Ciekawostki Historyczne

Niemcy nie byli jedynymi antysemitami w przedwojennej Europie. Radykalne, nieludzkie, a często wprost absurdalne rozwiązania kwestii żydowskiej obmyślali również politycy z innych krajów. Rumunii, Związku Radzieckiego, a także - Polski.

W 1939 roku Europę zamieszkiwało blisko 10 mln Żydów, ich liczba jednak spadała na całym kontynencie. Postępująca asymilacja, emigracja za ocean oraz do Palestyny i bardzo niska dzietność sprawiały, że wieszczono im wręcz demograficzną katastrofę i wymarcie.

W samych tylko Niemczech między 1925 a 1933 rokiem, a więc w dekadzie przed dojściem nazistów do władzy, liczba starozakonnych spadła aż o 11%. A jednak nie zmniejszało to przekonania wielu rządów i obywateli, że Żydom nie można pozwolić by „wyginęli” sami. Niemal w każdym kraju odzywały się głosy, że należy w ich eksterminacji pomóc. 

Żydzi na Madagaskar!

W Polsce, gdzie mieszkały ponad 3 mln Żydów, istotny zwrot w polityce wobec tej mniejszości nastąpił po śmierci Józefa Piłsudskiego. Jego następcy w dużo większym stopniu ulegali nacjonalistycznej, antysemickiej retoryce i uznali, że najlepiej byłoby pozbyć się Żydów z kraju. W 1937 roku ogłoszono, że celem obozu rządzącego jest emigracja 90% starozakonnych z II RP.

Warunki uprawy roli na Madagaskarze nie są łatwe. Czy żydowscy osadnicy poradziliby sobie w nieznanym sobie otoczeniu? (fot. Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0).

Warunki uprawy roli na Madagaskarze nie są łatwe. Czy żydowscy osadnicy poradziliby sobie w nieznanym sobie otoczeniu? (fot. Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0).

Dokąd jednak wysłać 3 mln ludzi? Pierwszym pomysłem był należący do Francji Madagaskar. Nie była to myśl oryginalna. Na zachodzie Europy wyspę tę wskazywano jako potencjalne miejsce osiedlenia Żydów od XIX wieku. Opcję tę brali pod uwagę nawet niektórzy syjoniści. Rząd w Paryżu rozważał początkowo zgodę i na Ocean Indyjski udała się polska delegacja mająca ocenić tamtejsze warunki osadnictwa.

Po oględzinach stwierdzono, z pewnością zbyt optymistycznie, że we francuskiej kolonii mogłoby się od razu osiedlić aż 50 tys. Żydów. Wtedy jednak zaprotestowali jej mieszkańcy, a także nacjonaliści znad Sekwany, którzy obawiali się utraty wyspy na rzecz wyznawców judaizmu. Z kolei polscy narodowcy niespodziewanie zakrzyknęli: Madagaskar tylko dla Polaków! Projekt upadł.

Zobacz również:

Za wolność waszą i naszą… wolność od was

W tej sytuacji doszło do nieco zaskakującego sojuszu. Sanacyjne władze sprzymierzyły się z radykalnymi syjonistami, których celem było jak najszybsze utworzenie obszernego państwa żydowskiego w Palestynie. Jak pisze Timothy Snyder w książce „Czarna ziemia”:

Polski minister spraw zagranicznych oraz inni dyplomaci publicznie wzywali Brytyjczyków do złagodzenia ograniczeń imigracyjnych i utworzenia w jak najkrótszym czasie siedziby narodu żydowskiego. Polacy mieli bardzo konkretną wizję takiego tworu – żydowska, niezależna Palestyna, jak największa i z dostępem do Morza Czerwonego. Oznaczało to, że miałaby ona się rozciągać na obu brzegach Jordanu.

Statek z żydowskimi osadnikami w porcie w Tel Avivie, 22 sierpnia 1939 roku (fot. domena publiczna).

Statek z żydowskimi osadnikami w porcie w Tel Avivie, 22 sierpnia 1939 roku (fot. domena publiczna).

Na słowach się nie skończyło. W 1937 roku władze sanacyjne zaoferowały broń i szkolenie wojskowe członkom Hagany, czyli żydowskiej samoobronie w Palestynie, która po wojnie stała się podstawą armii Izraela. Rok później podobną ofertę złożono Narodowej Organizacji Zbrojnej znanej też jako Irgun. Utworzyli ją radykalni rozłamowcy z Hagany, którzy prowadzili na Bliskim Wschodzie działalność terrorystyczną.

Jeszcze w tym samym roku na Wołyniu rozpoczęto ćwiczenia z udziałem żydowskich bojowników. Polski konsul w Jerozolimie był z wyprzedzeniem informowany o akcjach Irgunu, a jeden z jego przywódców pracował jako agent naszego wywiadu. Timothy Snyder ocenia, że: polskie władze zaangażowały się w prosyjonistyczny spisek, który naziści uznaliby za zupełnie niezrozumiały – gdyby o nim wiedzieli.

