Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Piotr I Wielki (1672-1725)

Piotr I na portrecie Paula Delaroche'a.

fot.domena publiczna Piotr I na portrecie Paula Delaroche’a.

Piotr I Wielki (1672-1725) – imperator Rosji z dynastii Romanowów. Przejął władzę w 1689 roku na skutek zamachu stanu i uwięzienia swojej przyrodniej siostry, Zofii Alesiejewnej. W latach 1697-1698 odbył anonimową podróż po Europie, odwiedzając Niemcy, Holandię i Anglię. Po powrocie zaczął wprowadzać reformy mające na celu unowocześnienie Rosji: między innymi nakazał bojarom zgolić brody i nosić europejskie stroje. Utworzył też armię regularną, przebudował administrację państwową i umocnił absolutystyczny system władzy, z rosyjska nazywany samodzierżawiem. W 1697 roku wmieszał się w polską elekcję, wspierając wybór Augusta II Mocnego na króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zwycięzca wojny północnej toczonej ze Szwecją (w tym decydującej bitwy pod Połtawą w 1709 roku). Na mocy pokoju w Nystad, zawartego w 1721 roku, zajął szeroki pas bałtyckiego wybrzeża, rozciągający się od Karelii po Inflanty.

 

Dowiedz się więcej o Piotrze Wielkim:

Pobieranie danych…