Ciekawostki Historyczne

Hel znajdował się pod niemieckim ostrzałem od początku września. Początkowo działania nie toczyły się zbyt intensywnie. Niemcy, po doświadczeniach z Westerplatte i Oksywia, unikali zaangażowania załogi twierdzy w bezpośrednie walki. Wszystko zmieniło się, gdy półwysep został sam na posterunku.

Upadek Oksywia [19 września 1939 roku] otworzył dla załogi Helu, [gdzie mieściło się Dowództwo Floty kadm. Józefem Unrugiem i baza Morskiej Obrony Wybrzeża] nowy, dwutygodniowy okres jej samotnego trwania w obronie. 20 września nie było już ani polskiej floty, ani lądowego zabezpieczenia Zatoki Gdańskiej, ani armii „Pomorze” w Borach Tucholskich.

Daleko na północy pozostawał niewielki skrawek wolnej ziemi, ostatni szaniec Rzeczypospolitej nad Bałtykiem, „krowi ogon” Polski, jak mawiali Kaszubi. Przed dowództwem floty siłą rzeczy stanęło zagadnienie sensu dalszego oporu. Jednak wbrew wszelkim rachubom i niespełnionym nadziejom postanowiono trwać dalej na samotnym posterunku. Sama idea walki z hitleryzmem, bez względu na jej doraźny wynik operacyjny, wydawała się bowiem zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu.

W ogniu walki

Tak więc Rejon Umocniony Helu, który dotychczas znajdował się na marginesie zasadniczych działań lądowych i morskich nieprzyjaciela, stanął w ogniu walki bezpośredniej. Dwieście dział artylerii okrętowej i oddziałów lądowych wszystkich kalibrów skierowało swe lufy ze kilku stron na piaszczyste wzgórza i betonowe stanowiska dział polskich na Helu. Eskadry „kondorów” uderzały ze zdwojoną siłą na pozycje, wioski i obszary leśne półwyspu, szerząc zniszczenie i wzniecając pożary. Trałowcom niemieckim udało się wpłynąć do portu we Władysławowie, skąd bezkarnie raziły z flanki polską obronę u nasady półwyspu.

Co mógł tym przygotowaniom przeciwstawić dowódca Rejonu Umocnionego Helu, kmdr Włodzimierz Steyer? O powiększeniu sił materialnych obrony nie było mowy od czasu, gdy upadła Lądowa Obrona Wybrzeża na Płycie Oksywskiej. Trzeba było szukać wzmocnienia na miejscu, własnymi środkami.

fot.domena publiczna

Bateria cyplowa im. Laskowskiego była „kręgosłupem polskiej obrony” w rejonie Zatoki Gdańskiej – podkreśla Apoloniusz Zawilski.

Zburzono więc latarnię morską, aby pozbawić Niemców dogodnego punktu celowania, zabezpieczono betonowym stropem metrowej grubości punkt obserwacyjny kpt. Zbigniewa Przybyszewskiego, dowódcy baterii cyplowej. Obsługi kilkunastu przeciwlotniczych cekaemów wybudowały „gniazda bocianie” na drzewach, aby zapewnić sobie jak najdalszą obserwację nadlatujących „kondorów”. Zapora minowa między Chałupami i Kuźnicą została zakończona; miała ona służyć w krytycznym momencie do przecięcia półwyspu w najwęższym jego miejscu i utworzenia wyspy.

Wzmacniano oddziały przeciwdesantowe, aby zorganizować przynajmniej dozorowanie 70-kilometrowej linii brzegowej. Przedsiębiorcze załogi „Gryfa” i „Wichra” wymontowały z okrętów ciężkie działa, usiłując je ustawić na betonowych podestach do obrony nadbrzeżnej od strony „małego morza”. Ciekawe, że i Niemcy – zamiast uderzać na pozycje polskie na zachód od Nowej Wsi – sami sypali pośpiesznie szańce obronne, jakby w obawie, że Polacy mogą uderzyć na nich. W ich pojęciu Hel był silnie umocnioną twierdzą morską.

