Ciekawostki Historyczne

Chazarowie. Koczowniczy lud turecki, który w najciemniejszych wiekach średniowiecza stworzył na wschodzie Europy potężne stepowe imperium. Budzi ono wielkie emocje, ale nie przez talenty handlowe Chazarów, ich bezwzględność i wojowniczość. Chazaria przeszła do historii, bo jej władcy podjęli zupełnie niezwykłą decyzję. Postanowili zostać żydami.

Chazarowie pojawili się na pograniczu Europy w VI w. n.e. i osiedlili się na terenie dzisiejszego Dagestanu na północnym Kaukazie. Przez około sto lat pozostawali częścią kaganatu zachodniotureckiego, a po jego rozpadzie utworzyli w latach 630–650 własne państwo.

W drugiej połowie VII w. kontrolowali już terytorium rozciągające się od Krymu i Dniepru po wybrzeża Morza Kaspijskiego i od Północnego Kaukazu po środkowe dorzecze Wołgi. Obszar ten był bardzo zróżnicowany etnicznie: mieszkali tu Alanowie, Goci, Bułgarzy, Pieczyngowie, Rusowie… W miastach nie brakowało Greków, Arabów, Żydów i Persów.

Kaganat Chazarski w XI wieku. Granatową linią zaznaczono granice państwa, zaś fioletową strefę wpływów (rys. Briangotts, CC BY-SA 3.0).

Kaganat Chazarski w IX wieku. Granatową linią zaznaczono granice państwa, zaś fioletową strefę wpływów (rys. Briangotts, CC BY-SA 3.0).

Chrześcijaństwo, islam, judaizm… Co by tu wybrać?

Na mozaikę etniczną nakładała się religijna. Na wspomnianym terenie krzyżowały się wpływy zarówno islamu, jak i chrześcijaństwa w jego wschodnim, bizantyjskim wydaniu. Istniały tu również skupiska ludności żydowskiej.

Wyznawcy wszystkich tych konfesji cieszyli się sporą tolerancją ze strony stepowych władców. Ibn Rosteh, pisarz arabski z początku dziesiątego wieku, wspomina o podległym Chazarom królu miasta Hajdfln, który „w piątek modli się wraz z muzułmanami, w sobotę z Żydami, zaś w niedzielę z chrześcijanami”

Sami Chazarowie byli poganami wyznającymi tengryzm – religię wspólną dla tureckich i mongolskich ludów azjatyckich stepów. Obecne były w niej praktyki szamanistyczne i kult przodków, ale też wiara w Wielkie Niebo mająca cechy monoteizmu. Taki stan rzeczy utrzymał się przynajmniej do połowy ósmego wieku.

W 737 roku, w czasie jednej z licznych wojen, Chazarowie doznali klęski w bitwie z Arabami. Zwycięzcy zażądali od pokonanych konwersji na islam jako warunku pokoju i tak oto stepowy władca został wraz z rodziną muzułmaninem. Był to jednak najwyraźniej czysty koniunkturalizm i religia proroka nie przyjęła się ani w rządzącej dynastii, ani wśród elity państwa. I być może właśnie to doświadczenie skłoniło chazarskich kaganów do podjęcia decyzji, która po dziś dzień wywołuje zdumienie.

Wykopaliska na terenie chazarskiej twierdzy Sarkel nad dolnym Donem (fot. domena publiczna).

Wykopaliska na terenie chazarskiej twierdzy Sarkel nad dolnym Donem (fot. domena publiczna).

Zobacz również:

Tajemnicza konwersja

Chazarowie nie przyjęli chrześcijaństwa, ani nie pozostali przy islamie. Zamiast tego postawili na judaizm. Dzisiaj trudno pisać o ich konwersji ze szczegółami. Nie pozostawili po sobie pisemnych przekazów, skazani jesteśmy zatem na źródła obce: bizantyjskie, arabskie i żydowskie.

Często są one wzajemnie sprzeczne. Adopcja nowej religii nastąpiła zapewne na przełomie VIII i IX wieku, ale niewykluczone, że stało się to kilkadziesiąt lat wcześniej… lub później.

Nie ma pewności, ilu Chazarów i ich poddanych przyjęło wyznanie mojżeszowe. Najprawdopodobniej zrobili to jedynie członkowie rodu panującego i wąska elita władzy. Większość ludności państwa pozostała bądź to przy dawnych wierzeniach pogańskich, bądź przy chrześcijaństwie i islamie.

Ale… dlaczego?

