Ciekawostki Historyczne

Regulamin konkursów

Regulamin konkursów z 4 marca 2014.

Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania konkursów, które ogłasza się na stronach serwisu internetowego „Ciekawostki historyczne”, a dla których nie ustanowiono odrębnych regulaminów.

Redakcją w regulaminie jest określana redakcja „Ciekawostek historycznych”, serwisem – witryna internetowa „Ciekawostki historyczne”, wydawcą – firma Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., uczestnikiem – osoba biorąca udział w konkursie. Organizatorem konkursów jest wydawca.

 1. Ogłaszając konkurs, wydawca przyrzeka osobie, która w oznaczonym terminie zgłosi swój udział w konkursie, poprawnie wykona zadanie konkursowe i spełni warunki, o których mowa w punktach 7 i 8, że weźmie udział w losowaniu lub wyborze laureatów, o których mowa w punktach 9 i 10. Laureatem określa się osobę otrzymującą nagrodę.
 2. Sposób zgłoszenia udziału w konkursie, treść zadania konkursowego, termin przewidziany na jego wykonanie oraz rodzaj i ilość nagród określa ogłoszenie o konkursie.
 3. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać podane dodatkowe postanowienia regulujące przebieg, zasady uczestnictwa lub rozstrzygania ogłaszanego konkursu. Przepisy regulaminu, które są niezgodne z tymi postanowieniami, traktuje się wówczas jako niewiążące.
 4. Jeśli w ogłoszeniu o konkursie nie zastrzeżono inaczej, listę nagrodzonych uczestników (laureatów) organizator ogłasza najpóźniej po upływie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania zadania konkursowego.
 5. Wzięcie udziały w konkursie jest tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każdy, z wyjątkiem członków redakcji i członków ich najbliższych rodzin.
 7. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie jest zobowiązana zawrzeć w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz inne dane, o których mowa z ogłoszeniu o konkursie.
 8. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego. O tym czy zadanie konkursowe zostało wykonane prawidłowo decyduje redakcja.
 9. Prawidłowe rozwiązania (zgodnie z punktem 7 zostaną uwzględnione w losowaniu lub wyborze laureatów.
 10. Jeśli ogłoszenie o konkursie nie stanowi inaczej, nagrody są losowane przy użyciu generatora liczb losowych, z uwzględnieniem wszystkich osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi.
 11. Za dostarczone uznaje się wyłącznie odpowiedzi, które w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie dotarły do organizatora.
 12. Nagrody są wysyłane (pocztą polską lub przesyłką kurierską) w terminie do dni 30 roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.
 13. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej. Zarazem organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy firmy dostarczającej przesyłki (w domyśle poczty polskiej).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ta sama osoba udzieliła wielokrotnej odpowiedzi przy wykorzystaniu imion i nazwisk członków rodziny lub znajomych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia laureatowi nagrody zastępczej, jeśli wysłanie nagrody określonej w ogłoszeniu o konkursie nie będzie możliwe.
 16. Uczestnik, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, ma prawo zgłosić skargę organizatorowi w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników (w formie pisemnej, na adres korespondencyjny lub elektroniczny redakcji).
 17. Skargi rozpatruje organizator, a jego decyzja, podjęta w odpowiedzi na skargę ma charakter ostateczny. Organizator konkursu zobowiązuje się poinformować skarżącego o treści swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych przez siebie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz udziału w bezpłatnym newsletterze. W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich zmiany lub cofnięcia zgody na ich przetwarzania w, tym rezygnacji z udziału newsletterze uczestnik może wysłać maila na adres ciekawostki@ciekawostkihistoryczne.pl.
 19. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy o przyrzeczeniu publicznym oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 20. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej.
 21. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej.

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W tym momencie nie ma komentrzy.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.