Wszystko to można podsumować hasłem: Za naszą wolność od was.

Przeszkodą nie do przezwyciężenia okazała się postawa władających Palestyną Brytyjczyków. Arabski opór i obawa utratą kontroli nad tym terytorium skłonił rząd w Londynie do dramatycznego ograniczenia żydowskiej imigracji.

Rumuński holocaust

W 1919 roku na konferencji w Paryżu wymuszono na Rumunii przyznanie Żydom pełnego równouprawnienia. Tego samego wymagano zresztą od Polski i oba państwa protestowały – zgodnie, ale bezskutecznie.

W 1937 roku stu pięćdziesięciu tysiącom Żydów odebrano rumuńskie obywatelstwo. W 1940 roku wszystkich przedstawicieli tej narodowości pozbawiono reszty praw, wprowadzając ustawodawstwo wzorowane na niemieckim. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść.

Jak podkreśla Timothy Snyder w „Czarnej ziemi”: Rumunia (…) była jedynym krajem – poza Niemcami – z własną polityką bezpośrednich masowych mordów na Żydach.

27 czerwca 1941 roku żołnierze rumuńscy zainicjowali pogrom w Jassach, w czasie którego zabitych zostało przynajmniej 8 tys. Żydów. Kolejnych 5 tys. pognano do pociągu towarowego i przez 8 dni wożono bez celu po okolicznych terenach. Wielu zmarło z głodu, pragnienia i braku powietrza (fot. Cartea Neagră, domena publiczna).

27 czerwca 1941 roku żołnierze rumuńscy zainicjowali pogrom w Jassach, w czasie którego zabitych zostało przynajmniej 8 tys. Żydów. Kolejnych 5 tys. pognano do dwóch pociągów towarowych (po sto osób na wagon) i przez 8 dni wożono bez celu po okolicznych terenach. Wielu zmarło z głodu, pragnienia i braku powietrza (fot. domena publiczna).

Władze w Bukareszcie posługiwały się przy tym podobną do niemieckiej retoryką o judeobolszewizmie i zdradzieckiej współpracy Żydów z Sowietami. Służyło to między innymi… ochronie rumuńskich kolaborantów, których nie zamierzano obarczać winą.

Wszędzie tam, gdzie wkroczyły wojska rumuńskie, odbywały się planowe egzekucje ludności żydowskiej oraz inspirowane pogromy. Ci, którzy przeżyli, byli deportowani do specjalnie utworzonych obozów koncentracyjnych, gdzie masowo umierali. W samej tylko Odessie rozstrzelano 26 tys. ludzi. Łącznie liczbę żydowskich ofiar Rumunów szacuje się na ok. 280 000.

Warto podkreślić, że los taki spotkał jedynie Żydów na terenach odebranych ZSRR. W samej Rumunii zginęło „jedynie” 15 000 starozakonnych – ocalało 97% ogółu. Nie wynikało to jednak wcale z litości rządu w Bukareszcie. Po prostu kiedy szala zwycięstwa w wojnie zaczęła przechylać się na stronę wrogów III Rzeszy, rumuńscy politycy uznali, że dalsza eksterminacja jest zbyt ryzykowna i odmówili deportacji „swoich” Żydów do Auschwitz. W 1944 roku decyzja ta ułatwiła Rumunii przejście na stronę aliantów.

Rumuńscy żołnierze w Konstancy, 1941 r. (fot. Bundesarchiv, N 1603 Bild-030 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0).

Rumuńscy żołnierze w Konstancy, 1941 r. (fot. Bundesarchiv, N 1603 Bild-030 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0).

Ziemia obiecana w sowieckim piekle?

W ZSRR stosunek do ludności żydowskiej, liczącej aż trzy miliony ludzi, był teoretycznie bardzo dobry. Formalne równouprawnienie pozwoliło rozwijać prasę, szkolnictwo, literaturę i sztukę w języku jidysz. Wszystko oczywiście pod ścisłą kontrolą państwa, które dbało o ideologiczną poprawność tej działalności.

Koszt tych „przywilejów” był jednak bardzo wysoki. Walka prowadzona przez komunistów z wszelką religią uderzała w podstawy żydowskiej tożsamości. Co więcej, 2/3 wszystkich starozakonnych uznano za tzw. liszeńców, czyli rzekomych przedstawicieli dawnych wyzyskiwaczy. Pozbawiono ich podstawowych praw, ograniczając dostęp do wykształcenia, opieki zdrowotnej, a nawet żywności.

Starano się również na siłę przesiedlać Żydów z miast do wsi i utworzono w tym celu pięć żydowskich rejonów narodowościowych na Ukrainie i Krymie. Zaczęły się one wyludniać, gdy tylko pozwolono ich mieszkańcom powrócić do miast.