Przyczyny decyzji o przejściu na judaizm mogą być jedynie przedmiotem spekulacji. Chazaria była miejscem schronienia dla wielu członków narodu wybranego, którzy uciekali z Bizancjum w związku z kolejnymi falami prześladowań. Na tereny te przybywali też wyznawcy religii mojżeszowej z Iraku oraz wędrowni kupcy żydowscy. Być może udało im się dokonać nawrócenia chazarskiej elity.

Istnieje kontrowersyjna teoria, że Żydzi aszkenazyjscy wywodzą się właśnie od Chazarów (na ilustracji obraz Maurycego Gottlieba przedstawiający Żydów modlący się w synagodze z okazji święta Yom Kippur).

Istnieje kontrowersyjna teoria, że Żydzi aszkenazyjscy wywodzą się właśnie od Chazarów (na ilustracji obraz Maurycego Gottlieba przedstawiający Żydów modlący się w synagodze z okazji święta Yom Kippur).

Większość badaczy skłania się do innego poglądu. Judaizm wybrano przypuszczalnie jako przeciwwagę zarówno dla chrześcijaństwa, jak też islamu. Dołączenie do grona monoteistycznych „ludów księgi” pozwalało poprawić pozycję na arenie międzynarodowej i zyskać status „cywilizowanych”, równorzędnych partnerów. Jednocześnie był to dla Chazarów sposób na ograniczenie wpływów politycznych Bizancjum i arabskiego kalifatu we własnym państwie.

To tylko mit?

Niewykluczone zresztą, że wszystkie te rozważania są… bezprzedmiotowe. W ostatnim czasie pojawiły się opinie podważające prawdziwość przekazów o konwersji Chazarów na religię mojżeszową. Prof. Shaul Stampfer z Uniwersytetu Hebrajskiego dokonał szczegółowej analizy wszystkich źródeł na ten temat i doszedł do wniosku, że są one zupełnie bałamutne.

Książę Rusi Światosław I, który rozbił wojska Chazarów w 965 roku i zniszczył ich dwa największe miasta. Wkrótce potem ich państwo przestało istnieć (fot. Marsijan, domena publiczna).

Książę Rusi Światosław I, który rozbił wojska Chazarów w 965 roku i zniszczył ich dwa największe miasta. Wkrótce potem ich państwo przestało istnieć (fot. Marsijan, domena publiczna).

Uczony wskazuje również, że wielu najważniejszych autorów piszących o stepowym państwie nie wspomniało w ogóle o rzekomym nawróceniu jego władców na Judaizm. Wydarzenia takiego nie potwierdzają również znaleziska archeologiczne. Zdaniem historyka jest to po prostu historyczny mit i nic więcej.

Bibliografia:

 1. Kevin Alan Brook, The Jews of Khazaria, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth, UK 2006.
 2. Krzysztof Dąbrowski, Teresa Nagrodzka-Majchrzyk, Edwart Tryjarski, Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
 3. Grzegorz Rostkowski, Konwersja Chazarii na mozaizm na przełomie VIII i IX w., „Fasciculi Historici Novi”, t. 2, Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej, zbiór studiów pod red. Jana Tyszkiewicza, DiG, Warszawa 1998, s. 7–15
 4. Shaul Stampfer, Did the Khazars Convert to Judaism?, „Social Studies: History, Culture, Society”, n.s. 19, no. 3 (Spring/Summer 2013), s. 1–72
 5. Constantin Zuckerman, On the Date of the Khazars’ Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor. A Study of the Anonymous Khazar Letter from the Genizah of Cairo, „Revue des études byzantines”, tome 53 (1995), s. 237–270.

KOMENTARZE (31)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gostek

Szkoda ze nasi królowie nie zrobili z nas Żydów

  ZgreD

  A głupich nie sieją …

  Suar eduj

  Tobie nawet talmudowe zwyrodnienie nie pomoże, jak hazarem głupim się urodziłeś.

  Bres

  Gostek !!!! Niestety zrobili. I oni teraz rzadza ziemia miedzy Bugiem a Odra. Jakub ibn cos tam cos tam, piszacy o Piastach w IX w. nie byl hiszpanskim kupcem, a zydowskim handlarzem niewolnikow slowianskich, sprzedajacym ich do Pragi – centrum handlu niewolnikami. Drugim centrum byl chazarski Kijow. A owczesni historycy ze Stambulu skarzyli sie ze jezyk slowianski dominuje na ulicach nad tureckim

Anonim

Trochę tu nieścisłości. Jeśli Światosław rozbił Chazarów przed połową X wieku i niedługo potem ich państwo przestało istnieć (podpis pod ostatnią ilustracją) to skąd zasięg Kaganatu w XI wieku obejmujący Kijów (podpis pod pierwszą ilustracją), który mogli mieć w VII-VIII wieku i nie było tam jeszcze Rusów, natomiast na pewno byli, nie wymienieni Słowianie. Nie wspomnę już o położeniu Madziarów na mapce. Czasem warto sprawdzić co się ściąga z zachodnich publikacji.

