Ciekawostki Historyczne
Dwudziestolecie międzywojenne

Dlaczego Niemcy bali się Żydów?

Dziś często uważa się, że Holokaust był efektem szaleństwa jednego człowieka. Ludobójstwo nie mogło jednak zaistnieć bez wytworzenia zbiorowej niechęci wobec Żydów. Jakie lęki tkwiły w Niemcach przed wojną i jak wykorzystała je nazistowska propaganda? I co tak naprawdę myślał o Żydach sam Hitler?

Przed wojną Niemcy zamieszkiwało około pół miliona Żydów, którzy stanowili zaledwie jeden procent niemieckiego społeczeństwa. Co więcej, wyróżniali się oni przede wszystkim stopniem asymilacji z miejscową ludnością. Jak wspomina Timothy Snyder w swojej najnowszej książce „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie”:

Znaczna część z nich zasymilowała się ze społeczeństwem niemieckim językowo i kulturowo. W istocie, niemiecka kultura wysoka początku XX wieku […], była w znacznej mierze dziełem Żydów. Większość Niemców nie widywała ich w życiu codziennym i nie miała szczególnej wprawy w odróżnianiu Żydów od nie-Żydów.

W jaki więc sposób Żydzi z niesprawiających problemów sąsiadów stali się podludźmi, których należało wytępić?

Patrioci czy tchórze?

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku, choć na początku nic tego nie zapowiadało, stał się zalążkiem antysemityzmu. Niepowodzenia na froncie i zwiększone potrzeby zbrojeniowe zasiały ferment wśród niemieckich rzemieślników, rolników i sklepikarzy, którzy stali się ofiarami wojennego kapitalizmu.

Mit "ciosu w plecy" rzekomo zadanego Niemcom przez Żydów, stał się jednym z fundamentów teorii głoszonych przez Hitlera (źródło: domena publiczna).

Mit „ciosu w plecy” rzekomo zadanego Niemcom przez Żydów, stał się jednym z fundamentów teorii głoszonych przez Hitlera (źródło: domena publiczna).

Rozpoczęły się pytania o to, kto przelewa krew za ojczyznę, a kto wykręca się od walki. W ten sposób doszło do spisu Żydów przeprowadzonego przez Ministerstwo Wojny w 1916 roku.

Miało to podtekst rasowy – sprawdzano zarzuty o tchórzostwo, które miało być uwarunkowane etnicznie. Szybko okazało się jednak, że wśród Żydów nietrudno odnaleźć patriotów – podczas wielkiej wojny za Niemcy walczyło ponad 12 tysięcy żydowskich żołnierzy.

Spis zasiał jednak ziarno nienawiści i zazdrości. Dotyczyło to szczególnie żydowskich przedsiębiorców zbijających kokosy na wojnie, takich jak czołowy dostawca surowców dla niemieckiego wojska, Walter Rathenau. Powodowało to złudne wrażenie bogactwa Żydów w czasie, gdy przeciętny mieszkaniec Berlina nie miał co włożyć do garnka.

Artykuł został oparty między innymi na książce Timothy’ego Snydera pt. „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak Horyzont 2015).

Artykuł został oparty między innymi na książce Timothy’ego Snydera pt. „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak Horyzont 2015).

Zobacz również:

Nóż w plecach

Koniec wojny w 1918 roku nasilił tylko te nastroje. Rozpoczęły się poszukiwania kozła ofiarnego. Winą za klęskę Niemiec obarczono Żydów, oskarżonych o wbicie noża „w niemieckie plecy”, jakim miały być rzekome działania sabotażowe na polu polityki i gospodarki. Timothy Snyder pisze ponadto o poczuciu niesprawiedliwości, które dotknęło większość Niemców, w tym Adolfa Hitlera:

Jego interpretacja wyniku konfliktu wychodziła poza zakres zwykłego niemieckiego nacjonalizmu, a reakcja na porażkę tylko powierzchownie przypominała powszechną urazę spowodowaną utratą terytoriów. Z punktu widzenia Hitlera klęska Niemiec wskazywała na to, że wypaczona została struktura świata i stanowiła bezapelacyjny dowód, że nad naturą panują Żydzi. […]

Poczucie, że Niemcy zasługiwały na zwycięstwo, było oczywiście powszechne i to nie tylko wśród militarystów czy ekstremistów. Największy z niemieckich pisarzy, późniejszy przeciwnik Hitlera, Tomasz Mann, mówił o niemieckim „prawie do dominacji oraz do współuczestniczenia w rządzeniu światem”.

Wkrótce całe niemieckie społeczeństwo miało przesiąknąć tymi ideami.

Powołanie do życia Republiki Weimarskiej było dla wielu niemieckich nacjonalistów "ciosem w plecy" zadanym przez socjaldemokratów, w szeregach których - jak podkreślano - znajdowało się wielu Żydów. Na zdjęciu Philip Scheidemann 9 listopada 1918 roku proklamuje republikę z okna gabinetu kanclerskiego (źródło: domena publiczna).

Powołanie do życia Republiki Weimarskiej było dla wielu niemieckich nacjonalistów „ciosem w plecy” zadanym przez socjaldemokratów, w szeregach których – jak podkreślano – znajdowało się wielu Żydów. Na zdjęciu Philip Scheidemann 9 listopada 1918 roku proklamuje republikę z okna gabinetu kanclerskiego (źródło: domena publiczna).

Pierwsze pogromy

„Ciosem w plecy” zadanym przez socjaldemokratów było dla wielu Niemców, szczególnie tych nastawionych nacjonalistycznie, ustanowienie Republiki Weimarskiej, popieranej przez mniejszość żydowską.

Jej udział w budowaniu nowego państwa – żydowskiego pochodzenia byli m.in. kanclerz i minister spraw wewnętrznych oraz współautor konstytucji weimarskiej – był argumentem za utożsamianiem ich z nową władzą.

Sprawdź, gdzie kupić „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie”:

 

Trudno określić, w jakim stopniu przeciętny Schmitt interesował się Judenfrage (kwestią żydowską). W tym czasie większość Niemców nie zawracała sobie jeszcze głowy jednym procentem społeczeństwa, niemniej jednak odnotowywano antysemickie nastroje. W Szwabii donoszono, że wciąż słyszy się dookoła, że nasz rząd sprzedaje nas Żydom. Jeszcze przed erą Hitlera miało miejsce kilkanaście wystąpień antyżydowskich, m.in. w Berlinie i Monachium, w których zginęło kilka osób.

To tylko samoobrona

Wkrótce zaczęto oskarżać Żydów o popieranie praktycznie każdej formy władzy, najsilniej rozpalał jednak niemiecką wyobraźnię mit judeobolszewizmu. Powiązanie Żydów z rewolucjonistami nie było w tym czasie niczym szczególnym.

Przykładowo również brytyjscy oficjele byli przekonani, że bolszewicy są w całości zorganizowani i kierowani przez Żydów. Naczelny rabin Moskwy, obserwując antysemickie nastroje w Europie, powiedział nawet, że Troccy wywołali rewolucje, ale to Bronsteinom przyszło za nie zapłacić.

W okresie międzywojennym łączenie Żydów z rewolucją bolszewicką w Rosji było powszechne nie tylko w Niemczech (źródło: domena publiczna).

W okresie międzywojennym łączenie Żydów z rewolucją bolszewicką w Rosji było powszechne nie tylko w Niemczech (źródło: domena publiczna).

Widmo bolszewickiej dyktatury przerażało nie tylko skrajną prawicę, ale to ona, wraz z rozwojem partii narodowosocjalistycznej, zaczęła mieć monopol na głoszenie stereotypów o żydokomunie i międzynarodowym spisku. Pisze o tym m.in. Timothy Snyder:

„Sprawując kontrolę w sowieckiej Rosji, stworzony przez międzynarodowe żydostwo bolszewizm usiłuje zarazić swoją zgnilizną narody świata” – pisał [Hitler]. […] Niemcy mogłyby stać się globalną potęgą dzięki wyeliminowaniu wschodnioeuropejskich Żydów i obróceniu w pył ich rzekomego sowieckiego bastionu. Chodziło jego zdaniem jedynie o samoobronę…

Żydów coraz częściej przedstawiano z emblematem sierpa i młota. Taki wizerunek miał się utrzymać przez kilkadziesiąt lat, nie tylko w Niemczech.

Swój czy obcy?

Obniżenie poziomu życia oraz wzrost bezrobocia do 6 mln osób po kryzysie gospodarczym końca lat 20. sprawiły, że Niemcy stali się podatni na propagandę NSDAP – partii, która małymi kroczkami dochodziła do władzy.

Diametralne pogorszenie warunków życia milionów Niemców w wyniku wielkiego kryzysu stworzyło podatny grunt dla antysemickich haseł Hitlera i jego popleczników. Na zdjęciu z 1930 roku hanowerscy bezrobotni w kolejce do urzędu pracy (źródło: domena publiczna).