Tymczasem gen. Kaupisch w sopockim Grand Hotelu koncypował plany zdobycia Helu, a gen. Tiedemann w Pucku przegrupowywał swoje siły naprzeciw półwyspu i wzdłuż Zatoki Puckiej. Jednak żaden z nich nie kwapił się do działań naziemnych ani desantowych, czekając na wyniki bombardowań z powietrza, lądu i morza.

Komandor Steyer zwrócił się do kadm. Unruga z propozycją, aby przy pomocy baterii Laskowskiego ostrzelać kwatery obu oblegających ich generałów. – Nie zamierzam robić wojny polsko-kaszubskiej – odparł Unrug, przekreślając w ten sposób próby działań zaczepnych z polskiej strony.

Zobacz również:

Pierwsze białe flagi?

Położenie obrony pogarszała penetracja półwyspu przez dywersję wroga i słuszne obawy mieszkańców przed całkowitym zniszczeniem ich domostw i lichego dobytku. Tak więc kmdr Steyer prócz okalającego go ze wszystkich stron – z lądu, morza i powietrza – frontu zewnętrznego, miał na dodatek – ukryty front wewnętrzny. Jego działanie ujawniło się nieoczekiwanie, gdy Niemcy – zgodnie z samą istotą hitleryzmu – rozpoczęli terrorystyczne naloty na wioski kaszubskie.

Ciekawostka stanowi fragment książki Apoloniusza Zawilskiego „Bitwy polskiego września” (Znak Horyzont 2018).

Pierwszym ich celem stała się uboga wioska Kuźnica, nieobsadzona przez wojsko, a przeto nie posiadająca obrony przeciwlotniczej. Kilkanaście bomb burzących zdruzgotało trzydzieści domków rybackich i zadało ciężkie straty ludności Gdy więc 25 września powtórzono podobny nalot na Chałupy, nad najwyższymi domami i na wieży kościelnej ukazały się białe flagi. Znaleźli się również pojedynczy ludzie powiewający białymi płachtami. Incydent ten zlikwidowano, lecz nie było czasu na wyjaśnienie sprawy do końca. Wiadomo tylko, że przywódca tej defetystycznej akcji uciekł łodzią na brzeg Zatoki Puckiej.

Dowództwo niemieckie, nabrawszy po sześciodniowym bombardowaniu półwyspu przeświadczenia, że wola obrońców została dostatecznie zachwiana, skierowało na Hel nową wyprawę okrętów bojowych. Tym razem wyruszyły z Nowego Portu oba pancerniki: „Schlesien” i „Schleswig- Holstein” pod dowództwem adm. Schmundta, rozporządzając łącznie 18 działami kaliber 288 i 150 mm.

Wyprawę pancerników poprzedzała flotylla trałowców, która miała zadanie oczyścić z min drogę dla największych okrętów niemieckich na Bałtyku i osłonić je możliwie jak najdłużej zasłoną dymną. „Schlesien”, znalazłszy się na wysokości Redłowa pierwszy otwiera ogień na obiekty cypla helskiego. Bateria Laskowskiego pod dowództwem kpt. Przybyszewskiego jak zwykle odpowiada szybkim, skutecznym ogniem.

Już trzecia seria obejmuje cel. Jeden z trałowców stawia przed pancernikiem nową zasłonę dymną. Wówczas kpt. Przybyszewski przenosi ogień na „Schleswig-Holstein”. W rezultacie oba pancerniki rezygnują z innych celów i ześrodkowują cały ogień na baterii Laskowskiego. Jednak nieustraszona załoga – mimo uszkodzenia dwóch dział, awarii dalmierza i strat w ludziach – nie zaprzestaje walki. Wreszcie po godzinnej wymianie strzałów oba pancerniki decydują się na odwrót.

Ten sukces Polaków wywarł doskonały wpływ na obronę, tym bardziej że uszkodzenia sprzętu okazały się powierzchowne, w krótkim czasie udało się je usunąć i przywrócić baterii pełną sprawność bojową. Bohaterem dnia stał się dowódca baterii, który mimo odniesionej rany nie zszedł z punktu obserwacyjnego i kierował ogniem aż do chwili przepędzenia okrętów wroga.

fot.domena publiczna

„Nie chcę wywoływać wojny polsko-kaszubskiej” – stwierdził kontradmirał Unrug, odrzucając plan podjęcia działań zaczepnych.