Stalinowi nie brakowało jednak śmiałych – a raczej szalonych – pomysłów. W 1928 roku rozpoczęto osiedlanie Żydów… w okolicach Birobidżanu przy dzisiejszej granicy z Chinami. W 1934 roku utworzono tam Żydowski Obwód Autonomiczny, o powierzchni większej niż zarządzana przez Brytyjczyków Palestyna.

Pomnik osadników w Birobidżanie (fot. Glucke, CC BY-SA 3.0).

Pomnik osadników w Birobidżanie (fot. Glucke, CC BY-SA 3.0).

Plany były ambitne, ale realizacja typowo sowiecka. Osadnicy często musieli mieszkać w lepiankach, nękał ich głód i choroby. Kto tylko mógł, wracał, skąd przyjechał, tak że uciekinierów musiało zatrzymywać NKWD.

Zamiast grubo ponad 100 000 Żydów, zostało ich na Dalekim Wschodzie raptem 18 000, a najaktywniejsi z nich stali się ofiarami stalinowskich czystek. Mimo to okręg istnieje do dziś pod niezmienioną nazwą, podobnie jak tamtejszy żydowski teatr dramatyczny. Żydzi stanowią jednak tylko niespełna 2% mieszkańców tego obszaru.

Europa – kontynent obozów

Koniec lat 30. to rosnący problem żydowskich uchodźców. Tysiące ludzi szukało drogi ucieczki z III Rzeszy i anektowanych przez nią terenów, kolejne tysiące były deportowane z Rumunii, Jugosławii, Niemiec, czy Węgier jako obywatele innych państw. Często zostawali bezpaństwowcami, nikt bowiem nie chciał ich przyjmować.

Artykuł został oparty m.in. na książce Timothy’ego Snydera pt. „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak Horyzont 2015).

Artykuł został oparty m.in. na książce Timothy’ego Snydera pt. „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak Horyzont 2015).

Zdesperowani szukali schronienia nawet w Szanghaju, gdzie dotarło co najmniej 18 000 europejskich Żydów, ale kontrolujący miasto Japończycy szybko ogłosili, że nie będą wpuszczać uciekinierów. Snuto plany osadnictwa w Australii, Kenii, Sudanie, Brazylii czy Gujanie Francuskiej, a nawet na Alasce, ale wszystkie spaliły na panewce. W kolejnych państwach europejskich powstawały mniej lub bardziej opresyjne obozy dla uchodźców.

Bernard Wasserstein, autor książki „W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową”, trafnie skomentował:

Jeśli nawet nikt nie potrafił przewidzieć Auschwitz, to każdy obserwator europejskiej społeczności żydowskiej w 1939 roku nie mógł zapatrywać się na jej przyszłość inaczej, jak tylko z głębokim pesymizmem.

Bibliografia

 1. Artur Patek, Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?, Historia Jagiellonica, Kraków 1997.
 2. Antony Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i w Rosji, PWN, Warszawa 2014.
 3. Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, Znak Horyzont, Kraków 2015.
 4. Bernard Wasserstein, W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową, Magnum, Warszawa 2012.

KOMENTARZE (39)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

steveminion

Hm, zabrakło na tej liście najważniejszego kraju, Watykanu. Żydowskie getta, prześladowania, odbieranie majątków i odzież mająca jednoznacznie wskazać przynależność żydowską to przecież wymysł Kościoła Katolickiego ale nikt o tym głośno nie mówi…

  Yakuza

  Może jakieś źródło? Co do getta to tak nazwa jak i pomysł odizolowania pochodzi od samych Żydów i to jeszcze z czasów średniowiecza. Prawda jest taka, że Żydzi w większości nie chcieli się asymilować a ich działanie na przestrzeni wieków było odbierane w róźnych krajach jako działalność szkodliwa. Pogarda, nienawiść, rasizm podwójna moralność to są nauki Talmudu, które ralizowane w prakytce owocowało oczywistą niechęcią.

   Inka

   „Pogarda, nienawiść, rasizm podwójna moralność ” Piszesz o polskiej prawicy?

   Jowita

   jak rozumiem jesteś dyplomowanym talmudystą, więc może wytłumaczysz mi – zawsze mam z tym problem – co zaliczyć do Miszny a co do Gemary, no i podstawa: jak to jest z tym Talmud Bawli i Talmud Erec Israel?

    Michał

    Jowito, kłaniam się nisko.

    Rex

    Ocho..pasozyd się odezwał..mordercy Polaków od 1944-1956 roku jako żydokomuna UB jak i cały aparat reżimu komunistycznego

  arek

  A to w latach dwudziestych XX wieku na terenie państwa Watykan mieszkali jacyś Żydzi?

  Marek

  Co do tego artykułu – pisanie w kontekście holocaustu o planowanej akcji przesiedlenia Żydów na Madagaskar, której inicjatywa w znacznej mierze pochodziła od społeczności żydowskich jest mocno nie na miejscu i stanowi manipulację.

