Ciekawostki Historyczne

Religia Słowian, pełna barwnych mitów, potężnych bóstw i wpływowych kapłanów to tylko naciągana bajka. Rodzimą wiarę wymyślili naukowcy lubiących folgować własnej wyobraźni. I wszystko co o niej wiesz najwyższa pora odesłać do lamusa.

W czeskiej kronice Benedykta Minoryty pod rokiem 1031 zanotowano: „działo się w Polsce prześladowanie chrześcijan, paliły się kościoły i klasztory”. Jeszcze plastyczniej rzecz ujął autor ruskiej Powieści minionych lat. Pod rokiem 6538 kalendarza bizantyjskiego, a więc 1030 lub 1031 według zachodniej rachuby lat, czytamy: „I był bunt w ziemi lackiej. Ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów i bojarów swoich”.

Dwie krótkie wzmianki. Łącznie nie więcej niż trzydzieści słów… A jednak na ich bazie budowano całe, wprost niestworzone opowieści. Trudno się dziwić. Mamy do czynienia z prawdziwą pułapką na historyków. A już szczególnie na pisarzy, ceniących nie tylko fakty, ale też atrakcyjną fabułę.

Właściwie każdy wariant wydarzeń brzmi kusząco. 1031 rok to moment zwrotny w polskich dziejach. Ulubiony syn Bolesława Chrobrego, Mieszko został przegnany z kraju, uwięziony w sąsiednich Czechach i brutalnie wykastrowany. Tron przypadł jego starszemu bratu: bezwzględnemu Bezprymowi, który za młodu zdecydował się zostać pustelnikiem, przez co ojciec pozbawił go należnej schedy. I właśnie wtedy nastąpił upadek. Cały kraj ogarnęło potężne powstanie. Reakcja pogańska, w której wyznawcy dawnej wiary starli się z przedstawicielami nowego, chrześcijańskiego porządku.

Dziewiętnastowieczne wyobrażenie religijnego obrzędu słowiańskiego... mocno przesadzone (źródło: domena publiczna).

Dziewiętnastowieczne wyobrażenie religijnego obrzędu słowiańskiego… (źródło: domena publiczna).

Dwa pogańskie bunty

Według jednej interpretacji gdy tylko dawny mnich Bezprym przyoblekł się w szaty despoty, te same siły, z których zadrwił, obróciły się przeciwko niemu. Sprzeniewierzył się Kościołowi i historia potoczyła się zupełnie tak, jakby sam Bóg zdecydował się porzucić Polaków na pastwę losu.

Zrewoltowana tłuszcza odkopała dawne pomniki, by na nowo paść na kolana przed bałwanami. Pogańscy kapłani, ukrywający się dotąd po lasach, powrócili do swych osad, nawołując do buntu przeciw fałszywym panom. Temu, który zwisał z krzyża, i temu, który w jego imieniu zasiadał na tronie. Tłum gęstniał, w dłoniach niosąc widły, sierpy, pochodnie…

Druga, szczególnie popularna wśród naukowców wersja wydarzeń rysuje się nawet bardziej powieściowo. Wedle niej Bezprym dość się już nasłuchał psalmów. Dość czasu i sił strawił na posty, wyrzeczenia i długie modlitwy do Boga, który nigdy nie zaszczycał go odpowiedzią. Z pustelnika przeobraził się w apostatę. Sam podburzył lud przeciwko dawnemu władcy i przeciw otaczającemu go wianuszkowi kapelanów. Liczył na to, że utuczy się na kościelnych skarbach. Rabując katedry, zapełniał własne kufry srebrem. A zdziczała czerń pod jego wodzą dawała upust buntowniczym odruchom.

Książę Bezprym w interpretacji Kamila Jadczaka (ilustracja z książki Kamil Janickiego pt. Damy ze skazą).

Książę Bezprym w interpretacji Kamila Jadczaka (ilustracja z książki Kamil Janickiego pt. Damy ze skazą).

Detale opowieści się różnią – szczególnie w kwestii roli, jaką w zajściach 1031 i 1032 roku odgrywał Bezprym. Do niedawna jednak niemal za pewnik uznawano główny rys historii. Utarło się twierdzić, że za panowania nowego księcia w Polsce nastąpiła reakcja pogańska. Istna rewolucja, wymierzona w pierwszej kolejności w nową, wprowadzaną pod przymusem wiarę i w jej kapłanów. Jakkolwiek ujmująca byłaby to wizja, trzeba ją stanowczo odrzucić. W Polsce do żadnej wojny religijnej nie doszło.

Zobacz również:

Apostata na tronie

Najprościej zdyskredytować pomysły, wedle których sam Bezprym wspierał niszczenie kościołów. Książę przepędził brata i przejął w Polsce władzę przy wsparciu niemieckiego cesarza, powszechnie uważanego za zwierzchnika chrześcijańskiego świata. Gdyby był apostatą i bezbożnikiem, nie chodziłby raczej na pasku boskiego namiestnika na ziemi! Imperator z kolei nie wsparłby roszczeń człowieka, którego program polityczny zakładał w pierwszej kolejności ogałacanie świątyń i mordowanie kleru.

Odgórna rewolta przeciw chrześcijaństwu musiałaby zresztą znaleźć wyraz w kronikach i rocznikach epoki. To przecież byłaby prawdziwa sensacja! Władca Rzeszy pomaga osadzić na tronie człowieka, który pali katedry i biczuje sługi Jezusa… Jeszcze mocniejsze są argumenty natury architektonicznej.

Dzięki nowej książce Kamila Janickiego poznasz historię kobiet, które ocaliły Polskę. Kup już dzisiaj z rabatem na znak.com.pl.

Dzięki książce Kamila Janickiego poznasz historię kobiet, które ocaliły Polskę. Bezkompromisowa historia upadku polskiego imperium. Kup już dzisiaj z rabatem na empik.com.

Prosta sprawa. Wiemy z całą pewnością, że za panowania Bezpryma nie zniszczono ani nie obrabowano świątyń w głównych grodach państwa – w Poznaniu i Gnieźnie. A przecież gdyby książę w istocie walczył z wiarą i łakomił się na majątki hierarchów, zacząłby chyba właśnie od tych najbogatszych i najbardziej okazałych ekspozytur łacińskiej religii.

Dziesięcina, której nie było

W szwach trzeszczy nie tylko wizja Bezpryma-apostaty, ale też cała, z pozoru tak czytelnie odmalowana w źródłach historia reakcji pogańskiej. Chłopi, ujmując rzecz w najprostszy sposób, musieli mieć się przeciwko czemu buntować. Jakieś wspólne krzywdy i niedole musiały dotknąć ich tak bardzo, że aż wypowiedzieli posłuszeństwo władcy.

Klasyczna interpretacja znów brzmi czytelnie. Lud burzył się, bo zmuszano go do opłacania dziesięciny na rzecz Kościoła, zabraniano praktykowania dawnej religii i zapędzano szaraków do chrztu. Problem w tym, że… żadna z wymienionych „krzywd” nie miała miejsca.

Laurits Tuxen, „Obalenia Świętowita w Arkonie przez biskupa Absalona”, przed 1890 (źródło: domena publiczna).

Laurits Tuxen, „Obalenia Świętowita w Arkonie przez biskupa Absalona”, przed 1890 (źródło: domena publiczna).

Z nowych badań jasno wynika, że chrystianizacja, tak w Polsce, jak i w krajach sąsiednich, postępowała niezwykle opornie. W całym kraju było nie więcej niż dwadzieścia czy trzydzieści kościołów. Nowa wiara upowszechniała się głównie w naczelnych grodach, w siedzibach władcy, na jego dworze. I nikomu ten stan rzeczy nie przeszkadzał. Może i Bolesław lubił od czasu do czasu popisywać się surowym traktowaniem grzeszników (przybijał ich za moszny do mostów, wybijał im zęby), ale zarazem nie przykładał szczególnych starań do krzewienia Bożych przykazań wśród chłopów. Na początku XI stulecia wciąż powszechne były tradycyjne pogańskie pochówki. A władca nie miał sił ani nawet chęci potrzebnych, by wyplewić dawne wierzenia.

Wreszcie rzecz najważniejsza, bo przecież ludzie chętniej walczą o swój majątek niż o efemeryczne ideały. W Polsce Kościół wcale nie ciemiężył ludu. Za panowania Chrobrego i Mieszka II nie pobierano żadnych podatków przeznaczonych ściśle na rzecz instytucji religijnych. Zresztą, nawet w Europie Zachodniej, gdzie Kościół stanowił jeden z filarów porządku społecznego, dopiero zaczynano myśleć o wprowadzeniu powszechnych i obowiązkowych dziesięcin. Słowem, nie było po co buntować się przeciw chrześcijańskiemu Bogu.

Wiara, którą wydumano

Na tym nie koniec. Najważniejszy argument jest jednocześnie najbardziej wywrotowy. Wszystko mianowicie wskazuje na to, że Polsce… nie było żadnego pogaństwa zdolnego wzniecić bunt przeciw nowej wierze.

Powszechna reakcja wymierzona w Kościół wymagałaby przyjęcia, że religia przodków stanowiła jakąś kontrę dla chrześcijaństwa. Że istnieli odsunięci od wpływów pogańscy kapłani, zburzone świątynie dawnego porządku, wykluczające się z wiarą w Chrystusa dogmaty. A wreszcie także złożone rytuały, porządkujące tradycyjną wizję świata. Słowem: że było to wszystko, do czego lud pragnął powrócić. Tymczasem religia wszelkich Słowian, a już szczególnie naszych odległych przodków, istnieje… głównie w głowach naukowców.

Rekonstrukcja kąciny Słowian połabskich w Groß Raden w Niemczech (autor: JEW, licencja: CC BY-SA 3.0).

Rekonstrukcja kąciny Słowian połabskich w Groß Raden w Niemczech (autor: JEW, licencja: CC BY-SA 3.0).

Miłośnicy średniowiecza wciąż zaczytują się w Mitologii Słowian, którą przed laty spisał Aleksander Gieysztor. Sam indeks rodzimych bóstw dołączony do tej publikacji zawiera dziesiątki pozycji. Słowianie w wizji Gieysztora mają własny panteon i własne mity, niewiele ustępujące tym skandynawskim czy nawet greckim… Ale to wszystko jest wyłącznie przypuszczeniem. I to mocno przeterminowanym.

Wymyśleni bogowie

W rzeczywistości żaden dziejopisarz nie zanotował szczegółów dotyczących wierzeń w państwie pierwszych Piastów. Nie są znane imiona bogów, może poza kilkoma absolutnie podstawowymi, jak pan nieba i błyskawic Perun. Nie sprecyzowano ceremonii, nie podano lokalizacji świątyń czy jakichkolwiek szczegółów kultu. Tak naprawdę nic nie wiadomo. Zasłużony znawca kultury Słowian, Stanisław Urbańczyk, stwierdził nawet posępnie, że historia badań nad ich wierzeniami jest wyłącznie „historią rozczarowań”.

Skąd więc wziął się cały panteon nadwiślańskich bożków? Wykoncypowano go w oparciu o teorię, wedle której wszystkie niemal religie Europy u swych podstaw miały te same wierzenia i idee. Tym samym wystarczyło przesadzić obce mity na polską ziemię, doprawić je szczyptą późniejszego o setki lat folkloru i spiąć całość dobrze brzmiącymi językowymi wynalazkami.

Alfons Mucha, "Święto Świętowita", 1912 (źródło: domena publiczna).

Alfons Mucha, „Święto Świętowita”, 1912 (źródło: domena publiczna).

Efekt końcowy brzmi jeśli nie przekonująco, to przynajmniej atrakcyjnie. Ale to jest właściwie jedyna zaleta wszelkich wariantów słowiańskiej mitologii. Problem w tym, że stojąca u ich podstawy teoria została w międzyczasie obalona przez nowe pokolenie specjalistów. I wszystkie oparte na niej prace też wypada odesłać do lamusa.

Świątynie zbudowane wyobraźnią

W tej chwili wielu zaoponuje, przypominając, że przecież karkołomna rekonstrukcja wierzeń to nie wszystko. Są twarde dowody, bo archeolodzy odkryli w ostatnich latach dziesiątki pogańskich świątyń. To prawda, ale… tylko do pewnego stopnia.

Nie ma w świecie archeologii – a już tym bardziej polskiej archeologii – potężniejszej siły od wyobraźni. Ta nauka z samej swej natury wymusza dopowiedzenia, interpretacje, składanie obrazu rzeczywistości z przemieszanych, a w większości po prostu zgubionych na przestrzeni wieków puzzli. W przypadku pogańskich miejsc kultu badacze posuwają się jednak do skrajności.

We Wrocławiu sam fakt, że odnaleziono relikty budynku nieco większego od innych i że w środku znajdowały się skrawki jedwabiu, wystarczył do przyjęcia, że była to niechybnie pogańska świątynia. A skoro jeszcze określono, iż chata powstała około 1032 roku, to zaraz pojawił się pomysł, że oto mamy do czynienia z namacalnym śladem rewolty religijnej z czasów Bezpryma. Śmiała teza. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że konstrukcja równie dobrze mogła być po prostu domem jakiegoś bardziej zamożnego członka społeczności. Nie zachowały się w niej ślady żadnych ofiar, żadne posągi, dowody kultu.

Podobnie rzecz się ma w przypadku rzekomej świątyni z wczesnośredniowiecznego Wolina. Jeden z domów uznano za pogańską kącinę, bo… był większy od innych. I posiadał podwórko. Oczywiście niczego nie wolno wykluczać. Ale podłużna chata równie dobrze mogła stanowić izbę biesiadną albo miejsce sprawowania władzy.

Mamy wreszcie Gniezno i sztucznie usypany w tamtejszym grodzie kurhan. Zdaniem archeologów był to rzecz jasna kopiec kultowy, przy którym odprawiano pogańskie ceremonie. Pisze się o tym miejscu tak, jakby jego interpretacja została dawno dowiedziona. Tymczasem jedyne, co wiemy na pewno, to że w Gnieźnie stał spory stos kamieni. Mógł pełnić funkcję religijną. Ale mógł też na nim stać tron księcia. Albo mogło to być po prostu… miejsce składowania budulca niewykorzystanego przez kamieniarzy.

Dziewiętnastowieczne wyobrażenia o wydumanej "religii Słowian" są absolutnie fantastyczne... Ilya Repin, "Sadko w podwodnym królestwie", 1876 (źródło: domena publiczna).

Dziewiętnastowieczne wyobrażenia o wydumanej „religii Słowian” są absolutnie fantastyczne… Ilya Repin, „Sadko w podwodnym królestwie”, 1876 (źródło: domena publiczna).

Dowody w liczbie zero

Ze szczegółowych badań Dariusza Sikorskiego wynika, że na dobrą sprawę nie istnieje ani jeden (podkreślam: ani jeden!) obiekt, który z choćby względną pewnością dałoby się uznać za przedchrześcijańską świątynię. Są tylko przypuszczenia i akty wyobraźni. Rzecz dotyczy nie tylko Polski, ale nawet zamieszkanego przez Lutyków Połabia, gdzie religia Słowian – zapewne w reakcji na brutalną ekspansję Rzeszy – rzeczywiście przyjęła bardziej złożone formy.

W odniesieniu do Lutyków wiadomo, że przynajmniej od schyłku X wieku mieli kapłanów, jakieś miejsca kultu, że składali krwawe ofiary z ludzi (także z Polaków). W Polsce nie istniały jednak bodźce do podobnego rozwoju pogaństwa. Nie było wieloletnich wojen religijnych, a władcy nie trwali uporczywie przy dawnych kultach. W efekcie: nie było też żadnej pełnoprawnej religii, która mogłaby konkurować z wiarą łacinników.Wiara przodków

Nie zamierzam rzecz jasna wysnuwać szaleńczych hipotez. Nie twierdzę, że pierwsi Polacy uważali się za ateistów albo że sprawy duchowe były im obojętne. Na ich religię trzeba jednak spojrzeć realistycznie.

Jeśli nie przetrwały żadne świątynie, tradycje, imiona bogów ani rytuały, to chyba wierzenia Siemowita, Lestka czy Siemomysła wcale nie były równie złożone co religia wikingów lub starożytnych Greków. Nad Wisłą czczono święte drzewa, góry, składano ofiary przodkom. Wielkie znaczenie miały wróżby i przesądy, wiejskie gusła, a pewnie też opowieści o legendarnych bohaterach. Nie było jednak uporządkowanego panteonu ani żadnego antykościoła.

Gaj – tak zapewne wyglądały świątynie Słowian. Krótko mówiąc, nie mieli świątyń... (autor: Tomasz Kuran, licencja: CC BY-SA 3.0).

Gaj – tak zapewne wyglądały świątynie Słowian. Krótko mówiąc, nie mieli świątyń… (autor: Tomasz Kuran, licencja: CC BY-SA 3.0).

To była religia prosta, pierwotna, oparta na respekcie względem natury i na nieuniknionym poczuciu przemijania. Twarde dogmaty, a nawet sama idea osobnej kasty ludzi, przeznaczonych wyłącznie do sprawowania kultu, przybyły do państwa Piastów dopiero wraz z chrześcijaństwem.

Konkurencja, której nie było

Nie każdy musiał zgadzać się z nową wiarą. Nie do każdego przemawiały opowieści o zamęczonym na śmierć mężczyźnie z nieznanego kraju, który mocą swego nadprzyrodzonego pochodzenia powrócił do życia. Ale w tych importowanych wierzeniach nie było też niczego, co w otwarty sposób przeczyłoby dotychczasowym przekonaniom.

Pogaństwa nie trzeba było tępić, a chrześcijaństwa – wprowadzać pod groźbą miecza. Te dwa światy przez całe stulecia funkcjonowały obok siebie. I jeśli wziąć pod uwagę, ilu przesądom wciąż ulegamy, to na dobrą sprawę trwają nadal w XXI wieku.

Żadna reakcja pogańska nie wybuchła, bo i nie mogła wybuchnąć. Nie znaczy to jednak, że rocznikarze kłamali. By zrozumieć notatki o prześladowaniu chrześcijan, trzeba wziąć pod uwagę, spod czyjej ręki wyszły. Wszyscy dziejopisarze tej epoki byli jednocześnie księżmi, biskupami albo mnichami. Ludźmi wiary. W oczywisty sposób najbardziej interesowali się krzywdami, jakie ponosił Kościół.

No nie gap się tak. Leszy nie istnieją. Kropka.

No nie gap się tak. Leszy nie istnieją. Kropka.

Jeśli tylko zginął ich konfrater, jeśli zniszczono tę czy inną świątynię, dowolny bunt zamieniał się w ich oczach w pogańską rebelię. Gdyby jednak naprawdę Polskę zalała fala religijnej nienawiści, pomordowanych biskupów należałoby wynieść na ołtarze. Kościół tymczasem nie zna ani jednego męczennika 1031 roku. Jeśli jacyś hierarchowie czy opaci zginęli w tych trudnych miesiącach, to w zwyczajnych zamieszkach. Co tu dużo mówić – jako urzędnicy królewscy i ludzie majętni stawali się naturalnymi ofiarami każdego buntu.

Reakcję pogańską najwyższa pora przemianować na powstanie ludowe. Nie pierwsze, bo do podobnych buntów dochodziło już za panowania Bolesława Chrobrego. I nie ostatnie: bo właśnie seria wewnętrznych rebelii doprowadziła do upadku trzech kolejnych piastowskich władców. Mieszka II, Bezpryma i Kazimierza Odnowiciela.