„Wszyscy kapitulują we wrześniu…”

Po 48-godzinnej przerwie wyrusza 27 września nowe uderzenie niemieckich pancerników. Tym razem zastosowały one inną taktykę. „Schlesien” skierował się w stronę Kępy Oksywskiej i na wysokości Mechelinek ustawił się do ognia, którego celem miały być umocnienia polskie między Helem a Juratą. Natomiast „Schleswig-Holstein”, wypłynąwszy o godzinie 8.30 z Nowego Portu, wziął kurs na pełne morze, następnie na wysokości cypla helskiego wykonał ostry zwrot i z odległości 13 kilometrów skierował cały swój ogień na baterię Laskowskiego oraz stanowiska dywizjonu przeciwlotniczego, który spędził z horyzontu niemiecki samolot obserwacyjny. Ta potężna kanonada dwóch pancerników rozpoczęła się o godzinie 12 i trwała ponad godzinę.

I tym razem ogień dział okrętowych nie wyrządził w systemie obronnym zbytnich zniszczeń materialnych. Jednak jego ogromne natężenie zachwiało morale bezczynnych w tym czasie żołnierzy. Na samą tylko Juratę padło 40 pocisków kalibru 288 mm. Bateria Laskowskiego, walcząc i tego dnia skutecznie z pancernikiem „Schleswig-Holstein”, nie poniosła również strat, tylko coraz bardziej odczuwała brak amunicji.

Noc z 27 na 28 września witało Dowództwo Floty z uczuciem, jakie daje świadomość odparcia silnego ataku nieprzyjaciela. Załoga baterii cyplowej przeżywała wielką radość ze zwycięstwa nad przeważającym wrogiem. Lecz niestety, nie była to noc, która by dała chwilę zasłużonego odpoczynku. Dowództwo Floty otrzymało z Warszawy radiogram o postanowionej kapitulacji stolicy. Kontradmirał Unrug otrzymał od gen. Rómmla, jako najstarszego walczącego na terenie kraju dowódcy, wolną rękę co do kontynuowania walki.

– Wszyscy kapitulują we wrześniu – rzekł obecny na odprawie kmdr Steyer – my wytrwamy do października.

W oczekiwaniu na wyruszenie rozstrzygającego natarcia niemieckiego od strony lądu wszystkie oddziały piechoty, bez względu na ich pochodzenie, podporządkowano dowódcy batalionu KOP mjr. Janowi Wiśniewskiemu. Nie miało to już jednak praktycznego znaczenia, gdyż Niemcy następnego dnia przystąpili do działań zaczepnych. W istocie szerokość półwyspu nie pozwalała zmieścić większych sił. Toteż do natarcia ruszył batalion 374. pułku, urzutowany kompaniami w głąb. Za to artyleria niemiecka ostrzeliwała pozycje polskie na całej ich szerokości i głębokości.

fot.domena publiczna

„Wytrwamy do października” – stwierdził komandor Włodzimierz Steyer.

Działa polskie milczą, albowiem pozostało tylko tyle amunicji, ile wymagać będzie odparcie generalnego szturmu. W ciągu dnia 29 września 9. kompania niemiecka podeszła pod stanowiska 10. kompanii KOP por. K. Gilunia na zachód od Chałup, gotując się do dalszego natarcia nazajutrz. W tej sytuacji poraża wszystkich wiadomość o próbie odpłynięcia w kierunku Pucka 13. kompanii desantowej por. Emila Okińczyca z cypla półwyspu. Był to wynik „wojny psychologicznej”, którą kontynuował nieprzyjaciel, szczególnie od chwili kapitulacji stolicy.

Ostatnie starcia

Dowództwo Floty nie daje jednak za wygraną. 30 września od rana trwa ogień artylerii niemieckiej na pozycje polskie od Chałup po Jastarnię. Lecz natarcie piechoty wychodzi dopiero w południe po krótkiej nawale ogniowej kilku baterii lekkich i ciężkich na I pozycję, która ulega dezorganizacji. Kompania KOP, tracąc wielu jeńców, wycofuje się na II pozycję, a niedługo potem aż na III – do rejonu Kuźnicy, przy czym w powietrze wylatuje przegroda minowa 80 głowic torpedowych. Wprawdzie mierzeja nie została przerwana, lecz impet niemieckiego uderzenia wygasa. Kuźnica pozostaje w rękach polskich.