  Grzegorz Dymerski

  Słuchajcie, Żydzi za to, że uważają innych za gojów, byli, są i będą paleni. To przecież proste jak budowa cepa.

DUST DEVIL

Oglądałem ostatnio dokument o sytuacji żydów w Londynie, Antwerpii i Paryżu. Z powodu imigracji muzułmanów, wielu żydów wyjeżdża do Izraela lub USA, ponieważ ciągle są atakowani i prowokowani przez muzułmanów…

  HerAmadeos

  Ja bym też prowokował, gdyby mi się ktoś wrył ze swoim do domu i stwierdził; „To moje bo 4 tysiące lat temu tu mój lud miał chatki” :(

   Anonim

   To tak jak nasze Ziemie Odzyskane ?

    Rex

    Milcz! Twoje ziemie?! Ty Polak?

   Jowita

   jak się wbił? Palestyńczycy do dziś chętnie sprzedają ziemię żydom, to dla nich tak jak sprzedać Kolumnę Zygmunta: biorę kasę za nic a kupiec niech się martwi.

    N

    Taaa, i zaprosili ich żeby na ich terenach stworzyli swoje państwo. Tak jaskrawego mijania się z prawdą jak w twoim wpisie nie powstydziłby się Goebbels.

Anonim

Nowocześni psedohistorycy tak bardzo chcą wrobić polaków w holokaust że aż popadają w śmieszność.
Polskie władze przed wojną pomagały żydom którzy chcieli się osiedlić w Palestynie, szkoliły żydów do walki z arabami – i bardzo dobrze.
Akurat do Palestyny żydzi sami chcieli emigrować i sami chcieli założyć tam państwo Izrael.
Nikt ich do tego nie zmuszał, to było marzenie części żydów.
Jaki to ma związek z holokaustem?

  wtf

  Jesteś prawdziwie wolskim imbecylem i kłamcą

Nasz publicysta | Redakcja

Wybrane komentarze do artykułu z serwisu wykop.pl
http://www.wykop.pl/link/2811367/kto-planowal-inna-wersje-holocaustu-oto-co-inne-panstwa-chcialy-zrobic-z-zydami/

underrated:
Podczas II WŚ w USA prawie wcale nie pisano o mordach dokonywanych na Żydach przez Niemców w Europie. Jednym z powodów był… zbyt duży antysemityzm samych Amerykanów, którzy czytając o polityce III Rzeszy wobec narodu mojżeszowego mogliby się z nią utożsamić i pomyśleć, że Hitler to swój chłop i trzeba się z nim jakoś ułożyć.
kult_cwaniaka:
@underrated: Podobno jakieś 40mln białych Amerykanów ma niemieckie pochodzenie, a to jest zacznie więcej niż ci z pochodzenia Irlandzkiego, Szkockiego czy nawet Angielskiego, a to przecież angole zakładali tamten kraj i mówi się o jego kulturze jako o anglosaskiej. Jakim cudem żołnierza Johna, wnuka starego Hansa, który mu jeszcze po niemiecku pewnie kołysanki śpiewał udało się zaprzęgnąć do walki z armią narodu przodków to jest też w sumie dość zagadkowa sprawa, o której się chyba dość mało pisało i mało filmów o tym powstało, a jeśli już to do nas one raczej nie dotarły. Bo w przypadku Polskich amerykanów postawę przeciw krajowi przodków w sytuacji gdy większość społeczeństwa tego kraju reżim by popierało trochę ciężko sobie wyobrazić.