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Roman Sidorski

  Mapka przedstawia sytuację z początku IX wieku, nie XI, przepraszam za literówkę.

   Nasz publicysta | Agnieszka Wolnicka

   A swoją drogą mapka inspirująca. Mnie szczególnie zainteresowało położenie Madziarów i Pieczyngów. Coś czuję, że wkrótce zabiorę się za poszukiwanie informacji o wędrówkach tych dwóch ludów. Dziękuję.

  Drużbacki

  jak mi dziadek prawił o stuleciach minionych to z chazarii posły doszli od Dniestru w przemyskie strony,trzech ich było starsi u nóg Przemysława padli by ratunek dał im przed wojskami Święcica ,ugięło się serce/po wrażeniem daru/ i wpuścił Turczyna do naszego kraju z 100 tysięcy .kobiety i dzieci,mężczyzn do broni nie było lubo byli kalecy, tak to sobie zapamiętaj dziadek słowo daje że to był błąd straszliwy co na Polskę nastaje,to są słowa dziadka od ruryka rodu,ja już też dziadek,
  pozostawiam w spadku wolne ziemię I Rzeczypospolitej bez Smoleńskiego Grodu byście naszym ziemiom stanęli razem i się zjednoczyli w zachodniej stronie Paktami nad Bugiem, wszyscy zgodnie z rozumem.

onepropos

Proszę o wyjaśnienie skąd się wzięło 6 milionów żydów w Rosji carskiej.

  Coś tam

  Proszę o podanie źródła tej informacji.

  Bres

  Lepiej pytaj sie skad sie wzielo 6 mln zydow w 2 RP przed 2 WS

historyk-od-znaczących-rzeczy

Rewizjonizm historyczny, który w końcu idzie w dobrą stronę. Dzięki za Mapkę historyczną, której to po dzień dzisiejszy we szczegółach wszelkich przedtem nie znałem.

Para-Historyk

„Nic co dobre, ponoć, z Łodzi nie pochodzi” – powiedzenia trza szanować.. Dodać trza, jednakże:
Nic co znad Brzegów Morza Czarnego do Nas przychodzi, nigdy od Dobrego nie pochodzi.
Wg. św. Katarzyny Emmerich, miejsce obecne,- lokalizacji Morza Czarnego – to miejsce dawnej lokalizacji Wielkiej Niebotycznej Góry, de facto, albo też w symbolice tylko (nie wiadomo tego) – Siedliska upadłych Aniołów, Demonów, Złego i istot służących Złu i Złym Istotom (jakby z najniższego Kręgu Niebios pochodzących). Uczulam, na wszelki aspekt – sąsiedztwa, to Morza Kaspijskiego, to Morza Czarnego, – zwłaszcza, że i Morze Czarne i Morze Śródziemne, to efekt wieleset milionowego stałego parcia płyty tektonicznej Afryki na Europę, a razem (na wschodzie) z „dość lużno powiązanym” Półwyspem Arabskim, a nawet po części – w szczególności i lokalnie tylko – efekt parcia płyty Indyjsko-Australijskiej na rejon Między-Morza Kaspijsko-Czarnomorskiego..,,No więc Legenda, czy przekaz hist. jest prawdziwy – tam gdzie dawniej była Góra Upadłych Aniołów, teraz jest zapadlisko i niecka Morza Czarnego….,