Wybrana bibliografia:

 1. D. Allen, Myth and Religion in Mircea Eliade, London 2002.
 2. W. Filipowiak, Słowiańskie wierzenia pogańskie u ujścia Odry [w:] Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, red. M. Kwapiński, H. Paner, Gdańsk 1993.
 3. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982.
 4. A. Gieysztor, The Slavic Pantheon and the New Comparative Mythology, „Questiones Medii Aevi”, t. 1 (1977).
 5. Z. Górczak, Bunt Bezpryma jako początek tzw. reakcji pogańskiej [w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000.
 6. T. Jurek, Losy arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w XI wieku [w:] 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red. J. Górny, J. Strzelczyk, Gniezno 2000.
 7. K. Kajkowski, Czy bogowie Pomorzan łaknęli krwi obcych? [w:] Obcy. Funeralia Lednickie – spotkanie 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2012.
 8. Z. Kurnatowska, Elementy sacrum w topografii tworzonej przez pierwszych Piastów domeny i jej głównych ośrodków [w:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, red. S. Moździoch, Wrocław 2000.
 9. G. Labuda, Mieszko II król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Poznań 2008.
 10. H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1979.
 11. K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław–Warszawa 1987.
 12. S. Moździoch, Czy monarchia pierwszych Piastów była krajem chrześcijańskim? Uwagi archeologa [w:] Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu, red. T. Grabarczyk, T. Nowak, Warszawa 2011.
 13. S. Moździoch, Nowe dane do zagadnienia socjotopografii piastowskich grodów kasztelańskich w X–XII wieku na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrzańskiego na Śląsku [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko, Z. Świechowski, Warszawa 2000.
 14. S. Moździoch, Śląsk wczesnośredniowieczny w świetle badań archeologicznych i historycznych – crambe bis cocta? [w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, red. W. Chudziak, Toruń 2003.
 15. J.M. Piskorski, „Mieszko II, król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego”, Gerard Labuda, Kraków 1992 [recenzja], „Acta Poloniae Historica”, t. 70 (1994).
 16. A. Pospieszyńska, Mieszko II a Niemcy, „Roczniki Historyczne”, t. 14 (1938).
 17. T. Sawicki, Gniezno w X wieku – na szlaku ku męczeństwu [w:] Tropami świętego Wojciecha, red. Z. Kurnatowska, Poznań 1999.
 18. D.A. Sikorski, Kościół polski w X–XII wieku we władzy monarchy i możnych, „Nasza Przeszłość”, t. 100 (2003).
 19. D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Poznań 2013.
 20. D.A. Sikorski, O długim trwaniu pewnej teorii. Idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świetle krytyki, „Slavia Antiqua”, t. 53 (2012).
 21. D.A. Sikorski, Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej [w:] Sacrum pogańskie – sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, Cz. Hadamik, Warszawa 2010.
 22. : D.A. Sikorski, Świątynie pogańskich Słowian – czyli o tym, jak je stworzono, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. 176.
 23. L.P. Słupecki, Problem pogańskich świątyń, „Slavia Antiqua”, t. 35 (1994).
 24. L.P. Słupecki, Sanktuaria w świecie natury u Słowian i Germanów. Święte gaje i ich bogowie [w:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, red. S. Moździoch, Wrocław 2000.
 25. Z. Sułowski, Początki kościoła polskiego [w:] Kościół w Polsce, t. I: Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 1966.
 26. B. Śliwiński, Bezprym. Pierworodny syn pierwszego króla Polski (986–zima/wiosna 1032), Kraków 2014.
 27. P. Urbańczyk, Jak (s)chowano pierwszych polskich chrześcijan [w:] Cmentarzyska. Relacje społeczne i międzykulturowe, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2015.
 28. S. Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Warszawa 1992.
 29. P. Wiszewski, Historyczne refleksje nad chrystianizacją Polski w kontekście funeralnym [w:] Cmentarzyska. Relacje społeczne i międzykulturowe, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2015.
 30. R. Zaroff, Perception of Christianity by the Pagan Polabian Slavs, „Studia Mythologica Slavica”, t. 4 (2001).

KOMENTARZE (222)

Skomentuj Kamil Janicki Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Perun

ale brednie…

  Karo

  Ale bzdury. To, że czegoś nie ma nie oznacza, że nigdy nie było. Wszyscy wiemy, że chrześcijanie chcieli wybić sławian w pień i niszczyli wszystko co do nich należało. Np Ślęża była wspaniałym miejscem modłów, świątynia i święty gaj. Wszystko zostało zniszczone i postawiono tam jakiś głupi kościół. Ci bardziej szurnięci jak moja była nauczycielka twierdzą, że są tam jakieś magiczne boskie moce które powodują że lecąc helikopterem nad obiektem nie działa radio czy tam coś. To pewnie bozia. Gdybym wam powiedziała, że to istniało ale chrześcijanie są zawistni i egoistyczni i przy tym próbowali pozbyć się dowodów na nasze istnienie?

   Stefun

   Katole mają cykora…. Od 2000 lat…. Ciągle zacierają ślady….

   Msjusu

   Zgadzam się.

Czytacz

Zmyślone a może urojone pogaństwo. No ręce opadają. Urojone państwo, urojona historia, urojone poglądy, urojone myśli.

Romek Rydz

dobry tekst

  Anonim

  Iddeologia PIS

   qwerty

   Wreszcie ktoś obalił te bzdury o reakcji pogańskiej. Podczas buntu ochrzczonych przeprawiających się przez Wisłę na Mazowsze chronił…Miecław. Bunt miał podłoże ekonomiczne, nie religijne choć pewnie część fanatyków dawnej religii również chciało coś ugrać.

    Czytacz

    Nazywasz obalaniem, luźne przemyślenia autora tekstu? Miejsca kultu i pogańskie święta nasi przodkowie sobie uroili? Weź pod uwagę, że przekazy (patrz załączona bibliografia) czy poglądy w odniesieniu do historii nie muszą polegać na rzeczywistości. Weź za przykład wyspę Wielkanocną co wiemy o cywilizacji tam występującej? Hetyci co nich wiemy? Sumerowie co wiesz o ich kulturze? Olmekowie co wiemy o nich.

   Wiktor Lach

   Poczytaj chłopie choćby Miechowitę… Naciągane, ale panteon wymienia.

  Polak

  A co ty Romuś? Rydzykowi spod sukienki wypadłeś? Nie umiesz czytać ze zrozumieniem to nie czytaj wcale.

Kat

Pan redaktor najwyraźniej podziela pogląd, że historia Polski zaczęła się od chrześcijaństwa, a wcześniej, nasi przodkowie biegali nago po lasach. Ręce opadają.
Muszę powiedzieć znajomym archeologom, że mają bujną wybraźnię a ich zawód jest równy bajkopisarstwu :)

  Adam

  No, niestety zaczyna się właśnie od wprowadzenia chrześcijaństwa, czy to się komuś podoba czy nie. Nie ma ANI JEDNEGO źródła, które wskazywałoby na istnienie jakiejś jednolitej struktury politycznej na współczesnych ziemiach polskich przed I połową X wieku.

   Anonim

   A Biskupin? Sory ale Mieszko był debilem który uległ ówczesnej modzie

    czytelnik

    „Mieszko był debilem bo uległ ówczesnej modzie”? Dyletant jesteś i dureń historyczny który powtarza zasłyszane brednie! Człowieku co ty wypisujesz gdyby nie chrzest to Niemcy jako największe imperium w Europie by nas wybili i Polski i Polaków by nie było tak jak wybili Słowian za odrą po zachodniej stronie. Dlatego Mieszko I musiał przyjąć chrzest aby się zabezpieczyć, bo imperium niemieckie miało by pretekst aby nas zabić, okraść i połknąć. Mieszko I uprawiał politykę a nie ulegał wpływom mody.

   Lach

   Padłem, poczytaj sobie o kulturze Inków, Azteków, Majów jak niewiele o niej wiadomo. Gdyby nie ich miasta to postarano się aby kulturowo przestali istnieć . Ich potomkowie zostali nędznym marginesem społeczeństwa. Tak u nas oczywiście nie ma ruin. Czyżby? Kopią wszędzie tylko nie w Polsce. Teraz szukają grodów w Afryce. Coś dodać? Nie wspomnę już o wybiórczej wiedzy autora który przytacza tylko te źródła które potwierdzają jego tezę. Kpina nie poważny artykuł.

    TM

    „Kopią wszędzie tylko nie w Polsce.” Chyba masz rację. Kopanie w Polsce nie jest tak spektakularne, Bo nie o brak funduszy chyba chodzi.
    Mam trochę swoich, indywidualnych przemyśleń na ten temat.
    Od roku wykorzystując Lidara biegam po swoich okolicznych lasach (Wrocław). I namierzam stanowiska kurhanowe. Jest ich BARDZO dużo w promieniu 30 km od miejsca zamieszkania znam ich kilkanaście. Niektóre stanowiska są znane w literaturze (najczęściej kultura łużycka). Inne kompletnie nie. Ich stan najczęściej jest fatalny. Nawet bardziej spektakularne jak na przykład jedyne na Dolnym Śląsku stanowisko grobowców typu kujawskiego w Muszkowicach nieoznakowane i nieuporządkowane (jeden z grobowców rozkopany, obstawa kamienna nieuporządkowana). Jeśli nie był to efekt wandalizmu tylko prac archeologicznych to po prostu ŻENADA.
    Wracając do meritum. Nasze położenie geograficzne zapewniało zawsze nieograniczoną ilość świetnego budulca. Nasi przodkowie nie musieli męczyć się w kamieniu bo drewna było pod dostatkiem. W Grecji ilość dobrego gatunkowo drewna zapewne szybko uległa wyczerpaniu. Stąd późniejsze budowle nadal odwzorowywały złącza ciesielskie w swoich kamiennych detalach.
    Poszukiwania pozostałości budowli drewnianych stwarzają nieporównanie więcej problemów. Do tego kompletny brak poszanowania dla tej spuścizny.
    W Wielkopolsce w 19 wieku w trakcie budowy linii kolejowej zniszczono kilka z kilkunastu (prawdopodobnie) obiektów grobowych zwanych obecnie Wielkopolskimi Piramidami. Do dzisiaj cały kompleks nie doczekał się rzetelnych badań. Są to obiekty o bardzo dużych rozmiarach wyraźnie widoczne w płaskim terenie.
    Większość mniejszych tego typu obiektów została już zapewne dawno zaorana. Śladów możemy teraz jedynie poszukiwać z powietrza analizując przebarwienia w czasie wegetacji roślin.
    Wiem, że zawirowania historyczne (zabory) w początkach powstawania archeologii wykluczyły nas skutecznie z dyskursu. Ale teraz należałoby przeznaczyć fundusze na badania i zabezpieczenie tych obiektów. Ta historia nie jest jeszcze do końca znana. Jest jeszcze wiele rzeczy do dopowiedzenia. I przełamania w historiografii tej niekorzystnej dla nas anglosaskiej narracji.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    @TM: Szanowny Panie, Pana działalność jest naprawdę godna uwagi i pochwały. Czy mógłby się Pan z nami podzielić swoimi odkryciami? Dużo nowych stanowisk kurhanowych udało się Panu namierzyć?

   Maciej Szymczak

   Reakcja Pogańska w Polsce miała jak najbardziej antykościelny charakter, wzmiankują o tym kroniki zarówno niemieckie, czeskie, ruskie jak i rodzime. Do podobnych wystąpień antykościelnych (żeby nie powiedzieć antychrześcijańskich) doszło w podobnym czasie na Węgrzech, u naszych południowych sąsiadów ( Czechy – rewolta pogańska kierowana przez Drahomirę) liczne reakcje na Połabiu oraz na Rusi (wzmiankowane przez Nestora) Do tragicznej dla chrześcijan w skutkach reakcji pogańskiej doszło w Szwecji ( patrz Swen Blot – zwany ofiarnikiem ze względu na przywiązanie do dawnych tradycji) Parę wieków wcześniej król Fryzów Radbod wywołał pogańskie bunty w swoim kraju. Historia Europy jest przesiąknięta podobnymi wystąpieniami przeciw kościołowi i religii chrześcijańskiej, nie rozumiem dlaczego Polacy mieliby czynić inaczej? Skoro w sąsiednich krajach tak często wybuchały zamieszki na tle religijnym, czemu Polska miałaby być wyjątkiem? Tym bardziej iż jest to wzmiankowane w czterech niezależnych od siebie źródłach. Reakcji pogańskiej w Polsce przewodził tzw. Bolesław Zapomniany a nie żaden Bezprym, król którego usunięto z kronik za jego czyn.

   jol

   proponowałbym uzupełnić literaturę – w IX w istniało Państwo Wielkomorawskie obejmujące południowe tereny Polski, w IX wieku i wcześniej plemiona zachodniosłowiańskie walczyły z Frankami a plemiona serbskie i chorwackie jeszcze wcześniej opanowały Bałkany, źródła arabskie też podają kilka faktów,

   co do autora artykułu: tekst nosi wszelkie znamiona ideologizujące, stosowana jest tzw zakazana retoryka (manipulacja faktami), pomijane są wybiórczo kroniki średniowieczne Polski i inne obce źródła omawiające wierzenia naszych przodków – co to w ogóle za teza – szyta takimi „argumentami”, mam nadzieję, że warto było wystawiać reputację swego nazwiska szanowny panie autorze

    JAQ

    „Państwo Wielkomorawskie obejmujące południowe tereny Polski”
    skąd to wiadomo?
    „Tekst o księciu siedzącym w Wiślech w 'Żywocie świętego Metodego’ stał się powodem sformułowania hipotez o podboju państwa Wiślan przez Morawy, chrystianizacji Wiślan w obrządku wschodnim i stolicy ich państwa w Wiślicy, ale ostatnią z tych tez obaliły wykopaliska archeologiczne, a pozostałych dotychczasowe badania archeologiczne nie zdołały potwierdzić.” (z Wikipedii)

   Adrian

   To, że nie ma „ANI JEDNEGO” źródła to nie znaczy, że takowych struktur nie było ;) Mieszko raczej nie zebrał w ciągu kilku czy nawet kilkunastu lat grupy nagich dzikusów, którzy nagle są w stanie podbijać sąsiednie krainy i na równi pertraktować o przyjęciu chrześcijaństwa :> Są np dowody, że Słowianie z naszych terenów brali udział w najazdach wikingów i że poprzednicy Mieszka zdobywali nowe ziemie (do czego potrzebne są struktury wojskowe i nawet raczkujące, struktury polityczne)- raczej nie sami i nie machając patykiem ;)

   Bruner

   Nie było bo słowianie nie pisali książek,tylko był przekaz ustny.
   A to że krk pisał książki to nie znaczy że to była prawda.

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  Pan redaktor raczej takiego poglądu nie podziela. Nie wydaje mi się też, by pan redaktor napisał kiedykolwiek, że przodkowie Chrobrego latali nago. Trochę za zimny u nas klimat :).

  Grzegorz Czerwiński

  Biorąc pod uwagę to ,że w średniowieczu nie było takiego tworu jak Niemcy (czy jak chcecie Germanie), i że Papierz był jednocześnie cesarzem (Święte Cesarstwo Rzymskie państwa niemieckiego) czyli Otton I był jednocześnie Papierzem i Cesarzem. Biorąc pod uwagę kroniki z czasów „przed” Mieszkiem, biorąc pod uwagę 1000 lat „rządów” wiary katolickiej na ziemiach Lechickich, śmiem twierdzić ,że przez te wszystkie wieki „dowody” na istnienie „słowian” ich wiary i kultury… były niszczone i palone… Biorąc również pod uwagę istnienie halogrupy R1a1 (czyli istnienie genealogii genetycznej) która to niezaprzeczalnie potwierdza ,że nasi przodkowie byli min. w Indiach czy Chinach ok 4000 lat p.n.e. (Hinduskie Vedy datowane są na co najmniej 10.000 lat p.n.e.) biorąc również pod uwagę to że od co najmniej XVIII w wszystko co „Polskie/Słowiańskie” jest niszczone (rozbiory – rusyfikacja, germanizacja itp.) to pozwolę sobie na takie stwierdzenie :
  Nie wierzę Panu :)

  Pozwolę sobie jeszcze dodać że Hitler szukał legendarnych Ariów nawet w Tybecie, nie wiedząc (a może wiedział tylko nie chciał tego przyznać) ,że ma ich za sąsiadów na wschodzie (ponieważ wg. mnie – Ariowie = Słowianie)

  Pozdrawiam

   Anonim

   „Biorąc pod uwagę to ,że w średniowieczu nie było takiego tworu jak Niemcy (czy jak chcecie Germanie), i że Papierz był jednocześnie cesarzem (Święte Cesarstwo Rzymskie państwa niemieckiego) czyli Otton I był jednocześnie Papierzem i Cesarzem. Biorąc pod uwagę kroniki z czasów „przed” Mieszkiem, biorąc pod uwagę 1000 lat „rządów” wiary katolickiej na ziemiach Lechickich, śmiem twierdzić ,że przez te wszystkie wieki „dowody” na istnienie ” – Tyle bzdur w jednym zdaniu. Cesarz nie był Papieżem, Państwo Papieskie nie było nawet w ŚCR. Jeśli nie było Niemiec, to było księstwo Niemieckie, w Świętym Cesarstwie Rzymskim, jeśli cię to zadowala (później zostało podzielone na jeszcze mniejsze) Kroniki przed Mieszkiem mówiące o Polakach? Czekam. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, że to właśnie Biskupi, i Mnisi spisywali wierzenia ludowe, a wiele z nich przetrwało w tradycjach.

   Anonim

   Papież, papież imć Grzegorzu

   JAQ

   Wedy z 10 tysięcy lat pne? Skąd żeś Waść to wziął?
   Zwykle podawane jest jest 1800 – 500 r. p.n.e., ale co ja tam wiem …
   tylko co ma to wspólnego ze Słowianami
   „ponieważ wg. mnie – Ariowie = Słowianie”
   Waść mości Grzegorzu, autorytetem jest? z czyjego nadania? własnego?
   „1000 lat „rządów” wiary katolickiej na ziemiach Lechickich, śmiem twierdzić ,że przez te wszystkie wieki„dowody” na istnienie „słowian” ich wiary i kultury… były niszczone i palone…”
   czemu „dowody” w cudzysłowie ?
   „co najmniej XVIII w wszystko co „Polskie/Słowiańskie” jest niszczone” to jak w końcu?
   a rusyfikacja – to rosyjski nie jest słowiańskim językiem?

  Aga

  nic takiego nie napisał, napisał. Przeczytaj tekst a nie tytuł ;p

Pietja Dariijewicz Hudziak

Kto mu dyplom z historii klepnął? o.O

  Po UJocie

  Skończyłem UJot, nie takie ćwioki dostawały na moich oczach tytuły.

Witek

A co z miejscami kultu na Łyścu, Ślęży, Raduni, Górze Dobrzeszowskiej, itp.?
Na Łyścu do tej pory są pozostałości kamiennego wału kultowego o dł. 1,5 km i objętości 32 m3.
Jan Długosz pisał w XV w. „Na jej szczycie znajdować się miała bożnica w bałwochwalstwie żyjących Słowian, gdzie bożkom Lelum i Polelum ofiary czyniono i podług innych czczono tu bożyszcza: Świst, Poświst, Pogoda…”

  Witek

  Oczywiście objętość wałów to 32 tys. m3

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  Sprawa Łyśca jest dobrze zbadana. To mit wykreowany w epoce nowożytnej, nie ma a Łyścu żadnych dowodnych śladów wcześniejszego kultu. Zob. M. Derwich, Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu pogańskiego na Łyścu. Archeolog a źródła pisane [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Z. Kurnatowska, Wrocław, 1996.

  Inne przykłady opisuję w artykule. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią. A przy okazji: do większego krytycyzmu względem Długosza. Przecież tego kronikarza dzielił od czasów polskiego pogaństwa taki sam dystans czasowy, jak nas od epoki Jagiellonów!

   Anon

   No właśnie sprawa Łyśca jest dość dobrze udokumentowana, także w przekazach pisemnych z epoki. Fajne listy słali Benedyktyni skarżąc się na tubylców, co kontynując przedchrześcijańskie zwyczaje licznie gromadzili się na szczycie w pewne dni roku i praktykowali swoje pogańskie obrzędy, co przeszkadzało i gorszyło zakonników. Ale oczywiście to się jako kult nie liczy.

   nowac

   Chlopcze mieniacy się historykiem…
   Podobnie nie ma żadnych dowodów na prawdziwość zmartwychwtania poza zapisanym po wiekach przekazano (toż to podobne źródło jak Dlugosza) czy to oznacza ze kultu chrześcijańskiego w pierwszym wieku nie było? gdzie te świątynie z tamtych czasów??

