Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Jan Kazimierz Waza (1609-1672)

Jan Kazimierz Waza

fot.domena publiczna Jan Kazimierz Waza

Jan Kazimierz Waza (1609-1672) – polski król elekcyjny i wielki książę litewski z dynastii Wazów, syn Zygmunta III. W młodości był więźniem kardynała Richelieu i spędził dwa lata we francuskiej twierdzy, pod zarzutem szpiegostwa. Na krótko wstąpił do zakonu jezuitów, a w 1646 roku został nawet kardynałem, co jednak nie przeszkodziło mu w powrocie do stanu świeckiego. Obrany na monarchę jesienią 1648 roku i wyniesiony na tron w styczniu 1649, po śmierci swojego starszego brata, Władysława. Cztery miesiące po koronacji poślubił wdowę po bracie, Ludwikę Marię Gonzagę. Panował w okresie powstań kozackich pod wodzą Bohdana Chmielnickiego (1648-1657), niszczycielskiego potopu szwedzkiego (1655), który na krótko zmusił go do ucieczki z kraju, oraz wojny polsko-rosyjskiej (1654-1667), zakończonej utratą olbrzymich połaci Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po śmierci małżonki jako jedyny król w dziejach Polski zdecydował się dobrowolnie zrzec władzy. Abdykował w 1668 roku, by następnie wyjechać do Francji, gdzie został opatem klasztoru w Saint-Germain-des-Prés.

 

Dowiedz się więcej o Janie Kazimierzu Wazie:

Pobieranie danych…

 

Ciekawe materiały o Janie Kazimierzu Wazie z portalu TwojaHistoria.pl:

Pobieranie danych…