Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Karol Wielki (-814)

Karol Wielki według Albrechta Dürera.

fot.domena publiczna Karol Wielki według Albrechta Dürera.

Karol Wielki (-814) – król Franków i twórca odnowionego cesarstwa rzymskiego. Członek dynastii Karolingów, syn Pepina Krótkiego, urodzony w 742 lub 747 roku. W 768 roku odziedziczył po ojcu połowę państwa Franków, szybko jednak zmarginalizował brata Karlomana, a po jego śmierci w 771 roku zjednoczył kraj pod swoim panowaniem. Niestrudzony wódz, organizujący niemal rokroczne wyprawy przeciwko sąsiadom. Zajął państwo Longobardów, w roku 774 obalił ich monarchę i sam koronował się na longobardzkiego króla. Na skutek długich wojen podbił kraj Sasów aż po rzekę Łabę, dając tym samym początek przyszłemu państwu niemieckiemu. Złamał niezależność Bawarii i prowadził udane walki z Awarami, osiadłymi nad środkowym Dunajem. Atakował też plemiona słowiańskie na Połabiu oraz Czechów. Znaczącą porażkę poniósł tylko w walkach z muzułmanami na Półwyspie Iberyjskim. Reformator prawa, mecenas kultury i sztuki. Okres rozkwitu towarzyszący jego rządom określa się często mianem renesansu karolińskiego. 25 grudnia 800 roku został koronowany przez papieża Leona III na cesarza rzymskiego.

 

Dowiedz się więcej o Karolu Wielkim:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Karolu Wielkim z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…