    Anonim zwany Gallem

    Akurat o kulcie chrześcijańskim jest od groma ówczesnych relacji i to z różnych stron, że tak to ujmę. Traktowani w pierwszym wieku byli zresztą jako sekta żydowska i kwestia zmartwychwstania nie ma tutaj wiele znaczenia. Zmartwychwstać mógł lub nie, ale chrześcijaństwo było. Tymczasem w przypadku religii pogańskiej wśród Słowian nie mamy zbyt wielu jasnych przekazów, że istniało w takiej, a nie innej formie.

    Muszko

    Pytanie co bylo przed Mieszkiem jest bledne. Skoro wiemy co bylo na przelomie XIV i XV wieku to wystarczy. Przed Mieszkiem nie ma zadnych przekazow ale nie znaczy to rowniez ze w Polsce Slowian nie bylo, ze ludzie nie jedli, nie pili i nie wierzyli w cos – i to cos moglo (biorac pod uwage starozytnosc nazw) rownie dobrze byc tym samym o czym pisali Kozminczyk, Dlugosz i inni.

    Adam

    Przyjęcie ateistycznego dogmatu że nie ma Boga prowadzi do niewłaściwych wyników badań. Są dowody na to że Jezus zmartwychwstał i żyje. Np. Objawienia Matki Boskiej w La Salett, Lourdes, Fatimie, Medjugorie i inne. Ludzie prymitywni bądź dobrze opłacani ateiści oszukują innych ze Boga nie ma. Po co to wszystko? Masoni wierzą w boga Lucyfera tego którego Jezus strącił do piekieł. Polecam „protokoły Mędrców Syjonu”. Istniały przed Chrystusem wierzenia, były to zniekształcone przez zło po wygnaniu ludzi z Raju prze Boga po grzechu. Chrześcijaństwo ucywilizowało świat, przywróciło prawdę. Nie wierzycie? Idźcie na Mszę Święta uzdrowieniową i zobaczcie co Jezus robi , jak pomaga ludziom. Bóg kocha wszystkich. Poproście Go a da Wam. Ateiści oszukują ludzi. A szkoda. Prawda Was wyzwoli jak mówł Papież Jan Paweł II.

   Przemek

   Co ty bredzisz? Ty jesteś historykiem? Mieszkam niedaleko Masywu Ślęży i są tam do dzisiaj wały kultowe. Dzisiejsza genetyka wskazuje, że pewnie były one słowiańskie niż celtyckie jak się wcześniej uważało.

    Anonim

    Genetyka powiadasz? Hihi, a to ciekawostka:)

   Adam Smoliński

   To po jaką cholerę klechy katolackie postawili na Łyścu swój pomnik?
   Teraz te klechy chcą ogołocić park o 5 ha dla siebie.

Profesor

A Saxo Gramaticus był przez redaktora czytany? A niby z czym walczył Otton z Bambergu? O czym pisał Gall w sprawie reakcji pogańskiej, postrzyżyn Mieszka – „błędy bałwochwalstwa”? Co takiego opisuje Kosmas w sprawie wydarzeń z lat 20-30-40 w Polsce XI w.? Co robi świątynia na Ostrowie Tumskie we Wrocławiu? Skąd tyle ofiar zakładzinowych? Pytania mnożą się w nieskończoność, ale cieżko się będzie redaktorowi odpowiadało skoro ma głowę pod sutanną…

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  Właściwie na wszystkie te pytania padają odpowiedzi w artykule. Może warto przeczytać coś poza zajawką? I wtedy komentować? Możemy dyskutować, ale na jakiej bazie, jeśli nie chciało się Panu zajrzeć do tekstu?

   Anonim

   W artykule nie padają żadne odpowiedzi na żadne pytania.Same domysły.

Anonim

Imię „Perun” jako „bóg polski” to także współczesne zmyślenie badaczy na bazie języka ukraińskiego. Jeśli już czczono błyskawicę jako postać to określano ją mianem Pioruna czy Pieruna.

  Perun

  To nie jest błyskawica jako postać (to jest ateistyczny/komunistyczny konstrukt myślowy, jakoby ze zjawiska grzmotu ludzie pierwotni stworzyli urojone bóstwo piorunów), lecz moc astralna związana z 9 znakiem astrologicznym, egzaltująca w czasie największych wyładowań atmosferycznych.

Grzesiek, nie ten

Absurdalna teza założona, jak mniemam, a priori.
Chyba że autor jakimś sobie znanym sposobem zaprzeczył skutecznie kronikom, znaleziskom archeologicznym, kazaniom księży rugającym za jawnie pogańskie praktyki jeszcze w XVw i później.
No i oczywiście w folklorze wszystko wzięło się z chrześcijaństwa. Taka np. magia ludowa, wszystkie gusła, ateistyczne bardzo.
Imponująco bujnie wyhodowana indolencja autora wprawia w podziw i osłupienie.

  As

  Racja, trzeba ten teks pokazać archeologom. Do tego jaka bogata bibliografia. Czego to się człowiek nie dowie na tym portalu

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  Zachęcam do przeczytania artykułu. Trwałość folkloru to tylko dodatkowy dowód na przedstawione w nim tezy. Tezy zresztą wcale nie będące moim wymysłem, ale specjalistów w temacie. Historyków i archeologów.

   Muszko

   To znaczy kogo konkretnie?

    Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

    Artykuł jest opatrzony zbiorczą bibliografią. Szczegółowe przypisy do poszczególnych tez i przytaczanych faktów można natomiast znaleźć w mojej książce „Damy ze skazą. Kobiety, które dały Polsce koronę”. Tekst w portalu popularyzatorskim nie jest właściwym miejscem na pełen aparat naukowy.

    Muszko

    Moze nie jest. Ale jezeli ktos sie powoluje na innych naukowcow to wydaje mi sie ze trzeba by bylo podac kto i co a nie tylko sugerowac przeczytanie 20 ksiazek. Z reguly najlepsze argumenty to te ktore mozna wytlumaczyc bez podpierania sie woluminowa literature. :-)

Gniewomira

Trudności z określeniem rzeczywistego panteonu bogów słowiańskich (brak źródeł pisanych, występowanie tych samych bóstw pod różnymi imionami na różnych obszarach słowiańszczyzny itp.) to jedno, ale twierdzenie, że religia słowiańska w ogóle nie istniała, to jakieś niewiarygodne kuriozum. Dziwi zwłaszcza wysunięte przez historyka (oraz jednoznacznie wskazuje na jego sympatie światopoglądowe).
Myślę, że najlepiej jest ten artykuł po prostu zignorować.

  Anonim

  No i właśnie. Na jakiej podstawie założenie, że chodzi o te same bóstwa pod różnymi imionami??? To pachnie panslawizmem, a nie metodą naukową. Proponuję prześledzić np różnorodność wierzeń podobnie „rozlanych” po Europie Celtów, no i więcej szacunku dla lokalnych kultów plemiennych. Idę o zakład, że takie podejście nie znalazłoby w poszczególnych ośrodkach uznania :)

  Cezar Matkowski

  W dużej części komentarzy, a także do pewnego stopnia w samym arrtykule wyraźnie rysuje się pogląd, że wszystkie religie muszą wyglądać podobnie, a ściślej, muszą wykazywać duże podobieństwa do religii abrahamowych bądź systemów religii greckiej, rzymskiej, egipskiej bądź mezopotamskiej. Moim zdaniem, jest to podejście wynikłe z kuturowej dominacji brytyjskiej, mocno widocznej w końcu XIX w. Brytyjczycy, jak spora część mieszkańców europejskich imperiów, upatrywała korzeni swojej kultury w Grecji i Rzymie, stąd częste nawiązywania do tychże kultur, na ogół powiązane z ich gloryfikacją (widoczne jest to również w USA oraz w niedoszłych europejskich imperiach nowożytnych, czyli Trzeciej Rzeszy i faszystowskich Włoszech). Dodatkowo, Brytyjczycy rządzący w tamtym czasie Bliskim Wschodem i znaczną częścią Afryki północnej byli bardzo aktywni na gruncie archeologii, a że działali w Egipcie i dawnej Mezopotamii, to i religie tych rejonów były najlepiej poznane i najsilniej rozpropagowane, początkowo w srodowisku naukowym, później zaś również przez kulturę popularną.

  Czy jednak te wzorce religijne są uniwersalne? Śmiem twierdzić że nie. Nie zgadzam się również z postawioną przez autora tezą (możliwe, że w sposób niezamierzony, jako że jest ona wspomniana mimochodem), że brak panteonu na modłę grecką, rzymską, skandynawską bądź egipską sugeruje prymitywizm wierzeń. Nie uważam również że wyłącznie takowym prymitywizmem da się wytłumaczyć łatwość chrystanizacji. Proszę zwrócić uwagę, że życie duchowe oparte na kulcie przodków, sił natury i świętych miejsc jest bardzo charakterystyczny dla starych religii Wschodu, a jeżeli są to formy kultu obecne od tysięcy lat w Chinach, a więc na terenie jednej z najstarszych, jeśli nie najstarszej nieprzerwanie istniejącej cywilizacji, to mówienie o 'prymitywizmie’ jest co najmniej nie na miejcu. Podobnie wyglądąły również wierzenia Mongołów przez przyjęciem przez nic innych religii, opisane m.in. w 'Tajnej historii Mongołów’ bądź 'Ystoria Mongalorum’ Giovanniego da Pian del Carpine. Istnienie podobnych form wierzeń mogłoby przyczynkiem do allochtonicznej teorii o pochodzeniu Słowian, ale również mogłoby tłumaczyć problemy z odtworzeniem religii słowiańskiej, gdyż zwyczaje i obrzędy Lędzian, Ślężan i Lubuszan mogły być kompletnie inne. Dla ludzi nad jeziorami ważne bylyby bóstwa i istoty akwatyczne, zaś dla mieszkańców gęstych lasów – istoty animalistyczne.

  Wierzenia takie, bardzo prawdopdobnie wykazujące cechy szamanizmu i polidemonizmu nie musiały być wcale wielką przeszkodą w chrystianizacji, ponieważ nie wydawały się szczególnie silnie zwalczane przez Kościół, a nowe zasady kościelne również nie były z nimi sprzeczne. Dla człowieka wychowanego w kulturze polidemonicznej, Jezus czy Bóg chrześcijański (tak, wiem, że na podstawie dogmatu o Trójcy Świętej są to synonimy) był po prostu kolejną godną czci istotą, a regulacje kościelne były kolejnymi rytuałami, w których należało brać udział (a skoro jego miłość król każą chodzić do tych nowych świątyń, to trza chodzić, w końcu król wiedzą lepiej). Proszę zwrócić uwagę, że wbrew utartej opinii, pogaństwo na ziemiach polskich miało się dobrze przez setki lat, a wyeliminowane zostało nie przez Kościół, a przez modernizację życia w XIX i XX wieku. Inaczej było w krajach protestanckich, gdzie religia mająca charakter oddolny była znacznie skuteczniejsza w rugowaniu heterodoksji, czego niesławnym przykładem były masowe polowania na czarownice. W państwach włoskich i Hiszpanii, funkcjonowały organizacje kościelne zwalczające innowierców, ale Święte Oficjum skupiało się na ludziach mających inne poglady na chrześcijaństwo, za Inkwizycja Hiszpańska występowała głównie przeciwko Żydom i Muzułmanom, traktując relikty pogaństwa jako niegroźne zabobony, dzięki czemu te ostatnie przetrwały dość długo. Zwyczaje opisywane przez XIX-wiecznych etnografow na ziemiach polskich czy na Bałkanach nie były wspomnieniami czy 'folklorem’ a jak najbardziej żywymi formami wierzeń kultywowanych nieco na zasadzie 'Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek’. Nie ma powodu, by sądzić, że chłopi w dużej mierze nie wierzyli w demony, rusałki i południce, być może dokładnie tak, jak ich przodkowie.

  Co do 'reakcji pogańskiej’, zgadzam się z autorem. Większość źródeł wyraźnie zaznacza, że ludzie zwrócili się przeciwko biskupom _i_możnym_, a więc nie religii jako takiej, a przeciwko aparatowi władzy. W X i XI wieku księża i biskupi często sprawowali również władzę świecką i pełnili ważne funkcje administracyjne, przez co byli postrzegani jako reprezentanci nowego ustroju. A że ustrój ten obfitował w wiele nowinek politycznych sprowadzonych z zagranicy, to niekoniecznie musiał podobać się ludziom stojącym wyżej w hierarchii. Tak jak napisano w artykule, księża i biskupi zwykłym ludziom nie wadzili, za to elicie (np.: kasztelanom i innym prekursorom stanu rycerskiego) już jak najbardziej. Proszę zwrócić uwagę, że kościoły pełniły rolę nie tylko miejsc kultu, ale również centrów interakcji społecznej (w miastach średniowiecznych dzienice zwykle pokrywały się z parafiami) oraz jednostek administracyjnych (w wielu miejscach do XX wieku stanowiły odpowiednik dzisiejszych USC bądź instytucji cenzusowych). Gdyby zatem pogańscy kapłani sprawowali podobną funkcję społeczną, jak w chrześcijaństwie, to proces chrystianizacji w X wieku przebiegałby znacznie bardziej opornie. Przecież państwo Mieszka i ew. jego poprzedników nie było zbieraniną kryjących się po lasach barbarzyńców z maczugami, ale dobrze rozwiniętą strukturą polityczną, nie ustępującą pod względem technologicznym Czechom ani Niemcom (podobnie było z Litwą w XIV wieku, która przecież składała się w dużej mierze z księstw ruskich szukających nowego protektora po najeździe mongolskim). Barbarzyńca raczej nie miałby 3000 jeźdźców i pięć razy tyle piechoty, zaś pomorscy chąśnicy nie ustepowali legendarnym Wikingom. Gdyby kapłani faktycznie byli przeciwni władzy, to zapewne mielibyśmy do czynienia z wojną domową jeszcze za życia Mieszka I. Na koniec jeszcze jedna uwaga – muzułmański dżihad religijny lub chrystianizacja były możliwe głównie dzięki temu, że obie religie miały bardzo ściśle skodyfikowany i uniwersalistyczny charakter, co bardzo ułatwiało organizację. Wszystko zaś wskazuje na to, że religie nazywane potocznie pogańskimi miały charakter tożsamościowy i społeczny, ale nie miały pierwiastka ideologicznego. Nie były uznawane za 'jedyną słuszną prawdę’, więc organizacja 'pogan’ przeciwko chrześcijanom w formie sui generis krucjaty było mało możliwa. Jeżeli już, mogłaby przyjąć formę aktywnej obrony przed siłowym wprowadzaniem zmian, a nic nie wskazuje na to, że do takich sytuacji dochodziło. 'Reakcja pogańska’ miała miejsce prawie dwa pokolenia po Chrzcie Polski.

  Pozdrawiam.

elo

Którędy na onkologię?

Lukasz

Dziwny wg mnie jest ten cały wywód. Ktoś tu w ciekawostkachhistorycznych próbuje lepić coś na nowo hm, tylko pytanie po co i dlaczego?

kristof

No, jeśli c.h. będą dalej szły tą drogą to powinny zmienić nazwę na kłamstewka historyczne.

Anonim

tylko ciekawe co na przyklad robi drewniany posag Swietowida przerobiony na krzyz w kosciele w Lipnicy?

annadulder

tylko ciekawe co na przyklad robi drewniany posag Swietowida przerobiony na krzyz w kosciele w Lipnicy?

Anonim

Ależ widzę ten tekst zdenerwował rodzimowierców :) Myślę, że do artykułu można podejść spokojniej, ja odebrałem to tak, iż po prostu istnienia panteonu słowiańskiego – jakby nie było stworzonego współcześnie – po prostu nie da się dowieść na gruncie zastanej wiedzy. Pojedyncze wzmianki z wieków X-XV i późny folklor to trochę mało by rozwodzić się nad wierzeniami z dajmy na to VII wieku :)

  Anonim

  To, że ciężko jest opisać panteon, nie jest równoznaczne z brakiem istnienia takowego i założeniem, że nasi przodkowie czcili po prostu siły natury i przemijanie. Bo to właśnie raczył napisać Autor. Moim zdaniem niezadowolenie z zakłamywania historii jest słuszne i dobrze, że ludzie reagują. Gdyby wszyscy mieli lekceważące podejście do takich smaczków, to dalej mielibyśmy 'polskie obozy zagłady’ i diabli wiedzą, co jeszcze ;)

   Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

   Cóż za przeskok retoryczny. Od pogaństwa do obozów zagłady? :)

   Po żadnych złożonych wierzeniach polskich pogan nie ma śladu. A to co napisano o słowiańskim panteonie zostało oparte na dawno obalonych teoriach. Upieranie się przy wizji słowiańskiego anty-chrześcijaństwa wymaga już dzisiaj ogromnej fantazji. Albo zwyczajnego ignorowania osiągnięć nauki. A jednak historyk nie powinien się zajmować bajkami.

    Anonim

    Warto także pamiętać, że państwowość piastowska powstawała na fundamencie słowiańsko-germańskim w bliżej nieznanych proporcjach, ale za to uchwytnych archeologicznie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Sukow-Dziedzice To rodzi specyfikę i inne doświadczenie kulturowe. W ogóle trudno więc mówić o panslawistycznym homogenicznym „McDonaldzie”.

    Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

    Oczywiście. Dlatego też lepiej nie wyciągać daleko posuniętych wniosków w rodzaju: na Połabiu w XIII wieku było X, Y i Z, więc w Krakowie lub Przemyślu trzysta lat wcześniej musiało być identycznie….

    Anonim

    artykuł śmierdzi turbokatolictwem! szanowny autor działa na potrzeby biskowschodniej religii krzyzujacej ducha Słowian od ponad 1000 lat, nie ma sladu świątyni na Gorze Chełmskiej? trzeba było porozmawiać z Janochą….nie ma sladu bo je usunięto a szczyt Góry Chełmskiej co jest profanacją i skandalem okupują zakonnice !!!!

    JAQ

    krzyzujacej ducha Słowian…
    co proszę?

    Szeptucha

    Szanowny Panie Autorze. Odnoszę wrażenie, że uważa Pan, iż Słowianie nie potrafili stworzyć złożonego systemu wierzeń bez „pomocy” chrześcijaństwa. Tak jakby pogaństwo potrzebowało dla swego istnienia kontry, a wszak religie pogańskie istniały na tysiące lat przed pojawieniem się Jezusa. Przykładem chociażby starożytny Sumer, z bardzo rozbudowaną kastą kapłańską i spisaną mitologią, a wracając do Europy, to wszak Celtowie czy plemiona germańskie również miały swoje systemy wierzeń zanim pojawiło się chrześcijaństwo. Dlaczego więc zakładać, że Słowianie mieliby być inni? Czy to nie byłoby dziwne?

Fakt

Może i o pogańskiej religii naszych przodków nic nie wiadomo, ale za to współczesna neo-pseudo-pogańska religia, w swoich licznych odmianach wyhodowana przez black metal i książki fantasy, ma się świetnie i przybywa jej wyznawców bardziej fanatycznych niż najgorsze mohery. Co widać po komentarzach do artykułu.

  Lechosław Siewierski

  Fakcie. Mówienie o wierze rodzimowierców jako wydumana na blackmetalu czy fantastyce jest przesadą, to tak jak mówić że jakiś katolik zaczął się bardziej modlić do chrześcijańskiego Boga tylko dlatego że słucha metalu albo łagodniejszych dźwięków czyli popu.

  Słowianowierstwo dzisiejsze wykluło się poprzez poznanie, wiedzę i powrót do korzeni narodu. Każdy przeszedł inną drogę. Są nawet tacy którzy zostali w tej wierze wychowani od wielu pokoleń.