Dowództwo Floty pragnie odrzucić nieprzyjaciela. W tym celu kieruje do przeciwnatarcia 12. kompanię rezerwową. Niestety w miejscowości Bór prawie połowa kompanii rozsiada się pod białymi flagami. Sytuację zażegnano, ale stan obsady wydatnie się zmniejszył. W tych warunkach Dowódca Floty ogłosił decyzję o kapitulacji. Wprawdzie batalion KOP i kadrowe oddziały marynarki były gotowe stawiać opór bez ograniczenia, lecz tę postawę przemogła zwykła ludzka logika.

Rezerwiści pochodzący z okolicznych, a utraconych już przed trzema tygodniami wiosek, z rozpaczą w sercu patrzyli na pożogę swoich domostw, choć spełniali wiernie swój obowiązek obrony kraju, dopóki miało to sens. Jednak kiedy padła Warszawa, a pomoc z Zachodu nie nadchodziła, nie mogli zrozumieć celu dalszej walki. Żołnierz godził się walczyć w obronie realnych wartości, walka tylko o honor była dlań niezrozumiała.

Hel skapitulował 2 października 1939 roku.fot.domena publiczna

Hel skapitulował 2 października 1939 roku.

Dwa dni trwały jeszcze walki w rejonie Kuźnicy z III batalionem 374. pp. Niemcy wprowadzili do akcji po obu stronach półwyspu lekkie jednostki swej floty, które miały ostrzeliwać polskie stanowiska ogniem flankowym i przeskrzydlać je siłami żywymi. Jednak do tego nie doszło.

1 października o godzinie 14 nastąpiło zawieszenie broni. Na pięć minut przed wygaśnięciem walki został jeszcze zestrzelony trzydziesty drugi samolot nad Helem. Już po zawieszeniu broni zespół poławiaczy min przeszedł nie wytrałowanym szlakiem wzdłuż morskiego brzegu półwyspu, tracąc poławiacz M-85 na jednej z min położonych na początku września przez okręt podwodny „Żbik”. 2 października dowódcy pożegnali swoje oddziały i po odśpiewaniu hymnu narodowego rozłączyli się z nimi. Ogółem do niewoli na Helu dostało się około 3200 ludzi. Straty w rannych i zabitych wynosiły około 200 osób.

Źródło:

Powyższy tekst ukazał się pierwotnie w ramach monumentalnej pracy Apoloniusza Zawilskiego Bitwy polskiego września (Znak Horyzont 2018). Tytuł, lead, ilustracje wraz z podpisami, wytłuszczenia oraz śródtytuły pochodzą od redakcji. Tekst został poddany podstawowej obróbce redakcyjnej w celu wprowadzenia częstszego podziału akapitów. W celu zachowania jednolitości tekstu usunięto przypisy, znajdujące się w wersji książkowej.

KOMENTARZE (17)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

krokodyl

Chwała Bohaterom ! Bóg, Honor Ojczyzna , czy dzisj ktoś mialby taka odwage ?

Władysław Szarski MOW

Niestety, cytowany wyżej artykuł ma bardzo liczne bledy merytoryczne a nawet logiczne. Np. „Niemcy unikali zaangażowania załogi twierdzy” .. Jakiej twierdzy?????
„zabezpieczono betonowym stropem metrowej grubości punkt obserwacyjny kpt. Zbigniewa Przybyszewskiego” – betonem zabezpieczono ukryta w ziemi centrale artyleryjska, a nie położony na szczytach drzew punkt obserwacyjny.
Nie zamierzam wymieniać po kolei dalszych błędów-nie warto.