para-historyk II

Do „onepopos” – nie wiem skąd to , tyle a tyle,- Żydów znalazło się w Rosji Carskiej, wiem tylko, że Rosja od dawien dawna (Sowiecka, post-Sowiecka, i -przed-Sowiecka, może i późno-średniowieczna) jest i była, prawie od zawsze Żydowska, pro-Żydowska, a zatem po części anty-chrześcijańska (w Schizmy tu nie trżeba wchodzić, Chazar, czasem Żyd Sefarczyk, to z zasady Anty-chrześcijanin), jak i na wskroś na poły-ateistyczna, choć już i na poły mono-teistyczna. (wojownicy chińscy, czy Samuraje japońscy wierzyli w Jedynego Boga, z doświadczenia , i z różnych zrządzeń Losu, choć to był raczej Bóg dość niedostępny, więc cóż z tego, po całej tej „praktycznej” wiedzy?) Jednym słowem, człowiek trzeźwy, w dodatkuzdrowy na umyśle,- nigdy Rosji nie pojmie, tak tragiczny jest los Rosji.. Lecz za to, to szczególne – Zło Chazarskie, na wskroś w Rosji tkwi,..,
Polanie znad Noteci, czy i inaczej: Polanie znad Warty i dorzecza częściowo Wisły, jakich znamy z obecnych podręczników historii, mieli dużo szczęścia najwyraźniej wybierając na miejsce osiedleń,wówczas, z ich południowo-wschodniego punktu startowego wędrówki, pewną „Zakarpacką Krainę” – uńiknęli w początkach Państwowości Polskiej (za np. Chrobrego?):
a) zgubnej ekspansji Chazarów na całą Europę Srodkowo- Zach.,
b) uniknęli i po części zgubnego w skutkach w Europie Połudn.-Wsch. wpływu Awarów,
c) nie stanęli na drodze wojowniczym plemionom Hunów,
d) a w ogólności podlegali cichym wpływow wędrujących plemion Skandynawskich, głównie „Ostro-gotów”, którzy to wg. pewnych dok. pisanych za Chrobrego w sumie współtworzyli, po części,- zręby Państwowości Polskiej za Piastów (dynastia Piastów, też ma moim zdaniem pochodzenie Ostro-gockie).

  Bres

  Ku uwadze parahistoryka- II
  1. Bogactwo Piastow bralo sie ze sprzedazy niewolnika slowianskiego do Stambulu przez Kijow i Prage. Posrednikami byli kupcy zydowscy/chazarscy. Rocznie podobno 2 mln szt.
  2. Chrobry zajal Kijow
  3. Chrobry przyjmowal „na bogato” cesarza Ottona, ktory go symbolicznie ukoronowal wlasna korona
  4. Najazd czeskiego Brzetyslawa ogolocil Polske ze zlota, relikwii sw.Wojciecha, ludzi, tak ze jeszcze 10 lat po najezdzie, na rynku w Poznaniu koczowaly wilki. Polska otrzasnela sie z upadku gospodarczego dopiero w XIV w.
  5. Gospodarka 2 RP byla zdominowana przez wlasnosc zydowska.
  6. Sytuacja z czasow 2 RP ma miejsce obecnie z 1 zastrzezeniem – obecnie „elyty” rzadzace takze sa chazarskie z pochodzenia. Jest to efekt 4 rozbioru/zaboru ziem polskich przez sovietow opanowanych przez chazarow.
  7. Chociaz gdyby pogrzebac w zyciorysach to wielu oficjeli 2 RP, chocby Marszalek mialo w swej krwi geny chazarskie.

Adam

Zmieńcie czcionkę na taką, która ma polskie znaki. Głupio to wygląda.

Nasz publicysta | Redakcja

Wybrane komentarze do artykułu z serwisu wykop.pl, które mogą Was zaciekawić
http://www.wykop.pl/link/2779645/panstwo-zydowskie-poza-izraelem-dlaczego-chazarowie-przeszli-na-judaizm/

Mr–A-Veed:
No jakby na to nie patrzeć – to był bardzo dobry, polityczny ruch. Odrzucano dominację Bizancjum lub Kalifatu – a samo państwo chazarskie w tamtym okresie byłoby największym krajem judaistycznym…
rrdzony:
„a samo państwo chazarskie w tamtym okresie byłoby największym krajem judaistycznym…”
@Mr–A-Veed: bo jedynym?
GeraltRedhammer:
@rrdzony: Było jeszcze kilka innych państw żydowskich, ale znajdywałem o nich tylko tak krótkie i niekonkretne wzmianki jak w tym artykule o Chazarach. Z ciekawostek to w Polsce bardzo złą renomę miało Czufut Kale (tłum. Twierdza Żydowska załażona przez Karaimów wyzanania Mojżeszowego, którzy przez setki lat zamieszkiwali okolice Morza czarnego), gdzie był targ niewolników na którym Tatarzy często sprzedawali jeńców z Polski.
Cymes:
@Mr–A-Veed:
No jakby na to nie patrzeć – to był bardzo dobry, polityczny ruch. Odrzucano dominację Bizancjum lub Kalifatu
Podobnie zresztą jak przyjmowanie przez państwa Półwyspu Arabskiego judaizmu w obliczu rywalizacji bizantysko-perskiej. Zoroastryzm stał się u Persów religią państwową, więc sprawy religijne stały się polityczne. Konsekwencją tego było przyjęcie religii akceptowalnej przez oba imperia, a jednocześnie nie wiążącej z żadną ze stron.