  A co do ostatniego zdania. W dzisiejszych czasach aby nas było widać, to trzeba wypychać się łokciami z tłumu krystowierców.

   JAQ

   „Są nawet tacy którzy zostali w tej wierze wychowani od wielu pokoleń” jak?

  JAQ

  „Są nawet tacy którzy zostali w tej wierze wychowani od wielu pokoleń” Jak ?

Lechosław Siewierski

Czy za naukowców należy wziąć dziejopisarzy średniowiecznych którzy pisali o lackich Bogach i bożkach?

Jeżeli jesteśmy Słowianami, to czy ruskie kroniki które opowiadają o wierze z różnych bogów i demony nie są dla nas dowodem że wiara istniała?

Jedyna różnica tak naprawdę, to że „słowianowierstwo” nie było wiarą scentralizowaną, religią ideologiczną taką jak chrześcijaństwo.

jol

kolejna agentura Rzymu majaczy olewajac zrodla wschodnie, poludniowe i te najubozsze zachodnie dotyczace wierzen przedchrzescijanskich, opluwa rowniez komparystyke Dumezila, wszystkie stare kroniki, badania lingwistyczne, archeologiczne, obyczajowe i etnograficzne (chociazby sam fakt, ze wszystkie swieta chrzescijanskie maja swe korzenie w poganstwie,
autor wspomina o wybujalej wyobrazni naukowcow? heh a jak jego wyobraznie nazwac?
puknij sie w chlopie w swoj lewantowy leb – tyle ci powiem

Dawid Zbigniew

Podpiera się pan – D.A. Sikorskim – którego krytycyzm wobec wszelkich religii niechrześcijańskich zaczyna już krążyć jak legenda miejska po murach uniwersyteckich i nie tylko, a zakres warsztatowy do analizy religii słowiańskiej ma on jednak dość słaby.
W artykule zupełnie zaś pominięto tak ważne kwestie jak historia chrystianizacji i jej rzeczywiste wywieranie wpływu na wierzenia zastane. Zupełnie też zignorowano prace takich dziedzin jak antropologia kulturowa, etnologia, etnografia – wyśmiewając wręcz dokonania religioznawstwa i archeologii. Wierzenia są elementami kultury długiego trwania (o czym mówi wiele nauk). Przy niechęci średniowiecznych autorów do opisu „diabelskich praktyk pogańskich” dostajemy bardzo niewielki obraz całości. Stąd wynika pyszność hiperkrytycznych historyków – zwłaszcza jeśli sami reprezentują określony światopogląd / wyznanie. Taka postawa daje bardzo wątpliwy obraz przeszłości – w dodatku jak się trochę to poskrobie to okaże się, że jest to spowodowane brakami warsztatowymi historyka próbującego zbadać wierzenia…

  Anonim

  Ale czy na pewno o tym jest ten artykuł? Moim zdaniem mowa tu przede wszystkim o braku wystarczającego materiału co rodzi dowolność w wysnuwaniu hipotez. Mam wrażenie, że większość krytyków nie jest przygotowana do lektury tego tekstu.

   Muszko

   To czesciowo prawda ale… jakie sa podstawy kultu powiedzmy Jehowy? Co wlasciwie wiemy z kad to sie wzielo? W koncu teksty hebrajskie na ten temat rowniez byly pisane setki (a moze nawet millennium) po wydarzeniach zwiazanych z ucieczka Mojzesza z Egiptu. Take same snucia mozna robic o Chrzescijanstwie, Buddyzmie i tak dalej. Mozna zapytac co jest bardziej prawdopodobne: to ze Jezus zmartwychwstal a Mojzesz wysuszyl Moze Czerwone czy to ze Dlugosz mial racje jezeli chodzi o polskie relikty poganskie?

  Viking

  Oczywiscie masz racje. Przed Chrzescijanstwem istanialy formy kultu religijnego, zwane poganstwem w Polsce, o tym mowi socjologia, ze kazde spoleczenstwo opiera swoje istnienie o sily nadprzyrodzone. jak zwaly sie te bostwa to malo wazne. Artykul jest naprawde płytki, pozbawiony logiki, i znajomosci socjologi, psychologii. Bredzenie ze Polska powstala z chwila Chrztu, jest chyba zartem i kpina z tradycji Narodu Polskiego. Nawet nie warto tych bzdur publikowac, jedynie udostepnic historykom

  niepoprawny politycznie

  Najlepszy chyba tutaj komentarz jest powyżej !

  I. Prof. dr hab. W. Wrzosek (Wydział Historii UAM) tak pisał w 2014 roku:
  „Pismo [Kwartalnik Historyczny] zamieściło jednak tekst autorstwa poznańskiego historyka, nie zauważając ani NIEKOMPETENCJI autora, ani OBSKURANCKIEGO stylu prowadzenia krytyki. Poznański mediewista kompromituje mediewistykę wtedy, gdy wypowiada opinie na miarę wulgaryzacji idei szkoły metodycznej. Z kolei wyprawa Sikorskiego w świat teorii historii to rodzaj INTELEKTUALNEGO MONSTRUM [!!!]. To konglomerat opinii, wobec których ROZUM i LOGIKA, bywa, NIE DAJĄ RADY. [!!!]” (dotyczyło głównie ocen metod badań historiograficznych dokonanych przez dr. Sikorskiego i sposobu wyciągania przez niego wniosków konstatująco-sumujących)
  (…)
  Jednak w powyższym artykule p. Janickiego mającym już 6 lat (mimo to jego autor, mimo krytyki, nic nie zmienił – nie dopracował swych tez) najbardziej nonsensowny jest zarzut braku męczenników 1031. wyniesionych na ołtarze.
  Dlaczego?
  Do tegoż bowiem trzeba było i to od zawsze, możnych oraz ustosunkowanych sponsorów, jak np. Bolesław Chrobry.
  Kto zaśby miał wynieść na ołtarze męczenników 1031?
  Bolesław Szczodry zabójca biskupa owszem wyniesionego na ołtarze, ale po dopiero 170 blisko latach zresztą?
  Przypomnę krótko z mego wcześniejszego komentarza: „…w okresie między 1198 do 1304 spośród 49 procesów o kanonizację, tylko 24 [!] zakończyły się sukcesem, a w latach 1379-1431 z 10 wniosków jedynie 5 uznaniem świętego.”
  (!!!)

  II. A skoro rzekomo nie mieliśmy panteonu słowiańskich bogów, to skąd się wzięło samo słowo – pojęcie swoiste dla nas: „Bóg”???
  Dlaczego nie użyliśmy my Słowianie, pojęcia np. „Deus”, czy „Got”, lub choćby „Dieve” w to „boskie” miejsce?
  (…)
  Ponadto wiemy jak wyglądały reakcje pogańskie w innych krajach słowiańskich, np. Czechy: „…rozpoczęto z inicjatywy Drahomiry niszczenie kościołów oraz prześladowania duchowieństwa chrześcijańskiego.” (Wiki).

  III. U nas też chodziło o religię, a nie rzekomy ucisk ludu w zdecydowanej wówczas większość nie obciążonego wręcz wcale fiskalnie – wolnego więc ekonomicznie i praktycznie także bez obowiązku pracy dla władcy lub możnowładcy – z reguły pana grodu lub namiestnika książęcego grodowego. Nawet niewolnicy u nas bardzo szybko odzyskiwali wolność i uzyskiwali wszelkie prawa.
  Tę tezę – głownie religijnych przesłanek dawnych rabacji, mocno wspiera np. praca M.W. Pychowskiego, „Reakcja pogańska” jako forma realizacji polityki ZEWNĘTRZNEJ połabskich organizmów politycznych, 2020.: „Cechą szczególną tego typu wystąpień [reakcji pogańskich]… …było wykorzystanie propagandy w celu podburzenia miejscowej ludności przeciw władzy i wierze chrześcijańskiej [!]. Jako INSPIRATORZY wystąpień przeciwko nowej wierze wymieniane są dwa ośrodki polityczne północnego Połabia: Związek Lutycki i plemię Ranów.” [W Czechach byli to natomiast cięgle jeszcze wtedy na poły pogańscy, Bawarowie]
  „Podstawa ideologiczno-propagandowa tego typu zajść bazowała na utrwalonym powszechnie w społeczności interwentów i ich sąsiadów, poczuciu związku wspólnoty interweniującej z istotą najwyższą w ogólnie obowiązującym panteonie. Źródła wskazują [!], że działo się to za pośrednictwem „syna Swaroga”, czyli sławnego radogoskiego Swarożyca. Objawiało się to w ponadplemiennym [!!!] znaczeniu świątyń wspomnianych ośrodków politycznych (Radogoszcz/Retra, Arkona). Treścią narracji był zapewne ogólnie znany w regionie mit etnogenetyczny, podkreślający wyjątkowość wspólnoty, dawność jej tradycji…” „Połabskie federacje i państewka plemienne stawały się w ten sposób rodzajem „narodu wybranego”.” „Pod pretekstem przeciwdziałania świętokradztwu i przy wykorzystaniu wewnętrznej opozycji podburzano członków sąsiadujących plemion przeciw władzy zwierzchniej.”
  (…!!!)

  IV. Europa jest ponadto tak mała obszarowo, że musiało nastąpić przenikanie się wierzeń (i tutaj Sikorski chyba jedyny raz ma rację mówiąc o religiach, a nie religii Słowian). Niektóre bóstwa słowiańskie są nie tylko jawnie greckie czy rzymskie, ale bywa, że i chrześcijańskie: popularny Światowid to dawniej wg wielu był nikt inny jak św. Wit…
  Obecnie temu nauka oficjalnie zaprzecza, uważa bowiem, że jest to synonim Peruna a nie św. Wita, ale mogło dojść do rozwiązania pośredniego, tj. scalenia obu tradycji: chrześcijańskiej i pogańskiej…
  W końcu św. Wit też był najpierw poganinem, idealnie zatem by się do tego nadawał !

Kamilhistoryk

Z całym szacunkiem do warsztatu autora ale to jest słaby tekst. Po pierwsze autor z góry założył, że nie było nic przed chrześcijańtwem. I to największy błąd autora który pisał swój tekst z góry założył, że jest tak chce. Nie ma ten artykuł żadnej wartości historycznej a jedynie jednostronne poglądy forsujace poglądy. Czy autor ma rację? Nie wiem. Pewne, że po odwróceniu tekstu i podobnym nastawieniu napiszemy artykuł, że to był jednak bunt pogan.

  Anonim

  Przecież tekst jest w trybie przypuszczającym. Moim zdaniem tekst ma wykazać słabość materiału, a nie to co wyznawali ówcześni np Polanie. Nadużyciem jest za to powszechne w pewnych kręgach zakładanie że np Goplanie wyznawali panteon Włodzimierza czy oddawali cześć rugijskiemu Świętowitowi, to jest dopiero oczywisty absurd.

McM

Naciągane jak babcine galoty. Jak nie ma dowodów na wierzenia słowian.. przeczytaj Pan prace prof Dzieduszyckiego albo prof Malinowskiego. A co powiesz o jedynej sztucznej wyspie na jeziorze Paklicko. Jest to jedyne odnalezione miejsce kultu religijnego. A co o piranidach na połnocy kraju gdzie jegomosc pochowany byl w trumnie wypelnionej przenica. A co o cmentarzyskach w Jordanowie Glinsku w pow swiebodzinskim. Jaja sobie Pan robisz z historii i archeologi.
Kto prowadzil u Was zajecia z krytyki zródeł? Woźny?

  Anonim

  „Przenicą”? A kto u Was w podstawówce z ortografii

   Anonim

   ? (bo zjadło znak zapytania na końcu tekstu)

Paulina

Ignorancja aż się wylewa z tego tekstu. Efekciarstwo przykrywa sens, może autor tak naprawdę niewiele ma do powiedzenia. Obśmiać wszystkich i podeprzeć się jednym źródłem, nie wiem gdzie tak uczą pisać artykuły.

Bogdan

Tekst wybitnie jednostronny, wrecz stronniczy, Sikorski – no wybacz – obcieram oczy pelne lez ubawienia. Krotko i dosadnie – retoryka jaka zastosowal autor obnaza jego intencje, wybiorczosc zrodel i nagiecie interpretacji. Koncz wasc i wstydu sobie oszczedz..

T800

Tekst fajny i przyjemny, logicznie wskazujący pewne fakty – i też pokazujący po prostu ludzki charakter, czyli najważniejsza jest walka o władze, wszelakie religie są tylko mniejszymi lub większymi wymówkami :)

kalba

,No pewnie
Nic nie było. Dlatego władcy nie musieli utrzymywać wojska, a Krzyżacy przybyli tu, bo tak.k

  Beata

  Tak to jest jak sie wiedze czerpie z byle kad. Pozdrawiam

   Mariola

   Tekst jest w trybie propagandowym. Bardzo podobny a wręcz identyczny jak ideologia pisowkiej watahy.
   Takie teksty łykali ludzie kiedyś, gdy nie było dostępu do informacji, do internetu. Poprostu Pana tekst skomentuje śmiechem.
   Inaczej się nie da.
   Pozdrawam

Zulus

Bardzo ładny i ciekawy tekst, aczkolwiek autor na podstawie braku dowodów odmawia słowianom „zaawansowanej religii”, ale nie przeszkadza mu przy braku dowodów uznać religii za „prymitywną”. Jedyne co wiemy to to, że nie mamy dowodów i pozostają nam tylko domysły…

  Czytacz

  Chcesz podziwiać „ładność” tekstu? To jedź do Luwru. Co do „ciekawości” tekstu to zmilczę.

Anonim

[religia Słowian] co za kretyn to wymyślił

klon

radzę autorowi przeczytać stary testament gdzie wielokrotnie w tekście wspomniane jest imperium Lechitów

  JAQ

  jakoś sobie nie przypominam
  może zacytuj?
  a może śmy inną Biblię czytali?

David Latawiec

dobry tekst. Dzieki :)

Romuald "Ruwenzori" Rębajło-Rarańczyk

Dobry tekst. Istotnie, twardych dowodów na rozbudowany społecznie i instytucjonalnie kult rodzimowierczy nie ma i trzeba to było powiedzieć wyraźnie i dobitnie. Przekłuć balon nadymany przez całkiem licznych miłośników tradycji przedchrześcijańskiej.

Zaiste, nie wiemy nic o domniemanej warstwie kapłańskiej, świątyniach, mitologii ani formach kultu. Nasza wiedza o religii Słowian jest jedynie pośrednia i oparta na przesłankach, nie dowodach. Słowianie na terenach polskich byli chyba po prostu zbyt zacofani kulturowo w momencie kontaktu z chrześcijaństwem, by pozostawić jakiekolwiek konkretne źródła na temat rozbudowanych form kultu religijnego.

Romuald "Ruwenzori" Rębajło-Rarańczyk

Chrześcijaństwo, jak się zdaje, było na tyle olbrzymim postępem cywilizacyjnym, niosąc za sobą mnóstwo zdobyczy kulturowych Zachodu, że nikt rozsądny w tamtych czasach nie obstawał za rodzimowierstwem (trochę jak późny PRL wobec poziomu cywilizacyjnego Wspólnoty Europejskiej przełomu lat 80. i 90. XX wieku). Przytem nowa klasa ludzi związanych w chrześcijaństwem ochoczo zwalczała całe zacofanie, automatycznie włączając w to rodzimą religię, kojarzoną ze złem i ciemnotą.

  Slowianin

  …”Chrześcijaństwo, jak się zdaje, było na tyle olbrzymim postępem cywilizacyjnym, niosąc za sobą mnóstwo zdobyczy kulturowych Zachodu…”
  Tu sie zgodze… Szkoda ze autor komentarza nie napisal o tym skad te zdobycze… Chodzi o krucjaty gdzie w imie heh he boga chrzescijanskiego mordowano ich innowiercow. A moze wspomnijny o fakcie ze Arabowie w samej Kordobie postawili ponad 80 szkol panstwowych czy tez 27 bibliotek… A cala chrzescijanska europa nie miala ANI JEDNEJ szkoly publicznej a tylko dla mnichow . Biblioteki palili i niszczyli zwoje. Dzieki madrym ludziom z dalekiego wschodu udalo sie uratowac ogrom wiedzy od medycyny po matematyke. I jeszcze jedno. Jaki postep cywilizacyjny? Rzymianie, Sumerowie, Arabowie itd. Tysiace lat przed chrzescijanstwem mieli cieki wodne, kamienne mosty i kilkupietrowe budynki…

   Maria

   @Slowianin

   Wysłuchaj wykładu prof Billa Warnera pt Katasrofalny wpływ islamu na Europę. Może Ci się oczy otworzą.

   Islam powstał ok 620 roku po chrześcijaństwie. Za sprawą idei chorego człowieka.

   Podoba mi się tekst pana Janickiego. Nie podejrzewam, aby manipulował informacjami w jakichś celach. Niestety, historycy są zdani na układanie puzzli z historycznych źródeł. Które też ktoś napisał, być może z fantazji, emocji, zasłyszanej plotki. Tylko materialne dowody przybliżają do poznania PRAWDY o historii.
   Potok tzw. hejtu jak zwykle się wylewa.
   Czy historyk nie ma prawa się mylić ? Jeśli ma się inne zdanie, to się je merytorycznie wykłada.

   Zawsze na szczytach władzy (jakiejkolwiek) znajdują sie endodynamicy, realizujący swoje strategiczne cele. Przy pomocy ideologii (Cybernetyka i charakter Marian Mazur)

   Obecnie, cywilizacja europejska skręca w stronę antykultury. Na skutek przyjmowania doktryn naukowych na zasadzie konsensusów. Popartych nagrodami Bobla.

   100 tysięcy osób ginie każdego roku w Polsce „dzięki” krwawym procedurom onkologicznym.
   Pora zabrać się za studiowanie historii medycyny z „ojcami” szczepionkarstwa. Wykorzystując metody TRIVIUM.

Romuald "Ruwenzori" Rębajło-Rarańczyk

Cała nasza wiedza o pogańskiej wierze Słowian pochodzi z porównawczych studiów religii Indoeuropejczyków, wczesnych zapisków (zresztą u zdeklarowanych wrogów tej wiary), danych folklorystycznych (dramatycznie odległych chronologicznie) i znalezisk pojedynczych artefaktów w rodzaju idola ze Zbrucza. Racjonalną hipotezą jest, że Słowianie, jako Indoeuropejczycy, MIELI coś w rodzaju politeistycznej religii Germanów, Greków, Celtów czy Indusów, jednak co to było konkretnie – nie wiemy i chyba niestety nie dowiemy się nigdy. Ideologia współczesnych rekonstruktorów rodzimowierstwa (Lech Emfazy Stefański et consortes) to niestety nic więcej jak dzikie fantazje. Niestety, bo dobrze byłoby mieć własną – starożytną i rozbudowaną – tradycję duchową, w rodzaju japońskiego shinto. Ale cóż – nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi…

  JAQ

  umiłowanie słowiańskości wymagałoby używania rodzimych pojęć jak dzieło sztuki zamiast łacińskiego „artefakt” czy posąg zamiast greckiego „idol”

   jzzg

   Chyba sam Pan widzi, że pańska replika skupiająca się na „niewłaściwym” użyciu 2 słów w poprzedniej wypowiedzi dowodzi kapitulacji w tej polemice.

