Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Wojciech Jaruzelski (1923-2014)

Wojciech Jaruzelski jako minister obrony narodowej, 1968 rok

fot.domena publiczna Wojciech Jaruzelski jako minister obrony narodowej, 1968 rok

Wojciech Jaruzelski (1923-2014) – wojskowy, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dyktator. Od 1965 roku był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, od 1968 roku ministrem obrony narodowej. W październiku 1981 roku, po odsunięciu od władzy Edwarda Gierka, został faktycznym przywódcą państwa jako pierwszy sekretarz komitetu centralnego. Pełnił także funkcję premiera, a następnie przewodniczącego Rady Państwa. W grudniu 1981 roku podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności”. Jeden z inicjatorów rozmów przy Okrągłym Stole. W toku transformacji ustrojowej, na mocy kompromisu z siłami demokratycznymi, krótkotrwale pełnił urząd głowy państwa – najpierw jako prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a następnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (sierpień 1989 – grudzień 1990).

 

Dowiedz się więcej o Wojciechu Jaruzelskim:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Wojciechu Jaruzelskim z portalu TwojaHistoria.pl:jh,

Pobieranie danych…