Anonim

Sluzylem jako marynarz na tralowcu 623 wjiosna 85/88 i wielki szacunek dla obrońców

Struck

,, Gdy więc 25 września powtórzono podobny nalot na Chałupy, nad najwyższymi domami i na wieży kościelnej ukazały się białe flagi,,
Kolejny błąd wieża kościelna w Chałupach. Ciekawe jak reszta tej historii….
A to prawdziwa historia powstania naszego kościoła :
W maju 1990 roku dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Gerarda Markowskiego z Kuźnicy i zgodzie Kurii Biskupiej chełmińskiej przejęto w wieczyste użytkowanie od Skarbu Państwa grunt pod budowę kościoła. 29 grudnia 1991 roku biskup Marian Przykucki poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła filialnego. Mieszkańcy utworzyli Komitet Budowlany, na którego czele stanął Wincenty Konkel. 3 lipca 1994 roku została odprawiona pierwsza msza święta w kościele, celebrowana przez Metropolitę Warmińskiego, Ks. Abp Edmunda Piszcza. Pierwszym proboszczem został ks. Marian Świątek. Parafia została erygowana 26 czerwca 1997 roku dekretem Metropolity Gdańskiego Abp Tadeusza Gocłowskiego z parafii św. Antoniego w Kuźnicy. 22 czerwca 1998 roku rozpoczęto budowę domu parafialnego. Obecnym proboszczem jest ks. mgr Adam Pleskot.

  Władysław Szarski MOW - Hel

  do Struck: Dziękuję za wsparcie mnie w krytyce – bo w interencie znajduje tylko chór pochwalny na temat tej książki. Wypowiadam się tu wyłącznie na temat zamieszczonego fragmentu o obronie Helu, bo reszty książki nie czytałem – i jakoś mnie nie pociąga.,,,

Krzysiek

Byłby to piękny materiał na film. Od dawna o tym myslę. Może ktoś nakręci taki film o obronie Helu?

qwerty

Po przeczytaniu tego artykułu mam spore wątpliwości czy ten tytuł faktycznie jego dotyczy. Tytuł bowiem sugeruje, że na Helu działo się nie wiadomo co. A w treści… przez 3 tygodnie września właściwie był tam spokój – sieczka była właśnie na Wsterplatte. Na Hel spadło kilka pocisków i to wszystko.
Potem się zaczęło.. no właśnie co? Ostrzeliwanie artyleryjskie i bombardowanie. Obrońcy siedzieli w bunkrach a Niemcy próbowali ich z tych bunkrów wykurzyć, co od początku nie mogło być skuteczne, bo nie tak łatwo jest namierzyć i rozwalić bunkier przy pomocy artylerii. Jak to się ma do odpierania bezpośrednich natarć na Westerplatte, gdzie żołnierze faktycznie walczyli o każdy metr ziemi…nijak.
Kolejne akapity… tylko czytam o kolejnych kapitulacjach, a to w Chałupach wywiesili białe flagi a to jakaś kompania chciała zdezerterować do Pucka a to w końcu jakiś oddział w miejscowości Bór w połowie się poddał, bo rezerwiście nie widzieli sensu walczyć….
Jak to się wszystko ma do Westerplatte gdzie ogień i stal lały się z nieba dzień w dzień, takich umocnień jak na Helu nasi żołnierze nie mieli a mimo to walczyli i nie dezerterowali. Nijak.

Byćmoże na Helu było ostro. Ale z tego artykułu to nie wynika. Sam fakt, że poddali się dopiero 2 października w obliczu tego, że przez większość września mieli spokój a potem Niemcy podchodzili do nich na odległość kija jak do jakiegoś jeżozwierza nie stanowi podstawy do pomniejszania bohaterstwa obrońców Westerplatte. Napiszcie lepszy artykuł albo… zamknijcie temat.

  Władysław Szarski MOW - Hel

  qwerty – bardzo cenna uwaga – ale dotyczy twórczości p. Apoloniusza Zawilskiego.
  Namawiam do czytania raczej innych lektur na ten temat – np. Zeszytów Helskich wydawanych przez Muzeum Obrony Wybrzeża.
  No a jedyne „bunkry” w tych czasach na Helu to maleńkie „piwniczki” na amunicję podręczną pod każdym z czterech dział baterii Laskowskiego i magazyny min, torped itp – gdzie nie siedzieli obrońcy, tylko leżała amunicja. Acha, w jednym – opróżnionym wcześniej magazynie był sztab…

A...

…no skoro jest i o tym na co, czego studiowanie poświęciłem „trochę” więcej czasu, tj. historii wojen na morzu w tzw. „czasach pancerników”…

Po pierwsze „Schlesien” i „Schleswig- Holstein” miały zawsze nawet po remontach, działa artylerii głównej kalibru 280 mm, a nie 288 mm jak twierdzi autor artykułu.