Anonim

Autor artykulu nie posiada podstawowej wiedzy, artkul nie poparty zadnymi dowodami, przypisami, nie rzeczowy. Chyba pisany na zamowienie pisu zeby wmowic nam, ze jedyna prawdziwa religia bylo chrzescijanstwo.Prosze sobie autorze przeczytac Kulture duchowa Slowian a pozniej wypisuj brednie ze Slowianie nie pozostawili sladow swoich wierzen. To ze podwazasz dokonania archeologii polskiej To tez swiadczy o twojej ignorancji. Jezeli poganstwa nie bylo to skad mak i pszenica na wigilii. Czemu tyle swiat dorocznych ma jeszcze te poganskie pozostalosci. Skad wiara w demony, utopce zywa po dzis? Wiadomo ze slowianie modlili sie w gajach. Poganstwo jest bylo i bedzie:)

KamiBar

Najzabawniejsze jest to, że jeżeli zestawimy atrybuty Boga Chrześcijańskiego (miłosierdzie, dobro, empatia, przebaczenie, opieka nad życiem) to wyjdzie nam Rod lub Wisznu (Brahma) a nie żydowski bóg wojny Jahwe. Z resztą konsekwencją tripartycji Dumezila jest jednoznaczne wskazanie, że mitologia chrześcijaństwa oparta jest na politeizmie indoeuropejski: żydowski bóg wojny Jahwe, zsyła na ziemię boga urodzaju Ducha Świętego, by ten objawił światu boga magii i sfery duchowej: Jezusa Chrystusa. Nie jestem wrogiem Chrześcijaństwa, ale też nie jestem zwolennikiem niszczenia pamięci o cywilizacji, o której wiadomo zbyt mało, by nie podejrzewać o celowe działanie. Bo czemuż by nie? Takie rzeczy w końcu (burzenie świątyń, palenie ksiąg, mordowanie innowierców), rozgrywają się obecnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce (plus Francja), to i mogły dziesięć wieków temu u nas.

masol

Mam wątpliwości, co do rzetelności artykułu, nie będę się „wgryzał” w całość, bo nie mam na to czasu, ale wrzucę tu kilka interesujących zapisów źródłowych dotyczących rzekomo niepoświadczonych i wymyślonych przez rodzimowierców, imion Bogów:
Jasz/Jesse:
– Koźmińczyk (ur.1370, zapis: 1405-1412),(bóg Yassa, żywy obrzęd na wiosnę).
– Statua provincialia (1420), (Yassa).
– Sermones Cunradi (1423), (Yassa/Ysaya).
– Postilla Husitae przed (1450) (Yesse).
– Glosa przy S.Adalberti (vita ~1450), (agyejsze).
– Roczniki Długosza (1455), (bóg Jowisz-Jessa).
– Kronika Miechowity (1521), (Jessa).
– Kronika Polska[…] Stryjkowski (1574), (Jessa).
– Kronika Gwagnina (1578), (Jossa).
Łado:
– Koźmińczyk (1405-1412), (bóstwo Lado/Lada).
– Statua provincialia (1420), (Lado).
– Sermones Cunradi (1423), (Lado).
– Postilla Husitae przed (1450) (Alado).
– Glosa przy S.Adalberti (vita ~1450), (Alado).
– Roczniki Długosza (1455), (bóg Lyada/Łada jako odpowiednik rzymskiego Marsa).
– Kronika Stryjkowskiego (1582), (bóg Didis Lado, żywe obrzędy na Litwie),
Lela:
– Glosa do Mater Verborum XIIIw. (Łada jako Venus) = DziedziLela (A.Kowalik)
– Koźmińczyk 1405-1412 (taniec dziewcząt z mieczami jak chorwackie Lado Ljelje).
– Statua provincialia 1420 (bóstwo yLeli).
– Sermones Cunradi 1423 (bóstwo yLely).
– Roczniki Długosza 1455 (Dziedzilela, bogini małżeństwa i rodziny).
– Kronika Miechowity 1521 (Dziedzilela jako Łada(?) lub córka Łady (wg B. Rybakowa).
– Powieść rzeczy istej 1550 (bóstwo Leli z trójcy łysogórskiej).
To tak na szybko. W reszty nie mam czasu analizować, ale z tego widać wyraźnie, że albo autor nie ma pojęcia o czym pisze albo artykuł jest napisany z premedytacją, bo coś lub ktoś p. Kamila kłuje w oczy albo w coś innego…

  Muszko

  Problem z calym artykulem jest taki ze autor sie w ogole do zrodel nie odnosi. Po prostu powtarza to samo na trzech stronach. Zreszta to ze Kozminczyk i Dlugosz pisali o poganstwie w XV wieku nie oznacza ze to jest to samo poganistwo co bylo w X wieku ALE nie oznacza tez ze sie mylili. Po prostu w XV wieku bylo poganstwo tak jak pisali a czy bylo to to samo co w X wieku to juz inna sprawa. Zarowno jeden jak i drugi pan powinni miec bardzo dobry dostep do zrodel (i w przypadku Kozminczyka ktory pisal kazania a nie „roczniki” – nie musial w ogole pisac cos o starej wierze – a jednak pisal). Pomijajac juz ze ten polski Jesz/Jasz bardzo podobny wydaje sie zarowno do Esusa jak i Jehovy jak i greckiego Jasiona (ktory moze sie okazac bogiem indoeuropejskim…). A jezeli chodzi o Lade to trzeba tylko przejrzec nie ktore tabliczki znad… Renu. No i jeszcze Dziewanna ktorej zblizone imie pojawia sie u Tacyta (w… Holandii) w jego z kolei rocznikach. Warto by o tym wiedziec zeby zaczac cos pisac na ten temat.

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  Czy fakt, że w roku 2015 scjentolodzy wierzą w istnienie (boga?) Xenu oznacza, że w Xenu wierzono także w roku 1600? Bo jednak bezrefleksyjne odnoszenie źródeł z XIV czy XV wieku do krajobrazu religijnego z wieku X tylko do tego można porównać. Brak dobrych jakościowo źródeł nie uzasadnia czerpania wątpliwej wiedzy ze źródeł o ograniczonej wartości.

  Jest to oczywiście szeroki temat, którego artykuł de facto nie dotyczy. W żadnym miejscu nie sugerowałem przecież, że Słowianie nie wierzyli w żadną siłę wyższą, w żadne duchy, istoty nadprzyrodzone. Jeśli coś natomiast mnie „kłuje w oczy” (jak to Pan ujął) to bajkopisarstwo zastępujące naukę historyczną i zdrowy sceptycyzm. Nie należy tworzyć panteonów tylko dlatego, bo ich nie ma. Jeśli brakuje wiedzy to należy się zastanawiać co leży u podstaw tego braku, a nie zmyślać.

   Muszko

   „Nie należy tworzyć panteonów tylko dlatego, bo ich nie ma” i „bezrefleksyjne odnoszenie źródeł z XIV czy XV wieku do krajobrazu religijnego z wieku X” to dwie rozne sprawy. Mamy opis panteonu z wieku XV. Wg, wielu zrodel te bostwa byly wyznawane w Polsce wlasnie jeszcze w XV wieku. Powiedzmy sobie wiec ze jest to panteon z XV wieku. Moze w X byl inny. Moze nie. Mozna rowniez kwestionowac Dlugoszowska interpretation romana bez kwestionowania panteonu. Poza tym mozna spytac kto sie lepiek orientowac moze w tej sprawie – duchowny z wieku XV czy redactor z wieku XXI? Nasi przodkowie (nawet duchowni) nie byli takimi idiotami za jakich sie dzis ich bierze. Natomiast jezeli chodzi o Xenu to chyba dokladnie wiemy jak zostal wymyslony. Czy Pan sugeruje ze Roczniki Dlugosza to takie polskie Dianetics?

Anonim

Lol obrońcy dawnej „wiary”, naprawdę wierzycie w te swoje teorie :D :D :D

Gniewomir

,, wiadomo też o Polakach, że od początku swego rodu byli bałwochwalcami oraz że wierzyli i czcili mnóstwo bogów i bogiń (…)

Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, wyd. J. Dąbrowski, t.1, Warszawa 1961, ks.1, s. 165.

lavinka

Panteon Słowian jest tak samo naciągany jak teorie o wędrówce ludów, której nie było, jeśli wierzyć badaniom genetycznym. Co było naprawdę? Dymarki. 2000 lat temu. To na pewno. Były kręgi kamienne, było groby całopalne i były też wozy podobne do rydwanów. I były garnki, bardzo dużo garnków. Reszta to domysły, bo z jakiegoś powodu nasi przodkowie nie lubili się w trwałych materiałach i zwyczajnie wiele śladów zamazał czas. Cesarstwo Rzymskie nie podbiło tych terenów, więc ich wiadomości były ograniczone do handlowych w wąskim zakresie. Tak naprawdę wiele teorii odnośnie starych dziejów zostało stworzonych na podstawie kilku zdań i to niekoniecznie dobrze przetłumaczonych.

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  A często nawet tych kilku zdań nie było. Teorie tymczasem i tak stworzono…

   Muszko

   Inaczej naukowcy nie mieli by nic do roboty.

   Viking

   Drogi Autorze tego tekstu. Powiem tak jako Chrzescijanin. Bzdury Pan opowiadasz i ludzi w błąd wprowadzasz. Otóz wg. badan socjologicznych; Każde spoleczenstwo przed nastaniem Chrzescijanstwa, było społeczesntwem poganskim, wierzącym w bostwa, słonce, księzyc, wichry, duchy lesne itd. panskie teorie są tak fałszywe, ze wcale sie nie dziwię ze wielu Polakow , przestalo wierzyc, w prawdziwosc polskiej historii, skoro obecnie historie tworzy sie wg. PiS czyli przywodcą Solidarnosci i zabawca kraju jest Kaczynski. I Pan tak wlasnie tworzy falszywa historie. Widocznie Sw. Wojciecha zabili Islamisci z Bin Ladenem na czele. A pozostalych internautow zapraszam do czytania opracowan zagranicznych w tym temacie niestety ze znajmoscia ; niemieckiego, angielskiego, i jezykow skandynawskim tam sie dowiecie calej prawdy , a nie bzdur

    tak

    Viking dobrze piszesz ziom POLAĆ MU

Zaciekawiona

zakładając ,że Słowianie to Słowianie niezależnie od miejsca gdzie docierali, to jak się Pan odniesie do dokładnego opisu z kroniki Thietmara słowiańskiej świątyni w Radogoszczy (z kapłanami) https://pl.wikipedia.org/wiki/Radogoszcz_(gr%C3%B3d) czy ośrodka kultu słowiańskiego boga Świętowita w Arkonie https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkona ? Nie jestem historykiem ale artykuły na tej stronie czytam z ciekawością , proszę więc o odniesienie się do tego , bo z tych źródeł wynika ,że Słowianie mogli jednak wytworzyć całkiem znaczącą religię.

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Kamil Janicki

  W żadnym razie nie kwestionuję tych opisów ani istnienia tych świątyń. Jak wspomniałem w artykule, na Połabiu (z konkretnych względów) pogaństwo przyjęło instytucjonalne formy obce innym obszarom Słowiańszczyzny. Nie zachowały się natomiast żadne materialne ślady miejsc opisanych przez Thietmara. Świątynia w Arkonie została zniszczona. Tej w Radogoszczy nie zlokalizowano.

   Anonim

   W Arkonie coś tam jednak znaleziono. Prowadzone są prace archeologiczne.

   Zachodniopomorzanin

   Nie kwestionuję? A klikbajtowy tytuł czy podpis pod zdjęciem gaju? Pan tak na poważnie?

Zaciekawiona

Dołączam jeszcze cytat odnoszący się do kąciny (świątyni) wrocławskiej 'W miejscu kąciny znaleziono deskę rzeźbioną na kształt antropomorficzny analogiczną do znanych ze świątyń w Gross Raden, Ralswiek i Raddusch na zachodzie”. http://mediewalia.pl/archeologia/ile-poganskich-swiatyn-odkryto-dotad-w-polsce/ moze to mały dowód ale nie zerowy

Przemek

„Słowem, nie było po co buntować się przeciw chrześcijańskiemu Bogu.” hahahahahaha
Radzę co nieco zbadać temat i bredni nie pisać. Masakra Saksonów przez „jedyną” wiarę katolicką i początek epoki wikińskiej to nic innego jak reakcja na brutalną chrystianizację Europy.

https://youtu.be/FdUXHjWCCXE?t=649

ichigo1987

Coś mi się zdaje że ten artykuł miał wywołać tzw „gówno burzę” by raz na zawsze powiedzieć – Polacy, przed 966 było wielkie g a gdy przyszedł kościół nastała oświecenia. No cóż, udało się. Autor uparcie trzyma się swoich fantazji że archeologia to nie nauka a nasze święta które przejął Watykan od zawsze należały do chrześcijan xd warto wspomnieć że to czego nie wyrugał kościół przetrawił i wypluł pod swoje wyobrażenia.

iwa

Pamietam jak lata temu czytałam Mitologię Słowian – Gieysztora, uderzyło mnie ,ze nie ma własnie żadnych prawie dowodów. wszytko jest wywowedm na podstawie analogi względem wierzeń państw osciennych. O źródłach pisanych wiadomo nie ma co mowic ,ale źródła archeologiczne sa równiez bardzo skąpe. Co nie oznacza ,ze nie było wierzeń , były jak mozna wnioskowac własnie za mitologia nie ma źródel archeologicznych poniewaz były to wierzenia blisko natury.Światyniami były, gaje , łaki, góry, drzewa, w ich poblizu składano ofary dziekczynne, oddawano im hoł, wiec swiatyn jako swiatyń niemal nie było bo nie mogło byc. Natomiast istota tej religii albo raczej tych wierzeń bo spojna religia nie mozna tego nazwać wywnioskowana na podobnych wierzeniach i nielicznych dowdach mi odpowiada, zawsze czułam z nia jakis taki zwiazek. duzo bardziej do mnie przemawia swieta łaka na wiosne piekna czy groźna góra i jej duch niz człowiek na krzyzu. Wierzenia napewno były i raczej były podobne dla słowian, którzy póxniej zamienili sie w Polske a przez stulecia istniał dualizm wiary, zreszta istnieje dalej na moje oko w wielu umysłach. Z twierdzeniem ,ze wczesniej nie było nic sie nie zgADZAM BO TAKI OGÓLNIE JEDNAK WNIOSEK MONŻA WYCIAGNĄC CZYTAJAC TEN ARTYKUŁ.

jast

Ciekawe czemu jakoś wyników badań z Kałdusa koło Chełmna Pan nie przywołał, a są tam i pozostałości po świątyni w miejscu późniejszego kościoła jak również powrót do pogaństwa po Reakcji i późniejsza adaptacja na świątynię przez Prusów po podboju Ziemi Chełmińskiej.

jacek

z niektórymi tezami jak najbardziej można się zgodzić, jak np kult przodków, ale widać że autor niewiele wie o chrześcijaństwie w czasach zamierzchłych i dawnych kulturach na ziemiach polskich. Racje ma że reakcja pogańska miała podłoże ekonomiczne, jednak winien był temu nowy system społeczny który wprowadzony został wraz z religią łacińską, więc duchownym katolickim też się oberwało. Chrześcijaństwo na ziemiach polskich ma dużo dłuższą tradycję niż czasy Mieszka I, ok 100 lat wcześniej zaczęło pojawiać się chrześcijaństwo bizantyjskie, a w tym czasie już od dawna i to bardzo dawna było chrześcijaństwo ariańskie, które wypierało bądź współistniało z pogaństwem wyznawcami którego w IV i V wieku byli Goci i Wandalowie. Wszyscy zdają sobie sprawę że kulty pogańskie istniały na ziemiach polskich i nie można temu zaprzeczyć, ale należałoby czytelnikowi wyjaśnić dlaczego w 11 wieku z kultów pogańskich została tylko tradycja ludowa, a nie wmawiać ludziom ze pogaństwo nigdy nie istniało!

  Amfibia

  została tradycja nie tylko ludowa , tylko sienie jeszcze uparawiana i dualizm wiary przez kilkaset lat a chrzescijaństwo wpowadzano siła, jak ktos stoi nad toba z siekiera to wiadomo ,ze ebdziesz udawac, wystarczy popatrzec jaki kosciół katolicki w Polsce w dzisiejszych czasach jest agresywny , ciagnie kase od państwa i na siłe uszczesliwia ludzi swoimi teoriami ,

   Amfibia

   chyba cos mi sie poprzestawiało w poscie w troche sie skasowało i wysżło niezbyt gramatycznie,ale sens mozna wyłapac, nie che mi sie pisac raz jeszcze

Anonim

Ten tekst to kontynuacja tego, co robiono z pogaństwem kiedy na nasze tereny wjechał buldożer chrześcijaństwa, niszczenie i zacieranie sladów po dawnych wierzeniach.

  Słowianka

  Tylko dlaczego takiego „buldożeru” nie było w Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Islandii? Tam mnisi z fascynacją zapisywali germańskie mity.
  Ba! Nawet podczas brutalnego podboju Azteków i Majów znaleźli się minisi-fascynaci, który spisali ogromny materiał historyczny.
  Należałoby się zastanowić dlaczego chrystianizacja Polski przebiegła tak skrajnie odmiennie?
  Czy to brak legend i panteonu, które można zapisać, co byłoby zdumiewającym ewenementem w skali świata?
  A może opór przed chrześcijaństwem był tak skrajny, że po prostu bano się utrwalać w zapisie pogańskie tradycje?

fronesis

@Kamil Janicki, nie wchodząc w ten jak widać gorący spór rodzimowierców z Panem, mam tylko jedną uwagę historyczno-metodologiczną – w czasach Mieszka czy Chrobrego nie mieszkali na tych ziemiach żadni Polacy. Narody są tworem nowożytnym, kształtowały się w tzw. długim wieku XIX, od Rewolucji Francuskiej do I wojny światowej. Idea tożsamości narodowej to efekt druku, powszechnego szkolnictwa, masowego poboru, emancypacji społecznej mieszczan ( a długo późnej robotników i chłopów).

  Anonim

  Czytając fragment tekstu odnoszący się do Polaków nabrałam podejrzeń, że nieostrożni przedstawiciele przyszłych pokoleń (o ile Polska istnieć jeszcze będzie) podróżowali wehikułami czasu do owych krwiożerczych Połabian, by paść ich ofiarą na skutek nadmiernej ufności w nowoczesne technologie…

Pluto Plutecki

Zachęcam autora do odwiedzin w jakimkolwiek muzeum archeologicznym. Trochę jednak po tych słowiańskich bóstwach zostało. Zgadzam się z przedpiscami co do nikłych walorów poznawczych tekstu.

LDK

Nie jestem historykiem ani rodzimowiercą, ale trochę siedzę w temacie, a poza tym umiem czytać ze zrozumieniem. I czytając powyższą dyskusję mam nieodparte wrażenie, że prowadzi ona donikąd. Krytykujący są w większości merytorycznie nieprzygotowani do dyskusji i wmawiają autorowi coś, czego wcale nie napisał. A tak naprawdę całą treść artykułu można sprowadzić do spostrzeżenia, że brak dowodów (albo że są one szczątkowe) na istnienie jednolitego, złożonego, zinstytucjonalizowanego, pogańskiego kultu na ziemiach polskich przed przyjęciem chrześcijaństwa. I mam wrażenie, że to właśnie chciał przekazać autor. Powodem oburzenia, jakie wywołał artykuł, jest chyba nie tyle jego treść właściwa (bo to, że mitologia Gieysztora opiera się na luźnych domysłach, jest dość oczywiste i ciężko uznać to za nowinę), co raczej jego, przyznaję, trochę nieznośna retoryka, sugerująca (nie wprost, ale czytelnie) nieomylność autora i jego wiedzy historycznej na ten temat. W dodatku autor stosuje tanie i lekko żenujące, przynajmniej dla mnie, chwyty retoryczne, które zazwyczaj zarezerwowane są dla „popularnych” portali goniących za tanią sensacją i klikalnością. Nie będę teraz analizował pod tym kątem całego artykułu, ale wystarczy spojrzeć na tytuł, który sugeruje (to, że jest w formie pytającej, niczego nie zmienia), że primo, pogaństwo nie istniało wcale, secundo, że Słowianie byli ateistami. Jedno i drugie to oczywiście bzdura, z czego autor doskonale zdaje sobie zresztą sprawę, bo pisze o tym w dalszej części artykułu. Ale tytuł ładnie wygląda i jest chwyliwy. A że jednocześnie skutecznie odwraca uwagę od meritum sprawy, to potem w rezultacie pod artykułem ciągnie się jałowa dyskusja. Bo tym meritum nie jest nieistnienie kultu, lecz brak wystarczających dowodów na to, by go opisać. I ostatnia sprawa – nie wiem nawet, czy autor jest tego świadomy, ale ogólny ton artykułu jest taki, jakoby brak dowodów na istnienie panteonu słowiańskich bóstw był czymś, co w jakiś bliżej nieokreślony sposób deprecjonuje rodzimowierców oraz pogańskie wierzenia Słowian względem innych „złożonych” religii. Dlatego trudno się dziwić, że pod artykułem rozgorzała dyskusja bardziej ideologiczna niż naukowa. Autorowi życzę, aby w kolejnych artykułach forma nie przesłaniała, ani nie przeinaczała ich treści.