havohavocki:
Jakiś żyd gotów podważyć te informacje?
Unifokalizacja:
@havohavocki: Judaizm jest chyba jedyną religią która nie stawia na nawracanie innych. Wręcz przeciwnie, jeśli ktoś chce zostać żydem, odradza mu się to. Żydzi wierzą, że żeby mieć udział w 'przyszłym życiu’ wcale nie trzeba być żydem, wystarczy przestrzegać 7 przykazań Noego, dlatego uważają że nawracanie na judaizm nie ma sensu.
havohavocki:
@Unifokalizacja: nie trzeba mi tego tłumaczyć, nie o to też chodzi ;) po prostu w zeszłym roku miałem tutaj dyskusję z – wydawałoby się – żydem (przynajmniej ich gorliwym obrońcą), który moje „rewelacje” o Chazarach umieszczał gdzieś między Sapkowskim, a Tolkienem ;)
vendaval:
@Unifokalizacja: Za pozwoleniem – judaizm nie jest jedyna religia, która nie zajmuje sie nawracaniem innych, spoza ich wyznania. Do takich innych religii, którym jest raczej obca praca misjonarska nalezy zaliczyc przede wszystkim sikhizm , liczacy obecnie jakies 30 milionów wiernych, glównie w Indiach. Jeszcze bardziej zamknieci sa kurdyjscy jezydzi (okolo miliona dusz). Jezydem musisz sie urodzic – nie mozesz sie nawrócic ani wzenic w to wyznanie. Podobnie ma sie rzecz z bliskowschodnimi, arabskimi druzami – ta religia jest takze hermetycznie zamknieta dla wszelkich „intruzów”…

  Historyczka z zamiłowania

  A jakby tak spojrzeć na tę historię z uwzględnieniem hipotezy czasu widmowego,to robi się ciekawie.

T. Krakowiak

„Wymyślenie żydowskiego narodu” Szlomo Sanda, profesora historii z prestiżowego Uniwersytetu Telawiwskiego:
http://www.rp.pl/artykul/398485-Narod-zydowski-zostal-wymyslony.html
Hong Songbing Wojna o pieniądz polecam

  Ajaks

  Ja polecam natomiast to

Andrzej

Judaizm świątynny powstał w czasach niewoli babilońskiej, po wypędzeniu ludności Izraela na tereny dzisiejszego Iraku i po najeździe Palestyny przez Achemenidów. W tym czasie ostatecznie zredagowano większą część Starego Testamentu oraz przeprowadzono reformę religijną (reforma Ezdrasza) https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm oraz geneza powstania http://bit.ly/1N2wyzv czyli najważniejsze fakty o judaizmie.

szczecho

Chazarowie nie byli żadnym ludem tureckim, nie byli też mongołami jak niektórzy twierdzą, oni byli małym zbuntowanym plemieniem słowiańskim, które przeszło na Judaizm i walczyło z resztą Słowian. Dlatego dzisiejsza warstwa rządząca w Izraelu, która tak jak np. Benjamin Natanjahu są posiadaczami haplogrupy R1a tak bardzo się tutaj do nas pchają, parchy zdradzieckie.

  Coś tam

  Taa… Szkoda tylko, że Chazarzy byli skośnookimi Azjatkami i w dodatku stepowymi nomadami, a nie białymi rolnikami, jak Słowianie, a R1a1 występuje m. in. wśród żółtoskórych Uzbeków.

Mahasik

Dwie drobne uwagi, do artykułu i komentarzy. Chazarzy nie byli jednolitym ludem, czy raczej państwem. Po drugie judaizm miał w swojej historii etap „misjonarski” – bodajże od Heroda Wielkiego mniej więcej właśnie do X wieku.

Scytka 7777777

Kim ten Jozue już nie był …hahahahaha Aryjczyk z Żydówy Miriam z jaśnie kozła Jahwe.Ale łeb mu wodą polali w rzece Jordan. podobno w w Betlejem się rodził…A to jest wiocha w krainie Ariów?? Istny dom wariatów z tymi Żydami.A tu dowiaduję się , że Turcy są Żydami. Tego nie napisano w biblii. Hahaha!