Diametralne pogorszenie warunków życia milionów Niemców w wyniku wielkiego kryzysu stworzyło podatny grunt dla antysemickich haseł Hitlera i jego popleczników. Na zdjęciu z 1930 roku hanowerscy bezrobotni w kolejce do urzędu pracy (źródło: domena publiczna).

Realizacja jej programu miała zapewnić dobrobyt, a to zachęcało do śledzenia jej poczynań. A także do zwrócenia uwagi na inne jej postulaty, w tym również te dotyczące Żydów. Coraz częściej, pomimo dużego stopnia asymilacji, zaczęto mówić o odrębności Żydów. Sam Hitler podkreślał to w swoich wspomnieniach z czasu pobytu w Austrii:

Kiedy pewnego razu spacerowałem po mieście, napotkałem jakąś istotę z czarnymi pejsami, w długim kaftanie. Moją pierwszą myślą było to, czy jest to Żyd. W Linzu wyglądali zupełnie inaczej. Ostrożnie obserwowałem tego mężczyznę, ale im dłużej wpatrywałem się w niego i badałem jego rysy, tym bardziej nasuwało mi się pytanie: czy to jest Niemiec?

Podobne pytania zaczęły zadawać sobie setki Niemców. Odrębność Żydów miała potwierdzić tezę o niemożności należenia przez nich do Volku – niemieckiego narodu. Propaganda nazistów szła jednak o krok dalej.

"Mein Kampf", to właśnie ta książka stała się jednym z filarów nazistowskiego antysemityzmu (źródło: domena publiczna).

„Mein Kampf”, to właśnie ta książka stała się jednym z filarów nazistowskiego antysemityzmu (źródło: domena publiczna).

Żydzi nie byli dla nich grupą religijną ani etniczną, ale rasą stanowiącą przeciwieństwo prawdziwych Niemców – Aryjczyków. Coraz częściej widziano ich również jako spiskujące elity, uniemożliwiające dojście Hitlera do władzy.

Ucieleśnienie zła czy może jednak dobra?

Machina propagandy antysemickiej ruszyła na dobre wraz z bestsellerową sprzedażą wznowionych po raz kolejny „Protokołów mędrców Syjonu” i „Mein Kampf” Hitlera oraz artykułami tygodnika „Der Stürmer”. Wykorzystano w nich stereotypy znane doskonale jeszcze z XIX-wiecznych wierzeń o uosabianiu przez Żydów demonicznej siły.

Od tej pory prezentowano ich głównie jako ucieleśnienie diabła, symbol zła absolutnego. Mieli być niczym pasożyty i drobnoustroje zakażające zdrowy organizm. Przedstawiano ich również jako niezdolnych do wytworzenia własnej kultury i stworzenia państwa, co miało potwierdzić istnienie międzynarodowego spisku przejęcia władzy nad światem.

Tygodnik „Der Stürmer” był jednym z głównych narzędzi nazistów w szerzeniu antysemickich haseł. Na zdjęciu z 1933 roku mieszkańcy Wormacji czytają „Stürmera” (źródło: Bundesarchiv; lic. CC ASA 3.0).

Tygodnik „Der Stürmer” był jednym z głównych narzędzi nazistów w szerzeniu antysemickich haseł. Na zdjęciu z 1933 roku mieszkańcy Wormacji czytają „Stürmera” (źródło: Bundesarchiv; lic. CC ASA 3.0).

W „Mein Kampf”, która stała się biblią nazistów, znajdywano potwierdzenie tych tez. Niemniej jednak wydaje się, że dziś upraszcza się przekaz Hitlera, na co wskazuje w „Czarnej ziemi” Timothy Snyder. Historyk, który uważnie przeczytał chaotyczne rozmyślania Führera, podkreśla, że Żydzi stanowili dla niemieckiego dyktatora nie tyle symbol zła, co tak naprawdę dobra:

Hitler nie twierdził – jak wielu innych – że ludzie w gruncie rzeczy są dobrzy, lecz zostali zdeprawowani przez nazbyt żydowską w swoim charakterze cywilizację. Uważał natomiast, że ludzie są zwierzętami, a wszelkie rozważania etyczne stanowią oznakę „żydowskiego zepsucia”.

Co więcej, Żydzi mieli być tymi, którzy zniszczyli Eden poprzez przyniesienie wiedzy o dobru i złu. Hitler twierdził, że wojna z nimi ma doprowadzić do zmiany warunków życia na Ziemi i przywrócenia naturalnego porządku świata. Jeśli Żyd zwycięży to jego koroną będzie wieniec żałobny gatunku ludzkiego.

Artykuł został oparty między innymi na książce Timothy’ego Snydera pt. „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak Horyzont 2015).

Artykuł został oparty między innymi na książce Timothy’ego Snydera pt. „„Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak Horyzont 2015).

Tezy te były szczególnie atrakcyjne dla Niemców, którzy w swoim własnym mniemaniu byli predestynowani do wybawienia świata tego zagrożenia. Nie pozostało więc nic innego, jak tylko wcielić ideę w życie. Stało się to możliwe po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku.

Bibliografia:

 1. Michael Burleigh, Trzecia Rzesza. Nowa historia, Znak, Kraków 2010.
 2. Peter Fritzsche, Życie i śmierć w Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 3. Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, Znak Horyzont, Kraków 2015.
 4. Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach Polski, wybór i opracowanie zespół pod kierunkiem Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2010.

KOMENTARZE (89)

Skomentuj wilk Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Anonim

Przedtem mieli żydów, teraz mają muzułmanów….

  bystry

  a czy Polska kiedyś nie popełniła tego błędu co oni teraz ;) mówią że historia lubi sie powtarzać tylko w tym przypadku może być całkiem odwrotnie ;)

   Kazek

   W czasie okupacji wraz z moją mamą wykopani z Gdyni przez Szkopów do Poznania – ojciec wówczas był w niewoli niemieckiej – rzucaliśmy suchy chleb Żydom pędzonym codziennie na Dolnej Wildzie wieczorem po ich robotach do getta znajdującego się wówczas na Dolnej Wildzie tam gdzie jest stadion o dawnej nazwie WARTA i do dzisiaj pamiętam jak Szkop podskoczył do mojej mamy uderzając ją w twarz i ryczał: du ferfluchte polnische Weib” – ty taki i owaki przeklęty polski babsztylu – i naprawdę wszystkim nam Polakom było ich żal, ale teraz po tylu świństwach wyrządzonych naszej Polsce przez Israel, przez to mini-państewko z bombką atomową otrzymaną od USA, po tym fałszowaniu polskiej dumnej historii przez tego Israela przekupionego za wiele miliardów dolarów i dodatkowa pomoc militarno-gospodarczą przez Szkopów w dniu 14 marca 1960 roku w Hotelu Nowego Jorku WALDORF-ASTORIA, tego NIEWDZIĘCZNEGO Polsce Israela zdobytego w 1948 roku na krwi po wymordowanym narodzie Palestyny przez USA i UK kontra naszej Polsce, nam Polakom którzy jako jedyny naród w czasach sowiecko-szkopskiej okupacji im d…ratował już TERAZ WIEM dlaczego Niemcy ich znienawidzili a nawet już ok. 800 lat temu ich z tego – i to przez nich – zdemoralizowanego z burdelami zachodu wykopywano a tylko naiwna im gościnna wówczas Polska dzięki żydowskiej kochanicy Kazimierza Wielkiego Esterze ich przygarniała, co było dla naszej Ojczyzny – a szczególnie dzisiaj – początkiem wszelkich wojen, nieszczęść i zła. – – -To właśnie tam w tym „hamyrkańskim” hotelu podczas spotkania Adenauera (Jewreja szkopskiego) z Dawidem Ben Gurionem Israel przebaczył Szkopom ich sadystyczne zbrodnie które Szkopy rządzone wówczas przez takich Żydów jak np. Hitler, Goebels, Heydrich, Rosenberg, Hess itp. popełniali o dziwo wraz ze swoimi Żydami na swoich Żydach, jak np. wielu od nich było w Wermachcie, w SS, Gestapo, albo ci z Judenrat, tej celowo stworzonej organizacji żydowkiej przez Heydricha do wykrywania, do ustalania miejsca zamieszkania „swoich”. To Tam w Nowym Jorku postanowiono nie mówić, nigdy nie pisać o tym, że to Niemcy byli mordercami wraz z nimi ale takie wyjęte z kosmosu ufoludki, Krasnoludki czyli NAZIŚCI a obecnie ci sadyści poszli o krok dalej w tym fałszerstwie historii – a zwłaszcza naszej polskiej – pisząc w swoich mediach – a prawie wszystkie są w ich szponach – że te Deutsche Konzentration Lagern to były „POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE” albo tymi celowo, perfidnie stworzonymi przez nich takimi narzędziami w „dowód wdzięczności”, żeby nam polskim gojom, wg nich naiwnym gęby pozamykać, jak POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA i ANTYSEMITYZM (szczególnie Polaków). – – – Dodam, że to dlatego mnie Polaka kochającego w tych ciężkich czasach Żydów teraz szlag trafia po tym wszystkim o czym się później dowiedziałem – a jest to udokumentowana prawda historyczna (a nie mój antysemityzm) – kim byli twórcy „MARKSIZMU” (żydowski-niemiecki filozof K. Marks, syn rabina, Szkop F. Engels), którzy stworzyli na swojej ideologii zapisane w Talmudzie i na niemieckim o sobie niesamowicie wielkim mniemaniu, że: „my to naród wybrany” ten MARKSIZM, czyli że my jesteśmy rasą wyższą, na której później tacy Żydzi w Rosji jak Lenin, Trocki stworzyli KOMUNIZM z Robotniczą Komunistyczną Partią KPZR a niemieccy Jewreje ten sadystyczny „Nazizm” z podobną do ruskiej partii partię – bo również „robotniczą” w jej nazwie – jak NSDAP, czyli Nacjonalistyczna Socjalistyczna Niemiecka Robotnicza Partia i nikt nie pisze w żadnych mediach, nikt nie mówi w żadnej TV, bo zgodnie z tymi przeze mnie wyżej wymienionymi przez nich stworzonymi narzędziami do zamykania nam gęby o tym, co ci żydowscy, sowieccy sadyści wyprawiali jako wysocy funkcjonariusze z KPZR w ZSRR jako wysocy funkcjonariusze NKWD, KGB, GRU, lub ci niemieccy z NSDAP, żydowscy z JUDENRAT, SS, lub w naszej okupowanej ponownie po 1944 roku przez Sowietów Polsce – dzięki taki, Żydom sprzedajnym zdrajcom naszej Ojczyzny w Jałcie i Poczdamie jakimi byli Churchill i Roosevelt – czyli funkcjonariusze tego sowieckiego odpowiednika NKWD, czyli ci sadyści z UBP, KBW, Informacji Wojskowej, MO oraz ich szefowie jak Jakub Berman, Izaak Szechter, albo ten Izaak Stoltzman który w koszalińskim kazamacie skatował mojego ojca itp. itd. i mało tego np. w takiej GW, TVN i innych w ich szponach „mendiach” sa wybielani a nawet bohaterami.