dertom:
Dla chłopów polskich czyli 70-60% społeczeństwa przed wojną Żyd to był faktycznie mieszczanin tamtego społeczeństwa. W niektórych miasteczkach było ich aż po 80%. Drobnomieszczańskie zajęcia należały do nich. W wielkich miastach ich odsetek też był bardzo duży, szczególnie na kresach. Jak ktoś był 7 synem w biednej chałupce rolnika to starał się przenieśc do miasteczka lub miasta i tu wchodził w konflikt z nimi, bo w większości Żydzi sami byli biedni i walczyli o byt. Żydzi sami się nie asymilowali w większości, a z drugiej strony Polacy nie uważali ich za część społeczeństwa, np. zwroty ” po zydowsku coś zrobił” czyli na opak, pogłoski o mordach rytualnych, stygmat tych którzy zabili Boga, wzajemnie się to nakładało. Dla takiego chłopa na przeludnionej wynędzniałej wsi, Żyd był pierwszym wrogiem w jego wyobrażeniu na drodze to wyjścia z nędzy, po nim „szlachta” II RP czyli urzędnicy, ziemianie i wojskowi. Tych ostatnich przez skrytą nienawiść jednocześnie podziwiał i czuł respekt przed Panami.
kult_cwaniaka:
@dertom: Co więcej łatwiej było zawłaszcza w 19-wiecznej Kongresówce, łatwiej było awansować społecznie Żydowskiemu synowi drobnego geszefciarza czy karczmarza niż polskiemu Antkowi synowi chłopa, bo w epoce industrialnej pieniądze zaczęto robić przede wszystkim na przemyśle i handlu, już pomijając fakt że młody Mosze umiał czytać i pisać nierzadko w dwóch lub trzech językach i nieźle rachował, a przysłowiowy Antek szedł do proboszcza żeby mu przeczytał co stoi w gazecie. W tym czasie kiedy Antoś dostawał kawałek pola po ojcu o co później do usranej śmierci kłócił się z bratem zza miedzy, młody Mosze siedział na praktykach u wuja Izaaka co miał sklep z galanterią skórzaną czy innymi duperelami w Warszawie, Łodzi czy Lublinie, nabierał szlifów w zawodzie i rozmyślał nad koncepcją własnego geszeftu, którego założenie mu się nierzadko udawało. Poza tym droga od handlarza do prawnika, lekarza czy innego szanowanego inteligenckiego zawodu zawodu także była, co logiczne znacznie, krótsza niż droga od oracza ziemi do tychże zawodów. W pewnym sensie całkiem niezły sukces w masowym awansie społecznym jaki odnosili Żydzi w okresie swojej emancypacji był efektem ich wepchnięcia w niszę handlu, pośrednictwa i ogólnego geszefciarstwa, jakiego dokonano na naszych ziemiach wieki wcześniej przed tym procesem.

Nasz publicysta | Redakcja

Tak artykuł komentowano na naszym facebookowym profilu
https://www.facebook.com/ciekawostkihistoryczne/posts/1165375903491067

Mike C.:
Z artykułu wynika, że naród bez państwa ma przerąbane. I nie tyczy się to tylko żydów, ale także: Kurdów, Ormian podczas Iwś., Cyganów, …

Maciej L.:
Mój dziadek mawiał ze jak duzo się gada o Żydach to niebawem bedzie wojna I coś w powietrzu wisi Chyba powoli już się zaczeło

Agnieszka

Bardzo ciekawy artykuł. Chętnie przeczytałabym więcej.

Giora

Z Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Ghetto
„Jewish ghettos in Europe existed because Jews were viewed as alien due to their non-Christian beliefs in a Christian environment.[citation needed] As a result, Jews were placed under strict regulations throughout many European cities.[”
Nie Zydzi, a ich przesladowscy stworzyli getta.
Podaj, prosze, gdzie Talmud propaguje pogarde, nienawiść, rasizm podwójna moralność.
Czytam swobodnie po hebrajsku i chetnie spojrze.

  Rex

  Nie udawaj debila..my też umiemy czytać..oświecona się znalazła..kurwa już od ponad stu lat są przykłady na Polski również..wiemy co tam psychopaci o podwójnej moralności napisali.??☺

  Alchemik

  Naprawdę? Księga Powtórzonego Prawa. Na przykład „Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano:«nie oszukuj bliźniego»… a ponieważ napisane «bliźniego», to ten zakaz nie stosuje się do Akuma”, „Gdy żyd sprzedaje towar akumowi, to nie wolno drugiemu żydowi powiedzieć mu (gojowi), że towar nie jest wart tyle, nawet gdy to jest prawda” („Kicur Szulchan aruch” 182 § 4., („Kicur Szulchan aruch” 183 § 4). „Pozwala się oszukiwać Goja (…) „Nie obraża się imienia Boga, jeśli Goj nie wie, że Żyd kłamał” (Babha Kama, 113a), „Jeśli Żyd może oszukać ich /bałwochwalców/ udając, że jest czcicielem gwiazd /chrześcijaninem – dop. Kj/, może to zrobić (Iore Dea, 157,2 Hagah), „Każdy kto przelewa krew bezbożnego jest przyjmowany przez Boga tak, jak ten, który składa ofiarę Bogu” [Lalkut Simoni (245c. n. 772)],„W pałacach czwartego nieba są ci, którzy opłakiwali Syjon i Jerozolimę, i wszyscy ci, którzy niszczyli bałwochwalcze narody… i ci, którzy zabijali wielbiących bożki – są ubrani w szkarłatne szaty, żeby można było ich rozpoznać i szanować” [Zohar (I, 38b; 39a)],„Nie jedz z bałwochwalcami, nie pozwalaj im czcić bożków, bo jest napisane: nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości (Pwt, rozdz. VII, 2). Albo odciągniesz ich od bożków, albo ich zabijesz[Hilkhoth Akum (X, 1)],
  „Tam gdzie silni są Żydzi, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy” [Hilkhoth Akum (X, 7)], Odbierz życie Klipoth i zabij ich, i sprawisz taką samą przyjemność Bogu jakbyś ofiarował mu kadzidło” [Sepher Or Israel (177b)], „Jedyną wymaganą ofiarą jest usunięcie spośród nas nieczystych” [Zohar (III, 227b Good Pastor)], „Akum, którzy nie są naszymi wrogami nie wolno zabijać bezpośrednio, niemniej jednak nie wolno ratować ich od śmierci. Na przykład jeśli zobaczysz, że jeden z nich wpada do morza, nie wyciągaj go, chyba, że obieca dać ci pieniądze” (Iore Dea, 158, 1)
  I wobec zdrajców – odchodzących od wiary talmudycznej – konwertytów np. na Chrześcijaństwo: „Wszyscy mieszkańcy miasta mają obowiązek udziału w wydatkach zabicia zdrajcy, nawet ci, którzy mają płacić inne podatki” [Choschem Hamm (338, 16)]. Słabo czytasz Talmud albo kłamiesz Gorio.