Anonim

Bardzo trafne spostrzeżenia

Radek

osobiście uważam, że to kwestia interpretacji całego tekstu i tego co sie wie w tym temacie. przemyślenia autora są tylko Jego spojrzeniem na sprawę. każdy może myśleć inaczej, zwłaszcza, że wierzenia słowiańskie nie są tak dobrze znane jak greckie, czy chociażby egipskie. artykuł sam w sobie bardzo ciekawy, dający trochę do myślenia.

Skomand

autor pisze głupoty bo jest owieczką w chrześcijańskiej malignie

Monika44

Może ktoś podać źródło konkretne i niezaprzeczalne na to, że istnieli inni Bogowie niż Perun?

  słowianka

  Kronika Nestora wymienia imiona bóstw, których posągi niszczy nawrócony Włodzimierz. Problem w tym, ze Ruś Kijowską założyli skandynawscy Germanie i ów panteon mógł być wzorowany na panteonie germańskim, tylko z nowymi, słowiańskimi nazwami. Wówczas na Rusi nie byłoby „słowiańskiego rodzimowierstwa” tylko religia synkretyczna. Samo tworzenie rzeźb może mieć źródła greckie czy bizantyjskie.

Grzegorz Antosik

Zdecydowałem się zabrać głos ponieważ w kontrze do opinii Autora artykułu został w dyskusji już dwukrotnie przywołony mój tekst o archeologicznych odkryciach pogańskich świątyń w Polsce zamieszczony na Mediewalia.pl. Rzeczywiście z badań archeologicznych, ale i nie tylko, zdaje się wynikać zgoła inny obraz polskiego pogaństwa niż ten tutaj zaprezentowany.

Pomysł jakoby Bezprym został apostatą i uczestniczył w pogańskim buncie wcale nie zostaje zdyskredytowany poprzez wskazanie na cesarską pomoc w dojściu do władzy. Bezprym uzyskał pomoc Konrada II ponieważ tak samo jak cesarz był wrogiem panującego Mieszka II, poza tym posiadał prawa do polskiego tronu – jego kandydatura była więc w pełni uzasadniona. Nie uzyskał tej pomocy bynajmniej dlatego, że był bardziej zagorzałym chrześcijaninem niż Mieszko II. Zaraz potem nie miał już żadnego cesarskiego wsparcia w brutalnym konflikcie wewnętrznym a jego śmierć w kręgach niemieckich postrzegana była jako zasłużona kara dla srogiego tyrana. Dlaczego? Stosunek Bezpryma wobec reakcji pogańskiej musi pozostać sprawą otwartą.

Argument „architektoniczny” też jest poniekąd chybiony. Giecki zespół pałacowo-sakralny zapoczątkowany zapewne przez Mieszka II nie został nigdy ukończony. Przerwana została również budowa katedry w Kałdusie. Wszystko to ma miejsce około czasu reakcji pogańskiej.

Jakimś nieporozumieniem jest rzekomo brak powodów do buntu, gdyż nie było ani dziesięciny ani przymusowej chrystianizacji. Dziesięcina istniała z pewnością, chociaż nie wiemy w jaki sposób ją pobierano. Za panowania Chrobrego postępowała również odgórnie narzucana chrystianizacja, która napotykała spore trudności. Władca miał więc wyraźną intencję chrystianizacji i nie udawało się jej zrealizować. Plan upowszechnienia chrześcijaństwa napotykał opór już od swego zarania i była to sytuacja powszechna w ówcześnie chrystianizowanych państwach. Trudno zatem zrozumieć negację Autora motywów buntu.

Nieprawdą jest by duchowni pisarze określali każde powstanie, w którym ucierpiał jakiś duchowny lub kościół za pogańską rebelię i stąd pojawiły się wzmianki o reakcji pogańskiej w Polsce. Od czasu Pięciu Braci Męczenników kler doznawał krzywd i męczeńskiej śmierci wielokrotnie a mimo to nie pisano o pogańskich buntach. Reakcję pogańską mamy w Polsce tylko jedną (ewentualnie dwie – jeśli odrzucić pomyłkę Kosmasa). Podobnie w sąsiednich krajach zwykle mamy do czynienia z jedną, czy dwiema reakcjami pogańskimi w jakiś czas po rozpoczęciu chrystianizacji .

Zupełnie niesprawiedliwie i krzywdząco zostaje potraktowany Aleksander Gieysztor. Jego książka zostaje podsumowana jako „przypuszczenia” i to „przeterminowane”, ograniczające się do „przesadzenia obcych mitów” uzupełnionych „językowymi wynalazkami”. Przecieram oczy ze zdumienia czytając coś takiego o jednym z najwybitniejszych polskich mediewistów. „Mitologia Słowian” Gieysztora to pozycja przełomowa o nadzwyczaj szerokich horyzontach badawczych. Jest pełną realizacją idei podejścia interdyscyplinarnego. W pełni wykorzystała nie tylko dotychczasowy (początek lat 80-ych) dorobek historyków, archeologów i językoznawców, ale wdrożyła również wykorzystywane za granicami nowe teorie i metody badań nad religiami historycznymi. Gieysztor dyskutował nt. religii Słowian z najwybitniejszymi europejskimi humanistami swoich czasów a jego opinie były i są cytowane i tłumaczone na wiele języków. Powstawały od tamtej pory oczywiście kolejne książki w tej tematyce, jednak żaden autor nie wykazał się taką erudycją, wiedzą i oczytaniem w fachowej literaturze z kilkunastu krajów. Ostatnie wydanie „Mitologii Słowian” opatrzone zostało posłowiem L. Słupeckiego podsumowującym dziedzictwo Gieysztora i obecny postęp badawczy. Proponuję się z nim zapoznać zanim zacznie się snuć jakieś swoje własne „przypuszczenia” i „wynalazki” o dorobku tak wybitnego naukowca.

W miarę możliwości staram się czytać wszystkie prace naukowe dotyczące słowiańskiego pogaństwa, w tym tego nad Wisłą. Z tym większym zaskoczeniem przeczytałem teraz, że rekonstrukcja słowiańskiej mitologii została obalona przez nowe pokolenia naukowców i „odesłana do lamusa”. Jak? Kiedy? Gdzie? Przez kogo? Te nowe pokolenia dokonujące dyskredytującego przełomu to chyba nie mętne wywody jednego Dariusza Sikorskiego?

Grzegorz Antosik

Przy tej okazji kilka słów o stanie badań. Studia nad religią Słowian przebiegają z różną intensywnością. Szczególnie dużo dzieje się obecnie w Rosji i Słowenii. Ostatnio ciekawe badania prowadzone są nawet w Hiszpanii. Polska nie znajduje się w naukowej czołówce.

Dokonało się i wciąż dokonuje sporo odkryć miejsc i przedmiotów kultu. Nikt jednak nie podjął się archeologicznej syntezy nie tylko dla całej Słowiańszczyzny, ale nawet dla ziem polskich. Publikacje są rozproszone, często niepełne, znane niewielu specjalistom. Z tego względu jestem pewien, że o wielu z nich nigdy nie słyszeli ani Autor, ani czytelnicy.

Na swoich odkrywców czekają również źródła pisane. Przybyło ich kilka w ostatnich latach. Przy tej okazji okazuje się, że najzwyczajniej źródła znane historykom w XIX w. dziś zostały zapomniane i nie są wykorzystywane. Mimo narzekań na brak źródeł historycznych do religii Słowian nikomu do tej pory nie udało się jeszcze opracować ich wyczerpującego korpusu a wybiórczość ich wykorzystania jest wręcz normą. Kwestia ta dotyczy również przeżytków pogaństwa utrzymujących się w średniowiecznej Polsce. Nikt nie dokonuje kwerendy pod tym kątem.

Badania językoznawcze nad pogańską przeszłością zamarły w zasadzie zupełnie. Nie zmienia tego właściwie nawet pojawienie nowych trendów jak etnolingwistyka czy językowy obraz świata.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest w dużej mierze finansowanie polskiej humanistyki. Uczniem Gieysztora i kontynuatorem jego badań jest Leszek Słupecki. Od jakiegoś czasu zajmuje się jednak pogaństwem skandynawskim w tamtejszych ośrodkach badawczych (podobnie jak sporo innych polskich mediewistów). Tam po prostu ma pieniądze na prowadzenie badań, podczas gdy w Polsce szanse na otrzymanie rozsądnego grantu są nikłe. Z tego też powodu nie doczekamy się zapewne publikacji doktoratu Michała Łuczyńskiego ani szerzej zakrojonego jego projektu badawczego, mimo iż w swoich artykułach wniósł bardzo wiele do poznania słowiańskich bóstw. Młodzi naukowcy, którzy chcieliby pójść w tym kierunku w Polsce muszą się przygotować na to, że będą pracowali za friko.
Jeśli publikacje w pełni naukowe pojawiają się rzadko, są wtórne i zajmują się głównie przeżuwaniem własnego ogona to trudno oczekiwać ich porywającej popularyzacji.

  Małgorzata

  Dzis dawne wierzenia okresla się mianem pogańskim, co to znaczy? Nie przystające do pojeć katolockich w których wszystko jest gdzies daleko poza poznaniem doczesnym. Bóg nie wiadomo gdzie, imienia nie ma bo jest jeden dla wszystkich. Ksiąg nie ma bo spalone, pozostają wykopaliska, które można interpretować na sto sposobów. Dokonania katolicyzmu są doskonałe dla zniszczenianaturalnego intelektu ziemian.

Andrzej

Czy autorowi znany jest kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej? Wpisany na listę UNESCO, gdyż za ołtarzem kryje jako jedyny w Polsce całego pogańskiego bozka wielkości ok. 1,5 m.

  JAQ

  skąd wiesz

  Słowianka

  w Lipnicy jest tylko słup podtrzymujący ołtarz, który ma być rzekomo pozostałością posągu. Słup ma 4 m wysokości. Faktem jest, że na słupie wyryto znaki solarne. Ale ma ktoś odnośnik do badań na ten tema?

Anonim

Pora się zastanowić szanowny Autorze ile szkody przynosi taka „popularyzacja” historii.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @Anonim: Szanowny Anonimie, Autor jako historyk i pisarz zdecydowanie wie, co przynosi „popularyzacja” historii. Nie tylko wzbudza zainteresowanie historią wśród czytelników, ale i podaje wiedzę w sposób ciekawy i przystępny. Pozdrawiamy.

   Anonim

   Autor historię ukończył chyba za krowy rodziców.Zaznaczam ,że to nieudowodniona hipoteza,co nie znaczy ,że tak nie było.

Jarosław Białozor

Mamy opisy kronikarskie Thietmara, Helmolda, Sakso Gramatyka, świątyń słowiańskich w Radogoszczy, Arkonie, Wolinie. Autor nic o tym nie wspomniał. W ogóle takie słowa jak Bóg, wiara, dusza, duch, święty, niebo, raj, to są słowa słowiańskie, przedchrześcijańskie i o tym też ani wzmianki. „Jeśli nie przetrwały żadne świątynie, tradycje, imiona bogów ani rytuały, to chyba wierzenia Siemowita, Lestka czy Siemomysła wcale nie były równie złożone co religia wikingów lub starożytnych Greków.” Jeśli autor uważa, że nie przetrwały żadne tradycje, imiona Bogów czy rytuały, to słabo studiował temat i zestawianie z Grecją to słaby pomysł na podkręcanie kontrastu. :)

Joanna Wałkowska

Widać, że autor ma bardzo mgliste pojęcie o temacie, o którym pisze. Dlaczego? Zacznijmy od cytatu:
„W rzeczywistości żaden dziejopisarz nie zanotował szczegółów dotyczących wierzeń w państwie pierwszych Piastów. Nie są znane imiona bogów, może poza kilkoma absolutnie podstawowymi, jak pan nieba i błyskawic Perun. Nie sprecyzowano ceremonii, nie podano lokalizacji świątyń czy jakichkolwiek szczegółów kultu.”
Pierwszy błąd: Perun nie jest znany z terenów państwa Piastów, tylko z Rusi (Powieść doroczna, zwana też Powieścią minionych lat, przypisywana Nestorowi). Tym samym, dla kogo Perun miał być bogiem „absolutnie podstawowym” – czy dla wszystkich Słowian, czy plemion zamieszkujących tereny ziem polskich, czy jeszcze innych? Biorąc pod uwagę, że znamy (i to ze źródeł z okresu X-XII w.) ok. 10 imion bogów słowiańskich (np.: oprócz Peruna: Wołos, Swarożyc, Świętowit, Rugiewit, Porenut, Porewit, Jarowit, Trzygłów), dlaczego spośród nich autor wzmiankował tylko Peruna (czyżby znał tylko jedno imię słowiańskiego bóstwa? I czym kierował się uznając, go za podstawowego, skoro jest on tylko jednym z wielu wzmiankowanych bóstw słowiańskich z tego okresu – czyżby teorią Dumezila, którą tak krytykuje? Bo jak można domyślać się o nią mu chodzi, gdy pisze: o teorii „wedle której wszystkie niemal religie Europy u swych podstaw miały te same wierzenia i idee” – tu również pozwalając sobie na daleko idące uproszczenie, ponieważ teoria Dumezila dotyczy religii indoeuropejskich, nie zaś europejskich, a więc oprócz religii ludów, które faktycznie dzisiaj stanowią znaczącą większość w Europie, również tych żyjących m.in. na terenie Indii czy Bliskiego Wschodu (Iran).
Kolejny rażący błąd w artykule to stwierdzenie:
„Żaden dziejopisarz nie zanotował szczegółów dotyczących wierzeń w państwie pierwszych Piastów” – można domyślić się, że autor stosuje tu duży skrót myślowy, mając na myśli, że żaden dziejopisarz z okresu panowania pierwszych Piastów, a więc X-XII w. takich informacji nie zawarł w swoich dziełach (chociaż to też nie do końca prawda). Najbardziej znany bowiem (i też najbardziej krytykowany przez badaczy, mimo czego trudno jednak uznać, że go nie było) jest opis Jana Długosza (zawarty w pierwszej księdze jego Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego), gdzie podaje on różne nazwy bogów, jak też wskazuje Gniezno jako miejsce lokalizacji głównej świątyni pogańskiej. Jest to oczywiście źródło XV-wieczne i można rzeczywiście dyskutować nad stopniem jego wiarygodności, tym niemniej trudno zaprzeczyć, iż autor w dziele tym opisuje wierzenia poprzedzające przyjęcie w Polsce chrześcijaństwa (wbrew tezie autora, że wzmianki takie w ogóle nie istnieją).
Jeśli już trzymać się jednak okresu X i pierwszej połowy XI wieku, to na temat miejsca kultu pogańskiego na terenie ziem polskich mamy wzmiankę w Kronice Thietmara, który pisze o górze Ślęży:
„Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy”. Trudno zaprzeczyć, że stanowi to jednak pewne wsparcie dla tezy o kultowym przeznaczeniu odkryć archeologicznych na Ślęży.
Znaczących uproszczeń autor dokonuje również w odniesieniu do interpretacji samych odkryć archeologicznych. Domniemana świątynia odkryta we Wrocławiu nie została tak zinterpretowana tylko dlatego, że była nieco większym budynkiem i znaleziono w niej skrawki jedwabiu. Skrawki tkanin istotnie miały jednak znaczenie, gdyż układały się bowiem wzdłuż linii wschód-zachód przecinającej w poprzek budynek świątyni. Na tej podstawie archeolodzy przypuszczają, że są to pozostałości zasłon, oddzielających od siebie części budynku (być może część sakralną od przedsionka). Ponadto dość charakterystyczna jest odkryta w południowo-zachodnim rogu budowli ofiara zakładzinowa w postaci czaszki końskiej. O ile tego typu ofiary były częstym zjawiskiem nie tylko w budowlach uznawanych za świątynie pogańskie, ale też zwykłych domostwach, to warto zwrócić uwagę na sakralne znaczenie konia w kulturze słowiańskiej (tu warto odesłać do kronik opisujących religię Słowian Połabskich, m.in. Saxona Grammatyka, Helmolda, czy Thietmara). Kolejne ofiary zakładzinowe w postaci dolnych części naczyń glinianych przykrytych drewnianymi talerzami znajdowały się pod południową ścianą budynku. Tym bardziej zadziwia stwierdzenie pana Janickiego o świątyni wrocławskiej: „Nie zachowały się w niej ślady żadnych ofiar”! Odsyłam chociażby do dostępnego w internecie artykułu prof. Sławomira Moździocha pt. „Archeologiczne ślady kultu pogańskiego na Śląsku wczesnośredniowiecznym”. Założyć można, że autor tego artykułu nie zna, jak też wielu innych pozycji literatury, podstawowych dla tematu, o którym pisze (mimo pokaźnej bibliografii, którą podaje na końcu tekstu). Jeśli natomiast chce dyskutować na dany temat, powinien najpierw posiąść znajomość podstawowej literatury i tekstów źródłowych. Dlatego można zasugerować Autorowi najpierw spędzenie dłuższego czasu nad studiowaniem tych tekstów, a dopiero potem produkowanie własnych, bardziej przemyślanych.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @Joanna Wałkowska: Dziękujemy za tak niezwykle obszerny komentarz. Pani argumenty jednak wskazują na to, że prace innych historyków są kategorycznie bardziej rzeczowe i wiarygodne. Moje pytanie zatem brzmi – skąd Pani przekonanie? Autor artykułu jest wybitnym historykiem, który poświęcił wiele lat na studiowanie i badanie czasów, o których pisze. Pani natomiast wszystkie źródła, które zna przyjmuje bezkrytycznie, uznając je za całkowicie wiarygodne, pozbawione błędów, a błędy zarzuca autorowi artykułu. Pani uwagi są bardzo cenne – jesteśmy otwarci na wszelką dyskusję, jednak Pani kategorycznie odrzuca wszelką możliwość debaty. Dziękujemy również za sugestię skierowaną do autora, jednak rzetelna i merytoryczna krytyka nie ucieka się raczej do personalnych wybiegów. Pozdrawiamy.

   mekasto

   „Autor artykułu jest wybitnym historykiem”, a skąd ta pewność że jest tak wybitny, to chyba bardzo subiektywna pańska opinia. Wybitnym historykiem, który poświęcił wiele lat na studiowanie i badanie czasów, o których pisze autor to był ś.p. Gerard Labuda, wystarczy zobaczyć notkę w wikipedii, jaki ma dorobek ten wybitny historyk cyt. „Łącznie opublikował ponad 2000 prac, w tym ponad 30 książek i kilkaset rozpraw i artykułów”, porównując notkę pana Janickiego już w pierwszym zdaniu napisano, że to „polski pisarz i publicysta specjalizujący się w dziejach II Rzeczypospolitej, z wykształcenia historyk”, a dalej, że napisał kilka popularnonaukowych książek i trochę artykułów, w niezbyt branżowych, jeśli chodzi o historie czasopismach np Wyborcza czy Dorzeczy, oczywiście to tylko notka na wikipedii, ale pisanie że to wybitny historyk to lekkie nadużycie,

   Małgorzata

   Katolicyzm skutecznie zatarł wszelkie slady po wyższej kulturze, medrców wymordował księgi spalił i udał się na podbój swiata tymi samymi metodami. Dzis Kanada rozdziera szaty nad zdziczeniem obyczajów katolickich, w Europie cicho sza, wszak to dokonania białej rasy. Poganie są rasy białej ale byli pierwszymi ofiarami zwariowanego katolicyzmu.

