Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Gall Anonim

Gall Anonim, anonim zwany Gallem – autor pierwszej polskiej kroniki żyjący na przełomie XI i XII wieku. Najprawdopodobniej mnich benedyktyński. Jego imię i pochodzenie nie są znane. Tradycyjnie określa się go mianem Galla Anonima, w myśl koncepcji zgodnie z którą był on bratem z jednego z francuskich opactw, najpewniej wspólnoty świętego Idziego w St. Gilles. Obecnie znaczna część środowiska naukowego opowiada się za konkurencyjną teorią, wedle której kronikarz wywodził się raczej z północnej Italii. Do Polski Anonim przybył, jak się przypuszcza, z Węgier w roku 1113, za panowania Bolesława Krzywoustego. Został protegowanym kanclerza Michała z rodu Awdańców, w którego otoczeniu zaczął tworzyć Kronikę i czyny książąt czyli władców polskich, określaną w skrócie mianem Kroniki polskiej lub Kroniki Galla Anonima. Prace nad księgą trwały prawdopodobnie do roku 1116. Dzieło nie zostało ukończone. Jego najstarszy zachowany rękopis pochodzi dopiero z XIV wieku.

 

Dowiedz się więcej o Gallu Anonimie:

Pobieranie danych…