyborcze.

 

Dowiedz się więcej o Bolesławie Bierucie:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Bolesławie Bierucie z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…