Bolim

O stary, ale bzdury. Dojechałem do połowy i już nie mogę. Nieźle to sobie poskładałeś, ale podejrzewam, że usłyszałeś to w kościele. Podałabym ci ze 100 punktów, przez które nie masz racji, ale nie chce mi się na takie idiotyzmy zwracać uwagi. Od dziś nie czytam twoich artykułów.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  @Bolim: Panie Bolimie, po pierwsze nie jest Pan z autorem na „Ty”, a po drugie skoro mógłby Pan podać ze 100 punktów, to może chociaż jeden? Radziłabym również poczytać coś o szacunku wobec innych.

   Anonim

   Na szacunek się pracuje.Widocznie autor na to by go nazwać Panem nie zapracował.

Andrzej Kryński

Pojechany tekst, nie oceniam, czy prawdziwy, nie jestem archeologiem, nawet nie historykiem. Czytam natomiast sporo i wiem, że w kwestii dawnych wierzeń i obrzędowości dużo do powiedzenia mają na przykład etnolodzy, kulturo- i językoznawcy. Cóż taki kopacz może z ziemi wynieść, poza tym co każdy widzi… A że żaden wulkan nie przysypał starosłowian podczas guseł, to i dowodów nie widzi. Nawet, gdy obok gdzieś z radia sączy się ludowizna świadcząca, że te wierzenia jednak istniały i przetrwały nie tylko średniowiecze.
Moim zdaniem takie stawianie sprawy przez autora to zaślepienie. Nie wiem, polityczne czy religijne. Nie ma to znaczenia, jego poglądy, jego sprawa. Ale to zaślepienie i ograniczenie jest faktem raczej ośmieszającym „naukowy” przekaz autora.

wanda(l)

Dla mnie laika wniosek po lekturze jeden: gdyby nie religia semicka, bylibyśmy ateistami, od czego nas Panie Boże Wszechmogący broń. Jakoś nie znalazłem jeszcze dzieła naukowca, który podjąłby się podsumowania negatywnych skutków wprowadzenia tej religii do kultury Słowian. Zwykle czytam, że jej korzyści sumaryczne są tak wielkie, że nawet nie warto wspominać zła, które ze sobą niosła. No bo chociażby przybijanie oponentów za mosznę do mostów to jednak trudno uznać za dobro? To jak, a może czulibyśmy się bardziej Słowianami bez semickich wierzeń? A tymczasem idę oddać hołd duchom przodków, nie zwracając uwagi na wszechobecność Wszystkich Świętych.

leo

Mieszkam w małej miejscowości na południu Polski, trzy kilosy od centrum jest miejsce z zespołem grobów – kurchanół,w miejscu zwanym potocznie trupielec. 10 km od centrum jest góra zwana grodziskiem do dziś są jeszcze resztki zabudowań – grodu. No ale w Polsce nie ma nic oprócz chorej wyobraźni archeologów.

Apple

Czy jeśli toś nie widzi śladów, to znaczy że ich nie ma? Króciutki artykuł, treść nieadekwatna do tytułu.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny komentatorze, oczywiście, że nie – ale jeśli nie widać śladów, to ma Pan pewność, że one istnieją? P.S. artykuł ma prawie 9 tys znaków, nie jest zatem taki króciutki ;) Pozdrawiamy.

Jarosław Paweł Buhl

A Sobotka redaktorze to nie miejsce kultu?

Quercus

Ciekawa konstatacja odnośnie reakcji poganskiej. Jak na Ciekawostki Historyczne miłe zaskoczenie.
Dowody jednak są. Pod starymi kościołami. Ukrywane chciwie przez kler.
Dowód?
W książce „Tajemnice katedry gnieźnieńskiej”
Zygmunta(?) Roli opisuje palenisko z czasów przechrzescijanskich pod nawą główną. Pokazał mu je tamtejszy proboszcz. Jakoś cicho o tym w literaturze faktograficznej.
Płoną tam wieczny ogień. Podtrzymywany niewątpliwie przez kogoś.
Mówimy o wzgórzu Lecha. Co do bogów i wiary uważam podobnie. Były one personifikacją sił działających w przyrodzie i relacji panujących między nimi a nie fizycznymi czy nie fizycznymi osobami którym oddawano cześć.

SurvivorMan PL

Kto to pisał? Odmóżdżony jahwistycznym pierd.leniem klecha z lokalnej parafii?

SurvivorMan PL

Skoro wierzenia pogańskie to mit, w takim razie wszystkie katolickie święta, które kościół podpieprzył z o wiele wcześniejszych tradycji pogańskich, takie jak „Boże Narodzenie”, „Wielkanoc”, „Noc Świętojańska”, „Dożynki”, „Zaduszki”, należy unieważnić!!!

  słowianka

  Termin Bożego Narodzenia zdecydowanie nijak nie wynika z domniemanej religii słowiańskiej :D Przyjęcie tej konkretnej daty akurat jest dość dobrze udokumentowane w pracach naukowych. Natomiast autor zaprzecza nie istnienia religii jako zespołu wierzeń (bo wówczas Słowianie byliby antropologicznym ateistycznym ewenementem w skali świata :) ) tylko istnienia instytucjonalnej, zorganizowanej formy jej wyznawania.

Zachodniopomorzanin

Nie powiem, nawet śmiechłem.
„Gaj – tak zapewne wyglądały świątynie Słowian. Krótko mówiąc, nie mieli świątyń…” przecież to antyteza, a z punktu widzenia religii objawionej każda religia naturalna wydaje się niesformalizowana.
I na co komu te źródła, skoro nie ma odwołań do stron? Taka bibliografia jest bezużyteczna. Przecież do matury ustnej nie dopuszcza się bez poprawnej bibliografii…

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Drogi komentatorze, ale gdzie Pan widzi niepoprawną bibliografię? Jest ona stworzona dokładnie według panujących zasad. A co do odwołań, domyślając się, że chodzi o przypisy, to nie kwestia ich braku w artykule, ale zasad panujących na naszym portalu. Znajdzie je Pan w książce Autora, jak przystało na publikację papierową. Pozdrawiamy.

   Anonim

   Broń pani szefa bo premi nie da.

Anonim

Ksiazka totalne dno i amatorka.. Do wc.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Anonimie, dziękujemy za jakże rozbudowany i merytoryczny komentarz :) Pozdrawiamy.

   Anonim

   Proszę bardzo.

Mariusz

Reakcja poganska, kodomici mowoczesna itp to caly bajzel postkomuny

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Panie Mariuszu, gdyby zdążył Pan zamieścić wpis odrobinę wcześniej – odpowiedź poprzedniemu komentatorowi byłaby idealna i w tym wypadku. Nie chcąc się powtarzać – odsyłam do powyższej odpowiedzi „Anonimowi”. Pozdrawiam :)

Anonim

Hahahahahahaha…..!!!!!

Krakusek

czytam i nie wierze, sprawdzam autora i wszystko staje sie jasne :) UJ, niegdys wspaniala uczelnia, dzis niestety wypuszcza takich kolesi… jedyna uczelnia, ktora tak programuje swoich absolwentow, zeby dokonczyli zamazywanie historii Polski. niestety zyjemy w czasach odwroconych pojec i falszywych autorytetow…

Marzanna

A ja mam dowody na to, że ziemia jest płaska. Jakby nie była to byśmy ciągle szkli pod górkę xD Jesteście pudelkiem pseudonaukowym co od nowa chce historie pisać.

Figa

A tak na prosty chłopski rozum. Wszędzie w Europie były przed chrystianizacją różne kulty religijne, tylko na polskich ziemiach nie było? No błagam….

  Eufrozyna

  >> Wszędzie w Europie były przed chrystianizacją różne kulty religijne, tylko na polskich ziemiach nie było?

  W Polsce nie było, bo tu ludzie mieszkali na drzewach, a potem – jak twierdzi Grzegorz Braun – przyjechali dobrzy mnisi i nauczyli ich wszystkiego, m. in. chodzić i mówić. Po polsku. Wszystko co mamy, zawdzięczamy cywilizacji łacińskiej i Niemcom.

Katarzyna

Czyli jeżeli nie budujemy świątyni i nie utrzymujemy specjalnie przeznaczonych do modlitwy ludzi to nie mamy do czynienia z systemem wierzeń? A może jest po prostu tak że wiara to coś w co wierzymy? Nie coś materialnego?

slowianskamitologia

Z tym zmyśleniem to bez przesady. Są różne punkty widzenia, co autor, to inna teoria.

slowianskamitologia

Z tym zmyślonym pogaństwem, to nie przesadzałbym ;) Niektórzy sądzą, że nie było zmyślone. Każdy autor ma najczęściej swoją wizję, co nie oznacza, że akurat ta czy tamta jest tą prawdziwą.

opolczykpl

W sumie, oceniając po treści artykułu Janickiego, strona której jest naczelnym powinna zmienić tytuł z ciekawostek historycznych na ahistoryczne androny.

https://opolczykpl.wordpress.com/2019/01/03/antyhistoria-na-stronie-ciekawostek-historycznych-pl/

opolczykpl

Wrzuciłem komentarz z linkiem krytycznie oceniającam powyższy tekst. Dlaczego się nie ukazuje?

Eufrozyna

Skoro mieli gaje, to nie mieli świątyń a więc nie mieli religii? Autor nie rozumie istoty religii naturalnych, a jest nią właśnie więź z naturą : ) Zresztą coś podobnego deklaruje chrześcijaństwo, twierdząc, że „bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych”, ale jak wiemy, praktyka jest inna. Nie trzeba mieć budynków ani figur aby uprawiać kult czy też związek z duchami. Proponuję, aby autor uzupełnił swoją wiedzę o pojęcie szamanizmu, religie naturalne są mu bliskie. Może to pomoże, bo państwowa edukacja jak widać nie pomogła.

kanassatego

Oto cytat z Opolczyka, warty umieszczenia:

„Obrzydliwym kłamstwem jest, co pisze Janicki o Północnych Połabianach i ofiarach z ludzi: „W odniesieniu do Lutyków wiadomo, że przynajmniej od schyłku X wieku mieli kapłanów, jakieś miejsca kultu, że składali krwawe ofiary z ludzi (także z Polaków).”
.
Brednie o ofiarach z ludzi składanych przez Lutyków wymyślała krystowiercza propaganda po to, aby Słowian przedstawić jako prymitywną, barbarzyńską dzicz, oraz aby stworzyć dla siebie alibi dla siłowego ich podboju – no bo przecież takich bałwochwalców składających z ludzi ofiary, żyjących obok po sąsiedzku, tolerować nie możemy. Musimy ich „nawrócić”, a bez podboju ich i narzucenia im krzyża tego nie zrobimy. Nie ma – powtarzam – nie ma ani jednego niepodważalnego dowodu na składanie przez Lutyków i ogólniej przez Słowian ofiar z ludzi. Wręcz przeciwnie – przypomnę fragment z kroniki Helmolda”:

„Wejście na dziedziniec było zakazane wszystkim z wyjątkiem kapłana i tych, którzy zamierzali złożyć ofiary lub którym zagrażało bezpośrednio niebezpieczeństwo śmierci. Takim bowiem nigdy nie odmawiano azylu. Albowiem Słowianie okazują taką cześć swoim miejscom świętym, że obejścia świątyni nie pozwalają splamić nawet krwią wroga.”

No i co Pan na to, Panie Kamilu?

SF

A właściwie dlaczego mieliby być ateistami, a nie agnostykami? Panie historyku, są jakieś dowody na ateizm?

Zbigniew Miszczak

Od przeczytania tego nawiedzonego tekstu, jesteś Pan moim Idolem. Przecież ogólnie i nie od dzisiaj wiadomo, że na terenach dawnej Polski żył lud, który niewiele różnił się od małp, tylko brakiem ogona. Nie miał swoich wodzów, swojego pisma a tym bardziej swoich bogów. skakało sobie towarzystwo po drzewach obgryzając z nich korę i zżerając liście, czasem trafił się rarytas, miód od dzikich pszczół. O bogach nawet nie myśleli, przed najeźdźcą chowali się w koronach drzew. Dopiero katolicyzm przyniósł prawdziwych bogów i prawdziwą wiarę, sprowadził tę zwierzynę z drzew i zaprowadził do prawdziwych świątyń. A tak na koniec…. POWIEDZ MI PAN, CO Z PANEM JEST NIE TAK??

  kirkor

  jeśli wolno,
  ostatnio jeden taki nawiedzony z muzeum POLIN powiedział, że to żydzi odkryli krainę pomiędzy Bugiem a Odrą, i to ony postrącali te bezogonne małpy i dali im cywilizację, za co ci drudzy mają być tym pierwszym dozgonnie wdzięczni

Adam Smoliński

Panie Janicki, a ile srebrników wziął pan od mafii watykańskiej za te anty-słowiańskie brednie?

Tanator

Po prostu słabe. Anonima tzw. Galla Autor nie czytał ?

Hhhvb

[komentarz usunięty za niezgodność z regulaminem]

Anonim

a

SlavicPagan

Jeszcze w XIX większość chłopów ,było z wierzchu chrześcijanami,w srodku poganami.msze po łacinie im tego nie ułatwiały

Tomek

Totalne bzdury , ze co , ze w 1031 roku były już w Polsce Katedry ? Za co je wybudowano ?

Bartosz

Owszem o obszarze polski niewiele wiadomo i raczej nic nie wskazuje na zinstytucjonalizowaną religię tak jak u wymienionych Słowian Połabskich
Jednak naprawdę wątpię ażebyśmy znacząco w wierzeniach odbiegali od Słowian wschodnich (na których wierzeniach głównie opiera się współczesne rodzimowierstwo) czy Bałtów których to religia zachowała się lepiej i sporo w niej analogii, zbieżności do słowiańskiej.

Słowianka

Jesteś pewny, że Kronika Nestora opisuje rdzenną wiarę Słowian? Ruś Kijowską założyli Skandynawowie. Myślisz, ze przejęli panteon tych, którymi rządzili? A może narzucili własny? I z czasem ów panteon się zeslawizował w nazwach własnych, pewnych tradycjach. Czy nie rozsądniej byłoby założyć, że na Rusi wyznawano religię synkretyczną a nie rdzennie słowiańską?
Samo tworzenie posągów może być zapożyczeniem greckim czy bizantyjskim.

rs

Historia to współczesna polityka przeniesiona w przeszłość. Dlatego co kilkadziesiąt lat jest pisana na nowo. Ile razy hitoria Polski była przepisywana? Ile niewygodnych tekstów nie pasujących do bieżących realiów politycznych przepisanych, przeredagowanych lub zniszczonych? Żyjemy w Polsce chrześcijańskiej, stąd błędne wyobrażenie, że chrześcijaństwo musi istnieć w Polsce od bardzo dawna. Materiały źródłowe, z których czerpie beztrytycznie historia, to tylko manifesty polityczne przesłaniające historykom spojrzenie wprost na prawdę. Można patrzeć, a mimo wszystko nic nie widzieć. Współczesna historia jest podobna do religii, tylko że, jest od niej bardziej… dognatyczna.

Monika

brednie i kłamstwa,żałosna propaganda

  Bartosz

  @Monika Ja by się powstrzymał od takich określeń
  Niemniej artykuł co widać nawet pod tytule jest pisany pod konkretny ton, wydźwięk a wszystko ponaciągane do tego.
  Interpretacja faktów, nie wspomnienie o wielu rzeczach (choćby Ruś) albo jedynie tak liźnięte jak przy Słowianach połabskich by e tam nieciekawe.

  Na końcu coś że nie było imion bogów, świątyń, tradycji (a tu wielkie XD) ale dodane że w kraju Lestka, Siemomysła…

  W ogóle to chyba byłby ewenement gdyby żyjąc już w grodach religia nie rozwinęła się w żaden sposób.

  Artykuł wydaje mi się że miał sprowokować pewne środowiska, ludzi dla których ten przedchrześcijański dorobek jest w jakiś sposób ważny.
  A ze szkodliwymi mitami można się rozprawić bez prowokacyjnych tytułów, podpisów i wysnuwaniu dziwnych tez w kierunku sobie upodobanym.

  Świętosmark

  Tak sobie czytam powyższe komentarze i konstatuję z zainteresowaniem, że ci rodzimowiercy to indywidua bardzo podobne do członków różnych sekt. Mamy sektę Karonia, Mariana Kowalskiego, ojca Rydzyka, Naczelnika Kaczyńskiego, Korwina, globalnego ocieplenia, rowerzystów i tuziny innych pewnie. Rodzimowiercy niczym się nie różnią od w/w, jak widzę. Naiwne to to, zapalczywe, na wiedzę i fakty odporne – urocze towarzystwo. Autor pisze, zgodnie z prawdą, że nie ma żadnych historycznych świadectw (prócz Kajka i Kokosza) opisujących szczegółowo przedchrześcijańskie wierzenia Słowian na ziemiach polskich, a to bolszewickie towarzystwo obrzuca go inwektywami, zdradzając brak umiejętności rozumienia słowa pisanego. Na Peruna! ?

   Bartosz

   „rodzimowiercy to indywidua bardzo podobne do członków różnych sekt.”
   Raczej tak zwani turbosłowianie, ci często nie wychodzą ze swoich piwnic. Sporo jest normalnych rodzimowierców wyśmiewających brednie o Lechii i których nie noszą tak emocje.

   „opisujących szczegółowo przedchrześcijańskie wierzenia Słowian na ziemiach polskich” – słowo klucz: na ziemiach polskich, nie w ogóle. Niemniej nie znaczy to że nie wiemy nic. Wiemy sporo o wierzeniach Słowian połabskich i niewspomnianych ni razu w artykule Słowian wschodnich. Albo bliskich kulturowo ludów Bałtyckich.

   Teza że przodkowie Polaków we wczesnym średniowieczu wyznawali tylko bardzo prymitywny animizm jest poparta jedynie brakiem wczesnych źródeł pisanych. Mało prawdopodobne ażeby plemiona „polskie” bardzo odbiegały od ościennych. Wiadomo na przykład że kult Pieruna/Peruna obejmował również obszar Polski choć nie zapisano tego w żadnej kronice. A wskazuje na to nazwa zjawiska atmosferycznego w języku i zachowany w etnolekcie śląskim zwyczaj przeklinania tymże imieniem, na taką istotę.

   Sam artykuł ma prowokować i wywoływać emocje co widać już po samym tytule.
   Albo wstęp
   „Rodzimą wiarę wymyślili naukowcy lubiących folgować własnej wyobraźni. I wszystko co o niej wiesz najwyższa pora odesłać do lamusa.”
   Jacyś tam lutycy byli i mieli świątynie, bogów, kapłanów ale może polaków zabijali i mądzrzejsze nie wspomnieć ogółem
   hehe nie twierdzę że byli ateistami ale hehe

Anonim

zmień dilera :D :D

prawdaitakwyjdzienajaw

większego cynizmu, chamstwa, głupoty i prania mózgu jeszcze nie czytałem… no może poza Biblią – księgą szatana. Po pierwsze kościół katolicki jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa i nauki Jezusa Chrystusa. Po drugie zbrodnicza organizacja kościoła rzymskiego – tzw. katolicyzm, czyli rak naszej cywilizacji mordował całe wioski, wyniszczał całe kultury, zacierał ślady historyczne po czymkolwiek co nie pochodziło od nowej rzymskiej religii. Kościół katolicki wymordował na 5 kontynentach ponad 100 milionów ludzi – Hilter tylko 6. Na szczęście nadchodzi juz dzień Sądu Ostatecznego nad kościołem – do końca 2030 roku Kościół przestanie istnieć!

Anonim

Przebija z tego tekstu logika, jest to logika zwycięzcy. Tego, który religię naturalną zastąpił religią sztuczną, przemyślaną.

