Polskie Imperium

Regulamin konkursów

Autor: | 1 maja 2011 | 1,064 odsłon

Regulamin konkursów z 4 marca 2014.

Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania konkursów, które ogłasza się na stronach serwisu internetowego „Ciekawostki historyczne”, a dla których nie ustanowiono odrębnych regulaminów.

Redakcją w regulaminie jest określana redakcja „Ciekawostek historycznych”, serwisem – witryna internetowa „Ciekawostki historyczne”, wydawcą – firma Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., uczestnikiem – osoba biorąca udział w konkursie. Organizatorem konkursów jest wydawca.

 1. Ogłaszając konkurs, wydawca przyrzeka osobie, która w oznaczonym terminie zgłosi swój udział w konkursie, poprawnie wykona zadanie konkursowe i spełni warunki, o których mowa w punktach 7 i 8, że weźmie udział w losowaniu lub wyborze laureatów, o których mowa w punktach 9 i 10. Laureatem określa się osobę otrzymującą nagrodę.
 2. Sposób zgłoszenia udziału w konkursie, treść zadania konkursowego, termin przewidziany na jego wykonanie oraz rodzaj i ilość nagród określa ogłoszenie o konkursie.
 3. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać podane dodatkowe postanowienia regulujące przebieg, zasady uczestnictwa lub rozstrzygania ogłaszanego konkursu. Przepisy regulaminu, które są niezgodne z tymi postanowieniami, traktuje się wówczas jako niewiążące.
 4. Jeśli w ogłoszeniu o konkursie nie zastrzeżono inaczej, listę nagrodzonych uczestników (laureatów) organizator ogłasza najpóźniej po upływie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania zadania konkursowego.
 5. Wzięcie udziały w konkursie jest tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każdy, z wyjątkiem członków redakcji i członków ich najbliższych rodzin.
 7. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie jest zobowiązana zawrzeć w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz inne dane, o których mowa z ogłoszeniu o konkursie.
 8. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego. O tym czy zadanie konkursowe zostało wykonane prawidłowo decyduje redakcja.
 9. Prawidłowe rozwiązania (zgodnie z punktem 7 zostaną uwzględnione w losowaniu lub wyborze laureatów.
 10. Jeśli ogłoszenie o konkursie nie stanowi inaczej, nagrody są losowane przy użyciu generatora liczb losowych, z uwzględnieniem wszystkich osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi.
 11. Za dostarczone uznaje się wyłącznie odpowiedzi, które w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie dotarły do organizatora.
 12. Nagrody są wysyłane (pocztą polską lub przesyłką kurierską) w terminie do dni 30 roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.
 13. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej. Zarazem organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy firmy dostarczającej przesyłki (w domyśle poczty polskiej).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ta sama osoba udzieliła wielokrotnej odpowiedzi przy wykorzystaniu imion i nazwisk członków rodziny lub znajomych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia laureatowi nagrody zastępczej, jeśli wysłanie nagrody określonej w ogłoszeniu o konkursie nie będzie możliwe.
 16. Uczestnik, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, ma prawo zgłosić skargę organizatorowi w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników (w formie pisemnej, na adres korespondencyjny lub elektroniczny redakcji).
 17. Skargi rozpatruje organizator, a jego decyzja, podjęta w odpowiedzi na skargę ma charakter ostateczny. Organizator konkursu zobowiązuje się poinformować skarżącego o treści swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych przez siebie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz udziału w bezpłatnym newsletterze. W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich zmiany lub cofnięcia zgody na ich przetwarzania w, tym rezygnacji z udziału newsletterze uczestnik może wysłać maila na adres ciekawostki@ciekawostkihistoryczne.pl.
 19. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy o przyrzeczeniu publicznym oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 20. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej.
 21. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej.

Powiedz innym co myślisz:

RedakcjaRedakcja - Tutaj znajdziecie wszystkie teksty redakcyjne, m.in. konkursy, ich rozwiązania, aktualności z życia serwisu czy regulaminy publikacji.

Czytasz jeden z artykułów redakcyjnych "Ciekawostek historycznych". Do tej kategorii trafiają między innymi zapowiedzi książek, reklamy i aktualności z życia naszego serwisu (zobacz pozostałe Wiadomości, zapowiedzi i reklamy).
Okupacja

Dodaj swój komentarz:

Dodaj komentarz


Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu e-mail, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.
Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Nasze wydawnictwo

W mrokach średniowiecza Polską rządziły kobiety. I były piekielnie skuteczne

Ich ambicja pozwoliła zbudować imperium. Ich duma unicestwiła królestwo. Bezkompromisowa opowieść przywracająca godność najważniejszym kobietom w dziejach polskiego średniowiecza. Już dzisiaj kup „Damy ze skazą” z autografem autora!

2 listopada 2016 | Czytaj dalej...

Damy ze skazą. Bez nich nie byłoby Polski

Silne, bezwzględne i żądne władzy. Oto historia kobiet, które nie czekały bezczynnie, co przyniesie los. To właśnie one sprawiły, że początki państwa polskiego wyglądały tak, a nie inaczej. Poznaj „Damy ze skazą”, bohaterki naszej najnowszej książki, którą wydajemy wspólnie ze Znakiem Horyzont.

30 października 2016 | Czytaj dalej...

Epoki

Kategorie

Facebook


Polecamy

Mala zbrodnia - pion

Czy wiesz że...

mini4
…w wyniku polityki „prorodzinnej” Ceauşescu ponad 2 mln dzieci wychowywało się w tragicznych warunkach w przepełnionych domach dziecka, nie mając nawet imion, tylko numerki?

Żandarmeria_Wojskowa_czy_wiesz_ze
…”łowcy cieni” z polskiej policji w ciągu ostatnich czterech lat zatrzymali ponad dwustu najgroźniejszych przestępców? O pomoc prosi ich nawet FBI!

Miniaturka
tysiące Ukraińców ratowało polskich sąsiadów podczas Rzezi Wołyńskiej? Z badań Wiktora Poliszczuka wynika, że banderowcy zabili około 30 tysięcy Ukraińców za pomoc Polakom.