Po drugie już w czasie I wojny te predrednoty były mocno przestarzałe i pełniły jedynie funkcje pomocnicze. W czasie bitwy jutlandzkiej „Schleswig- Holstein” cudem ocalał – gdyby był precyzyjniej trafiony… To zatopiłby go najprawdopodobniej tylko jeden jedyny pocisk ciężkiej artylerii okrętowej.
W czasie dwudziestolecia oba „staruszki”, szczególnie „Schlesien”, pełniły funkcje głównie mieszkalne z rzadka szkoleniowe, a jeszcze rzadziej bojowe.
W latach 1926 – 35 pancernik „Schleswig- Holstein” był co prawda „nominalnie” okrętem flagowym niemieckiej floty – ba nawet odbył kilka rejsów bojowych (ale ze znaczną pomocą holowników – częste awarie maszyn).
W czasie kryzysu gdańskiego (1932) uważano, że „zabytki” nie miałyby szans w starciu z polskim nowoczesnym niszczycielem „Wicher” i niszczycielami brytyjskimi.
Potwierdził to los co prawda mniejszych ale równie starych, norweskich pancerników obrony wybrzeża zatopionych właśnie przez zwykłe niszczyciele w czasie inwazji niemieckiej.

Polska Marynarka Wojenna początkowo planowała śmiały atak niszczycieli i, lub okrętów podwodnych na pancernik „Schleswig- Holstein”. Polskie niszczyciele i okręty podwodne były bardzo nowoczesne – były dumą polskich sił zbrojnych (tylko stawiacz min Gryf z racji próby połączenia wielu funkcji, był jednym wielkim „nieporozumieniem”). Jednak uznano, że ryzyko jest dość – zbyt duże, a ewentualny sukces niewiele by dał – nie miałby żadnego militarnego znaczenia, no może propagandowe…
Trwa też ciągle spór o znaczenie ostrzału Westerplatte prowadzonego przez ten niemiecki pancernik – „ramotę”. Ostatnio znalezione niewybuchy wskazujące na marną jakość amunicji szczególnie głównego kalibru (była prawdopodobnie mocno przeterminowana – pochodziła najpewniej w całości z czasów kryzysu) przechylają chyba jednak szalę sporu na korzyść twierdzących o jego małym, wręcz znikomym znaczeniu. No może jedynie psychologicznym…

Artyleria pancerników była też mocno zużyta – stąd jej donośność, a szczególnie szybkostrzelność (po krótkim okresie strzelania zarządzano długie przerwy) były słabe. Szczególnie stara i kiepska miała być średnia (150 mm) artyleria pancernika „Schlesien” – prawie nie do użytku i o b. krótkim zasięgu jak na ten kaliber. Nic więc dziwnego, że polska bateria tak łatwo poradziła sobie z tymi pływającymi „muzeami”.
Wg niektórych oficerów sztabowych Kriegsmarine admirał Raeder próbował wyperswadować Hitlerowi użycie „staruszków”: „…wstyd by było meine Führer, gdyby nasze pancerniki zatopione zostały przez polskie kontrtorpedowce…” – miał ponoć skonfudowany stwierdzić. Ten jednak tj. Hitler, ponoć bardziej bał się o swoje nowoczesne krążowniki, które były pierwotnie planowane do wykonania tego zadania, że mogą one zostać zatopione przez polskie okręty podwodne.

A Hel?
Na czas wojny z pomocniczej wyznaczony na główną bazę polskiej marynarki wojennej, ale…
Ale gdy polskie okręty odpłynęły do Wielkiej Brytanii to kompletnie półwysep helski stracił na swym wojskowym znaczeniu, jego zdobywanie nie wymagało więc jakiegokolwiek pośpiechu.
Podobnie w 1945 zresztą, tj. jak Niemcy w 39., myśleli również Sowieci i…
I sparaliżowali helski port wyjątkowo tanim kosztem – kutrami torpedowymi i…
I spokojnie czekali na kapitulację Niemiec…

Fakt większość polskich żołnierzy obrońców półwyspu wypełniła w 1939. z honorem swój żołnierski obowiązek – chwała bohaterom!
Jednak ich część (czy tylko kaszubskiego pochodzenia?) najzwyczajniej zdezerterowała…

Może więc i dlatego się o nich, obronie Helu, nie mówi?