    Kazek

    Ten wpis „Tom napisał 11.02.2021” czyli wg. mnie na 100% Żyd z Izraela lub Niemiec bo nawet w nie polskich literach pisane jego chamstwo, to bezczelne skomentowanie prawdy która jest tu napisana inawet potwierdził że w genach nie tylko on ma sadyzm a nawet historia to potwierdza, że tacy jak on znani są i to już od wieków z torturowania, krzyżowania goi co czynią zgodnie z tym co w swoim talmudzie mają o nas ohydnego zapiane, ze goje to bydło z ludzką twarzą których oszukiwanie, okradanie a nawet zabicie jest im dozwolone a wszystko co goja leży obok nich nie jest goi, ale ich a nawet syn rabina szkopskiego Karl Marks na tych tak wpisach stworzył „marksizm” za co w nagrodę jego twarz wisiała na sowieckiej czerwonej fladze sierpem i młotem obok innych morderców bo to wówczas Sowietami rządzili Żydzi od czasu, gdy na rozkaz Żyda Lenina, Trockiego itp. sadystycznie wymordowali w piwnicy całą wielką rodzinę cara ruskiego a nie czarujmy się nie okłamujmy się, bo prawda jest taka ze to ŻYDZI WRAZ Adolfem Schicklgruberem Hitlerem, Rosenbergiem itp. Szkopami rządzili jako zakamuflowani cwaniacy pod Niemców, wszak prawie wszyscy na całym świecie jak np. w Polsce na rozkaz Jakuba Bermana podczas jego przemówienia w Krakowie w roku 1945 zmieniali nazwiska na brzmiące z polska itp. a kto mordował polskich patriotów i Rusów przez NKWD a w Polsce po roku 1944 w kazamatach UBP, KBW, Informacji Wojskowej, MO jak np. Cimoszewicz, Jakub Berman, Izaak Stoltzman który w roku 1957 zmienił nazwisko na Kwaśniewski a nawet od Akademii Medycznej w Poznaniu otrzymał dyplom lekarza, Izaak Szechter -Michnik, Krwawa Luna Brystygier, Morel, Fejgin, Różański, Cymerman -Cyrankiewicz, Bierut Rotenschwantz itp. itd. Dodam, że nie jestem antysemitą i piszę tylko prawdę historycznie potwierdzoną np. o Stoltzmanie gdy to m.in, on w roku 1947 skatował mojego ojca piekarza-cukiernika i drugiego piekarza w kazamacie UBP gdy oboje wynajętą ciężarówka jechali w stronę Szczecina po mąkę a jak ojciec wrócił ograbiony, skatowany to po nocach wył z bólu bo miał odbite nerki i powtarzał to nazwisko STOLTZMAN a ja dopiero niedawno odkryłem to nazwisko w internecie kim on był, czyli super KAT, wszak już wówczas ci piekarze, inni rzemieślnicy to byli „wrogowie ludu pracującego miast i wsi” których w roku 1953 ograbiono, zniszczono ponownie,czyli po tym ograbieniu nas Polaków przez Szkopów w roku 1939 gdy zniszczono ich wrogów domiarami finansowymi itp. – DODAM, że żal mi wszystkich pomordowanych Żydów, ale piszę te fakty historyczne tylko dlatego, bo przeżyłem wówczas jako dziecko te wszystkie szkopskie sadyzmy i szlag mnie trafia, że Niemcy o których mówiono po wojnie że już nigdy za swoje zbrodnie nie wrócą na mapę świata itp. to niestety odżyli, teraz ponownie są bogaci chyba po tym co na narodach okupowanych zdobyli i ponownie chcą stworzyć marzenie Hitlera o GROSSDEUTSCHLAND co już mieli od granicy Holandii do granic ZSRR, czyli tym celowo przez nich stworzonym narzędziem UE przez bandytę oszusta armii USA Waltera Hallsteina, który razem z jego kumplami mordercami którzy wyszli z kicia po skazaniu ich w Norymberdze wspólnie stworzyli ten prototyp UE „TRAKTAT LIZBOŃSKI” a teraz są nazywani OJCAMI UE i niestety po tym przekupieniu Żydów w roku 1960, czyli Izraela przez Szkopów którzy niestety ponownie odżyli i wspólnie ich sadystyczne zbrodnie zrzucają na nasz polski naród i ponownie naszą Polskę i inne narody chcą przejąć w swoje parszywe sadystyczne szpony a Żydzi zwłaszcza z zawszawionego NKWD-owcami i ich potomkami Izraele wraz z nimi naszą Polskę opluwają razem z tymi z USA np. tą „bydlęcą” ich ustawa 447 z żądaniem od Polaków a nie OD NIEMCÓW, więc boję się że naszej Polski za klika lat ponownie już nie będzie a w ich szponach ta reszta niewymordowanego polskiego narodu będzie ich niewolnikami, wszak już Szkopy którzy udają ze to nie oni ale to UE dyktują naszej Polsce co Jej wolno a co Jej nie wolno!!! A pytam się kto prezydenta Trumpa wykończył jak nie Demokraci w większości wśród nich m. innymi tacy jak ten multimilioner Zuckerberg, z drugim multimilionerem „Googlarzem”, synem niby maskwoskowo juniwiersytieta a de facto szpiona NKWD którego ojciec gdy on miał ok. 7 lat otrzymał od ZSRR w roku 1979 i to wraz z całą rodziną – a tylko tacy to dostawali – zezwolenie na wyemigrowanie do USA, więc przerażony to wszystko sobie przypominam i podejrzewam ze wśród tych antypolskich rozwalaczy naszej Ojczyzny jest wielu zakamuflowanych od Izraela cwaniaków. – Towarzyszka Merkel też wszystkie żądania Żyda Putina co można to łatwo wyszukać w internecie „paszport putina” w którym ma napisane że jego matka to Jewrejka i teraz ponownie i podobnie jak ten wówczas Ribentrop spełnia wszystkie marzenia Rosji, bo jest przez Putina szantażowana, wszak ma na nią haka, bo przecież razem ona jako agentka STASI wraz z nim współpracowała, z tym wówczas agentem KGB na rzecz ZSRR na terenie NRF.

  Anonim

  To sprawka zydow ze maja muzulmanow.

mattM

„Największy z niemieckich pisarzy, późniejszy przeciwnik Hitlera, …” o kim mowa?

  robercik101

  Podejrzewam, że Thomas Mann

   Nasz publicysta | Roman Sidorski

   Rzeczywiście chodzi o Thomasa Manna, uzupełniłem cytat o brakujące nazwisko (o którym autor książki nie zapomniał).

