Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)

XVIII-wieczny wizerunek Aleksandra Jagiellończyka.

fot.domena publiczna XVIII-wieczny wizerunek Aleksandra Jagiellończyka.

Aleksander Jagiellończyk (1461-1506) – polski król z dynastii Jagiellonów. Był czwartym synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Po śmierci ojca w 1492 roku przejął władzę w Wielkim Księstwie Litewskim, podczas gdy jego starsi bracia rządzili na Węgrzech i w Polsce. W 1495 roku poślubił prawosławną księżniczkę moskiewską, Helenę, licząc (zresztą bezskutecznie), że związek ten pozwoli zapobiec dalszym wojnom ze wschodnim sąsiadem. W roku 1501, po śmierci Jana Olbrachta, został koronowany na króla Polski, co przywróciło unię między dwoma państwami. Zapamiętany ze względu na uchwaloną w 1505 roku konstytucję sejmową „nihil novi”. Zmarł już po pięciu latach rządów, w 1506 roku, nie doczekawszy się żadnego potomka.

Dowiedz się więcej o Aleksandrze Jagiellończyku:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Aleksandrze Jagiellończyku z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…