  Alchemik

  I jeszcze kilka cytatów:– „(…)”dziesięć kab mądrości zstąpiło na cały świat, dziewięć otrzymał kraj Izraelski, a jedną cały świat. — Dziesięć kab piękności zstąpiło na cały świat, dziewięć otrzymało Jeruzalem, a jedną cały świat” (Kidusin, 49 b. 50 a) w Trzeciak s. 21,
  – „domy gojów także w Palestynie są nieczyste” (Ahilut ,18.7 58) w Trzeciak s. 24,
  – „Pewnego razu spuszczał ktoś wino lewarem, wtem przyszedł goj i położył rękę na lewarze, potem Rabi zakazał używania wszystkiego wina” (Ab. z. 72 b) w: Trzeciak s. 26.,
  – Zakazuje się przyjmować Goja „ich chleb i oliwę z powodu ich wina, a ich wino z powodu ich córek” (Aboda zara 36 b) w j.w. s. 32,
  – „Jeśli ma żyd i goj wino w jednej i tej samej piwnicy i jeśli goj wszedł do piwnicy i zamknął za sobą drzwi, tak że żyd nie mógł tam wejść, to wszystko wino żydowskie w piwnicy jest (nesech) do wylania i nie koszer. Jeśli jednak w drzwiach piwnicy były dziurki, tak że żyd mógł widzieć, to beczki, które żyd przez dziurki mógł widzieć, są koszer, inne zaś trefne”. (Joredea§ 123). w: Trzeciak s.35,
  – „Podwórze goja uważa się jako zagrodę dla bydła, można przenosić z podwórza do domu i z domu na podwórze. Jeśli zaś na tym podwórzu mieszka jeden żyd, to on sprawia, że przenoszenie rzeczy jest zakazanym, bo podwórze uważa się jako należące do niego” (Tos. Erubin (8. 1.); Podobnie również wyjaśnia to Gemara Erubin. 62), w: Trzeciak s. 39,
  – „Rabini uczyli: trzy rzeczy odwodzą człowieka od jego rozumu i od uznania jego Stwórcy, a mianowicie: goje, zły duch i dręczące ubóstwo. Co wynika z tego? Że się z powodu tego o litość błaga” (Erubin 41b) w : Trzeciak s. 42. Nie przejuj się podobnie rzecz siema z Koranem, ale jako czytająca biegle pewnie o tym wiesz.

sachcio

witam. przyznaje ze jestem ignorantem historycznym i nie rozumiem jednego.
otoz oficjalnie mowi sie ze Niemcy zamordowali ok 30mln Zydow (ktos nawet zostal skazany za podwazanie tej liczby), a na samym poczatku artykulu napisaliscie ze w calej Europie zylo ich 10mln. czyzby Niemcy „importowali” Zydow z innych kontynentow? pytam powaznie.

  Nasz publicysta | Autor publikacji | Roman Sidorski

  Nikt poważny nie mówi o 30 mln ofiarach Holocaustu. W czasie Zagłady zginęło ok. 6 mln Żydów.

Mariusz Żabiński

Artykuł jest pisany tak jakby Polacy mieli być żydożercami. A widać jasno że chcieli umożliwić tylko żydom posiadanie własnego państwa narodowego. A z drugiej strony że pojawiały się głosy by jednak przeznaczyć ewentualne ziemie jednak dla Polski aniżeli dla tworzenia niezależnego nowego państwa.

Adam

Aron Russo – you tube oraz protest żydów w Nowym Jorku – polecam. Nie powielajcie kłamstwa na temat żydów ! Bez wsparcia banków żydowskich Hitler i Stalin nie dokonali by tego. Uczmy się na faktach a nie bajkach typu obozy Watykańskie – widać że ktoś ma w sobie bardzo dużo złej woli !