  Tom

  MARKS I ENGELS ROWNNIEZ ZYDOSCY NIEMCY!
  ,, W kwestii zydowskiej”

  Niewiedza_kosztuje

  restitutionsconference.pl
  Już w czerwcu 2017 odbyła się w Warszawie w języku angielskim konferencja ” Konfiskata mienia w Polsce i staranie się o restytycje „. W Polsce i pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej. Toż to jakiś absurd. Społeczeństwo nic nie wiedziało, media publiczne (finansowane abonamentem RTV przez Polaków) nie przekazały takich informacji. Teraz to niech PŁACI RZĄD i jego członkowie skoro potajemnie przeprowadzali takie konferencje zamiast skutecznie, zdecydowanie i zgodnie z prawem wyrazić sprzeciw Polski przeciw takiej grabieży. Tym bardziej ze mając dokumenty Żydzi mogą dochodzić majątków przed sądami polskimi. NIE MOŻE być jednak zgody na masowe zwroty mienia innym osobom niż właściciele i potomkowie na podstawie wymaginowej wyceny. Polska sama na siebie nie napadła, Polska w 70% była zniszczona, wiele dóbr żydowskich zostało poza nowymi granicami Polski. A także wiele rzekomych majątków Żydów pochodziło z przejęcia za współpracę z Zaborcami po porażce powstania styczniowego, gdzie Żydzi donosili na Polaków, których zsyłano później na Sybir. Dziś oni żądają majątków ? Trzeba było ściągnąć do Polski Sybiraków, potomków Polaków z Kazachstanu i prawda wyszła by na jaw. A nie Ukraińców. Ale nasz rząd wszystko robi odwrotnie. A może celowo ?

   Anonim

   Prosze pocytac o tych, ktorzy kierowali zydokomuna i nie tylko, a ktorzy chca przejac wladze nad calym swiatem to wtedy zrozumiesz wiele rzeczy.

   file:///C:/Users/mariu/Downloads/Rothschildowie%20–%20klan%20chazarski%20na%20służbie%20u%20Antychrysta.%20Tatiana%

Kijanka

Hola hola, skrajna prawica? Tu chyba nie jest mowa o Hitlerze, który jak powszechnie wiadomo, był socjalistą, a więc z natury rzeczy lewicowcem?

  Nasz publicysta | Roman Sidorski

  Taki np. George Orwell się nie zgadza:

  Faszyzm, przynajmniej w niemieckiej wersji, jest formą kapitalizmu, która od socjalizmu pożycza te cechy, które czynią go skutecznym w celach wojjennych. Wewnętrznie, Niemcy mają wiele wspólnego z państwem socjalistycznym. Własność prywatna nie została jednak porzucona, wciąż istnieje podział na kapitalistów i robotników – i to ważne i jest to prawdziwy powód dlaczego tylu bogatych ludzi na całym świecie sympatyzuje z faszyzmem – że ogólnie mówiąc ci sami ludzie co przedtem są kapitalistami i ci sami ludzie co przedtem są robotnikami. Ale równocześnie Państwo, czyli po prostu NSDAP, kontroluje wszystko. Kontroluje inwestycje, surowce, stopy procentowe, godziny pracy, płace. Właściciel fabryki wciąż jest jej właścicielem, ale został sprowadzony do roli menadżera. Wszyscy są pracownikami Państwa, choć pensje się bardzo różnią. Czysta efektywność tego systemu, eliminacja odpadów i obstrukcji, jest oczywista. W siedem lat powstała najpotężniejsza maszyna wojenna jaką widział świat.

  Ale idea stojąca za faszyzme jest fundamentalnie różna od tej będącej podwaliną socjalizmu. Socializm ma na celu państwo-świat ludzi wolnych i równych. Równość wszystkich ludzi jest fundamelna. Nazizm zakłada coś zupełnie przeciwnego. Podstawą ideologii nazistowskiej jest wiara, że ludzie nie są równi, że Niemcy są lepsi od innych ras, więc Rzesza ma prawo [i powinna] rządzić światem. Poza interesem Rzeszy nie uznaje żadnych zobowiązań. Nazistowcy profesorowie udowodnili, że jedynie człowiek nordycki jest prawdziwie człowiekiem, posunęli się nawet do sugerowania, że nienordycy (tacy jak my) mogą się krzyżować z gorylami. Mimo że w państwie niemieckim istnieją cechy socjalizmu mające na celu prowadzenie wojny, to ich stosunek do innych nacji jest bliższy temu jaki ma kapitalista do wyzyskiwanych robotników. Czesi, Polacy, Francuzi mają po prostu produkować dobra dla Rzeszy i dostawać w zamian tylko tyle by się nie buntowali. Gdybyśmy zostali podbici, naszym przeznaczeniem byłaby pewnie produkcja broni dla Niemiec na potrzeby planowanych przez Hitlera wojen z Ameryką i Rosją. Celem nazistów jest więc utworzenie systemu kastowego, z czterema podstawowymi kastami odpowiadającymi z grubsza kastom w hinduizmie. Na czele stoi więc partia nazistowska, niżej lud niemiecki, jeszcze niżej podbite narody europejskie, a najniżej ludzie innego koloru skóry, „pół-małpy” jak nazywa ich Hitler, którzy zostaną zredukowani do poziomu niewolników.

   Anonim

   Socjalizm (droga do komunizmu) to równość. Eee. A walka klas, to pikuś? W ramach równości?

   Czytacz

   Hmm ….. Panie Romanie może cytat z Marksa lub Engelsa? Pozdrawiam.

   Zdumiony

   „Socializm ma na celu państwo-świat ludzi wolnych i równych. Równość wszystkich ludzi jest fundamentalna”
   W takim razie Lenin, Stalin i cała reszta też byli skrajną prawicą?
   Niemiecka „Skrajnie prawicowa” NSDAP to Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Nazwa w sam raz dla skrajnej prawicy. Aż dziw bierze, że Lenin nie nazwał swojej partii Internacjonalistycznokapitalistyczną Sowiecką Partią Burżujów bo tak wg powyższej logiki powinna się nazywać partia lewicowa.

    Sobenna

    Używanie kłamliwych nazw, które mają na celu wprowadzenie zamętu w głowach, to dość typowe zagranie reżimów totalitarnych. By nie szukać daleko: nazwa PZPR była również fałszywa, bo to ani polska partia nie była (raczej sowiecka), ani zjednoczona (tzw. „zjednoczenie” z PPS-em to bajeczka), ani nawet robotnicza (bo robotników w niej ze świecą było szukać).

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Szanowna Sobenno, dodała Pani bardzo cenną informację, odpowiadając na komentarz poprzedniego czytelnika. W końcu nie bez powodu mówi się o „nowomowie” używanej przez reżimy totalitarne. To samo, jak Pani wspomniała, dotyczy również nazw. Dziękujemy za wpis i pozdrawiamy.

    osoba

    @Sobenna Jak to? Przecież byli przewidzianą przez Marksa jednostką – elitą która działała w imieniu robotników.

   ola22

   słowo „socjalizm” odnosiło się do istotności wspólnoty narodowej, a nie do gospodarki i polityki

   osoba

   Bardzo dużo bzdur u Orwella.
   Podział na burżujów i roboli to podział… marksistowski. Więc sam opis już odnosi się do marksizmu.

   Marks mówił o klasie panującej, mówił o rewolucji, o grabieniu i mordowaniu – o tym wszystkim mówił.
   „Równość” ma być dopiero po tym.

   Dążenie do czegoś w rodzaju wspólnoty pierwotnej – to jest marksizm. Jak widać Hitler o czymś podobnym marzył tylko za przeszkodę miał żydów którzy odróżniali dobro od zła. W marksizmie źródłem zła jest kultura, cywilizacja, wszystko co ogranicza. Znów niesamowite podobieństwo.

   Mówi, że za Hitlera był kapitalizm, tylko wszystkim sterowało państwo a kapitalista był tylko menadżerem – to niech się chociaż zdecyduje w jednym zdaniu, czy był kapitalistą czy menadżerem. :D
   Jeśli zyski szły do państwa, cele produkcji były ustalane przez państwo, to chyba jednak nie była to firma kapitalistyczna?

   Docelowo w systemie marksistowskim tez istnieją przywódcy, później elity, a poniżej robole niewolnicy, żeby ci wyżej mogli być równi i wolni. Bo chyba nie liczycie, że Marks marzył o systemie stoliczku nakryj się? A stałą, systematyczną pracę przecież traktował jako ograniczenie, ucisk.

   Jeśli to faktycznie Orwell pisał, to gadał straszne głupoty i nawet marksizmu nie znał albo udawał że nie zna.