Anonim

Po przeczytaniu tekstu poczułem się odkorowany jak po wiadomościa tvp

ROD

Zawsze trzeba zwracać uwagę kto jest autorem artykułów…

WilkPolski

Prawda jest taka że do wszystkiego trzeba podejść z dystansem, są rzeczy nie podważalne itp., ale prawda jest taka że nawet własnym własnym nie można urwać. Osobiście do wszystkiego podchodzę z dystansem do nauki, religii.

Khareema

Aby odnależć cokolwiek z naszych dawnych wierzeń, trzeba dokopać się do resztek kultury ludowej:
topienie Marzanny – kim była Marzanna?
ludowe hafty na podlaskich koszulach, hafty tkackie – jakie niosły przekazy
nasze przesądy – „uroczne spojrzenie,” zmora, możliwość czasowego oślepienia, jeżeli załatwiamy potrzeby fizjologiczne centralnie dupą do Słońca
nasze i nie nasze święta – kult przodków zamieniony na święto zmarłych, gody zamienione na boże narodzenie, Kupała zamieniona na święto Jana, a nawet nasza ludowa korona panny młodej zamieniona na żydowski welon, z królewny, PANI(enki) czyni się jakąś służkę, która ma przykryć swoje piękno /włosy!/, upokornić się jak jakaś „niewolnica” od tego kobietonieluba – apostoła Pawła

i dostrzec naszą nieprzytomną tęsknotę, skoro nawet matka boska jest nieświadomie i często zamieniana na jakąś lub jakieś Boginie
2 lutego – ofiarowanie, ale i matka boska gromniczna – błaganie Bogini o rozświetlające dni
2 lipca – jakieś święto, aie i matka boska jagodna – Bogini zbiorów jagód – potężnego środka leczniczego
15 lipca – wniebowzięcie, ale i matka boska zielna – Bogini Przyrody
8 sierpnia – narodzenie, ale i matka boska siewna – błaganie Bogini o dobry zasiew
Sama zaś matka boska ma tyle funkcji nadanych przez nas – szukamy w niej matki, miłości, piękna, protekcji, szczęślwego losu, łagodności, tego samego, za co czciliśmy Ładę.

dostrzec cechy nas samych:
wierzymy, że wszystko jest żywe, odczuwające, mamy ten dualizm świata, że takie drzewo daje deski, ale i daje nam psychiczne wsparcie
wierzymy, że nasi zmarli nie zniknęli, ale są, opiekują się nami i prowadzą nas
tęsknota za prostym życiem – niewielka chatka, las, pole, dzieci, żona i tyle, aby nie zbrakło, było dla nas i do podzielenia się
nasza wrodzona łagodność – Słońce było naszym największym Bogiem, to samo Słońce, które daje życie wszystkim bytom, świeci nad każdym człowiekiem, udziela się każdemu narodowi, wystarcza dla wszsytkich i nie jest przedmiotem wojen. Słońce nie potępia, ale oświetla twarze i winy i to Ty decydujesz, czy chcesz żyć ze swoimi winami…

Kto potrafi MYŚLEĆ, niech rozważy, czy nie miałabym racji w tym, że nawet najbardziej wypranym mózgom nie zabierze się intuicji, przeczuwania, przebijania się tożsamości i tęsknoty

Wiesław

Człowieku! Tracisz swój czas na te bzdury, które wypisujesz, a mój czas bezczelnie kradniesz pisząc tasiemcowe dyrdymały.

Wiktoria

Co to za brednie! Nie od dziś wiadomo, że chrześcijanie niszczyli i palili wszystkie dokumentacje związane z pogaństwem nordyckim, słowiańskim itd. Palili co mogli. To, że udało się zachować część dokumentacji to wielkie szczęście. Wiele tradycji chrześcijańskich w Polsce jest maksymalnie związanych z tradycjami pogańskimi. Boże Narodzenie to odpowiednik święta Yule, Zielone świątki to dzień zbiorów, a Wszystkich świętych to Dziady. Dla pogan główną świątynią były lasy, więc trochę trudno znaleźć resztki budynków. A co do pisania ksiąg o Bogach…. Biblia to też tylko książka, która została napisana przez jakiś ludzi.

Ale cóż, jak można spodziewać się sensownego dokumentu, który nie pierze mózgu naiwnemu czytelnikowi od księdza….

Małgorzata

Minąl rok 2000 tysięczny, Chrystus nie zmartwychstał pomimo zapewnień katolickich a Słowiańscy Bogowie ogłosili, że weszlismy w I erę kosmiczną z dopowiedzeniem, że mogił pogan i ich dzieci w Europie nikt nawet nie szukał niestety.

Mariola

Tekst jest bardzo propagandowy i zakłamujący fakty historyczne. Aż się zdziwiłam, że autorem jest historyk z papierami UJ.
Artykuł jest wręcz identyczny jak ideologia pisowkiej watahy do spółki z klerem.
Skomentuję tylko śmiechem.
Inaczej się nie da.
P. S Ten komentarz raczej nie przejdzie, tak samo jak oczekujący od roku komentarz Opolczyka, autora blogu polskiego

  Mariola

  I jeszcze jedno, autor tekstu jako historyk powinien wiedzieć o pewnych faktach: np V wiek p.n.e.to okres, w którym Słowianie mieli interakcje ze Scytami, a potem, około II wieku p.n.e., z Sarmatami. Oprócz źródeł archeologicznych, argumentów na taki stan rzeczy jest sporo.
  Poganstwo nie spadło z księżyca. Znam dobrze historie chrześcijaństwa, nawet lepiej od niejednego katolika, historia starożytna również nie jest mi obca a taki tekst o „zmyślonym poganstwie” uznaję za manipulację i celowe zakłamywanie historii.
  P. S. Mam prośbę, proszę zmienić nazwę witryny z ciekawostek historycznych na brednie historyczne, bedzie bardziej pasowało.
  Szok, że takie głupoty wypuszczają ludzie „po studiach”.

Małgorzata

Dzsi ludzką sferę bardziej interesują wymogi kosmosu niż religii.

Khareema

Jeżeli nie było pogaństwa, to skąd wzięło się nasze ludowe wiązanie czerwonej wstążeczki, wiara w „uroczne oczy,” w zmorę, w to, że „stół jest mściwy” i „wymusi” szacunek do siebie /stawanie nogami na stole często daje groźne upadki prowadzące do kalectwa lub czasowego odjęcia mowy, położenie butów na stole przynosi nieszczęście, nigdy też nie wolno przewijać, czy kłaść na nim dziecka, bo gdyby spadło, będzie kaleką albo garbatym/. Szkoda, że zapomina się o ocalonej pieśni weselnej z lubelskiego, gdzie nieświadomi ludzie wzywają Ładę, a sama melodia jest prastara i nietypowa. Szkoda, że zapomina się o Matce Bożej Gromnicznej – 2 lutego, kiedy kościół mówi o Ofiarowaniu Pańskim, a nam nic to nie mówi, ale oczyma wyobraźni widzimy Matkę Boską wędrującą przez mróz ze świecą razem ze swoją niecodzienną świtą – wilkami i bardziej to przypomina wspomnienie o jakiejś pogańskiej bogini. Owszem, przez wieki prano nam mózgi, amputowano tożsamość, ale coś tam w głębi nas samych zostaje. Religie chrześcijańskie nie głoszą przecież, że nawet rośliny i kamień mają dusze, a ja „skądś” w to wierzę. Nawet potężny kościół katolicki nie dał sobie rady z postrzeganiem dualizmu świata przez Słowian, postrzeganiem zwierząt i roślin jako istot rozumnych i czujących, niemal narodów /stąd w staropolskim mamy ptaszkowie, turowie… zamiast ptacy, ptaki czy tury/, czy kultem zmarłych, kiedy nad naszymi pogańskimi obrzędami musiał tęgo kombinować, aby poprzerabiać na dzień wszystkich świętych, czy za dusze zmarłych.

Aleksander Lodwich

Co za bzdury i dowód, że Chrześcijanizm jest w sobie zły, bo rozłamuje umysły przez tworzenie paraksolnego mechaniczno-bajkowgo myślenia, którym nie można nic widzieć, wiedzieć lub zrozumieć. Artytkuł to demonstruje. Królowie wprowadzili abrahamistyczne religie, bo Chrześcijan wymaga „interpretatora” do wszystkich ponad-materialnych wydarzeń, a wszystkie „nie autoryzowane” próby tworzenia własnych interpretacji jest obłożone taboo. Dokładnie tego złego ducha chcieli nasi przodkowie przegonić (pagani). Różnice mentalne między ludźmi południa (dziś zachodu) i ludźmi północy (stąd Polus/Polonica, to jest dziś wschodu) są jeszcze do dzisiaj wyraźne. Co jest naturą religii? Przecież zrozumieć siebie i otoczenie, te części wymagających filozofii napełnić zasadą. Bajkowe myślenie południa nie mogło znaleźć odzwierciedlenia w myśleniu północy, a filozoficzno-artystyczne myślenie (ten „poganism”) północy nie mogło znaleźć odzwierciedlenia w myśleniu ludzi południa. Inne wyrozumienie znaczenia prawdy, morału, prawa i instytucji ( a nawet i zachowań i fizjologii) były gwarantem do nieznośności. Niemcom udało się przkabacić sporą część Słowian na Pseudożydów, którzy już tak samo bez zrozumienia zerkają wstecz na przodków i nie potrafią połączyć faktów do obrazu. To proces dowodnie metafizyczny (proszę sprawdzić w Encyklopedii znaczenie). Dokładnie tej przemiany obawiali się ojcowie i dokładnie przeciwko temu walczyli. Śmierć duchowa synów jest też wieczną śmiercią ojców. Jeszcze można pojedyńczo spotkać Słowian – może to odżyje.

Ajam

Konwencjonalna nauka to wynik umowy, a raczej nawet spisku przeciw naszej świadomości. Na szczęście wciąż można myśleć. Historia jest najbardziej zmanipulowaną nauką. Beznadziejna generalizacja i zero interdyscyplinarnego myślenia, mój 9 letni syn lepiej „łączy kropki”.

Natalia

Co za łopatologia. I tak to my Słowianie wyróżnialiśmy się na tle wszystkich ludów świata brakiem wierzeń, brakiem pisma, brakiem osiągnięć cywilizacyjnych. Rzeczywiście, na pewno tak było. Kraj w którym ruszono Ziemię i zatrzymano Słońce, odkryto rad i polon z całą pewnością ma swoje korzenie w kulturze prostej jak konstrukcja cepa, bez wykształconego pisma ani niczego innego. Żadne pierwotne społeczeństwa tamtych czasów nie miały takich sobie prostych wierzeń opartych jedynie na modleniu się do słońca czy drzew. Wystarczy spojrzeć na naszą kulturę ludową, na przysłowia, na język, na tradycje i obyczaje, bo tam została scheda słowiańska, jedynie odarta z warstwy duchowej. Topienie Marzanny nie jest taką o sobie prostą czynnością, kiedyś miało wymiar sakralny, bo Marzanna była boginią śmierci i zimy, stąd topienie jej na wiosnę. Dziewanna doczekała się przemianowania na nazwę rośliny, choć była boginią nowego życia, młodości i wiosny. Słowianie nie mogli jako jedyni funkcjonować w świecie nie tłumacząc sobie jego kosmogonii. A nie mogli sobie naukowo zbadać, że świat powstał z wielkiego wybuchu, więc dla nich stworzyli go bogowie w ich skomplikowany sposób. Mnóstwo jest rozpraw na temat wierzeń pośmiertnych Słowian, bo choćby i na podstawie archeologii można dużo wywnioskować. Demonologia nadal jest żywa w języku i niektórych silnych przekonaniach – licho nie śpi, mary nocne, krasnoludki, wąpierze (wampiry), wilkołaki, zBIESić się, Skarbnik, jędza, baba Jaga itd. Jak niby prosta społeczność modląca się do drzew miałaby wymyślić tak skomplikowane rytułały i stworzenia nadprzyrodzone, nie wymyślając przy tym bogatego panteonu bogów? Każda cywilizacja tamtych czasów mogła sobie mieć boga od wina, od choroby, od śmierci, od urodzaju, wojny, burzy, pór roku itd, tylko nie Słowianie, bo oni byli za prości. Błagam, zlitujcie się. Obrażacie własne pochodzenie. Ja wiem, że wizja ateizmu jest w dzisiejszych czasach bardzo atrakcyjna, ale jest to nowy wytwór, powstały z arogancji wywołanej postępem naukowym, który rzekomo umie wyjaśnić wszystko i ma na wszystko przyziemną odpowiedź. Człowiek kiedyś wiódł proste życie i musiał nadać mu wyższego sensu. Mało tego, żyjąc w zgodzie z naturą, odczytywał jej najsubtelniejsze znaki i w związku z tym uczynił ziemię, która go karmi, słońce, które go grzeje, drzewo, które daje mu schronienie i budulec czymś o wiele ważniejszym niż my dziś uważamy. Dla dzisiejszego człowieka nie ma świętości w przyrodzie, dla ludów starych i pierwotnych przyroda była jedną wielką świętością, była ich domem i życiem, co zasadniczo się nie zmieniło, zmieniło się tylko nasze nastawienie do tego. A uznanie takiego sposobu życia za bycie prostym jest raczej obraźliwe. Dzisiaj święta jest nauka i jak ktoś przyjdzie ją obrazić, to jest wyszydzany i uważany za głupca, ale my ze spokojem możemy sobie nazywać głupimi czyjeś stare wierzenia. Może i Bezprym nie był przywódcą powstania, ani opresorem, ale już twierdzić, że religia Słowiańska jest wydumana i w ogóle nie występował żaden opór to jest co najmniej żenujące. Rugia, Arkona? Ciągłe kazania duchownych aż do XVI czy nawet XVIII wieku, żeby przestać kultywować szatańskie zwyczaje i czcić jakieś inne bóstwa (często żeńskie, co zamieniło się w kult 1000 różnych Matek Boskich w każdej przydrożnej kapliczce, żeby było po bożemu)? Wigilia występująca tylko w Polsce, a mająca dziwne powiązanie z tradycjami z kręgu prawosławnego państw ościennych nie przyszła przecież z Rzymu, bo nikt nigdzie nie mówił w piśmie ani u hierarchów, że trzeba zostawiać miejsce przy stole, zwierzęta będą mówić o północy, sianko trzeba schować pod obrus, trzeba przyrządzić 12 potraw i chodzić po domach śpiewając kolędy, a w kącie izby postawić wiecznie zielone drzewko. I gdyby to były takie sobie zwyczaje, zwykłe, dla urozmaicenia życia, to kościół by się nie interesował. Gdyby Noc Kupały była zwykłym obrzędem witania lata, nie zostałaby nocą Św. Jana i kościół nie straszyłby czarownicami i diabłami. Wróżby i przesądy miały znaczenie w każdej politeistycznej kulturze. Wyrocznia w Delfach to co niby robiła? Układała równania Arystotelesowi? Wszystkie te kultury opierały się na swoich przesądach i rytułałach i miały swoich kapłanów. Słowianie mieli guślarzy czy żerców, którzy po prostu byli innym rodzajem kapłanów, nie ułożonym w strukturę i hierarchię, bo tego jako społeczeństwo nie lubili. Byli ludem rolniczym, lubiącym wolność, żyjącym głównie na wsiach, więc i wiejskie mieli rytułały. Rzeczywiście świątynie lokowali w gajach, bo niepotrzebne im w większości były żadne pośrednictwa, co pozostało im jeszcze po Celtach, ale o niczym obraźliwym to nie świadczy.
Fakt nieposiadania żadnych informacji o naszych przodkach zawdzięczamy kościołowi, który skutecznie zwalczył przez 1000 lat chyba wszelkie ślady jakie umiał po starej kulturze. Gromnicę kazał palić dla Matki Boskiej z niewiadomych powodów, a nie dla Peruna, boga burz i błyskawic na odgonienie ewentualnych gromów od domostwa przy pierwszych burzach roku. Wiosną zamiast malować jajka jako znak odradzającego się wiosennego życia, trzeba je poświęcać Jezusowi. W sierpniu zamiast święta bogini ziemii Mokoszy jest Matki Boskiej Zielnej, na zaduszki i dziady jest wszystkich świętych, no Jezus nic o tym nie mówił. Wszystko zostało albo pochłonięte przez kościół albo zniszczone, a w tekstach było tylko wspominane jako szatański lub pogański zabobon.
Skąd taki pomysł to ja nie wiem, bo obecnie jest już dość spora liczba opracowań naukowych na podstawie różnych źródeł o naszych przodkach i trzeba być ignorantem, żeby nie brać ich pod uwagę.
Słowianie mieli bardzo ciekawą i barwną kulturę, pełną, śpiewu, tańca, zabawy i kontaktu z naturą. Warto się tematem szerzej zainteresować, a potem smarować teksty. Sama historia jest wybrakowana i trzeba pewne rzeczy wywnioskować z różnych innych dziedzin.

Małgorzata.

Siła religii panującej opiera się na znajomości oddziaływania fal mózgowych na mniej „kumatych” w tym temacie. Opiszę pokrótce swoje doświadczenie w tym temacie. Zostałam uznana za pogankę duchową, kobietę, która nie wierzy w żadne cuda, objawienia i zmartwychwstanie. Co jakiś czas spotykałam na swojej drodze realnej i rzeczywistej zakonnice. Mijając się z nimi czułam uderzenie w głowę a za chwilę słyszałam w mojej głowie stek wyzwisk, obelg etc. Nie miałam pojęcia jak sobie z tym radzić, a jak nie wiem co zrobić to nie robię nic, po prostu czekam na dalszy rozwój wypadków. Przez wiele lat na widok zakonnic robiło mi się zimno, aż przyszedł dzień, kiedy spotkałam zakonnicę w markecie, dla mnie to był scenariusz napisany a nie przypadkowe zdarzenie, sądziłam, że jak zwykle poleci fala niecenzuralnych słów i obelg za mój sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. Tym razem zakonnica pokonała biegiem dystans do kasy, nie stanęła ani za mną ani przede mną. Po prostu zniknęła.

Zobacz również

Średniowiecze

Trzy fałszerstwa, podróbki i kłamstwa, na których turbosłowianie opierają swoje bzdurne teorie

Bazując na falsyfikatach, podróbkach i mistyfikacjach łatwo wykreować dodatkowe kilka tysięcy lat rzekomej, chwalebnej historii Polski. I na tym właśnie opierają się teorie turbolechitów: na...

28 września 2018 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Kastrat na polskim tronie. Czy synowi Bolesława Chrobrego naprawdę zmiażdżono genitalia? [18+]

Mało jest w historii polskiego średniowiecza zdań budzących równie ostry sprzeciw. Jedna niedyskrecja Galla Anonima rozpętała burzę, trwającą do dzisiaj. I może nie ma się...

27 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Niemka, która ukradła koronę Chrobrego. Dlaczego Rycheza zdradziła Polskę?

Sprzeniewierzyła się wszystkiemu, na co jej teść i mąż pracowali przez ćwierć wieku. W tajemnicy wywiozła z Polski insygnia koronacyjne i oddała je uradowanemu cesarzowi...

9 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Klątwa Przedsławy. Dlaczego arcybiskup Gaudenty przeklął Polskę?

Zamknięto kościoły, umierający nie mogli liczyć na ostatnie namaszczenie, a kraj odtąd uważany był za zapomniany przez Boga. Arcybiskup Radzim Gaudenty o mało nie zniszczył...

6 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Tysiąc lat pogardy. Dlaczego porwano zwłoki pierwszej polskiej królowej?

Za życia należała do najbogatszych i najbardziej poważanych kobiet na kontynencie. Gdy umarła, pazerni możnowładcy rozkradli dobra jej rodziny. Najcenniejszym trofeum okazało się jednak… jej...

1 listopada 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Średniowiecze

Królowie samobójcy. Ilu średniowiecznych władców targnęło się na własne życie?

W średniowieczu nie było czynu bardziej haniebnego od samobójstwa. Surowe kanony i brutalne obyczaje nie były jednak w stanie zniechęcić ludzi, którzy utracili sens życia....

30 października 2016 | Autorzy: Kamil Janicki

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.