  Władysław Szarski MOW - Hel

  Dziękuje za kolejny komentarz krytyczny. Dziwę się wciąż, jak pan Zawilski w jednym zaledwie rozdziale swojego „monumentalnego dzieła” narobił aż tyle błędów. Aż strach pomyśleć – co jest w innych rozdziałach…

ZQW

W 1945 roku Hel poddał się Rosjanom, dopiero po kapitulacji Niemiec. Hel sam w sobie był regionem umocnionym bardzo trudnym do zdobycia. Przy dostatecznej ilości amunicji mógł się bronić przez wiele tygodni.W związku z tym nasuwa się pytanie : Jakim idiotą musiał być Rydz-Smigły układając plan obrony w 1939 r. , zakładając, że NIemcy dojdą do granicy 1914 roku i nie pójdą dalej.
W domysle, że wtedy alianci nie wypowiedzą NIemcom wojny.
Rozlokował siły kompletnie bezsensownie przy granicach, narażając je na rozbicie, opierając się na przesłance, która, choćby przez istnienie Helu, była absurdalna.

  bombacjusz

  Bo tak wynikało z analiz reakcji, a raczej ich braku, mocarstw zachodnich, kiedy Hitler podtarł się traktatem monachijskim zajmując resztę Czechosłowacji i z raportów polskich dyplomatów, którzy jednoznacznie twierdzili, że Francja zrobi wszystko by wymigać się od zobowiązań sojuszniczych a Wielka Brytania nie jest gotowa do samodzielnej wojny z III Rzeszą.

  A...

  Śmigły miał nadzieję na to, że Niemcy chcą tylko odzyskać ziemie polskie w 1939 roku ale niemieckie przed 1914. I po osiągnięciu tego celu zaproponują warunki rozejmu. Takie były i początkowo plany Hitlera (chciał jeszcze Warszawę by złamać ducha oporu). Na rozbiór Polski prawdopodobnie (nie ma na to dowodów – odtajnionych dokumentów ale jednak…) naciskał Stalin. Sugerował Hitlerowi, że przy ofensywie francusko-brytyjskiej zostawienie na tyłach niepewnej nawet szczątkowej Polski…

  Nie tylko Śmigły wiedział, że obrona całości granic nie ma sensu wobec przewagi niemieckiej. Sztabowcom powiedział jednak: „Panowie a co zamierzacie powiedzieć tym Polakom, mieszkańcom terenów, których macie zamiar pozbawić obrony? Że są Polakami drugiej kategorii?” Zadecydowały więc względy nazwijmy je „moralne”, polityczne i propagandowe. Ponadto Śmigły liczył: 1. Na silniejszy, dłuższy opór swoich wojsk; i 2. zdecydowaną ofensywę aliantów rozpoczętą przed 15. września, a wówczas zelżałby napór niemiecki na polskim froncie opartym o linię Wisły. Wiedział również o niechęci Francji do udziału w wojnie, liczył jednak, że Beck ją do udziału w niej zmusi i wydawało się, że rzeczywiście tak będzie: w końcu przecież Francja wypowiedziała wojnę, a Brytyjczycy wysłali dość silny korpus ekspedycyjny.

  Co do niemieckich pancerników to dodam jeszcze, że już w chwili wodowania były mocno przestarzałe – z innej epoki, XIX wieczne (np. miały zbyt małą prędkość – słabe siłownie, umieszczenie średniej artylerii w kazamatach, etc…). Niemcy bowiem wówczas dopiero uczyli się budować okręty.
  T. Klimczak w „Historia pancernika”, niemieckie predrednoty ocenia krótko: że nawet „Włosi w tym czasie budowali ciekawsze okręty.” Sam zresztą Hitler był z ich udziału w kampanii polskiej bardzo niezadowolony i nie wszedł, choć mógł i miał w planach, na ich pokład by pogratulować załogom.
  I może jeszcze na koniec, co do dużej ilości niewybuchów – pocisków głównej artylerii tych pancerników, to wpływ na to mogła też mieć zbyt mała odległość strzelania (np. do Westerplatte) – zapalniki mogły nie zdążać się uzbroić.