  Mariner

  Jaki z niego socjalista ,jaki lewocowiec.To ze mial w nazwie Socjalistyczny wcale nie oznacza ze program mial socjalistyczny a tym bardziej ze byl lewicowcem.Hitler by faszysta i przede wszytkim to go doroznia od lewicy a tym bardziej socjalizmu.Nie zlikwidowal kapitalistow a nawet ich wspieral w czasie wojny .Za co Amerykanie sadzili Kruppa?! i innych wielkich bossow przemyslu niemieckiego? Kapitalisci w czasch Hitlera bogacili sie.Niemieccy kapitalisci ! gdy juz nie bylo zydowskiej konkurencji.kazda zatopiona lodz podwodna nakrecla im interes bo dostawali kase z budzetu panstwowego na nowe,lepsze lodzie.itd ,itp.
  Troche trzeba znac historie aby nie wstawiac kit z nomenklatura.Licza sie fakty i ologiczny ciag zdarzen a nie nalepki.To one decyduja jak historia ocenia ludzi pokroju Hitlera i jego” socjalistyczna partie „

   Zdumiony

   W takim razie oprócz bodaj Korei Północnej, cały świat jest dzisiaj opanowany przez skrajną prawicę, bo wszędzie występuje własność prywatna…
   Za współpracę z nazistami odpowiada też IBM, firma amerykańska. Wniosek: Ameryka była nazistowska.
   Faszyści byli we Włoszech. W Niemczech byli naziści. Co wam ci biedni Włosi zrobili, że dopisujecie im Hitlera?

   Km

   Już od razu widać pana niewiedzę,gdyż NSDAP miało program socjalistyczny,proszę przeczytać jeszcze raz książkę od historii.

  Mariner

  KOrzeni antysemityzmu nalezy szukac w w walce Kosciola Katolickiego z konkurencja zydowska o wplywy i wladze.Katolok nie mogl pozyczac pieniedzy na procent .a zyd mogl wiec sie bogacil a bisklupi tego nie rozumieli wiec wymyslili ze Jezusa zamordowali zydzi zapominajac ze Jezus tez byl zydem .No i zaczelo sie.!Za Holoukast odpowedzialny jest KK ze swoja pokretna retoryka i klamliwymi dogmatami wiary.To kosciol cesarza Konstantyna a nie Jezusa ! Wladza otumanila mozgi biskupow i do dzis maja te aberracje co szczegolnie widac w Polsce .

   Przeciw antykatolikowi

   Jezus przyjął chrzest od świętego Piotra więc jest równie dobrze jednym z pierwszych chrześcijan !!!

    Anonim

    a więc Jezus był pierwszym przechrztą.

    Sylwia

    Jezus przyjął chrzest od Jana Chrziciela a nie od Piotra =elementarna wiedza

  Sao

  Narodowi socjaliści to nie jest żadna prawica. Lewactwo propagując tę bzdurę odcina się od tego, że to była forma lewicowości (wszystko wiedzących poprawiaczy życia mas społecznych)

Torpeda

Kilka lat temu byłem w pracy w Niemczech. Pewna stara Niemka opowiadała mi ,że przed wojną mieli biedę, duże bezrobocie itd. A sklepy, karczmy i inne interesy były w rękach żydowskich. Podobnie zresztą jak u nas. Dlatego ludzie chętnie poszli za Hitlerem. Wiem, to ich nie tłumaczy, ale przypomina mi się mój nie żyjący dziadek. Był świętym człowiekiem ale do żydów miłością nie pałał za ich lichwy i oszustwa. Podobno jednemu na targu pejsy obciął jak go próbował oszukać;)

  żenua

  super historia, gratuluje dumy z tego!

Yakuza

Żydzi mieli swój udział w rewolucji bolszewickiej bez dwóch zdań. Prócz Niemiec chcących wyłączyć front wschodni to właśnie amerykańscy Żydzi finandowali rewolucję bolszewików. Dlatego, że wielu rewolucjonistow to byli Żydzi. Potwierdzają to relacje ze wstąpienia Armi Czerwonej na ziemię polską. Żydzi witali ich bardzo radośnie (sami przy okazji 17 września to pisaliscie ). Potwierdza to moja babcia mieszkająca w miasteczku pod Bialymstokiem. Wielu Żydów z czerwonymi opaskami na rękach współpracowało z Bolszwikami przy aresztowaniach Polaków. Nic nie usprawiedliwia bestjalstwa na narodzie żydowskim, ale już nie róbmy z nich świętych.

  Zbig

  Co Żydzi mają na sumieniu, to mają, ale proponuję najpierw bić się we własne piersi, a potem w cudze. Z pośród wszystkich mniejszości w Rosji bolszewickiej, to Polacy mają zdecydowaną nadreprezentację w strukturach opresyjnych. Absolutny top: Dzierżyński, Mienżyński, Wyszyński,. Mało? To zachęcam do poszukiwań na własną rękę. Tylko obiektywnie i proszę się nie dziwić, do czego jesteśmy zdolni.

   Anonim

   Wyszyński nie był Polakiem

    Zbig

    Był synem Januarego Wyszyńskiego s.Feliksa, polskiego aptekarza z Odessy, a następnie z Baku.

   Anonim

   Zrobiłem trochę poszukiwań na własną rękę i z tą „zdecydowaną nadreprezentacją” muszę się nie zgodzić niestety. To że nazwiska są polskie, nie znaczy, że ich właściciele byli Polakami, a nawet jeśli trzeba wiedzieć. ze Polacy nie byli za bardzo „popularni” wśród bolszewików, więc nie stanowili oni znaczącego procentu w ich strukturach. Radzę natomiast sobie poszukać życiorysów największych szych w „strukturach opozycyjnych”, funkcjonariuszy NKWD i Czeka. Bardzo duża część z nich była pochodzenia żydowskiego. I nie żeby to był powód do nienawiści wobec Żydów, czy coś, ale skoro mamy patrzeć obiektywnie i ktoś już musi się „bić w piersi”, to warto przypomnieć naszym żydowskim braciom, że nie byli oni znowu tacy niewinni, jak starają się teraz siebie kreować. Oczywiście, my nie byliśmy święci i nikt tak nie twierdzi, ale warto omawiać działania Żydów na kresach względem Polaków w równej mierze jak omawia się pogromy Żydów przez Polaków.

   Czytacz

   Pośledziłem poczytałem i nie widzę nadreprezentacji Polaków w radzieckim aparacie represji. Rozpędził się pan z tym biciem w piersi.

    Kojak

    JESTES SLEPY ALBO UDAJESZ ZWYCZAJNIE WARIATA !

    Kojak

    POMYLIEM SIE ! MYSLALEM ZE CHODZI O ZYDOW !

   margreth

   Ty ptasi mozdzku wszystkie nazwiska ktore wymieniles maja zydowskie korzenie dlatego ja PLUJE C W TWARZ !!

Micek Adamowicz

Niech bedą przeklętymi ci Żydzi! Wymyślili i kapitalizm, i socjalizm, i inne przykazania, wszystkie trzy religie, i jeszcze inne zbędności. Dostało im się już za swoje ale gdyby się ich więcej ostało, dostało by się im i więcej, za te wynalazki! Tak nam dopomóż… kto? A ino! Z Bogiem, i mimo Boga!

Leming

Cała ta wojna jest z dzisiejszego punktu widzenia „NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE”. Coś tam wyzwalali Rosjanie, którzy w dodatku mieli jakieś polskie oddziały – podobno armię. Nonsens – przecież sowieci nie mogli być nosicielami wolności! No a nasi kochający wszystkich jak Anielka Niemcy mordercami? Jak można… Przecież już proces norymberski dowiódł, że to naród doboszy.
Wreszcie jak holokaust mógł wymyślić autor „Mein Kampf”, z pochodzenia Żyd austriacki – co, mamusi nie kochał?
No więc teraz zrobiło się modne – droga Pani Profesor – odkręcanie historii na „politycznie słuszną stronę”. Tak trzymać! – zaprzeczy Pani?

gared

Czy napisaliście albo moglibyście napisać coś na temat zaangażowania Żydów bezpośredniego oraz posredniego (finansowego) w rewolucję w Rosji? Ponoć dzialalnosc Trockiego była w dużym stopniu finansowana przez środowiska żydowskie m.in. z USA?

  Marian

  Jak wiekszosc zla wyrzadzonego na swiecie.

  file:///C:/Users/mariu/Downloads/Rothschildowie%20%E2%80%93%20klan%20chazarski%20na%20s%C5%82u%C5%BCbie%20u%20Antychrysta.%20Tatiana%20Graczowa%20%E2%80%93%20Wolna%20Polska%20%E2%80%93%20Wiadomo%C5%9Bci.html

Anonim

Niemcy to narod nadludzi a Izrael to narod wybrany i stąd ta pogarda dla innych narodow i ludobojstwo widoczne nawet dzisiaj .Mają ludobójstwo w genach.