Ludwik J

” … W drugiej połowie VII w , … , mieszkali tu Alanowie, Goci, Bułgarzy, Pieczyngowie, Rusowie ..”? Oczywiście tam wtedy nikt nie znał Rusów. Siedzieli oni wtedy pod zwierzchnictwem Szwedów na wybrzeżach zatoki Botnickiej. We wschodniej Polsce pokazali się dopiero pod koniec IX wieku jako sprzymierzeńcy Waregów i Chazarów przeciwko Słowianom lechickim.

as

dlatego chazarowie tak bardzo zwalczają ludy słowiańskie po dziś dzień . jeszcze został PUTIN !!!!! i koniec !!!! BEDZIEMY NIEWOLNIKAMI W SWOICH KRAJACH !!!!!!!!!

حسن مولایی

بومیان ایران ربطی به زبان هندو اروپایی ندارند زبان هند و اروپایی زمان هخامنشیان وارد سرزمین ایران شد

Bres

Ktos tu zapomnial zupelnie o historii zydow. W 60 r.n.e. rzymianie wygonili zydow z obecnej palestyny. Jedni uciekli na zachod ( Libia, Tunezja, Maroko, Hiszpania, Anglia, Niemcy, Polska Piastow), drudzy na wschod (arabia, turcja, chazaria, rus kijowska i moskiewska, 1 RP) I stad ten problem. Chazarowie od tysiaca lat maja gros genow krwawych i okrutnych mongolow ktorym podlegali, dawali jasyr i kalym, od ktorych przejeli styl zycia, wredny i falszywy charakter, oraz zwyczaje ( lenistwo, pijanstwo, zycie z rabunku, okrutne mordy, gwalty). Po nich przejeli je moskwianie i ukraincy. Stad niski wzrost, krotkie nogi, sniada cera, czarne wlosy i oczy, in. Sted w jezyku polskim okreslenia ; morda ruska, mongolska, kalmucka, ukrainska.

ADA

A może dlatego, że.. świat islamu ich gnębił, Chazarowie gnębili Chrześcijan i wtedy judaizm okazał się TRZECIĄ Drogą ;)

آموزش یوس

شما می توانید جهت خرید سویشرت مردانه ورزشی، کلاهدار
و سایر انواع این محصول به صفحه مربوطه در وبسایت فروشگاه اینترنتی وب پوش مراجعه فرمایید.

بنابراین خرید سوییشرت و هودی دخترانه یک خرید ترندی خواهد بود.

Zobacz również

Średniowiecze

Nie tylko mordy rytualne. Najbardziej absurdalne oskarżenia pod adresem Żydów

Mieli być wrogami Chrystusa i całego rodzaju ludzkiego. Podstępni, chciwi, śmierdzący i żądni chrześcijańskiej krwi. Porywanie i mordowanie niewinnych dzieci nie było najgorszą ze zbrodni,...

23 listopada 2016 | Autorzy: Roman Sidorski

Zimna wojna

Agent Mossadu popijał czerwone wino i palił pety z zabójcą 6 milionów Żydów

Wytropienie, porwanie i dostarczenie do Izraela Adolfa Eichmanna to jedna z najsłynniejszych akcji Mossadu. Biorący w niej udział agenci zostali bohaterami swojego narodu. Przynajmniej jeden z nich...

19 sierpnia 2015 | Autorzy: Roman Sidorski

Druga wojna światowa

Nazistowski dżihad. Czy Hitler mógł wygrać wojnę dzięki islamowi?

29 kwietnia 1945 roku, na dzień przed swoim samobójstwem, Hitler nagle uświadomił sobie, że mógł łatwo wygrać II wojnę światową. Wystarczyło... połączyć nazizm z dżihadem...

23 sierpnia 2012 | Autorzy: Kamil Janicki

Starożytność

Czy rzymski legionista był pierwszym chrześcijaninem?

Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego pierwszymi chrześcijanami byli uczniowie Chrystusa. Niby jest to oczywiste dla każdego z nas, ale co jeśli jesteśmy w grubym błędzie?...

28 czerwca 2012 | Autorzy: Rafał Kuzak

Dwudziestolecie międzywojenne

Jezus nie był Żydem. Był Aryjczykiem!

Pewnie większość z Was jest przekonana, że Jezus był Żydem. Niestety jesteście w poważnym błędzie. Tak naprawdę Jezus był czystej krwi Aryjczykiem! Przynajmniej według "nauk"...

13 czerwca 2012 | Autorzy: Rafał Kuzak

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.