  Anonim

  cytat „Bez wsparcia banków żydowskich Hitler i Stalin nie dokonali by tego.”
  no tylko zapomniales dodac jak pozyskano te fundusze – ot chocby kilka milionow wymordowano w tym celu

harry

Polskich narodowców od ich pobratymcow z innych krajów rozni jedno – sa idiotami.

yayaya

Z tekstu wynika, że w II RP w 1919 r,. obywatele polscy narodowosci żydowskiej nie byli równouprawnieni? To żart?

  Rex

  Zmanipulowany artykuł.pisany na konkretne zlecenie.niektorzy żyją z pisania zakłamanej historii, z oczerniania Polaków czy Niemców

   Nasz publicysta | Anna Dziadzio

   Szanowny Panie, a może Pan wskazać lub przytoczyć konkretne argumenty, które byłyby sprzeczne z tym, co napisał autor? Skoro zarzuca mu Pan kłamstwo, dobrze byłoby to jednak uzasadnić…

hty

Dramat ,od początku czuć tu polsķą głupote

sem

SKAD HITLER MIAŁ PIENIĄDZE NA WOJNĘ?

To banalnie proste i nie trzeba tu teorii spiskowych, wystarczy czytać pamiętniki powojenne bossów nazistowskich z lat 30 – od niemieckiej elity przemysłowej i junkierskiej, która dostrzegła w nim szansę na zyski, bo Adolf mówił wprost o publicznych inwestycjach. O to miał do Hitlera pretensje szef SA Ernst Roehm i partyjne doły, w tym prominentni bracia Strrasserowie. Roehm na jednym ze spotkań już w 27 r. powiedział wprost towarzyszom z partii „Adolf nas zdradził. Zadaje się z burżujami i junkrami. Zdradził nasze ideały”. Paradoks w tym wszystkim to iż NSDAP (pierwotnie DAP) faktycznie w latach 20 miała wręcz socjalistyczne barwy. Hitler jednak zrozumiał ze bez pieniędzy nic nie zdziała w wyborach, jeśli chce demokratycznie zdobyć władzę, dlatego jednak zaproponował pakt elicie przemysłowej Niemiec, mimo iż DAP poczrątkowo jako partia antyelitarna była socjalistyczna i negatywna wobec wielkich przedsiębiorców i posiadaczy ziemskich. Elity finansowe Niemiec i Hitlera połączyła niechęć do Republiki Weimaarskiej i jej politykii gospodarczej. Potem Adolf znaczne rezerwy złota zdobył po anschlussie Austrii, a po aneksji Czech zyskał nowe zasoby przemysłowe, w tym doskonałe zakłady zbrojeniowe Skody, z tradycją jeszcze z czasów monarchii C.K.

A Stalin wg waści miał pieniądze od żydowskich banków? Jakim cudem skoro po 1917 sowieci wszystkie znacjonalizowali? Myśl waś trochę bo na idiotę wychodzisz.

MNIEJ MEMÓW WAŚĆ CZYTAJ…

sem

SKAD HITLER MIAŁ PIENIĄDZE NA WOJNĘ?

To banalnie proste i nie trzeba tu teorii spiskowych, wystarczy czytać pamiętniki powojenne bossów nazistowskich z lat 30 – od niemieckiej elity przemysłowej i junkierskiej, która dostrzegła w nim szansę na zyski, bo Adolf mówił wprost o publicznych inwestycjach. O to miał do Hitlera pretensje szef SA Ernst Roehm i partyjne doły, w tym prominentni bracia Strrasserowie. Roehm na jednym ze spotkań już w 27 r. powiedział wprost towarzyszom z partii „Adolf nas zdradził. Zadaje się z burżujami i junkrami. Zdradził nasze ideały”. Paradoks w tym wszystkim to iż NSDAP (pierwotnie DAP) faktycznie w latach 20 miała wręcz socjalistyczne barwy. Hitler jednak zrozumiał ze bez pieniędzy nic nie zdziała w wyborach, jeśli chce demokratycznie zdobyć władzę, dlatego jednak zaproponował pakt elicie przemysłowej Niemiec, mimo iż DAP poczrątkowo jako partia antyelitarna była socjalistyczna i negatywna wobec wielkich przedsiębiorców i posiadaczy ziemskich. Elity finansowe Niemiec i Hitlera połączyła niechęć do Republiki Weimaarskiej i jej politykii gospodarczej. Potem Adolf znaczne rezerwy złota zdobył po anschlussie Austrii, a po aneksji Czech zyskał nowe zasoby przemysłowe, w tym doskonałe zakłady zbrojeniowe Skody, z tradycją jeszcze z czasów monarchii C.K.

A Stalin wg waści miał pieniądze od żydowskich banków? Jakim cudem skoro po 1917 sowieci wszystkie znacjonalizowali? Myśl waś trochę bo na idiotę wychodzisz.