Anka

Żydzi nienawidzą Polaków niestety i robią wszystko,aby Polska przestała istnieć.Są w każdym środowisku zawodowym ,jak i wyzna religijnych,zwłaszcza w kościele katolickim.

  Anonim

  Święta prawda P.Anka

  Kafar44 Szczecin

  Taka jest prawda.Wpisz w GOOGLE-Lista zydow o zmienionych nazwiskach w Polsce,

  margreth

  NIE MARTW SIE ANKA:
  KTO POD KIM DOLKI KOPIE TEN SAM WNIE WPADA!!!
  ===============================================>> KWASTIA CZASU JEST JAK ICH NIE BEDZIE NA NASZEJ PLANECIE !!
  TAK NAM DOPOMOZ BOG !Amen.

Anonim

TEN ARTYKUŁ TO JEDNA WIELKA ŚCIEMA PISana POD CZYJEŚ DYKTANDO. WYSTARCZY SPOJRZEĆ NA BIBLIOGRAFIE.
NIEMCY 1933 PO DOJŚCIU HITLERA DO WŁADZY OPARLI POKRYCIE MARKI O PRACĘ LUDZI, PRÓBUJĄC UNIEZALEŻNIĆ SIĘ OD BANKU CENTRALNEGO, CO WYWOŁAŁO WŚCIEKŁOŚĆ ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE WYPOWIEDZIAŁY NIEMCOM WOJNĘ GOSPODARCZĄ I FINANSOWĄ MAJĄCĄ DOPROWADZIĆ ICH DO UPADŁOŚCI. Z DRUGIEJ STRONY PODSYCAŁY MIT O TERRORZE NIEMIECKIM ( KTÓRY JEŻELI BYŁ W OWYM CZASIE, TO BYŁ TYLKO INCYDENTALNYMI PRZYPADKAMI), CO MIAŁO POMÓC W TWORZENIU WŚRÓD ŻYDÓW POCZUCIA SYJONISTYCZNEJ WSPÓLNOTY.
TO WŁAŚNIE BYŁO GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ NIENAWIŚCI NIEMIEC DO ŻYDÓW.
POZA TYM ŻYDZI ZAWARLI Z HITLEREM POROZUMIENIE PALESTYŃSKIE, NA MOCY KTÓREGO TO ODBYWAŁ SIĘ TRANSPORT ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH I LUDZKICH NA TEREN HAJFY, ŚRODKÓW POTRZEBNYCH DO UTWORZENIA NOWEGO PAŃSTWA IZRAEL.
ALE TEGO W SZKOŁACH NIE UCZĄ.
I JESZCZE JEDNO. PODCZAS OKUPACJI WYMORDOWANO ŻYDOWSKI PLEBS, BIEDOTĘ ORAZ POLSKĄ INTELIGENCJĘ

pola

oj tam, juz tak sie nie nakrecajcie na tych zydow, i my i oni mamy troche za uszami, patrzmy na swoje, nie dajmy sie oszczercom zarowno zydowskim jak i polskim

wilk

Trzeba być naprawdę mało ogarniętym i naprawdę ślepym, aby nie widzieć przyczynę dzisiejszego kryzysu gospodarczego, emigracyjnego, kulturowego itd. w Żydach – spekulantach. Moja analiza, która polegała na badaniu potrzeby wyjazdów za pracą moich przyjaciół, znajomych i rodaków. Kredyty we frankach Szwajcarskich, po zniszczenie przemysłu, po ceny jajek i mleka, Puszcza Białowieska.Wszystko prowadzi do jednego, do Żydostwa. Nie będę rozpisywał się na temat Marksa, Lenina, Trockiego itd. Warto prześledzić czasy nam współczesne np. uczestników okrągłego stołu. wiadomo Michnika, Gieremka, Borowiecki itd. Można dużo wymieniać i skończyć np. na Adamie Wajraku, dla którego dobrym znajomym był Jacek Kuroń (trockista, socjalista) Dla Jacka Kuronia dobrym znajomym był sam Żyd Edelman. Fundacja Batorego, Rodszildow, Fundacja Goldmanow i nagroda dla M. Górskiej pochodzącej z Białegostoku i powiązania z Żydami z USA. A co się stało z ofiarami Obławy Augustowskiej? Proszę sprawdzić kto w dużej mierze sponsoruje dzisiejszą kulturę i kto w niej zasiada. Właśnie dlatego tysiące naszych rodaków międzyinnymi wyjechali. Itd.etc…

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Szanowny Panie, Pana komentarz nie jest ani wulgarny, ani bezpośrednio obraźliwy. Jednak oskarżając o współczesny kryzys Żydów szerzy Pan na naszym portalu antysemityzm. Nie możemy się na to godzić, więc proszę powstrzymywać się od takich wpisów.

   ss

   Tylko przykro że o nas wypowiadają się w sieci w najgorszych słowach a tacy ludzie jak wy słaniacie się kulturą osobistą, która nie działa, kreowana jest nam rola Polaka przegrywa z niskim ilorazem inteligencji, niewykształconego, nic nie umiejącego i wszyscy na to patrzycie, nikt nie wstał od monitora by coś z tym zrobić. A my nie zrobiliśmy im tyle co oni nam, a jednak dla zysku wmawiają światu bajki o Polakach potworach bo się nas boją, choć mogą się z tego śmiać. Co do czego to każdy wołał o pomoc, dopóki ktoś nie zafunduje im propagandowych bajek o Polakach – największych niszczycielach i trucicielach świata, który nic niczym nie wniósł i nie wnosi. To jest wstyd i hańba

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Szanowny Panie sss, nie odpowiadamy za wizerunek Polaka za granicą. To, że Pan uważa, że powinien się on zmienić na lepsze, nie znaczy, że mamy udawać, że w naszej historii były tylko same piękne karty. Chce Pan pięknego wizerunku Polaka za cenę kłamstwa? To dopiero jest wstyd i hańba.

   Anonim

   Żydzi to fanatycznie religijny naród, nie lubią polaków za zniszczenie ich państwa. Kierują się talmudem-najświętszą księgą. Co zawiera i jakie daje wskazówki nie jest tajemnicą. Dlatego każdy powinien być antysemitą, bo gdy będzie tak jak mówi talmud, wkrótce nie będzie człowiek miał nawet prawa pod groźbą śmierci nawet będąc niewolnikiem nawet złego słowa powiedzieć na swojego pana.

   Marian

   file:///C:/Users/mariu/Downloads/Rothschildowie%20%E2%80%93%20klan%20chazarski%20na%20s%C5%82u%C5%BCbie%20u%20Antychrysta.%20Tatiana%20Graczowa%20%E2%80%93%20Wolna%20Polska%20%E2%80%93%20Wiadomo%C5%9Bci.html

   Antysemityzm? Sprawdz kto to sa Semici a pozniej mozesz mowic o antysemityzmie.

wilk

Witam. Bardzo przepraszam redakcję i osoby które mogłem urazić swoim komentarzem.

,,Dlaczego Niemcy bali się Żydow” Hmm … może obawiali się tego samego co przeżywamy my teraz tzn. depopulacje i kryzys ekonomiczno społeczny. Przecież wiadome jest, że bogadych sprzedawało swoich braci w wierze np. węgierskich na stracenie.
Idąc za słowami Lwa Trockiego:
„Za niecały miesiąc terror przybierze bardzo gwałtowne formy, tak jak to się stało podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dla naszych wrogów będzie gotowe już nie tylko więzienie, ale i gilotyna, ten wspaniały wynalazek Wielkiej Rewolucji Francuskiej, którego uznaną zaletą jest pozbawianie człowieka głowy”.
Może tego również się obawiali, tej ściętej głowy, albo strzału w tył głowy przez czekistów. Jak to czyniono na ducha winnych POLAKACH. Pozdrawiam.

wilk

Witam. Bardzo przepraszam redakcję i osoby które mogłem urazić swoim komentarzem.