   Anonim

   Przepraszam oczywiście T. Klimczyk „Historia pancernika” :)

bombacjusz

Proponuję poszukać po antykwariatach „Ostatnia reduta. Sprawozdania z walk i relacje obrońców” MON 1973. To relacje obrońców helu, pozycja bogato ilustrowana zdjęciami, których dziś próżno szukać w innych publikacjach. Chyba jedyna tak dobra pozycja, bo redaktor w przypisach prostuje pomyłki i błędne przekonania relacjonujących opierając się na ówcześnie dostępnych dokumentach. Są tam dość drastyczne opisy np. stanu trałowca ORP „Mewa” po walce z niemieckimi samolotami podczas przejścia z Gdyni na Hel 1 września, dokładny opis uszkodzeń ORP „Gryf” z tego samego dnia (można pokusić się o samodzielną ocenę prawidłowości decyzji kapitana Łomidze o pozbyciu się bomb głębinowych) Kilka zaskakująco zgodnych ze sobą opisów furii w jaką wpadł kapitan de Walden, kiedy odmówiono mu zgody na atak na trzy przepływające w odległości zaledwie 1500 metrów niemieckie okręty, przygnębiająco beznadziejne poczynania ORP „Ryś”…Mnóstwo, mnóstwo dobrego materiału. O ile wiem pozycja nigdy nie była wznawiana, a szkoda.

Edek

Bóg honor i ojczyzna. Tylko katolicka polska. Biskupi do Sejmu, kardynałowie do senatu.

  Blunio

  Marny prowokator ?

Zobacz również

Druga wojna światowa

Rozsądek, tchórzostwo czy zdrada? Przez niego 1 września 1939 roku największy polski okręt został praktycznie pozbawiony oręża

Wojna obronna w 1939 roku obfitowała w błędy dowództwa i zwykłe tchórzostwo. Do dziś trwają dyskusje nad zachowaniem kpt. mar. Wiktora Łomidze, który pierwszego dnia...

2 września 2021 | Autorzy: Sławomir Zagórski

Druga wojna światowa

Tchórzliwy jak Orzeł. Wstydliwa historia polskiego okrętu podwodnego we wrześniu 1939 roku

To jedna z najbardziej kompromitujących kart wojny obronnej 1939 roku. Już w pierwszych dniach września dowódca okrętu podwodnego ORP Orzeł oznajmił, że z powodu nagłej...

15 czerwca 2021 | Autorzy: Marcin Moneta

Druga wojna światowa

Erwinka Barzychowska – najmłodsza obrończyni Poczty Polskiej w Gdańsku

Byli przygotowani do obrony, nie wiedzieli jednak, że atak nadejdzie tak szybko i będzie tak brutalny. Niemcy palili ich żywcem, strzelali mimo białych flag. Dziś...

23 września 2020 | Autorzy: Maciej Danowski

Druga wojna światowa

10 najważniejszych bitew kampanii wrześniowej

Działania obronne Polaków we wrześniu 1939 roku od początku były skazane na porażkę. Lecz chociaż Niemcy mieli potężną przewagę liczebną i sprzętową, zdobycie naszego kraju...

1 września 2019 | Autorzy: Michał Procner

Druga wojna światowa

We wrześniu 1939 roku Polacy nie tylko się bronili. Ofensywna akcja nad Bzurą wzbudziła podziw nawet wśród Niemców!

Bitwę nad Bzurą niemiecki generał określił jako „jedną z największych, najbardziej wyniszczających bitew wszech czasów”. Polacy zaskoczyli żołnierzy Wehrmachtu i przez chwilę wydawało się, że...

7 kwietnia 2019 | Autorzy: Marek Sarjusz-Wolski

Druga wojna światowa

Jak Polska powinna się bronić przed Niemcami w 1939 roku? Zdaniem tego nazistowskiego feldmarszałka popełniliśmy poważny błąd

Wyczerpujące nocne odwroty. Ciągłe zagrożenie okrążeniem i niemieckie zagony pancerne pojawiające się w najmniej spodziewanym momencie. Tak dla wielu polskich żołnierzy wyglądał wrzesień 1939 roku....

19 lutego 2019 | Autorzy: Rafał Kuzak

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.