MNIEJ MEMÓW WAŚĆ CZYTAJ…

Anonim

„Każdy planował własną wersję holocaustu. Oto co inne państwa chciały zrobić z żydami”.Ten Sidorski to prawdziwy Ruski Mongoł ,którego dziadek przyjechał do Polski z azjatyckich stepów na dwugarbnym wielbłądzie. Polacy według tego kołka to ” nacjonaliści i antysemici”. I cóż ci straszni Polscy chcieli tym Żydom zrobić ? Chcieli im mianowicie uratować życie. Gdyby udało się przesiedlić ,część żydów na Madagaskar i do Palestyny ,to ci żydzi nie zginęli by w komorach gazowych które zafundowali im Niemcy. Panie nieuku Sidorski ,gdzie dziś istnieje państwo Żydowskie ,czy nie przypadkiem w Palestynie ? Żydzi powinni Polaków po nogach całować za to że chcieli im ratować życie. Państwo Izrael powstało dopiero w 1948 ,a mogło powstać już w 1937/8 ,gdyby nie opór Angielskich Nacjonalistów i Antysemitów. W Polsce było mniej Żydów ,bo dopiero Piłsudski nadal Polskie Obywatelstwo 600 tyś. Ruskich Żydów w 1927. Którzy w latach 1939-1941 ,podziękowali Polakom za gościnę kolaboracją z Rosją i współpracą z NKWD. Wszystkie państwa w Europie chcą pozbyć się żydów ,tylko pół żyd Ginet-Pilsudski przyjmuje ich 600 tyś. Biedna Polska istniejącą dopiero od 9 lat ,po 146 latach zaborów , bierze sobie na grzbiet 600 tyś. Pasożydów. A później taki Sidorski dziwi się że był antysemityzm.

Piotr Franko

wykop jako źródło jakichkolwiek informacji?
Dobrze można włączyć telewizor

DonPablo

Tylko poroniony antypolski umysł autora mógł sie skupić na opisie jak to sanacja „prześladowała” Żydów. Kiedy inni ich mordowali my wspieraliśmy powstanie Izraela. Kiedy inni ich przesiedlali my szkoliliśmy ich bojówki ALE z podłych pobudek musi podkreślić autor. Żałosne. Rozumiem kiedy Izraelski premier łapie głosy na antypolonizmie. Politycy to generalnie ścierwo więc jakoś nie mam wysokich oczekiwań. Ale od Polaka piszącego artykuł spodziewałem się ciut więcej.

Zobacz również

Dwudziestolecie międzywojenne

Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Co szykowali dla nas przedwojenni narodowcy?

Miłość bliźniego? Nadstawianie drugiego policzka? Nic z tych rzeczy. Polscy ekstremiści próbowali zbudować dyktaturę nie mniej bezwzględną od hitlerowskiej. Na dodatek twierdzili, że... dokładnie tak chce Bóg.

25 grudnia 2016 | Autorzy: Daniela Wołos

Dwudziestolecie międzywojenne

Ostatni sojusznicy Hitlera. Dlaczego Węgrzy zdecydowali się na pakt z diabłem?

Gdy w czerwcu 1920 roku narzucono Węgrom traktat, na mocy którego straciły dwie trzecie swojego terytorium, ludzie płakali na ulicach, deklarując: „Wierzę w dawnych Węgier...

4 sierpnia 2016 | Autorzy: Adam Szabelski

Druga wojna światowa

Polacy mordowali nie tylko w Jedwabnem. Trzy pogromy, których powinniśmy się wstydzić

Gwałcili, mordowali, wyrywali złote zęby, rozbijali o ściany główki malutkich dzieci. To nie zbrodnie nazistów, nie dzieło bolszewików, nie rajd band UPA. To Polacy rozprawiali...

1 lutego 2016 | Autorzy: Daniela Wołos

Druga wojna światowa

Co trzeba było zrobić, by przetrwać w Auschwitz? Przedstawiamy 10 żelaznych zasad

Tuż po przybyciu usłyszeli, że „wyjść z obozu można tylko przez komin”. Parę dni później wiedzieli już, że śmierć jest wszechobecna. Co mogli zrobić, by...

3 stycznia 2016 | Autorzy: Mateusz Zimmerman

Dwudziestolecie międzywojenne

Najwięksi antysemici? Słowacy dopłacali Niemcom za Holokaust

Wiele państw kolaborowało z Hitlerem, przykładając dłoń do eksterminacji swoich żydowskich obywateli. Ale tylko jeden kraj był gotów dopłacić Niemcom za każdego zagazowanego Żyda. Była to rządzona przez...

21 grudnia 2015 | Autorzy: Rafał Kuzak

Druga wojna światowa

Kiedy dokładnie zaczął się Holokaust?

Pierwszy wielki pogrom na Żydach miał miejsce na ziemiach okupowanej Polski. Korzenie zbrodniczego zamysłu Niemców sięgają jednak czasów, gdy Hitler był zaledwie nastolatkiem.

8 listopada 2015 | Autorzy: Jan M. Kwiatkowski

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.