,,Dlaczego Niemcy bali się Żydow” Hmm … może obawiali się tego samego co przeżywamy my teraz tzn. depopulacje i kryzys ekonomiczno społeczny. Przecież wiadome jest, że bogadych sprzedawało swoich braci w wierze np. węgierskich na stracenie.
Idąc za słowami Lwa Trockiego:
„Za niecały miesiąc terror przybierze bardzo gwałtowne formy, tak jak to się stało podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dla naszych wrogów będzie gotowe już nie tylko więzienie, ale i gilotyna, ten wspaniały wynalazek Wielkiej Rewolucji Francuskiej, którego uznaną zaletą jest pozbawianie człowieka głowy”.
Może tego również się obawiali, tej ściętej głowy, albo strzału w tył głowy przez czekistów. Jak to czyniono na ducha winnych POLAKACH. Pozdrawiam.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Drogi komentatorze, bardzo dziękujemy za przeprosiny i jak najbardziej je przyjmujemy. Wymaga to dużej odwagi i dojrzałości, aby przyznać się do błędu. Kolejny komentarz dużo wyjaśnia w Pana postawie, jednak sam musi Pan przyznać, że poprzedni wpis miał wyraźnie antysemicki wydźwięk. Każdy ma prawo do własnych poglądów, ale nie możemy szerzyć wzajemnej nienawiści – czy historia właśnie nie nauczyła nas do czego to prowadzi? Mam nadzieję, że dalej pozostanie Pan naszym czytelnikiem i będzie dzielił się swoimi opiniami, jednak w nieco mniej emocjonalnie nacechowany sposób. Pozdrawiamy.

wilk

Witam. Sprawa dotycząca antysemityzmu jest sprawą głębokiej dyskusji której rozległość jest zawarta w czasie nieskonczonym. Można zacząć rozmowę od starożytnej Mezopotamii, Sumeru, Babilonu, Egiptu po manifest komunistyczny Marksa, po czasy współczesne i dalej. Jest bardzo wielu szlachetnych Hebrajczyków, Izrealitów ortodoksyjnych. Ale warto zastanowić się na sowieckimi komunistami, albo syjonistami, mosadem, Lechi, Hagana, Irgun biednymi chasydami, bogatymi aszkenazyjczykami, tych z Brooklynu. ,,Żydzi przeciwko Żydom” Twórca włoskiego faszyzmu Benito Mussolini miał powiedzieć m.in.: Aby syjonizm mógł odnieść sukces, potrzeba żydowskiego państwa, z żydowską flagą i z żydowskim językiem. Osobą, która to rozumie jest wasz faszysta Żabotyński.
Polacy, to taki kozioł ofiarny i Lenin, Stalin, Alianci zrobili swoje. Akcja Wisła również i lata sowieckiego komunizmu i skoligacenie tego systemu z wieloma osobami którym, to wcale nie przeszkadza dzisiaj. Lenin opierał się na Manifeście Komunistycznym i dzisiejsza UE również.
Jestem również miłośnikiem przyrody i nigdy nie sądziłem, że jej ochrona może służyć jako narzędzie lobbingu w sprawie rozwoju gospodarczego kraju tzn. jego zatrzymania i to np. wilkami hybrydami, szakalem złocistym, natura 2000. To jest temat rzeka. Pozdrawiam.

Manicredit

Bogactwo niesie swoje konsekwencje. Niestety dzisiaj niemieccy żydzi uciekają do Polski. Tak, potomkowie gwałcicieli naszych babć.

Rob Veggett

Gdyby Żydzi nie mordowali innych Żydów, gdyby nie byli dla nich okrutni i nie wydawali ich do obozów (Judenraty i policja żydowska w gettach), to nie byłoby Holokaustu czy Holoszwindlu.

Rob Veggett

Cała genealogia starożytnych Hebrajczyków czyli Izraelitów i Judejczyów została bezpowrotnie zniszczona przez Tytusa i jego Rzymską armię wraz ze spaleniem Świątyni w roku 70 AD. Zatem nie da się określić obecnie kto jest prawdziwym potomkiem tych starożytnych Hebrajczyków. Żyd to nie to samo co Judejczyk i Izraelita. Termin „Żyd” to słowo młode z 18 wieku.

Anonim

Kazdy narod ma prawo do swojego panstwa i godnego w nim zycia a nie plątania się po innych narodach(dotyczy to także nas polaków)Mozna zrozumieć pojedyncze przypadki chęci zmiany zamieszkania ale nie cale migracje.Czy ktokolwiek z nas myślał o przesiedleniu się do Izraela?Wątpię,nawet by nas tam nie chcieli,ale oni tak chętnie odbudują swoja społeczność w Polsce ,szlag trafia na taką sprawiedliwość demokratyczną i demograficzną.

  Nasz publicysta | Anna Dziadzio

  Drogi Anonimie, zgadza się. Należy jednak pamiętać, że tworzenie własnego państwa powinno odbywać się z poszanowaniem tych, którzy stają się sąsiadami nowego kraju. Pozdrawiamy serdecznie.

   Alojzy Szambo

   Czyli żydzi tego nie potrafią, budowanie swojego państwa w cudzym państwie Palestynie a później mordowanie i prześladowanie narodu któremu ukradło się ziemię nie jest chyba wyrazem szacunku?

Anonim

Sam tytul jest juz antysemicki. A mowienie, ze antysemityzm lub anty-Zydowskie nastroje rozpoczynaja sie w czasie I wojny swiatowej pokazuja tylko brak wiedzy autora.

LATTA

Uwazam,ze Zydzi wczesniej czy pozniej wezma odwet za Holokaus i sie zemszcza na Niemcach.Historia pokaze.

Ellbo

W wpisie czytamy że, „Przed wojną Niemcy zamieszkiwało około pół miliona Żydów, którzy stanowili zaledwie jeden procent niemieckiego społeczeństwa.” a w następnym „Czy każdy planował własną wersję Holocaustu? Oto co inne państwa chciały zrobić z Żydami” – „a więc w dekadzie przed dojściem nazistów do władzy, liczba starozakonnych spadła aż o 11%.’ – to jak to było?

  Ellbo

  No chyba że chodzi tu o 11% z tego 1% obywateli Niemiec?

elzbieta rybczanska karschen

chodze do parku i co widze jest piekny ,mozna zazdroscic widac ze tutejsze wladze o to dbaja chodze tam co dziennie dla sportu widze malo prawdziwych niemcow natomiast rodziny tureckie co sie stalo ze tak malo jest rodzin dojcze przecierz to jest panstwo niemieckie ja przepraszam ze pewne okreslenia nie pisze z duzej litery

Janina Drewniany (@JDrewniany)

TE CIEKAWOSTKI TO PROPAGANDA ŻYDA, KŁAMSTWA I WCALE NIE HISTORYCZNE ALE OSZUSTWO ŻYDÓW …..DLA MAMONY Z MATKI OJCA ZROBIĄ…..OBRZYDLIWOŚĆ…JAK MOŻNA ŻYĆ W TAKIM ZAKŁAMANIU !

  Anonim

  Tak ,ty to wiesz ja to wiem ale
  Mlldsi ludzie misząbyc tak wychowani przez zudów żadzacych zaszcza w Polsce by zatrzec prawde.Kto czytał Main Kampf ten wie jakie naprawde mial poglądy Hitler i ze chocby nie nazywal Niemców Aryjczykamk itd a powdy walki calego świata z Żydostwem nie mają nic wspolnego z tymi tutaj z artykułu.Propaganda była i jest zwlaszcza po 1989r bardzo silna.

Łukasz Kisiliczuk

ta, tak patrzac to sam Hitler mial odstajace uszy troszku. to by sie zgadzalo ze mial zydowskie pochodzenie sam. nie wiadomo. a moze zydzi tez mieli aryjskie wyglady, tak zydzi w 100 procentach zydzi, moze to zalezy nie wiem od ulozenia genow? a aryjczycy tez moze czasem moga miec odstajace uszy….

Jack Fisher

Zydzi sa sami sobie winni ze Niemcy ich nie lubili, i my w Polsce tez powinnismy tak zareagowac. Trzeba powiedziec zydom wypierdalac bo jak nie to was wyrzniemy, bo tylko taki jezyk rozumie zyd, a jak im tego nie powiemy to oni nas wyrzna. Wyrzynac skurwysynow chocby srogo karali.. Albo oni albo my.. Wyjebac skurwysynow nw tym kraju i niech tryska krew zeby spierdalali i nigdy nie wrocili. I niech skurwysyny zaplaca za to ze im pozwolilismy mieszkac w Polsce przez 500 lat. Jak nie zaplaca to wyrznac kazdego zyda w izraelu i uwolnic palestynczykow. Zyd top skurwysyn i masowy morderca. To widac po palestynie.

  Marian

  Ty chyba tez jestes zydem, bo tylko oni taka nienawiscia palaja, zreszta nazwisko samo mowi.

  W przypadku zydow historia czesto sie powtarza, ja proponuje powtorke z Egiptu- niewole. Niech odpracuja WSZYSCY ZYDZI za krzywdy wyrzadzone swiatu.

vimana779

„Widmo bolszewickiej dyktatury przerażało nie tylko skrajną prawicę, ale to ona, wraz z rozwojem partii narodowosocjalistycznej, zaczęła mieć monopol na głoszenie stereotypów o żydokomunie i międzynarodowym spisku” – Takie zdania budują obozy zagłady.

  Łukasz N.N.

  „Takie zdania budują obozy zagłady” – patrząc na udział żydów w rewolucji bolszewickiej to oni też je budowali.Patrząc na Umowę Haavara, fakt że Rosevelt był przecież jeśli nie z żydem to z żydami głęboko powiązany (jego administracja!) a zadecydował o powrocie statku St.Louis z prawie 1000 żydów na pokładzie do Europy, patrząc na współpracę żydowskich oficjeli w zagładzie własnego narodu i żydowskiej policji,patrząc na ofertę hitlerowską „ciężarówki za żydów” itd itp można powiedzieć,że to również żydzi żydom zgotowali ten los.Ciekawa jest też obsesja na punkcie śmierc akurat 6 milionów żydów.Ciekawa jest też kwestia tego kto finansował Hitlera a tym bardziej Bolszewików.
  A patrząc na strefę Gazy to właściwie można dojść do wniosku,że jeśli nie obozy zagłady to getta z pewnością mają opanowane. Izrael jest jednym z nielicznych państw posiadających „nielegalnie” broń nuklearną i odgrażającym się jej użyciem wobec państw neutralnych w ramach tzw. „opcji Samsona”.Co gorsza jeśli chodzi o historię najnowszą i tzw. „Szkołę Frankfurcką” współczesnej neokomunistycznej lewicy (gdzie główni twórcy tego nurtu jak i wykładowcy z nim powiązani w USA są żydami) sprawa zaangażowania żydów w działalność wywrotową na świecie zaczyna naprawdę paskudnie cuchnąć.

  Daleki jestem od oceniania publicznie żydów tak czy inaczej.Daleki jestem z prostego powodu,który nie jest teorią spiskową a świadectwem historii. „Aby dowiedzieć się kto naprawdę tobą rządzi, sprawdź po prostu, kogo nie wolno Ci krytykować” – François-Marie Arouet (Voltaire)

  Twierdzenie,że faktycznie jeśli nie za czasów Hitlera to współcześnie żydzi mają ogromne wpływy jest oczywistością,negowanie tego zaś niedorzecznością.Redakcję przepraszam za to,że dojdą do wniosku,że „antysemityzm” i muszą się denerwować moim i innymi komentarzami ale poniekąd sami jesteście sobie winni – nie trzeba było tego trącać, to za bardzo śmierdzi.I jest nierozerwalnie związane z współczesnością i polityką,stąd z natury nie jest bezpiecznym tematem dla rzetelnego historyka.

margreth

NIEMCY NIE BALI SIE ZYDOW BARDZIEJ OD SAMYCH ZYDOW TY DEZINFORMUJACY ZYDOWSKI PALANCIE
===================================================================================== >> OSZUSCIE I KLAMCO!!!
ZA TE WASZE WSZYSTKIE „ciekawostki historyczne” POWINNISCIE WSZYSCY DOSTAC W TWARZ BRUDNA PATELNIA !Amen.

Anonim

Amerykańscy Żydzi nie kiwnęli palcem w sprawie zagłady swoich rodaków w czasie wojny.Dopiero w 1946 r. zainteresowali się sprawą.Holokaust to dla nich produkt,intratny interes do tej pory; książka, kolejny film , mnóstwo artykułów . Prędzej Żydowi pomógł biedny Polak niż bogaty Żyd.

Anonim

Amerykańscy Żydzi nie kiwnęli palcem w czasie zagłady.Stworzyli organizację pomocy dopiero w 1946.Dla nich Holokaust to produkt, który dobrze się sprzedaje.Prędzej Żydowi pomógł biedny Polak niż bogaty Żyd.

  Marian

  Anonim, ponizszy link da tobie odpowiedz dlaczego zyd mordowal zyda, chociaz zgodnie z prawem- sztucznego tworu- izraela powinni byc karani. Nawet o ironio ich prawo pokazuje jak sa zaklamani. Ten link da odpowiedzi na inne pytania, zaglebij sie.

  file:///C:/Users/mariu/Downloads/Rothschildowie%20–%20klan%20chazarski%20na%20służbie%20u%20Antychrysta.%20Tatiana%20Graczowa%20–%20Wolna%20Polska%20–%20Wiadomości.html

Anonim

O holokauście trzeba mówić i uczyć a nie zbijać na nim kapitał. Poza tym dlaczego Żydzi dopominają się o swoje majątki w Polsce.Przecież nie Polska była siłą sprawczą tej wojny,a nic nie jest dane nikomu na wieczność.Wiele wycierpiał ten naród, ale cierpienie, nie czyni z nikogo bohatera.Rozumiem ,,hołdy” dla żydowskiego cierpienia, ale niech to nie będzie wywyższanie Żydów. Inne narody też cierpiały;Murzyni amerykańscy,Wietnamczycy, Palestyńczycy….Platon powiedział, że,,nie można porównywać dwojga nieszczęśliwych ludzi i mówić, że jeden jest szczęśliwszy od drugiego”

snag

Autor wygodnie zapomina żydowską próbę zawładnięcia Niemcami (Bavarian Soviet Republic) przez rewolucję wspieraną przez Sojuz w 1919, tudzież o fakcie jak deklaracja ekonomicznej wojny/bojkotu Niemiec przez żydowskie organizacje na świecie w 1933, że Kristallnacht poprzedził terrorystyczny zamach na ambasadę Niemiec w Paryżu gdzie zamachowiec, (polski żyd) Herschel Grynszpan zamordował z zimą krwią niemieckiego dyplomatę i znalazł schronienie przed sprawiedliwością u francuskich żydów, nie wspominając o dziadostwie w Weimar Republic gdzie Żydzi praktycznie przechwycili władze.

Na temat patriotyzmu żydów w wypowiedział A. Sołżenicyn w książce „200 lat razem” gdzie pisze jak było. Żyd robił wszystko włącznie z samookaleczeniem żeby wymigać się od służby w carskim wojsku i był pierwszym który wsadził nóż w plecy Rosji zresztą nie tylko w Rosji a także w Polsce, Hiszpanii, Ottomańskim Imperium i praktycznie wszędzie gdzie się znalazł kiedy przyszło wybierać 'z kim’ w chwili próby.

Jan Piwowarczyk

Brak jakiegokolwiek obiektywizmu na tym portalu doszedł do kloaki dna. To wszystko jest tak tendencyjne. A Róża Luksemburg kim była ? Buszmenką?

Llokoo

Jesteście jednym z najmniej rzetelnych portali w polskim internecie, gratulacje, tego dzisiaj nam trzeba.

Małgorzata.

Żydzi uwielbiają wojny i wywołują je na znak pokoju.

Żydzi amen.

Wcale nie dziwię się Niemcom ani Hitlerowi. Amen..

Zobacz również

Druga wojna światowa

Dzięki archeologii ocalił siebie i wielu współwięźniów przed zakatowaniem na śmierć

Obóz Mauthausen-Gusen był jednym z najcięższych obozów nazistowskich. Jego komendanci szczycili się tym, że mało kto dożywał w nim pół roku. Kazimierz Gelinek trafił tu...

16 listopada 2019 | Autorzy: Anna Jankowiak

Dwudziestolecie międzywojenne

W tym obozie śmierć przez zagazowanie należała do najlżejszych, a więźniowie transportowani z KL Auschwitz-Birkenau błagali o możliwość powrotu

Więźniowie przetransportowani do obozów Mauthausen-Gusen na pytanie o to, co się z nimi stanie otrzymywali odpowiedź, że najszybciej wydostaną się stąd przez kominy. Jakby okrutnie...

12 listopada 2019 | Autorzy: Anna Jankowiak

Druga wojna światowa

Los niemowląt w obozach koncentracyjnych. Wstrząsająca relacja matki, która zdecydowała się zabić własną córeczkę

„Boże, pozwól nam obu umrzeć” – błagała Ruth Elias, jedna z nielicznych kobiet, które przeżyły i mogły opowiedzieć o tym, jak wyglądały porody i opieka...

30 października 2019 | Autorzy: Maria Procner

Druga wojna światowa

To oni mordowali Żydów w okupowanej Polsce

Ze zwykłych ludzi przemienili się w bestie. W jaki sposób Niemcom udało się zorganizować i przeprowadzić akcję eksterminacyjną na rozległych obszarach okupowanej Polski?

10 września 2019 | Autorzy: Tomasz Bogusz

Druga wojna światowa

Cztery niesamowite sposoby na przetrwanie obozu koncentracyjnego, w które nie będziesz w stanie uwierzyć

Pojedynek woli, próba zaradności czy nadzwyczajny uśmiech losu? Ci ludzie zachowali życie pomimo wieloletniego pobytu w obozach śmierci. Jakim cudem im się to udało?

29 września 2016 | Autorzy: Katarzyna Krzyżak

Druga wojna światowa

Kiedy dokładnie zaczął się Holokaust?

Pierwszy wielki pogrom na Żydach miał miejsce na ziemiach okupowanej Polski. Korzenie zbrodniczego zamysłu Niemców sięgają jednak czasów, gdy Hitler był zaledwie nastolatkiem.

8 listopada 2015 | Autorzy: Jan M. Kwiatkowski

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.